Ukazać (to show) conjugation

Polish
31 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
ukażę
I will show
ukażesz
you will show
ukaże
he will show
ukażemy
we will show
ukażecie
you all will show
ukażą
they will show
Imperative
-
ukaż
you show!
niech ukaże
let him/her/it show
ukażmy
let's show
ukażcie
you all show
niech ukażą
let them show
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
ukazałam
I showed
ukazałaś
you showed
ukazała
she showed
ukazałyśmy
we showed
ukazałyście
you all showed
ukazały
they showed
Future feminine tense
ukażę
I will show
ukażesz
you will show
ukaże
she will show
ukażemy
we will show
ukażecie
you all will show
ukażą
they will show
Conditional feminine tense
ukazałabym
I would show
ukazałabyś
you would show
ukazałaby
she would show
ukazałybyśmy
we would show
ukazałybyście
you all would show
ukazałyby
they would show
Conditional perfective feminine tense
ukazałabym była
I would have shown
ukazałabyś była
you would have shown
ukazałaby była
she would have shown
ukazałybyśmy były
we would have shown
ukazałybyście były
you all would have shown
ukazałyby były
they would have shown
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
ukazałem
I showed
ukazałeś
you showed
ukazał
he showed
ukazaliśmy
we showed
ukazaliście
you all showed
ukazali
they showed
Future masculine tense
ukażę
I will show
ukażesz
you will show
ukaże
he will show
ukażemy
we will show
ukażecie
you all will show
ukażą
they will show
Conditional masculine tense
ukazałbym
I would show
ukazałbyś
you would show
ukazałby
he would show
ukazalibyśmy
we would show
ukazalibyście
you all would show
ukazaliby
they would show
Conditional perfective masculine tense
ukazałbym był
I would have shown
ukazałbyś był
you would have shown
ukazałby był
he would have shown
ukazalibyśmy byli
we would have shown
ukazalibyście byli
you all would have shown
ukazaliby byli
they would have shown
Impersonal
ukazano by
there would be shown
ukazano by
there would be shown

Examples of ukazać

Example in PolishTranslation in English
"aby ukazać Wiedźmę otoczoną tłumem małp."to show the Witch surrounded by a crowd of monkeys.
- On musi ukazać się gdzieś.- He has to show up somewhere.
- Po prostu obawiają się to ukazać.- They're just afraid to show it.
A by ukazać mą dobrą wolę, pozwolę ci za nic wziąć Gisburne'a.What good will to show Gisburne gets you nothing for me. Lord ...
Będziemy jednak próbowali ukazać bogactwo projektów, które realizowane są na różnych poziomach terytorialnych.We will, however, try to show the variety of projects that are taking place at different territorial levels.
Choć ten jeden raz opuść mrok i ukaż Nickowi światło.Let go of the darkness this one time, and show Nick the light.
Duchu, jeśli tu jesteś ukaż się.Ghost, if you're with us, show yourself!
Jeśli uważasz że powinienem, proszę ukaż "orła" kiedy rzucę monetą.If you think I should, please show 'the head' when I toss the coin
Jeżeli istnieje chociaż jeden człowiek, którego poruszyła śmierć tego nieszczęśnika, ...ukaż mi go, błagam cię!Spirit, if there is any person who feels emotion caused by this man's death, show that person to me, I beg you.
Moc KoRn, ukaż się! Munky! David!And when he shows up, we all grab him, bring him out here, and duct tape him to the flagpole!
Dobrze, zrobiliśmy datę, ale ona nigdy nie ukazała się.Well, we made a date, but she never showed up.
- Tobie ukazały trochę prawdy.- To you they have showed some truth.
/Chciałabym powiedzieć, że ukazały mi się /jak Archanioł Gabriel Maryi Dziewicy.I wanna say they showed up like the Angel Gabriel appearing to the Virgin Mary.
Farnese rozrzuciła kasztany na podłodze i wyzwała obecnych do podniesienia ich nie używając rąk. Widok i cena ukazały znaczne wymysły.La Farnese distributed the chestnuts on the floor and challenged the valiant damsels to pick them up using only their nether regions in which enterprise they showed considerable invention.
I tak jak niegdyś mgły poranne unosiły się w górę, kiedy opuszczałem kuźnię, tak teraz rozproszyły się mgły wieczorne i w szerokiej drodze świetlnej, jaką mi ukazały... zamajaczyła nadzieja, że nie będzie między nami cienia rozstania"."and as the morning mists had risen long ago when I first left the forge, "so the evening mists were rising now. "And in all the broad expanse of tranquil light they showed to me,
Jedna ze stron zainteresowanych postępowaniem argumentowała, że udziały w rynku w segmencie niebędącym rynkiem krajowym w Zjednoczonym Królestwie ukazałyby inne udziały w rynku, przy czym przemysł unijny miałby duży udział w rynku, natomiast udział przywozu z Chin byłby w tym szczególnym segmencie rynku unijnego mniejszy.One interested party claimed that the market shares in the non-domestic market segment in the United Kingdom would show different market shares, with the Union industry holding a larger market share, while the market share of Chinese imports would be smaller on this particular segment of the Union market.
I teraz jest gwóźdź w tamtego człowieka głowie ponieważ on odskakiwał ten sam dzień ukazałeś się?And now there's a nail in that man's head because he bounced the same day you showed up?
Wszystko dzieje się odkąd ukazałeś się, Brier... i wszystko dzieję się...Everything's happened since you showed up, Brier... and everything's happening...
Robiłeś właśnie świetny aż ukazaliśmy się.You were doing just fine till we showed up.
...syna swego jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam go złóż w ofierze, na górze, którą ukażę tobie.Teacher: "...your only son whom you love, Isaac, and go unto the land of Moriah and offer him there as a sacrifice on a mountain that I will show you."
...ukażę tobie."I will show you."
Nie tylko ukażę związki, ale i ukażę jak są powiązane ze sprawą.Not only will I show relevance, I will show how these facts relate to the case.
Twojej przeszłości, którą ci ukażę. Następnie powrócisz do teraźniejszości z moją siostrą.Your past, which I will show you then you will turn to the present with my sister.
Jeżeli nie odpowiesz nam na nasze pytania, te zdjęcia ukażą się w każdej gazecie, stąd, aż do Nowego Jorku.Unless you tell us everything we want to know these pictures will show up in every newspaper from here to New York.
Bóg ukazałby swą mądrość, gdyby odebrał im wszystkim ręce!God would show wisdom if he took the hands from all of them!"
Gdyby tacy byli, podstępnie by się nie czaili, ukazaliby się.If they were benevolent, they wouldn't lurk, insidiously waiting to make their move. They would show themselves.
/On też ma ludzi, co ukazało się /na profilu Netslayera.Well, he's got people in custody, too. It just showed up on the Netslayer feed.
Co u licha ukazało się?What on earth showed up?
Doświadczenie zgromadzone dzięki tym działaniom zachęciło państwa członkowskie do podejmowania dalszych wysiłków i ukazało znaczenie ciągłego uwzględniania wymiany informacji o wyrokach skazujących między państwami członkowskimi.The experience gathered from these activities has encouraged the Member States to further enhance their efforts and showed the importance to continue streamlining the mutual exchange of information on convictions between the Member States.
Hart: Przeprowadzone w ten weekend głosowanie ukazało szansę na zwycięstwo Mcgoverna.The polls going into that weekend showed McGovern with a chance to win.
Moje przedstawienie Jasona ukazało jego drugą stronę, której przeważnie nie widać.My portrayal of Jason showed another side that you don't normally get to see.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'show':

None found.
Learning languages?