Wierzyć (to believe) conjugation

Polish
102 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
wierzę
I believe
wierzysz
you believe
wierzy
he/she/it believes
wierzymy
we believe
wierzycie
you all believe
wierzą
they believe
Imperfective future tense
będę wierzyć
I will believe
będziesz wierzyć
you will believe
będzie wierzyć
he/she/it will believe
będziemy wierzyć
we will believe
będziecie wierzyć
you all will believe
będą wierzyć
they will believe
Imperative
-
wierz
you believe!
niech wierzy
let him/her/it believe
wierzmy
let's believe
wierzcie
you all believe
niech wierzą
let them believe
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wierzyłam
I believed
wierzyłaś
you believed
wierzyła
she believed
wierzyłyśmy
we believed
wierzyłyście
you all believed
wierzyły
they believed
Future feminine tense
będę wierzyła
I will believe
będziesz wierzyła
you will believe
będzie wierzyła
she will believe
będziemy wierzyły
we will believe
będziecie wierzyły
you all will believe
będą wierzyły
they will believe
Conditional feminine tense
wierzyłabym
I would believe
wierzyłabyś
you would believe
wierzyłaby
she would believe
wierzyłybyśmy
we would believe
wierzyłybyście
you all would believe
wierzyłyby
they would believe
Conditional perfective feminine tense
wierzyłabym była
I would have believed
wierzyłabyś była
you would have believed
wierzyłaby była
she would have believed
wierzyłybyśmy były
we would have believed
wierzyłybyście były
you all would have believed
wierzyłyby były
they would have believed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wierzyłem
I believed
wierzyłeś
you believed
wierzył
he believed
wierzyliśmy
we believed
wierzyliście
you all believed
wierzyli
they believed
Future masculine tense
będę wierzył
I will believe
będziesz wierzył
you will believe
będzie wierzył
he will believe
będziemy wierzyli
we will believe
będziecie wierzyli
you all will believe
będą wierzyli
they will believe
Conditional masculine tense
wierzyłbym
I would believe
wierzyłbyś
you would believe
wierzyłby
he would believe
wierzylibyśmy
we would believe
wierzylibyście
you all would believe
wierzyliby
they would believe
Conditional perfective masculine tense
wierzyłbym był
I would have believed
wierzyłbyś był
you would have believed
wierzyłby był
he would have believed
wierzylibyśmy byli
we would have believed
wierzylibyście byli
you all would have believed
wierzyliby byli
they would have believed
Impersonal
wierzono by
there would be believed
wierzono by
there would be believed

Examples of wierzyć

Example in PolishTranslation in English
" By wierzyć, że potrzebujesz tego czego nie masz, jest definicją szaleństwa."to believe that you need what you have is the definition of insanity.
" Nie ma powodów, by wierzyć, że był tu w jakichś niecnych celach, "" No reason to believe that this jet was there for any nefarious purposes, "
"Bo wszyscy moi przyjaciele mówią mi, że to głupota w niego wierzyć."Because all my friends tell me it's stupid to believe."
"Mam nadzieję że masz nerwy żeby wierzyć potrzebuję pomocy w sprawie Ronalda Meltzera.""I hope you have the nerve to believe I need help with Ronald Meltzer."
"Mamy coś w co znowu możemy wierzyć""We have something to believe in again."
! - Nie wierzę!I don't believe it.
! - Nie wierzę...- I don't believe...
! Bo ci nie wierzę.- Because I don't believe you.
! Myślisz, że jestem złym ojcem bo w ciebie nie wierzę.And I'm such a bad father, because I don't believe you?
! Nie wierzę w to.I can't believe this.
" Czy wierzysz w Mikołaja?"Do you believe in Santa Claus?
"Był zrodzonny przez dziewicę, zaakceptuj to, zgodnie z tym, w co wierzysz o Perseuszu"."He was born of a virgin, accept this in common with what you believe of Perseus."
"Czy naprawdę wierzysz że możesz?""Do you really believe you can"?
"Czy ty... mi wierzysz?""You believe me?"
"Czy wierzysz w krzyż Chrystusa?""Do you believe in the cross of Christ?"
! - Bo wierzy, że powinni zginąć.Because it believes they should die.
"A ktokolwiek żyje i wierzy we mnie nigdy nie zazna śmierci.""And whoever lives and believes in me shall never die."
