Wykopać (to dig) conjugation

Polish
59 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
wykopię
I will dig
wykopiesz
you will dig
wykopie
he will dig
wykopiemy
we will dig
wykopiecie
you all will dig
wykopią
they will dig
Imperative
-
wykop
you dig!
niech wykopie
let him/her/it dig
wykopmy
let's dig
wykopcie
you all dig
niech wykopią
let them dig
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wykopałam
I dug
wykopałaś
you dug
wykopała
she dug
wykopałyśmy
we dug
wykopałyście
you all dug
wykopały
they dug
Future feminine tense
wykopię
I will dig
wykopiesz
you will dig
wykopie
she will dig
wykopiemy
we will dig
wykopiecie
you all will dig
wykopią
they will dig
Conditional feminine tense
wykopałabym
I would dig
wykopałabyś
you would dig
wykopałaby
she would dig
wykopałybyśmy
we would dig
wykopałybyście
you all would dig
wykopałyby
they would dig
Conditional perfective feminine tense
wykopałabym była
I would have dug
wykopałabyś była
you would have dug
wykopałaby była
she would have dug
wykopałybyśmy były
we would have dug
wykopałybyście były
you all would have dug
wykopałyby były
they would have dug
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wykopałem
I dug
wykopałeś
you dug
wykopał
he dug
wykopaliśmy
we dug
wykopaliście
you all dug
wykopali
they dug
Future masculine tense
wykopię
I will dig
wykopiesz
you will dig
wykopie
he will dig
wykopiemy
we will dig
wykopiecie
you all will dig
wykopią
they will dig
Conditional masculine tense
wykopałbym
I would dig
wykopałbyś
you would dig
wykopałby
he would dig
wykopalibyśmy
we would dig
wykopalibyście
you all would dig
wykopaliby
they would dig
Conditional perfective masculine tense
wykopałbym był
I would have dug
wykopałbyś był
you would have dug
wykopałby był
he would have dug
wykopalibyśmy byli
we would have dug
wykopalibyście byli
you all would have dug
wykopaliby byli
they would have dug
Impersonal
wykopano by
there would be dug
wykopano by
there would be dug

