Wpatrywać (to stare) conjugation

Polish
52 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
wpatruję
I stare
wpatrujesz
you stare
wpatruje
he/she/it stares
wpatrujemy
we stare
wpatrujecie
you all stare
wpatrują
they stare
Imperfective future tense
będę wpatrywać
I will stare
będziesz wpatrywać
you will stare
będzie wpatrywać
he/she/it will stare
będziemy wpatrywać
we will stare
będziecie wpatrywać
you all will stare
będą wpatrywać
they will stare
Imperative
-
wpatruj
you stare!
niech wpatruje
let him/her/it stare
wpatrujmy
let's stare
wpatrujcie
you all stare
niech wpatrują
let them stare
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wpatrywałam
I stared
wpatrywałaś
you stared
wpatrywała
she stared
wpatrywałyśmy
we stared
wpatrywałyście
you all stared
wpatrywały
they stared
Future feminine tense
będę wpatrywała
I will stare
będziesz wpatrywała
you will stare
będzie wpatrywała
she will stare
będziemy wpatrywały
we will stare
będziecie wpatrywały
you all will stare
będą wpatrywały
they will stare
Conditional feminine tense
wpatrywałabym
I would stare
wpatrywałabyś
you would stare
wpatrywałaby
she would stare
wpatrywałybyśmy
we would stare
wpatrywałybyście
you all would stare
wpatrywałyby
they would stare
Conditional perfective feminine tense
wpatrywałabym była
I would have stared
wpatrywałabyś była
you would have stared
wpatrywałaby była
she would have stared
wpatrywałybyśmy były
we would have stared
wpatrywałybyście były
you all would have stared
wpatrywałyby były
they would have stared
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wpatrywałem
I stared
wpatrywałeś
you stared
wpatrywał
he stared
wpatrywaliśmy
we stared
wpatrywaliście
you all stared
wpatrywali
they stared
Future masculine tense
będę wpatrywał
I will stare
będziesz wpatrywał
you will stare
będzie wpatrywał
he will stare
będziemy wpatrywali
we will stare
będziecie wpatrywali
you all will stare
będą wpatrywali
they will stare
Conditional masculine tense
wpatrywałbym
I would stare
wpatrywałbyś
you would stare
wpatrywałby
he would stare
wpatrywalibyśmy
we would stare
wpatrywalibyście
you all would stare
wpatrywaliby
they would stare
Conditional perfective masculine tense
wpatrywałbym był
I would have stared
wpatrywałbyś był
you would have stared
wpatrywałby był
he would have stared
wpatrywalibyśmy byli
we would have stared
wpatrywalibyście byli
you all would have stared
wpatrywaliby byli
they would have stared
Impersonal
wpatrywano by
there would be stared
wpatrywano by
there would be stared

