Uznawać (to do) conjugation

Polish
45 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
uznaję
I do
uznajesz
you do
uznaje
he/she/it does
uznajemy
we do
uznajecie
you all do
uznają
they do
Imperfective future tense
będę uznawać
I will do
będziesz uznawać
you will do
będzie uznawać
he/she/it will do
będziemy uznawać
we will do
będziecie uznawać
you all will do
będą uznawać
they will do
Imperative
-
uznawaj
you do!
niech uznaje
let him/her/it do
uznawajmy
let's do
uznawajcie
you all do
niech uznają
let them do
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
uznawałam
I did
uznawałaś
you did
uznawała
she did
uznawałyśmy
we did
uznawałyście
you all did
uznawały
they did
Future feminine tense
będę uznawała
I will do
będziesz uznawała
you will do
będzie uznawała
she will do
będziemy uznawały
we will do
będziecie uznawały
you all will do
będą uznawały
they will do
Conditional feminine tense
uznawałabym
I would do
uznawałabyś
you would do
uznawałaby
she would do
uznawałybyśmy
we would do
uznawałybyście
you all would do
uznawałyby
they would do
Conditional perfective feminine tense
uznawałabym była
I would have done
uznawałabyś była
you would have done
uznawałaby była
she would have done
uznawałybyśmy były
we would have done
uznawałybyście były
you all would have done
uznawałyby były
they would have done
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
uznawałem
I did
uznawałeś
you did
uznawał
he did
uznawaliśmy
we did
uznawaliście
you all did
uznawali
they did
Future masculine tense
będę uznawał
I will do
będziesz uznawał
you will do
będzie uznawał
he will do
będziemy uznawali
we will do
będziecie uznawali
you all will do
będą uznawali
they will do
Conditional masculine tense
uznawałbym
I would do
uznawałbyś
you would do
uznawałby
he would do
uznawalibyśmy
we would do
uznawalibyście
you all would do
uznawaliby
they would do
Conditional perfective masculine tense
uznawałbym był
I would have done
uznawałbyś był
you would have done
uznawałby był
he would have done
uznawalibyśmy byli
we would have done
uznawalibyście byli
you all would have done
uznawaliby byli
they would have done
Impersonal
uznawano by
there would be done
uznawano by
there would be done