"Cesarz Yongzheng wierzy, że ta książka opowiadająca o osiągnięciach Ming, tak naprawdę, jest atakiem na Qing."Emperor Yongzheng believes the book appears to be about the achievements of the Ming regime but in truth, it's an attack on the Qing court
"Człowiek powinien wierzyć w swą smierć tak jak wierzy w swoje narodzenie""Man should believe in his death just as he believes his birth."
"Człowiek, który we mnie wierzy, będzie żył nawet po śmierci.""The man who believes in me will live even if he dies."
"Bo twardo wierzymy w starą przypowieść"We firmly believe In the saying of the past,
"Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś.""This makes us believe that you came from God. "
"Jest zdecydowanie fałszywy" mówi Departament do spraw wojny i my im wierzymy. Tak więc do wszystkich żołnierzy: niedługo wórcicie do domów...Categorically false, says the War Department, and we believe them, so to every one of our brave G.I.s soon to be home...
"Nie wierzymy w opowieści sir Chwalancelota."I don't believe Sir Boast-a-lot's stories.
"Ponieważ w Vesta Rose wierzymy..."Because at Vesta Rose... We believe...
"Jesli nie wierzycie co mówię, wpuśćcie do środka Świętego Mikołaja!"If you won't believe what I do say, let Father Christmas in.
"Przywrócą NBS dawną sławę i poprowadzą do celu, a jakość nie jest przekleństwem zysku, jeśli mi nie wierzycie, włączcie telewizor w piątek o 23:30.""They will return the show to its former glory and lead NBS to its thing and quality is not anathema to profit, if you don't believe me, tune in 11:30 Friday night."
(Nie wierzycie mi?(Don’t believe me?
- A wy mu wierzycie?And you guys believe him?
- A wy wierzycie w prawdziwą miłość?- Do you guys believe in true love?
" Niektórzy wierzą, że Zarek jest nieśmiertelny i...""Some believe that Zarek is immortal and...
" od Scjentolodzy , którzy wierzą, jestem fantastyczna... ""of Scientologists who believe I'm fantastic..."
"...a pan Oldman uzyskał niesamowicie duże poparcie..." "...jako najważniejszy wśród tych, którzy wierzą w Prawa Robotów..." "...i dążą do nowego społecznego porządku pozbawionego ludzkiej dominacji."...and M. Oldman has gained an amazing amount of support as the vanguard of those who believe in Robot Rights and desire a new social order which denies human supremacy.
"A twoja mama i tata wierzą tylko w to co mogą zobaczyć""As your mom and dad who only believe what they can see"
"Ale uważam, że niektóre osoby u władzy nie wierzą"."But l believe there are powerful men in the government who do not."
"Módl się, wierz, a twoje pragnienia się spełnią.""Pray, believe, and thy wish shall come true."
"Nie wierz kobiecym łzom." To jego słowa. Święta prawda."Don't believe in women's tears" - is words.
"Nie wierz mu", powiedziałem."Don't believe him," I said.
"Nie wierz niczemu, co mówi kobieta, ale uwierz we wszystko, co śpiewa"."Believe nothing a woman says, but believe everything she sings."
"Nie wierz ojcu, możesz sobie na to pozwolić""Don't believe the father you really can afford it."
"Nie wierzcie reklamie.""Don't believe the hype."
"Tiktórychceszwierzyć, nigdy tak nie wierzcie, Więctoniemaznaczenia.Those that don't want to believe you will never believe you anyway, so it doesn't matter.
- Gdybym mógł kontrolować choć jeden z moich nałogów, to wierzcie mi, sam zatrzymałbym ten dom.If I could control even one of my vices, believe me, I'd have kept the house myself Excuse me
- I wierzcie mi lub nie, jest niedożywiony, co prowadzi do wolnego gojenia się ran, - niewydolności nerek. - Uszkodzenia nerwów...- And believe it or not, he's malnourished, which leads to slow healing, renal failure... nerve damage...
- Nie chcecie, to nie wierzcie.- Don't believe me.
"Cztery lata temu porzuciłam karierę lekarza, by wstąpić do FBl, ponieważ wierzyłam w ten kraj"."l left behind a career in medicine to become an fbi agent four years ago, because l believed in this country."
