Zachować (to keep) conjugation

Polish
52 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zachowam
I will keep
zachowasz
you will keep
zachowa
he will keep
zachowamy
we will keep
zachowacie
you all will keep
zachowają
they will keep
Imperative
-
zachowaj
you keep!
niech zachowa
let him/her/it keep
zachowajmy
let's keep
zachowajcie
you all keep
niech zachowają
let them keep
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zachowałam
I kept
zachowałaś
you kept
zachowała
she kept
zachowałyśmy
we kept
zachowałyście
you all kept
zachowały
they kept
Future feminine tense
zachowam
I will keep
zachowasz
you will keep
zachowa
she will keep
zachowamy
we will keep
zachowacie
you all will keep
zachowają
they will keep
Conditional feminine tense
zachowałabym
I would keep
zachowałabyś
you would keep
zachowałaby
she would keep
zachowałybyśmy
we would keep
zachowałybyście
you all would keep
zachowałyby
they would keep
Conditional perfective feminine tense
zachowałabym była
I would have kept
zachowałabyś była
you would have kept
zachowałaby była
she would have kept
zachowałybyśmy były
we would have kept
zachowałybyście były
you all would have kept
zachowałyby były
they would have kept
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zachowałem
I kept
zachowałeś
you kept
zachował
he kept
zachowaliśmy
we kept
zachowaliście
you all kept
zachowali
they kept
Future masculine tense
zachowam
I will keep
zachowasz
you will keep
zachowa
he will keep
zachowamy
we will keep
zachowacie
you all will keep
zachowają
they will keep
Conditional masculine tense
zachowałbym
I would keep
zachowałbyś
you would keep
zachowałby
he would keep
zachowalibyśmy
we would keep
zachowalibyście
you all would keep
zachowaliby
they would keep
Conditional perfective masculine tense
zachowałbym był
I would have kept
zachowałbyś był
you would have kept
zachowałby był
he would have kept
zachowalibyśmy byli
we would have kept
zachowalibyście byli
you all would have kept
zachowaliby byli
they would have kept
Impersonal
zachowano by
there would be kept
zachowano by
there would be kept