Examples of uznawać

Example in PolishTranslation in English
"Okej" nie uznaję.I don't just settle for "okay."
- Ależ tak. To na mocy władzy, którą posiadam, uznaję, że są im darowane.Well, then, I say, by the power vested in me, these boys is hereby pardoned !
- Chcę powiedzieć, że nie uznaję...Ok. I just-I came down to tell you that- I-I sent you the flowers.
- Ja uznaję ten czas za dobrze wykorzystany.As do l, sir. Thank you.
- Niczego nie uznaję.I don't admit anything Sir.
"Chuck, technicznie, obiektywnie, uznajesz twoją partnerkę z CIA za atrakcyjną? ""Chuck, technically, objectively, do you find your CIA handler Sarah attractive?"
"Nawet jeśli mnie nie uznajesz, Ja jestem Panem."Though you do not acknowledge me, I am the Lord.
- Czemu uznajesz jego zasługi?Why do you want to give him credit?
- Nie uznajesz autorytetów.- You don't like authority.
- Nie uznajesz jedzenia.- Yeah, you don't eat food. I eat.
- Borg nie uznaje niedoskonałości.The collective does not tolerate imperfection.
- Nie uznaje wyższej oceny.He doesn't believe in it. Thank you, Simon.
- Raczej nie, bo Kościół nie uznaje już egzorcyzmów.- because the church doesn't approve of exorcism anymore.
- W dodatku nie uznaje depilacji.Apparently he doesn't believe in manscaping.
/ - Bóg nie uznaje rozwodów.The Lord does not sanction divorce.
"Nie wiem, nie pamiętam" nie uznajemy. Zrozumiał?Answers such as, "I don't know" or "I don't remember" aren't accepted.
- Dlaczego ja? - Nie wiem jak było w Folsom... ale tutaj, zapoznanie się ze skazańcem uznajemy za nieszczęście.- I don't know how it was at Folsom... but around here, it's considered bad luck to get too close to a condemned man.
- Nie uznajemy twojego odwołania.- We don't acknowledge you descending the throne.
> Od tysięcy lat zamieszkujemy ten sam kontynent. > Nasze języki są często spokrewnione. > Wielu ludzi ma przodków pochodzących z innych krajów. > Nasze tradycje, obyczaje i święta pochodzą często z tych samych źródeł. > Słuchamy tej samej muzyki, podziwiamy tych samych artystów i dzieła sztuki – znamy wiele powieści i sztuk teatralnych, które w ciągu wieków stworzyły narody Europy. > Prawie wszyscy w Europie wyznajemy zasady fair play, wierzymy w sąsiedzką pomoc, uznajemy prawo do wyrażania własnego zdania, szanujemy innych i pragniemy pomagać najbardziej potrzebującym. > Dlatego właśnie umiemy się cieszyć tym, co szczególne i wyjątkowe w naszej ojczyźnie i regionie, ale również tym, co dzielimy z innymi Europejczykami. 29> We have shared this continent for thousands of years. > Our languages are often related to one another. > Many people in every country are descended from people from other countries. > Our traditions, customs and festivals often have the same origins. > We share and enjoy the beautiful music and art, and the many plays and stories, that people from all over Europe have given us, down the centuries. > Almost everyone in Europe believes in things like fair play, neighbourliness, freedom to have your own opinions, respect for each other and caring for people in need. > So we enjoy what’s di™ erent and special about our own country and region, but we also enjoy what we have in common as Europeans. 29
Chciałabym coś poradzić, ale nie uznajemy przemocy.I wish there was something we could do to help, but we're non-violent.
- A wy uznajecie te Maquis?- You want to do it the Maquis way?
- W sprawie o zabójstwo - czy uznajecie Thomasa Marcano za winnego?With respect to the charge of murder in the second degree, do you find the defendant, Thomas Marcano, guilty or not guilty?
-Nie, ale pozwalacie na to, uznajecie to za normę.They do now, but you were aware it as a norm
A czyż pieniędzy nie uznajecie za czynnik zepsucia?But doesn't money count as a corrupting factor?
Czy uznajecie oskarżoną winną zarzutu nieumyślnego spowodowania śmierci Hasan Doyana?And on the charge of the involuntary manslaughter of Hasan Doyan, do you find the defendant guilty or not guilty?
"co oznacza, że uznają oni swoich pracowników za niewinnych"." meaning they don't see any of their employees as being culpable.
- Agenci DEA wpadli do klinik L.A bo federalne autorytety nie uznają- D.E.A. Agents swooped down on L.A. clinics because federal authorities don't recognize California's law that allows medical use of marijuana.
- Jeden, jeżeli uznają ją przy życiu Inny, jeśli tak nie jest.- Why two? - One if they find her alive the other if they don't.
- Jeśli uznają go za winnego zabójstwa Abigail...If they do find him guilty of killing Abigail Hobbs... When.
- Więc jeśli poradzisz sobie dobrze, uznają mnie za geniusza.- So, if you do well, I'll look like a genius.
- Nie uznawaj uśmiechu za słabość.OTIS: Y'all don't take the smile for a weakness all the time, okay?
Nie uznawaj go.But don't claim him.
Nie uznawałam tego za wygnanie.I didn't think of it as banishing.
Moja mam nie uznawała mikrofalówek.My mum didn't believe in microwaves.
Nie uznawała "nie" jako odpowiedzi.She didn't take no for an answer.
W momencie zatwierdzania projektów i związanych z nimi zobowiązań Komisja uznawała za zgodne ze wspólnym rynkiem wszystkie inwestycje, w których intensywność pomocy nie przekraczała maksymalnej intensywności normalnie dopuszczanej przez Komisję dla tego sektora, tj. 55 % (75 % w regionach celu 1) w przypadku projektów zgodnych z programami sektorowymi lub ogólnymi kryteriami ustanowionymi w rozporządzeniu (EWG) nr 866/90, 35 % (50 % w regionach celu 1) dla wszystkich innych projektów, pod warunkiem że nie zostały wykluczone na mocy kryteriów selekcji ustalonych w załączniku do decyzji Komisji z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie inwestycji, które mogą być finansowane w ramach rozporządzeń (EWG) nr 866/90 i (EWG) nr 867/90, stosowanych z koniecznymi dostosowaniami w ramach zastosowania art. 87 Traktatu.At the time the projects and the relevant commitments were approved, the Commission considered compatible with the common market all investments where the aid rates did not exceed the maximum aid rates normally admitted by the Commission for the sector, namely 55 % (75 % in Objective 1 regions) in the case of projects complying with the sectoral programmes or the general criteria laid down in Regulation (EEC) No 866/90 and 35 % (50 % in Objective 1 regions) for all the other projects, provided that these were not excluded from the selection criteria laid down in the Annex to the Commission Decision of 7 June 1990 concerning investments which could be financed within the framework of Regulations (EEC) No 866/90 and (EEC) No 867/90, used with the requisite adjustments pursuant to Article 87 of the Treaty.
Niemcy nie uznawały tego działania za pomoc państwa w znaczeniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE, jednakże dokonały jego zgłoszenia z powodów bezpieczeństwa prawnego.Although Germany did not regard the measure as State aid within the meaning of Article 87(1) of the EC Treaty, the measure was notified for reasons of legal certainty.
Chyba po prostu wydawało mi się, że... jeśli byłem w czymś dobry, uznawałem, że to pewnie strata czasu, a jeśli mi się to podobało, to pewnie na to nie zasłużyłem.I guess I just felt like... If I was good at something, it was probably just a waste of time and if it felt good I probably didn't deserve it.
Nie uznawałem tego wszystkiego i nie zauważałem tej chwały.I dishonored it all and didn't notice the glory.
Przepraszam, Eleno. Zrobiłem to, co uznawałem, że będzie najlepsze dla watahy.I did what I thought was best for the Pack.
Zrobiłem to co wtedy uznawałem za właściwe.I did what I thought was right in the moment.
Mój mąż nie uznawał datków.My husband didn't believe in handouts.
Nie wyglądało byś uznawał to za dobry pomysł.You didn't seem too hot on the idea.
Nolan zrobił to, co uznawał za słuszne.Nolan did what he thought was right.
Moi rodzice nie uznawali zabawek.My parents didn't believe in toys.

More Polish verbs

Related

doznawać
pass through
poznawać
get to know
przeznawać
do
przyznawać
grant
wyznawać
profess
zaznawać
do
zeznawać
testify

Similar

ukrawać
do
ustawać
weary

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'do':

None found.
Learning languages?