"Cztery lata temu wybrałam FBI zamiast kariery lekarskiej bo wierzyłam w ten kraj, bo chciałam przestrzegać prawa, karać winnych i strzec bezbronnych."I left behind a career in medicine... "to become an FBI agent four years ago... "because I believed in this country,
"Szczerze mówiąc, nie do końca wierzyłam w twoją historię o złocie, które ukryłeś w naszym motelu w Arkansas"."Honestly, I never quite believed the story "you told me about the gold you hid at our motel" in Arkansas.
- A ja wierzyłam we wszystko co powiedziałeś.- I believed everything you said.
- I wierzyłam kiedy ci to mówiłam, Tim!And I believed it when I said it to you, Tim!
- Myślałem, że też mu wierzyłaś.I thought you believed him too?
- Nigdy nie wierzyłaś w to, co ja.-You've never believed in the One.
A kiedy porzucisz te myślenie w kategoriach dobra i zła, zorientujesz się, że nigdy w to nie wierzyłaś.And when will you finally drop those tedious notions of right and wrong... you never really believed in to beginn with?
A ty mi wierzyłaś.And you believed me.
A ty opowiadałaś, jak w dzieciństwie wierzyłaś, że białe krowy dają mleko, a brązowe - kakao...you believed, that white cows give milk, and brown ones - cocoa.
"Starszyzna wierzyła _BAR_że tak długo, jak portale""The elders believed that as long as the portals
- Ale wierzyła pani w każde słowo?But... But you believed every word of it?
- Co wytłumaczyć? Czemu zabiłeś jedyną osobę, która w nas wierzyła? Dlaczego mnie okłamałeś?- Explain what, why you murdered the only man who ever believed in us, or why you lied about it?
- I mówisz mi, że moja ciotka Marlene wierzyła w te rzeczy? - Absolutnie.And you're telling me that my Aunt Marlene believed in all this stuff?
- Moja była żona w to wierzyła.- My ex-wife believed in this.
Ale wierzyłyśmy w inne fikcje.You know, we believed in other fantasies.
- Wiedziałeś, że prymitywne społeczeństwa, wierzyły, że przy użyciu bębnów mogą porozumieć się ze zmarłymi?- Did you know that primitive societies believed in using percussion as a means of communicating with the dead?
/Żółte kanarki, jednakże wierzyły, że lepszą naukąThe yellow canaries , however, believed a better lesson
Ale nasze rodziny wierzyły, że zginęliśmy podczas walki.But we knew that our families believed we had fallen in battle.
Czy dzisiejsi naukowcy wreszcie dowiodą, w co starożytne kultury wierzyły przez stulecia?Did modern-day scientists finally prove what ancient cultures have believed for centuries?
Możesz w to nie wierzyć, ale twoja matka i babka wierzyły.You may not believe it, but what her grandmother and her mother did, was because they believed in these words.
"w który naprawdę wierzyłem dopóki nie byłem świadkiem jak mężczyzna ,który ma egzekwować prawo,"a system I truly believed in "until I witnessed a man charged with upholding the law
- ...i zawsze wierzyłem w to, co robiłem. - Zaraz.-and believed in what I was doing.
- ...szczerze wierzyłem , że mi się uda ... - ...że mogę tego dokonać...I truly believed that I could do this, that I could make amends
- By bronić tego, w co wierzyłem?- To defend what I believed in?
- Chcę, żebyś wiedziała... ..że zawsze wierzyłem, iż Jolinar trzyma swoje przeżycia z Netu w tajemnicy... ..bo sądziła, że to może nas rozdzielić.- I want you to know,... ..it has always been my belief that Jolinar kept her experience on Netu a secret... ..because she believed it might come between us.
- Jeżeli kiedykolwiek we mnie wierzyłeś...- If you ever believed in me...
- Nie wierzyłeś, że nam się uda.- You never believed we would make it.
- Też mu wierzyłeś.You believed him too.
- Virgil? Aby przypomnieć, jak wielkim artystą mogłem być jeśli nie wierzyłeś we mnie, wysłałem jednen z moich obrazów.To remind you of what a great artist I could've been if only you'd believed in me, I've sent you one of my paintings.
- gdy nie wierzysz już w nic, a nigdy nie wierzyłeś w Boga, są... niemieccy filozofowie.- when you've lost hope and never believed in God - are... German philosophers.