Examples of zachować

Example in PolishTranslation in English
". Ponieważ nie dostać się do zachować owoc ich pracy""because they don't get to keep the fruit of their labor."
"Kiedy ścieżka jest stroma, zachowaj równowagę umysłu"."When life's path is steep, keep your mind even."
"zachowaj Panie moją duszę..." /słowa dziecięcej modlitwy/I pray the Lord my soul to keep.
- A więc zachowaj go na jutro.- So keep it for tomorrow.
"ale, hej, zachowajmy otwarty umysł.""but, hey-ho, let's keep an open mind."
- Proszę was, zachowajmy spokój.- Everyone please, let's keep calm.
A tymczasem zachowajmy to dla siebie.In the meantime, let's keep a lid on this.
- Majorze, zachowajcie zimną krew.Major, keep your wits about you.
- Prawdę mówiąc... drogie panie, zachowajcie to w tajemnicy...Actually-- and, ladies, please keep this a secret,
- Ja swoje zachowałam.-I kept mine. -What?
Ale zachowałam sekret.But I kept the secret.
Ale zachowałam to w tajemnicy, bo chciałeś go zabić.But I only kept it a secret because I know you want him dead.
- Więc zachowałaś nazwisko?So, you kept the name.
- Zawsze tak jest, ale mimo to zachowałaś zimną krew.It always is. Still, you kept your cool.
A co więcej, zachowałaś głowę.More than that, you kept your head.
A jednak ją zachowałaśAnd yet you kept it safe all these years.
A ty zachowałaś je, chociaż mnie nie lubisz.And you kept them, even though you don't like me very much.
- Julie zachowała to w tajemnicy.- Julie kept it quiet.
- Ona zachowała pani list.Yet she kept your reply very carefully.
/Skrywała tajemnicę, była błogosławiona, /ponieważ wysłuchała słów Boga /i je zachowała."appiIy confided", blessed, because se "listened to God's word and kept it".
Ale jeden kiosk zachowała dla siebie. Sprzedała go swojemu pracownikowi.But she kept one for herself, one to sell to one of her employees.
Okay, dobrze, że to zachowałyśmy.It's a good thing we kept this.
Gdybyście nie zachowały zdrowego rozsądku i nie zrobiły co trzeba, narazilibyśmy całą planetę.If you hadn't kept your wits about you and done whatever was necessary,... we could have put this entire planet at risk.
'A ja zachowałem tę obietnicę od wieków.'And I've kept that promise ever since.
- Dlatego zachowałem to, na wszelki wypadek Amonator Drago Kazow, zabił mojego poprzednikathat's why i've kept this... in the event of an emergency. the drago-kazov ai eraser. that should be sufficient.
- Tak, zastrzel mnie, zachowałem ubrania.Yeah, shoot me! - I kept the clothes.
/To jedyna rzecz po moim ojcu, którą zachowałem.It was the only thing of my father's that I kept.
A więc dobrze się składa, że zachowałem każdy przepis, który odrzucił Marcello.Well, then it's a good thing I kept every recipe... Marcello ever shot down. Ella, thank you.
- A jednak jedno z nich zachowałeś.And, yet, you kept one.
- A ty to zachowałeś.- And you kept it.
- Mam nadzieję, że zachowałeś paragon.I hope you kept the receipt.
- Tak, ale zachowałeś taki spokój...Yeah, but, the way you kept your cool like that...
- I zachował to w tajemnicy do teraz?~ And he has kept that secret until now?
- Może jakiś były zachował klucze?An ex? Could have kept keys?
/Zgubiliśmy wartości, /ale zachowaliśmy zioło.♪ We lost the values, but we kept the weed ♪
Gayle i ja zachowaliśmy wszystkie rzeczy od dziewczynek, mamy jakiś milion ubranek i wózków dla dzieci- więc nic nie musicie kupować.Gayle and I have kept everything our girls ever used, so we have, like, millions of clothes and strollers and- just don't buy a thing, okay?
Na życzenie waszego rządu, zachowaliśmy śmierć Kosha w tajemnicy. Wiedzą o niej tylko oficerowie dowództwa i niektórzy członkowie personelu medycznego.As per your government's request, we've kept Kosh's death a secret... known only to the command staff and those Medlab personnel directly involved.
Oboje zachowaliśmy nasze mleczaki.We both kept all our baby teeth.
Ostatecznie straciliśmy dom, ale zachowaliśmy ziemię.In the end, we let the house but kept the land.
Miałam nadzieję, że zachowaliście dane dotyczące mojego pobytu u was we wrześniu.I was hoping you kept a record of my stay in September.
Nie wiedziałem, że zachowaliście tę część o Bogu.I just, I didn't know you guys kept the part about God.
Nieszczęśni, jeśli zachowaliście choć jedną bryłkę...Beware if you've kept a single nugget!
Spodziewasz się, że w to uwierzę? Że zachowaliście to w tajemnicy przez tyle lat?You expect me to believe that you've kept quiet about us for all these years?
- Ważne, żebyśmy zachowali końcówkę.- So long as we kept our edge.
Bali się cię stracić, więc zachowali to w tajemnicy, powiedzieli tylko nielicznym.They didn't wanna lose you, so they kept it quiet, told as few people as possible.
- Henry zachowa rozejm.- Henry will keep a detente in place.
- Oczywiście, spodziewamy się, że zachowa pan dyskrecję.- Obviously we expect, that mister will keep discretion.
A ufam, ze obydwoje zachowacie to w tajemnicy.And I trust that both of you will keep it quiet.
Acer saccharum Marsh., w tym drewno, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i z Kanady,Acer saccharum Marsh., including wood which has not kept its natural round surface, originating in the USA and Canada,
Acer saccharum Marsh., łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z USA i Kanady,Acer saccharum Marsh., including wood which has not kept its natural round surface, originating in the USA and Canada,
Acer saccharum Marsh., łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z USA i Kanady,Acer saccharum Marsh., including wood which has not kept its natural round surface, originating in the USA and Canada,
Chagatai, zachowało tradycję stepowych nomadów.But there was one tribe the Chagatai that kept the traditional life of the steppe- nomad.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'keep':

None found.
Learning languages?