Zabierać (to take) conjugation

Polish
91 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
zabieram
I take
zabierasz
you take
zabiera
he/she/it takes
zabieramy
we take
zabieracie
you all take
zabierają
they take
Imperfective future tense
będę zabierać
I will take
będziesz zabierać
you will take
będzie zabierać
he/she/it will take
będziemy zabierać
we will take
będziecie zabierać
you all will take
będą zabierać
they will take
Imperative
-
zabieraj
you take!
niech zabiera
let him/her/it take
zabierajmy
let's take
zabierajcie
you all take
niech zabierają
let them take
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zabierałam
I took
zabierałaś
you took
zabierała
she took
zabierałyśmy
we took
zabierałyście
you all took
zabierały
they took
Future feminine tense
będę zabierała
I will take
będziesz zabierała
you will take
będzie zabierała
she will take
będziemy zabierały
we will take
będziecie zabierały
you all will take
będą zabierały
they will take
Conditional feminine tense
zabierałabym
I would take
zabierałabyś
you would take
zabierałaby
she would take
zabierałybyśmy
we would take
zabierałybyście
you all would take
zabierałyby
they would take
Conditional perfective feminine tense
zabierałabym była
I would have taken
zabierałabyś była
you would have taken
zabierałaby była
she would have taken
zabierałybyśmy były
we would have taken
zabierałybyście były
you all would have taken
zabierałyby były
they would have taken
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zabierałem
I took
zabierałeś
you took
zabierał
he took
zabieraliśmy
we took
zabieraliście
you all took
zabierali
they took
Future masculine tense
będę zabierał
I will take
będziesz zabierał
you will take
będzie zabierał
he will take
będziemy zabierali
we will take
będziecie zabierali
you all will take
będą zabierali
they will take
Conditional masculine tense
zabierałbym
I would take
zabierałbyś
you would take
zabierałby
he would take
zabieralibyśmy
we would take
zabieralibyście
you all would take
zabieraliby
they would take
Conditional perfective masculine tense
zabierałbym był
I would have taken
zabierałbyś był
you would have taken
zabierałby był
he would have taken
zabieralibyśmy byli
we would have taken
zabieralibyście byli
you all would have taken
zabieraliby byli
they would have taken
Impersonal
zabierano by
there would be taken
zabierano by
there would be taken

Examples of zabierać

Example in PolishTranslation in English
"Spytaj ojca, czy planuje zabierać samochód w tym tygodniu.""Ask your father if he plans" "to take the car in this week."
- Chcę zabierać Johna na weekendy. - Nie.I want to take John on weekends.
- Czy wiedziałeś, że mama lubiła zabierać mnie i wujka Terry na oglądanie gwiazdozbiorów nocą?Did you know mom used to take me and Uncle Terry out at night to look at the constellations?
- Lubimy zabierać wam kase.-We'd love to take your money.
- Ma zabierać twoje pieniądze.- It's supposed to take your money!
"Emily, moja najdroższa, przynoszę wybaczenie i zabieram cię do domu.""Emily, my dear. I am come for to bring forgiveness, "and to take you home."
"nieoficjalnie" i zabieram to ze sobą do grobu.I'll take it to my grave.
"zabieram rodzinę na Hawaje".I'm gonna take the family to Hawaii.
, Wyrzadzil mi pan straszliwa krzywde, ale zabieram Daisy znów w góry, gdzie nigdy juz pan jej nie znajdzie. "You did a terrible thing to me. But now I've taken Daisy to the mountains... where you will never find her.
- "Siedzę na tym, ale nie zabieram tego ze sobą"."What I sit on but don't take with me."
# Po prostu zabierasz mi powietrze# You just take my breath away
$1000 i wszystko za to, że zabierasz mnie na kolację?So a thousand dollars, and all you have to do is take me to dinner?
**Jesteś napalona, zabierasz nam wszystko Zamiast siedzieć w domu**You're hot, you take all we've got. Not a dry seat in the house
*Kiedy wiejesz, dlaczego nie zabierasz mnie ze sobą*"When you fly, why don't you take me with you?"
- Bo ostatecznie życie toczy się dalej i już nie zabierasz nikogo na lotnisko.- Because eventually things move on and you don't take someone.
"Co zabiera cię gdzieś, ale nie prowadzi cię do niczego"-"What takes you there but takes you nowhere"...
"Gdy miłość utracona, a strata mnie zabiera, reguły miłości są ukryte".If you took off the cuffs. "when love is lost and loss oe'rtakes me, "the rules of love then are hidden;
"Miłość zabiera władzę każdej formie życia""Love takes away the power of every life form"
"Z życia doczesnego dusza zabiera kulturę i wiedzę"."The soul takes nothing with her to the other world... but her education and culture."