"Einstein również wierzył... że niektóre przypadki chronicznej schizofrenii były... źle zdiagnozowane z powodu możliwych warunków psychokinetycznych... takich jak ich zdolność do postrzegania zjawisk paranormalnych."'Einstein also believed... some chronic schizophrenics were... misdiagnosed due to possible psychokinetic conditions... such as their ability to see paranormal activities.'
"Wiele wymagał, ale wierzył w nas."He pushed us hard, but he believed in us
'Jak wielu naukowców swojego pokolenia wierzył że to była sprawa czasuHe believed it was only a matter of time... What do you think happens when you die, Dad?
,Herman Melville wierzył, że Bóg powróci na ziemię pod postacią wieloryba".Herman Melville believed that God would come back to Earth as a whale.
- Gdybyś jeszcze tylko w Niego wierzył.If only you believed in God.
'Prom wysadzi nas blisko rzeki Grumeti, ' rzeki,która jak wierzyliśmy zaprowadzi nas 'do źródła Nilu. "'The ferry would drop us close to the River Grumeti, 'the river that WE believed would take us 'to the source of the Nile.'
'Top Gear ARU znalazł pagórkowaty teren 12 mil na wschód, ' gdzie wierzyliśmy, że znajdziemy źródło Nilu.'Top Gear's ARU had found an area of hilly terrain 12 miles to 'the east, where we believed we would find the source of the Nile.
- Nie mogę uwierzyć, że w to wierzyliśmy.- I can't believe we believed it.
/Bo tylko w ten sposób zachowasz przy życiu wszystko to, w co wierzyliśmy./Because then everything you do in life which we believed.
/Oboje w to nie wierzyliśmy.Neither of us believed that.
- Nigdy jej nie wierzyliście.-You never believed her.
Ale czy nie jesteście tu dlatego, że wierzyliście, że to się może ziścić?But isn't it also because you believed it could happen?
Ale zapytajcie sami siebie, czy wierzyliście kiedyś w coś, kogoś, bez dowodu.But ask yourself If you've ever believed in anything, in anyone, Without absolute proof.
Czy... Czy ktoś z was kiedykolwiek... doświadczył czegoś, o czym fantazjowaliście, a w czego realizację... nigdy nie wierzyliście, a potem...Have... have any of you ever had... an experience that... you'd fantasized about, but that you never believed in reality could ever happen?
Naprawdę w to wierzyliście?You really believed that stuff, didn't you?
- Ale nie wszyscy na Silk Road wierzyli w libertariańską filozofię.But not everyone on Silk Road believed in Libertarian philosophy.
- Arab. Arabowie wierzyli, że Allach zebrał wiatry południa i stworzył konia.The Arabs believed Allah gathered the south wind and made the horse.
- Celtowie wierzyli, że to święty czas, kiedy dusze zmarłych ukochanych powracały na ziemię, a ludzie honorowali je modlitwą, nie pomalowanymi twarzami i sztuczną krwią.The Celts believed All Hallows' Eve to be a sacred time when the souls of lost loved ones walked the earth and were honored with prayer, not face paint and molasses-based faux blood.
- Jesteś zdenerwowany, bo mnie wierzyli.- You're upset because you believed me.
- Moi przodkowie wierzyli w Ducha. Ducha Ziemi. - Boga, który szuka zemsty za zło jej wyrządzone.My ancestors believed in a spirit - a spirit of the earth, a god who seeks revenge for the wrongs done to the earth.
Tak jak ja wierzyłbym tobie.As I would believe you.
"Pochowamy was" - powiedział Chruszczow. Społeczeństwo w to wierzyło."We will bury you, "Khrushchev said, and the public believed it.
/Darvulia, /którą wielu uważało za wiedźmę, /dbała o majątek Elżbiety / tak dobrze, /iż wielu wierzyło, / że zna przepis na złoto.Darvulia, who some claimed was witch, managed Erzebet's wealth so well that some believed she know the recipe for making gold.
/Wyobrażam sobie, /jak bolesne musi to być dla pana. Zostać zdradzonym przez swojego ucznia, w którego się wierzyło.I can only imagine how painful this must be for you, sir... betrayed by someone you trained and believed in.
/a wielu ludzi, w tym moja matka, /nie wierzyło, że się tam dostanę,There were people who never believed I would make it into an Ivy League school.
A siedząc u niego na kolanach... wierzyło się.And sitting on his lap, you believed.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'believe':

None found.
Learning languages?