Examples of wpatrywać

Example in PolishTranslation in English
"Narzędziem" używanym do przechwytywania obrazów był człowiek który był zmuszony wpatrywać się w kompozycję.The "tool" used to capture the pictures was a human being who was forced to stare at a composition.
Cóż, ten szczególny artysta chciał mieć wymówkę by wpatrywać się w nagie kobiety przez cały dzień.Well, this particular artist wanted an excuse to stare at naked women all day.
Ja muszę każdej długiej nocy wpatrywać się w twe nozdrza.You know, I have to stare up your nostrils all night long.
Jeśli będziesz się w niego wpatrywać zbyt długo, nie dowiesz się o co w tym chodzi.If you were to stare at this for too long, you wouldn't know what it was.
Jeśli zacznę wpatrywać się w jakiś obiekt, przerwij moje skupienie.If I begin to stare at an object, break my focus.
A kiedy to robię, spoglądam najpierw w lustro i długo się w siebie wpatruję.And when I do that, I look in the mirror first, I give myself a good hard stare.
Czasami czuję, że to wszystko, co robię... wpatruję się w nazwiska poległych.Sometimes it feels like that's all I do - stare at the names of the dead.
Czasem godzinami wpatruję się w gwiazdy.Sometimes I just stare out at the stars for hours.
Ja uratuję świat, a ty mi powiesz dlaczego wpatruję się w gwiazdy.I save the world, you tell me why I stare at the stars.
Mam 5 w przerażaniu, wpatruję się w ciebie.My intimidation is five, I stare at you.
/kiedy wpatrujesz się w pustkę jego oczu* As you stare into the vacuum of his eyes *
Jeśli dość długo wpatrujesz się w tego Stellę, to zaczynają się unosić kolory.If you stare at that Stella too long, the colours just seem to float. It's weird.
Jeśli wpatrujesz się w nie wystarczająco długo, zamieniają się w różne rzeczy.If you stare at them long enough... they become things, you know?
Myślałasz, że się nie dowie, kiedy się tak w niego wpatrujesz każdego dnia?Thought he wouldn't when you stare at him everyday?
"Gdy ojciec Arthura wpatruje się w oczy swego syna,""As Arthur's father stares into his Son's eyes,
- Ajak się wpatruje w te gile...- The way he stares at a robin's breast...
- I jak się wpatruje...And he stares. He stares?
Człowiek który wpatruje się w skałę musi mieć dużo w głowie.A man who stares at a rock must have a lot on his mind.
Teraz nie wpatrujemy się w słońce, w zamian za to otwieramy szeroko ramiona... i grzejemy się w jego promieniach.Now we do not stare at the sun instead we close open your arms... and bask in the sunshine.
A wy wpatrujecie się w Game Boye! Mam tego dość!And all any of you can do is stare at those Game Boy machines!
Jeżeli skończe lepiej od potwora w którego się wpatrują.If I end up anything above a point-and-stare freak,
Ludzie zwykle wpatrują się w ręce.People used to stare at his hands.
Tylko wpatrują się w przestrzeń, a w dodatku znikają.They just stare into space, plus they disappear.
Jeśli ma ładne uszy, wpatruj sie w uszy.If his ears are pretty, just stare at his ears.
Nie wpatruj się w swoje buty, tylko patrz na mnie.Don't stare at your shoes, look at me.
Tylko nie wpatruj się.Just don't stare.
Więc może wpatruj się w to dalej, aż samo się przetransportuje.Why don't you give it a long, brooding stare until it carries itself across the room.
"Siedząc na ganku, wpatrywałam się w twoje oczy...""Sitting on that front porch, I stared in your eyes..."
Siedząc na ganku, spojrzałam w twoje oczy i wpatrywałam się przez godziny.Sitting on that front porch I looked into your eyes and stared for hours.
Siedząc na ganku, wpatrywałam się godzinami w twoje oczy.Sitting on that front porch, I stared at your eyes for hours.
W pokoju hotelowym, bezmyślnie się w niego wpatrywałam.In the room I just stared at him vacantly
Jak zawsze wchodziłaś, gdy się przebierałyśmy i wpatrywałaś gały w nasze półnagie ciała.All those times you came over, just as we happened to be getting changed, and stared at us half naked, for like, ever...
"Mary uporczywie wpatrywała się w lustro i błagał wszystkich którzy skłamali w sprawie jej pojęcia."Mary stared into the mirror and begged whomever lies within it to take her. She then cursed the town and all its people and vowed to have her revenge."
Desiree wpatrywała się w jego ramiona, klatkę piersiową, usta..."Desiree stared at his shoulders, his chest, his mouth."
Stała tylko i wpatrywała się w nas, z tym... wyrazem na twarzy.She just stood there, and she stared at us with this... This look on her face.
Wciąż wpatrywała się w zmarłą panią McCanles.She just stared and stared... at Mrs. McCanles lying there so still-like.
Wróciła do mnie i... wpatrywała się długo w moje oczy.She walked back toward me... and stared into my eyes for a long time.
Ofiary niewolnictwa żyły w strachu przed nim, a ich pokolenia wpatrywały się w zło, które w ludziach rodzi chciwość.The victims of the holocaust of slavery lived in fear of it, generations of them stared at the evil that avarice builds in men.
/Im więcej się wpatrywałem... /tym lepiej widziałem Carla Lewisa /odwzajemniającego spojrzenie.The more I stared, well, the more I started to see a sad little Carl Lewis in there staring back at me.
I wpatrywałem się w tornado i podniosłem swoje ręce i wołam w moim najbardziej donośnym glosieI stared out into the maelstrom and I raised my hands and called out in my most stentorian tone".
Podniosłem sukno i wpatrywałem się. Nigdy tego nie zapomnę.I took off the cloth and stared, so I'd never forget.
Wróciłem i wpatrywałem się w nie długo.I went back and stared at it.
Jak to jest, że zawsze się we mnie wpatrywałeś, ojcze, ale nigdy mnie nie widziałeś?How is it you've always stared at me, father, but never saw me?
Kiedyś byłeś taki nieśmiały, jak wpatrywałeś we mnie te wielkie niebieskie ślepia.You used to be so shy, the way you stared at me with those big, blue eyes.
A on tylko wpatrywał się we mnie... jak zahipnotyzowany.And he just stared back at me, mesmerized.
Czasami długo wpatrywał się w góry.Sometimes he just stared for hours... at the mountains.
Najmłodszy, chyba 10-latek, wpatrywał się we mnie.The youngest one, perhaps 10 years old, stared at me.
I kiedy Mimsy przyprowadziła Amy wpatrywaliśmy się w ciebie godzinami.And then Mimsy brought Amy in, and we all just stared at you for hours.
Siedzieliśmy przy mizernym stole w gnijącym domu w paskudnej dzielnicy i wpatrywaliśmy się w talerze, bo jesteś śmiercią i przynosiłeś ją do domu co noc.We sat at that scrawny kitchen table in that rotting house in that awful neighborhood and we stared at our plates because you are death and you brought it home with you every night and it got on me.
W każdy czwartek przez sześć tygodni, Doktor Dave i ja wpatrywaliśmy się w siebie.Every Thursday for six weeks, Dr Dave and I stared across an ottoman at each other.
Kiedy zobaczyli moją poparzoną twarz, stali i wpatrywali się z przerażeniem.Suddenly, they noticed my burnt face. They all stared at me with horror.
Po prostu stali i wpatrywali się w nas, jakbyśmy były zwierzętami w zoo.They just stood there and stared at us like we were exhibits at a zoo.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'stare':

None found.
Learning languages?