Wychwalać (to praise) conjugation

Polish
28 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
wychwalam
I praise
wychwalasz
you praise
wychwala
he/she/it praises
wychwalamy
we praise
wychwalacie
you all praise
wychwalają
they praise
Imperfective future tense
będę wychwalać
I will praise
będziesz wychwalać
you will praise
będzie wychwalać
he/she/it will praise
będziemy wychwalać
we will praise
będziecie wychwalać
you all will praise
będą wychwalać
they will praise
Imperative
-
wychwalaj
you praise!
niech wychwala
let him/her/it praise
wychwalajmy
let's praise
wychwalajcie
you all praise
niech wychwalają
let them praise
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wychwalałam
I praised
wychwalałaś
you praised
wychwalała
she praised
wychwalałyśmy
we praised
wychwalałyście
you all praised
wychwalały
they praised
Future feminine tense
będę wychwalała
I will praise
będziesz wychwalała
you will praise
będzie wychwalała
she will praise
będziemy wychwalały
we will praise
będziecie wychwalały
you all will praise
będą wychwalały
they will praise
Conditional feminine tense
wychwalałabym
I would praise
wychwalałabyś
you would praise
wychwalałaby
she would praise
wychwalałybyśmy
we would praise
wychwalałybyście
you all would praise
wychwalałyby
they would praise
Conditional perfective feminine tense
wychwalałabym była
I would have praised
wychwalałabyś była
you would have praised
wychwalałaby była
she would have praised
wychwalałybyśmy były
we would have praised
wychwalałybyście były
you all would have praised
wychwalałyby były
they would have praised
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wychwalałem
I praised
wychwalałeś
you praised
wychwalał
he praised
wychwalaliśmy
we praised
wychwalaliście
you all praised
wychwalali
they praised
Future masculine tense
będę wychwalał
I will praise
będziesz wychwalał
you will praise
będzie wychwalał
he will praise
będziemy wychwalali
we will praise
będziecie wychwalali
you all will praise
będą wychwalali
they will praise
Conditional masculine tense
wychwalałbym
I would praise
wychwalałbyś
you would praise
wychwalałby
he would praise
wychwalalibyśmy
we would praise
wychwalalibyście
you all would praise
wychwalaliby
they would praise
Conditional perfective masculine tense
wychwalałbym był
I would have praised
wychwalałbyś był
you would have praised
wychwalałby był
he would have praised
wychwalalibyśmy byli
we would have praised
wychwalalibyście byli
you all would have praised
wychwalaliby byli
they would have praised
Impersonal
wychwalano by
there would be praised
wychwalano by
there would be praised

Examples of wychwalać

Example in PolishTranslation in English
"Naszym obowiązkiem jest dziękować, chwalić, czcić, wysławiać, wychwalać, pochwalać, błogosławić, i uznawać Tego, który czynił cuda dla naszych ojców i dla nas."Wherefor it is our duty to thank, to praise, to honor, to glorify, to exalt, to commend, to bless, to extol, and to acclaim Him who performed all these miraculous deeds for our fathers and for us.
"Przybyłem pogrzebać Miky'ego, a nie wychwalać go". "Zło jakie ludzie wyrządzają, zawsze ich przeżywa".I come to bury Miky, not to praise him.
Chcielibyśmy wychwalać dzieciątko.We wish to praise the infant.
Jednakże, nie jestem tu tylko po to, by wychwalać Johna, jestem tu też po to, by go zawstydzić, więc przejdźmy do...However, I'm not just here to praise John, I'm also here to embarrass him, so let's move on to...
Jeśli Afrykanin chce kogoś wychwalać, mówi "Unobuntu", znaczy to, że uważają kogoś za szczodrego i miłosiernego.If Africans want to praise someone, they say "Unobuntu'', it means they think the person's generous and compassionate.
Ja go wychwalam.No, I praise Him.
Daisy wychwala pannę Bunting i jej nauczanie.Daisy's singing the praises of Miss Bunting and her teaching.
Daj spokój, na dole Sedley wychwala cię pod niebiosa.But I did not come here today to audition. Oh, come, I saw Sedley downstairs singing your praises... What he does is his business.
Dzieci swawolą radośnie u jej boku, a mąż ją wychwala:Children arise up, and cherish her husband gets up and praises her:
Fiala wychwala panią pod niebiosa ale nasza gazeta dotyczy spraw ziemskichFiala praises you to heaven, but our journal deals with earthly matters
Każdy kto wychwala siebie będzie poniżony... a każdy kto uniża się będzie wychwalony.Anyone who praises himself will be humbled... and anyone who humbles himself will be praised.
W imię Boga miłosiernego, wychwalamy naszych posłańców i ich naśladowców w życiu.In the name of God the most merciful, we praise our messengers and their followers in life.
W ten dzień wychwalamy człowieka, który wyrasta ponad wszystkich.We come this day to praise a man considered above all others.
Bardowie wychwalają boje, w których się wsławiłeś.The poets sing your battle praises in the halls.
Ci, którzy wychwalają Cię z nadzieją na życie wieczne...They that praise Thee in the hope of eternal...
Myślisz, że się do Niego modlą i Go wychwalają, bo chcą, żeby wiedział jaki jest wspaniały?Do you think they pray to him and praise him because they want him to know how great he is?
Na pewno rozmawiała pani z moimi współpracownikami, a oni panią wychwalają.I believe you've spoken to some of my co-workers, and they all sing your praises.
Tak cię wychwalają, że myślałam, że już jesteś w niebie.They praise you so highly I thought you in heaven.
*Nie wychwalaj mnie."Don't praise me."
Nie wychwalaj go, Morty!Don't praise him now, Morty!
Tak mój panie, chwal Pana, wychwalaj go.That's it my lord, praise the Lord.
Inna użytkowniczka, Eva_Alli z Kirgistanu, kraju podobnie dręczonego przez niestabilne rządy, również wychwalała niezłomność Erdogana:Another user, Eva_Alli of Kyrgyzstan, whose country has also been plagued by unstable government, also praised Erdoğan's steadfastness.
W wypadku każdej wojny od obecnej, aż do Wietnamu, środki przekazu w USA, wychwalały najnowsze, supernowoczesne technologie do zabijania.Every war we have US news media that have praised the latest in state of the art killing technology from the present moment to the war in Vietnam.
Były to pierwsze rillettes produkowane w sposób rzemieślniczy, których zalety wychwalał pochodzący z regionu Balzak w swej powieści Le Lys dans la Vallée z 1835 r.They are the original artisan rillettes praised by Balzac, a native of Tours, in his 1835 novel The Lily of the Valley.
Jako członek Rady Bezpieczeństwa zatwierdza represyjne decyzje uzgodnione na szczeblu ministerialnym, w tym decyzję o stłumieniu pokojowych demonstracji w dniu 19 grudnia 2010 r. Po grudniu 2010 r. wychwalał „całkowite pokonanie sił destrukcyjnych”, mówiąc o opozycji demokratycznej.As a member of the Security Council, he approves the repressive decisions agreed at ministerial level, including the decision to repress the peaceful demonstrations on 19 December 2010. After December 2010, he praised the "total defeat of destructive forces", when referring to the democratic opposition.
Strasznie krytykował Furtwanglera, a wychwalał Herberta von Karajana.He gave Furtwangler a terrible reviews , and praised Herbert von Karajan.
Jak oni ją wychwalali!How they praised her!
Patrioci japońscy wychwalali postawę Choshu.Every patriot praised their valor.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'praise':

None found.
Learning languages?