(... )Oto moment, na który wszyscy czekaliśmy. (... ) (... )Roxie Hart w końcu zabiera głos... (... ) ...w swojej własnej obronie.This is the moment we've been waiting for. Roxie Hart finally takes the stand in her own defense.
"Nie zabieramy ze sobą żadnego piwa"And don't even take any beer
# Co zostawiamy i co zabieramy # Z nami, nie ważne co# What we leave what we take with us no matter what
- Ed jest na zewnątrz, zabieramy cię stąd.Ed's outside, we'll take you somewhere safe.
- I teraz zabieramy ją do domu. - To jest jej dom.And now we're going to take her home.
- Ile zabieramy?How much we gonna take?
- Dlaczego zabieracie jednego z moich, co?- Why you take one of my own, huh?
- Dlaczego zabieracie mi telefon.- Why take my phone?
"...wtedy zabierają ich dusze do Valhallii, gdzie przygotowują ich do ostatecznej bitwy." Walkirie, hę?"...then take their souls to Valhalla, where they prepare them for the final world battle."
- A pewnego wieczora zabierają cię do lokalnej restauracji...And one night they take you to a typical restaurant with local...
- Billy mówił, że zabierają dzieci do piekła.I heard them Gobblers take them down to hell. Of course they don't!
- Co noc zabierają ludzi. I żaden nie wraca.Every night they take men out, and they never come back.
- Dokąd cię zabierają?Where do they take you? I do not know.
"I zabieraj swoje manatki"."And take your clobber with you."
"Nie zabieraj wszystkiego""Don't take everything away
"Scapinelli, zabieraj pan z powrotem swoje pieniądze!""Scapinelli, take your money back!"
"nie zabieraj go".don't take him away.
"nie zabieraj jej do domu.""you don't take her home."
"Proszę nie zabierajcie mnie, nie zrobię tego więcej"."Please do not take me away, I will not do it again." - Brilliant quote. - He was a brilliant pervert.
"Więc proszę, jeśli umrę, nie zabierajcie mnie gdzieś daleko", "tylko trzymajcie mnie w pobliżu".So, please, when I die, don't take me far away just keep me nearby.
- Nie zabierajcie go!- Don't take him! No, no!
- Nie zabierajcie go, proszę.Please don't take him. What?
- Nie zabierajcie go.Don't take him away. What is this?
Gdy mu je zabierałam było całe.It wasn't damaged when I took it off him.
Kiedy zabierałam ją na plac zabaw, albo w podobne miejsca, dosłownie zamykała się w sobie.When I took her to the playground, or in similar positions, literally closed in on itself.
Kiedyś znalazłam kota, wszędzie go ze sobą zabierałam.I found this cat once, and I took him with me wherever I would go.
Mój znajomy, który otwiera dzisiaj restaurację, na którym to otwarciu będziesz, kuzynie, chyba, że chcesz bym wyszła na scenę i opowiedziała o tym jak się razem kąpaliśmy. Jak płakałeś, gdy zabierałam ci gumowe kaczuszki.My friend who's opening a restaurant tonight, and you're going to be there, cousin, unless you want me to get onstage and talk about how we used to take baths together, how you cried whenever I took away your rubber duckies.
Najwcześniej jak mogłam zabierałam cię tam.And as soon as I could, I took you there.
Dlaczego nigdy wcześniej nie zabierałaś nas do dziadków?How come you never took us to meet the grandparents before?
Dlatego zabierałaś mnie na narty.Is that why you always took me skiing?
Kiedy byłam mała, uwielbiałam jak zabierałaś mnie do szpitala.When I was a child, I loved when you took me to the hospital.
Nie chcę odbierać ci radości, ale pamiętasz te wszystkie marsze pokoju, na które mnie zabierałaś?Um, I hate to be a killjoy, but do you remember all those peace marches that you took me to?
Powiedział, ze razem wychodziłyście, że zabierałaś ją do klubów.He said that you went out together, that you took her to clubs.
/I co roku mama zabierała /dziecięcy chór... /w góry by posłuchać wiatru / wiejącego pośród drzew.And every year, Mom took the children's choir... up to the mountains to listen to the wind in the trees.
/Matka zabierała od nich zło /i przelewała je w Kayako.My mother took the evil from them and fed the spirits to Kayako.
/Za każdym razem, /gdy zabierała mnie do kina... /... kupowała mi brzoskwinie /na szpikulcu.Every time she took me to the cinema, she'd buy me pears on a skewer.
