Ustać (to cease) conjugation

Polish
7 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
ustoję
I will cease
ustoisz
you will cease
ustoi
he will cease
ustoimy
we will cease
ustoicie
you all will cease
ustoją
they will cease
Imperative
-
ustój
you cease!
niech ustoi
let him/her/it cease
ustójmy
let's cease
ustójcie
you all cease
niech ustoją
let them cease
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
ustałam
I ceased
ustałaś
you ceased
ustała
she ceased
ustałyśmy
we ceased
ustałyście
you all ceased
ustały
they ceased
Future feminine tense
ustoję
I will cease
ustoisz
you will cease
ustoi
she will cease
ustoimy
we will cease
ustoicie
you all will cease
ustoją
they will cease
Conditional feminine tense
ustałabym
I would cease
ustałabyś
you would cease
ustałaby
she would cease
ustałybyśmy
we would cease
ustałybyście
you all would cease
ustałyby
they would cease
Conditional perfective feminine tense
ustałabym była
I would have ceased
ustałabyś była
you would have ceased
ustałaby była
she would have ceased
ustałybyśmy były
we would have ceased
ustałybyście były
you all would have ceased
ustałyby były
they would have ceased
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
ustałem
I ceased
ustałeś
you ceased
ustał
he ceased
ustaliśmy
we ceased
ustaliście
you all ceased
ustali
they ceased
Future masculine tense
ustoję
I will cease
ustoisz
you will cease
ustoi
he will cease
ustoimy
we will cease
ustoicie
you all will cease
ustoją
they will cease
Conditional masculine tense
ustałbym
I would cease
ustałbyś
you would cease
ustałby
he would cease
ustalibyśmy
we would cease
ustalibyście
you all would cease
ustaliby
they would cease
Conditional perfective masculine tense
ustałbym był
I would have ceased
ustałbyś był
you would have ceased
ustałby był
he would have ceased
ustalibyśmy byli
we would have ceased
ustalibyście byli
you all would have ceased
ustaliby byli
they would have ceased
Impersonal
ustano by
there would be ceased
ustano by
there would be ceased

Examples of ustać

Example in PolishTranslation in English
- Dekompresja ustała.I'm stuck. Decompression has ceased.
Administracja podatkowa może w szczególności domniemywać, że działalność gospodarcza osoby ustała, jeśli – pomimo stosownych wymogów – osoba ta nie przedłożyła deklaracji oraz informacji podsumowujących przez rok po upływie terminu przedłożenia pierwszej brakującej deklaracji lub informacji podsumowujących.A tax administration may presume in particular that a person has ceased economic activity when, despite being required to do so, that person has failed to submit VAT returns and recapitulative statements for a year after expiry of the deadline for submission of the first return or statement missed.
Aktywność neuronów ustała przy 635 avnet 1.All neural activity ceased at six three five amneth one.
Biorąc pod uwagę fakt, że nowe modele rowerów są w znacznej mierze opracowywane przez przemysł we Wspólnocie, mógłby on w pełni skorzystać z takiego rozwoju, w kategoriach wielkości sprzedaży i cen, gdyby presja wywołana przez dumpingowy przywóz ustała.Considering that new bicycle models are to a high extent developed by the industry in the Community, they would also fully benefit from such developments, in terms of sales volumes and prices, if the pressure of dumped imports ceased.
Biorąc pod uwagę to, że własna produkcja ustała kilka lat temu, nie ma powodu, by uznać, że sytuacja ta nie ma charakteru trwałego.Given that genuine production has ceased for several years now, there is no reason to believe that this situation is not lasting.
Wszystkie odruchy poznawcze ustałyby po 2.1 sekundy.All cognitive reflexes would cease in 2.1 seconds.
Ból ustał?Has the pain ceased?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'cease':

None found.
Learning languages?