Wytoczyć (to bring) conjugation

Polish
12 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
wytoczę
I will bring
wytoczysz
you will bring
wytoczy
he will bring
wytoczymy
we will bring
wytoczycie
you all will bring
wytoczą
they will bring
Imperative
-
wytocz
you bring!
niech wytoczy
let him/her/it bring
wytoczmy
let's bring
wytoczcie
you all bring
niech wytoczą
let them bring
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wytoczyłam
I brought
wytoczyłaś
you brought
wytoczyła
she brought
wytoczyłyśmy
we brought
wytoczyłyście
you all brought
wytoczyły
they brought
Future feminine tense
wytoczę
I will bring
wytoczysz
you will bring
wytoczy
she will bring
wytoczymy
we will bring
wytoczycie
you all will bring
wytoczą
they will bring
Conditional feminine tense
wytoczyłabym
I would bring
wytoczyłabyś
you would bring
wytoczyłaby
she would bring
wytoczyłybyśmy
we would bring
wytoczyłybyście
you all would bring
wytoczyłyby
they would bring
Conditional perfective feminine tense
wytoczyłabym była
I would have brought
wytoczyłabyś była
you would have brought
wytoczyłaby była
she would have brought
wytoczyłybyśmy były
we would have brought
wytoczyłybyście były
you all would have brought
wytoczyłyby były
they would have brought
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wytoczyłem
I brought
wytoczyłeś
you brought
wytoczył
he brought
wytoczyliśmy
we brought
wytoczyliście
you all brought
wytoczyli
they brought
Future masculine tense
wytoczę
I will bring
wytoczysz
you will bring
wytoczy
he will bring
wytoczymy
we will bring
wytoczycie
you all will bring
wytoczą
they will bring
Conditional masculine tense
wytoczyłbym
I would bring
wytoczyłbyś
you would bring
wytoczyłby
he would bring
wytoczylibyśmy
we would bring
wytoczylibyście
you all would bring
wytoczyliby
they would bring
Conditional perfective masculine tense
wytoczyłbym był
I would have brought
wytoczyłbyś był
you would have brought
wytoczyłby był
he would have brought
wytoczylibyśmy byli
we would have brought
wytoczylibyście byli
you all would have brought
wytoczyliby byli
they would have brought
Impersonal
wytoczono by
there would be brought
wytoczono by
there would be brought

Examples of wytoczyć

Example in PolishTranslation in English
, będziesz chciała wytoczyć swoje najcięższe działa.Oh, you're going to want to bring your "A" game.
- Nie mnie to oceniać. - Jest dość dowodów, by wytoczyć proces.There's certainly enough evidence to bring him before a jury.
Będę musiał wytoczyć najcięższe działa, żeby ją zaspokoić.I'm really gonna have to bring my a-game to satisfy this woman.
Chcemy wytoczyć sprawę UNR.We want to bring a suit against unr.
Czas wytoczyć wielkie działa.It's time to bring out the big guns.
Panie Shore, wytoczył pan wiele Anty-Amerykańskich spraw w moim sądzie, - Ale ta jest, ta jest... - Skandaliczna, wiem.Mr Shore, you have brought many un-american cases into my courtroom, but this, this is— –Outrageous, yes.
Równocześnie z formalnym postępowaniem wyjaśniającym wszczętym przez Komisję skarżący podjął kroki prawne na poziomie krajowym w Niemczech i wytoczył powództwo przeciwko ZT przed Verwaltungsgericht Trier (sąd administracyjny w Trewirze).Parallel to the Commission’s formal examination procedure, the complainant had pursued national legal proceedings in Germany and had brought an action against the ZT before the Verwaltungsgericht Trier (Trier Administrative Court).
W 2002 r. wytoczył on przed conseil de prud’hommes (polubownym sądem pracy) w Saint-Germain-en-Laye powództwo przeciwko spółce Laboratoires Glaxosmithkline, następcy prawnemu spółki Laboratoires Beecham Sévigné ze statutową siedzibą we Francji oraz przeciwko spółce Glaxosmithkline, następcy prawnemu spółki Beecham Research UK ze statutową siedzibą w Zjednoczonym Królestwie.In 2002 he brought an action before the Conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye (Employment Tribunal, Saint-Germain-en-Laye) against Laboratoires Glaxosmithkline, which has assumed the rights of Laboratoires Beecham Sévigné, the seat of which is in France, and Glaxosmithkline, which has assumed the rights of Beecham Research UK, the seat of which is in the United Kingdom.
Warto również wspomnieć o sprawie, którą Parlament wytoczył Radzie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości za niepodjęcie odpowiednich działań w zakresie polityki transportowej.It is also worth mentioning the case Parliament brought before the Court of Justice against the Council for failure to act with regard to transport policy.
Wasza Lordowska Mość, pan Cardiff wytoczył wcześniej proces wydawcy tej książki, który wygrał.Yes, that was my worry. Your Lordship, Mr. Cardiff previously brought suit-- brought successful suit-- against the publisher of that very book.
- Już czas, żebyśmy wytoczyli ciężką artylerię.- It's about time we brought out the big guns.
Silnie zdestabilizował prywatną społeczność, do tego stopnia, że niektórzy z wygnanych mężczyzn wytoczyło proces o zwrócenie rodzin.He destabilized an intensely private community to the degree that some of the exiled men brought a suit against their families back.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'bring':

None found.
Learning languages?