Basen był głęboki, a ona zabierała go na samo dno.That's a pretty deep pool and he took him right down.
Catherine zawsze zabierała mnie do fryzjera.Catherine, she always took me to get my hair done.
Wystarczyło powiedzieć w jakim zmierzasz kierunku, i od razu cię tam zabierały.All you had to do is tell them in what direction you were headed, and they took you there.
Za to, że inne zajęcia zabierały mi tyle czasu.I'm sorry that the projects in my life took up so much time.
/Zawsze zabierałem pensa, /nigdy go nie oddając?"Always took a penny,never left a penny"?
Były nienaruszone, gdy to zabierałem.Where's the data? It was intact when I took it.
Chyba ci to nie przeszkadza, że wziąłem to, gdy zabierałem mamę.I hope you don't mind. I thought I'd grab it while I took mom.
Czytałem twoje teksty, zabierałem na spotkania, przedstawiłem ci Langdona.I read every draft. I took you into my group. -I introduced you to Langdon.
4 razy zabierałeś go na izbę.You took him to the infirmary 4 different times.
? Widziałam, że spodobała ci się, gdy nas zabierałeś!You took a fancy to her when you picked us up, didn't you?
Czy zabierałeś się za moje sprawy, ponieważ chciałeś się ze mną przespać?You took my cases to sleep with me?
Dlatego nie zwrócili uwagi, jak zabierałeś nóż.That's why they didn't notice when you took the knife.
I zabierałeś nas na piknik w każdą sobotę.And, erm... you took us for picnics in the country every Saturday.
- A on potem darł zwroty, wypłacał gotówkę i ją sobie zabierał.- Then he shredded the returns, cashed the checks, and took the money.
- I zabierał nas na ryby. - O co ci chodzi?- And took us fishing.
- Nie widziała kto je zabierał.- She never saw who took 'em.
- My nie zabieraliśmy ich plonów i nie niszczyliśmy ich braci.We never took their plantings. We never nullied their brothers.
/Każdego lata zabieraliśmy go tam /na piknik, gdy był mały.We took him camping there every summer, as a boy.
Chcę tylko powiedzieć, że kiedy zabieraliśmy Lily Thorn na przesłuchanie, zdawało się, że jej szef myślał, że jest idealna.All I'm saying is when we took Lily Thorn in for questioning, her boss seemed to think that she could do no wrong.
Czy pamiętasz czasy, kiedy ty i ja zabieraliśmy to uzbrojonym vanem?Do you mind the time that you and I we took out that armored van?
Gdy byłem dzieckiem, a było to 100 lat temu, a ty nigdy tego nie dożyjesz, ale, my właściwie... dostawaliśmy świadectwa i zabieraliśmy je do domu, żeby pokazać rodzicom.When I was a kid, and that was a hundred years ago and you'll never be my age, but we actually got the report card and took it home to our parents so they could see it.
Gdy rano zabieraliście heroinę, było z tobą jeszcze dwóch gagatków.When you took the heroin this morning, there were two more contraceptives with you.
I zabieraliście go wszędzie ze sobą.And you took him everywhere with you, right?
Kiedy zabieraliście mnie z Płnocnej Korei zauważyłem, że jesteście blisko, prawda?When you took me from North Korea, I saw a strong connection, yes?
- Kiedy cię zabierali?When they took you?
- Twoi rodzice nigdy cię nie zabierali?-What, your parents never took you?
- cóż, zabierali ich tutaj.- well, this is where they took them.
/Ale wtedy naziści zabierali wszystko.But back then,the Nazis,they... they took everything.
/Rodzice zabierali nas /co roku do cyrku.My parents took me and my little sister to the circus every year.
Może zabierałbym ją częściej, gdyby nie flirtowała z innymi mężczyznami.Well, maybe I would take her out more if she didn't flirt with other men.
Czy ktoś z pana sercem zabierałby się za palenie, panie Kent?Woudn't think a man with your heart condition would take to smoking, Mr. Kent.
Nie, bo kto inny zabierałby mnie w teren?No, because who else would take me out into the field?
- Były czasy gdy zabierało się dziewczynę na film.There was a time when you took a girl out to a movie.
Pochodzę z kolonii, Ziemia była tylko miejscem które przysyłało nam książki i filmy i zabierało 30% naszego dochodu.Back on the colony, Earth was just a place that sent us books and vids... and took 30 % of our income.
Postawienie jednej stopy za drugą, zabierało mi całą siłę i koncentracje. W życiu nie byłam taka zmęczona.[Segarra] It took all my strength and concentration... just to put one foot in front of the other.
To zabierało czas.It took time.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'take':

None found.
Learning languages?