Examples of wykopać

Example in PolishTranslation in English
"temu z moich spadkobierców, który nie chciał mnie wykopać,"to any of my heirs who did not want to dig me up,
- Musimy go wykopać i pojechać do Juliana po antidotum.Come on. Come on! We got to dig him out and go to Julian's to get the antidote powder.
"Nim wyruszysz ścieżką zemsty, wykop dwa groby jeden dla swojego wroga , jeden dla siebie" (Konfucjusz)If you're looking for vengeance, you better dig two graves-- one for your enemy, one for yourself.
,Gdy idziesz się mścić, wykop dwa groby.""Before setting out on revenge, you first dig two graves."
- Chłopaki, pamiętacie nasz wykop?- Guys, do you remember our digging?
- I zostawiłem luźną ziemię, żeby oznaczyć wykop.And I left loose dirt to indicate a fresh dig.
/Dobra. Paul, wykop coś dla mnie.Listen, Paul, I'm gonna need you to dig up a little something.
/Wyciągnijcie łopaty /i wykopcie brudy, dzieciaki.Get out your shovels and start digging the dirt, kids.
A teraz zdejmijcie hełmy, wyjdzcie na zewnątrz i wykopcie sobie nimi groby.All right. Now l want you to take off your helmets, go outside and dig your own graves with them.
Gdy się ściemni, weź ze sobą Monteza i wykopcie mu grób na tyłach.As soon as it gets dark, you and Montez dig him a grave out back.
Przyjrzyjcie się jej otoczeniu, wykopcie jakieś brudy. Nic na nią nie znajdziesz.Look into her background, whatever dirt you can dig up.
Schodźcie obok pnączy na dno, wykopcie korzenie.Follow the vines to the bottom, dig up the roots.
Patrzcie, co właśnie wykopałam z pudełka w garażu.- Look what I just dug out of a box in the garage.
Sama go sobie wykopałam i z chęcią w nim leżałam.I dug it myself and I was happy to lie in it. What's going on?
To ja wykopałam Russella.I dug Russell up.
- Ty to wykopałaś? - Tak.- You dug this up?
- Ty to wykopałaś?- Yes. - You dug this up?
Cóż, moja droga, wykopałaś 20 kilo czystej heroiny, wartość na ulicy: 1,4 miliona $.Well, my friend, you dug up 20 kilos of pure heroin, street value:
Potrzebujemy wszystkiego, co wykopałaś na Howarda Lampe.We need everything you dug up on Howard Lampe.
Powiedzieli mi, że wykopałaś dwa ciała pokryte smołą?They told me you dug up two bodies covered in tar ?
- Sama wykopała sobie grób.The thing was,she dug her own grave.--Ami.
/Nie wychodziła z domu od wczoraj... /no chyba, że wykopała tunel.'She hasn't left the house since yesterday...' '....unless she dug a tunnel.'
/Plotka mówi, że właścicielka zajazdu... /Ling Yanqiu wykopała tunel i przeprowadziła nim swych ludziRumor has it that the woman boss... Ling Yanqiu dug tunnels and laid traps
/Thorne wykopała stary obiekt testowy bomb?Thorne dug up an old bomb-testing facility?
A jeśli to kopuła go wykopała?What if the dome dug it?
Cynodonty otarły się o śmierć, ale wykopały nową norę wśród wyschłych paproci.The cynodonts have survived their brush with death and dug another burrow hidden in some dried ferns.
- Ja też to wykopałem.- I know. - I dug that thing up too.
- Że wykopałem sobie grób.- I think that was his way of saying... that I'd dug my own grave.
19 lat temu własnymi rękoma wykopałem te groby... i może mi pan wierzyć nie mam ochoty na powtórkę.Nineteen years ago I dug those graves with my own hands... and I have, believe me, no wish to repeat that experience.
Ale kiedy ją wykopałem, znalazłem... ładną, piszczącą, gumową kość. Więc zapomniałeś, gdzie zakopałeś czaszkę.But-but when I dug it up, what I found... was a happy, squeaky rubber bone.
Ale nigdy nie wykopałem przyzwoitej dniówki.I never dug out a decent day's wage yet.
- Ten który wykopałeś?- The one I dug?
-Taa, bo to wykopałeś.- Yeah, that's because you dug it.
Chyba go nie wykopałeś?You haven't dug him up again.
Jak kości, które wykopałeś - A, kości- Like the bones you dug up.
Jak tylko wykopałeś Laure, dlaczego nie wsypała Chipa?As soon as you dug Laura up why didn't she turn Chip in?
"..jakby ktoś wziął ciężarówkę złomu, wykopał 3 metrowy dół i wrzucił ten złom do niego.""It looked like someone took a scrap truck, dug a 10-foot ditch and dumped trash into it."
# Więc wziął kij i wykopał Rio Grande ## So he got a stick and dug the Rio Grande #
- A dzisiaj ktoś ją wykopał.- And someone dug her up today.
- Zastanawiam się, gdzie on ją wykopał?- l wonder where he dug her up?
/Człowiek, który wykopał ten grób, /wykopał też własny.This man who dug this grave has also dug his own.
"i wykopaliśmy do tej pory milimetr górnej warstwy gleby."and we've dug up a millimetre of topsoil so far.
- Dziewczyną, którą wykopaliśmy.- The girl we dug up.
/Broń, którą wykopaliśmy, /nie będzie użyta do zabijania niewinnych /ani zmiany obecnej sytuacji.Those guns that we dug up will never be used to murder the innocent, or usurp the status qua.
/W momencie kiedy go wykopaliśmy... staruszek Vaughn był tam już od ponad dwóch godzin.By the time we dug him up... old Vaughn had been in there over two hours.
Było śmiesznie, a jak go wykopaliśmy, to chciał nas pozabijać.Funny story, after we dug him back up, he tried to kill all of us.
- To wy wykopaliście moją siostrę?- Are you the ones that dug up my sister?
A to jest profil pierwszego, którego wykopaliście.And this is a profile of the first one you dug up.
A wy je wykopaliście?- And you dug it up?
Czy to ta dziewczynka, którą wykopaliście?Is that the girl you dug up?
Pobraliście każdy możliwy płyn, podziubaliście w jej mózgu, pogwałciliście prywatność nieboszczyka, wykopaliście z ziemi ciało, ale umknął wam fakt, że ona wciąż widzi rzeczy, które nie istnieją.You sampled every bodily fluid, peeked in her brain, violated a cadaver's privacy, dug up a body, but missed the fact she was still seeing things that weren't there.
- Ale wykopali mur i przenieśli.- And they did. They dug it up and rebuilt it.
A nawet tak stara, Że ludzie, którzy ją wykopali, zrobili to własnymi rękami.So old, in fact, that the people who dug this well did it completely by hand.
A wtedy on i jego pracownicy go wykopali.And then he and some of his workers dug it up.
Inaczej Arabowie wykopią zwłoki.If we don't, the Arabs will dig them up for their clothes.
Albo wykopało sobie drogę na zewnątrz.Or dug its way out.
Ale gdy CZC ją wykopało i licznik Geigera zwariował, oglądanie jej w ten sposób jest najbezpieczniejsze.But when the CDC dug her up, and the Geiger needles pinned looking at her this way seemed like the safest bet.
Jak myślisz, co wykopało te wszystkie tunele?Uh, what do you think dug all these tunnels?
To wykopało się z ziemi nad metrem.They dug up the ground for subway construction.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'dig':

None found.
Learning languages?