Ucztować (to feast) conjugation

Polish
33 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
ucztuję
I feast
ucztujesz
you feast
ucztuje
he/she/it feasts
ucztujemy
we feast
ucztujecie
you all feast
ucztują
they feast
Imperfective future tense
będę ucztować
I will feast
będziesz ucztować
you will feast
będzie ucztować
he/she/it will feast
będziemy ucztować
we will feast
będziecie ucztować
you all will feast
będą ucztować
they will feast
Imperative
-
ucztuj
you feast!
niech ucztuje
let him/her/it feast
ucztujmy
let's feast
ucztujcie
you all feast
niech ucztują
let them feast
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
ucztowałam
I feasted
ucztowałaś
you feasted
ucztowała
she feasted
ucztowałyśmy
we feasted
ucztowałyście
you all feasted
ucztowały
they feasted
Future feminine tense
będę ucztowała
I will feast
będziesz ucztowała
you will feast
będzie ucztowała
she will feast
będziemy ucztowały
we will feast
będziecie ucztowały
you all will feast
będą ucztowały
they will feast
Conditional feminine tense
ucztowałabym
I would feast
ucztowałabyś
you would feast
ucztowałaby
she would feast
ucztowałybyśmy
we would feast
ucztowałybyście
you all would feast
ucztowałyby
they would feast
Conditional perfective feminine tense
ucztowałabym była
I would have feasted
ucztowałabyś była
you would have feasted
ucztowałaby była
she would have feasted
ucztowałybyśmy były
we would have feasted
ucztowałybyście były
you all would have feasted
ucztowałyby były
they would have feasted
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
ucztowałem
I feasted
ucztowałeś
you feasted
ucztował
he feasted
ucztowaliśmy
we feasted
ucztowaliście
you all feasted
ucztowali
they feasted
Future masculine tense
będę ucztował
I will feast
będziesz ucztował
you will feast
będzie ucztował
he will feast
będziemy ucztowali
we will feast
będziecie ucztowali
you all will feast
będą ucztowali
they will feast
Conditional masculine tense
ucztowałbym
I would feast
ucztowałbyś
you would feast
ucztowałby
he would feast
ucztowalibyśmy
we would feast
ucztowalibyście
you all would feast
ucztowaliby
they would feast
Conditional perfective masculine tense
ucztowałbym był
I would have feasted
ucztowałbyś był
you would have feasted
ucztowałby był
he would have feasted
ucztowalibyśmy byli
we would have feasted
ucztowalibyście byli
you all would have feasted
ucztowaliby byli
they would have feasted
Impersonal
ucztowano by
there would be feasted
ucztowano by
there would be feasted

Examples of ucztować

Example in PolishTranslation in English
Chcesz ucztować w mojej sali?You want to feast in my hall?
Dawno straceni Racnossi, teraz ponownie narodzeni, by ucztować na żywym mięsie.The long-lost Racnoss, now reborn to feast on flesh.
Jak rozumiem, zezwolił pan ludziom ucztować na świeżej wołowinie.I understand you allowed your men to feast on fresh beef.
Matka tu wasza ucztować przyjdzie, ma mnie za szaleńca.You know your mother means to feast with me and calls herself Revenge and thinks me mad.
Myślę, że czas najwyższy, potężny Hrothgarze, by odpieczętować twój złoty miód, znany jak świat długi i szeroki. I ucztować na twym legendarnym miodnym dworze.It is high time, mighty Hrothgar, to break open your golden mead, famed across the world, and to feast in your legendary meadhall.
Kiedy kleszcz zaciska się na ciele żywiciela, wtyka swoje kolce w skórę, i ucztuję nad swoim kolejnym krwistym posiłkiem.That's when a tick clamps onto his host, plunges his hypostome into the skin, and feasts on his next blood meal.
Czarny kot jest częścią tego kręgu i ucztuje w kuchni.The black cat is part of the circle and feasts in the kitchen.
Zdaje się że Shabnam została wampirem która ucztuje na małych dzieciachIt appears that Shabnam has become a vampire that feasts on young children
A teraz ucztujemy!And now we feast!
Dzisiaj ucztujemy, ale jutro powiodę was na dół... jako wasz nowy król.Tonight we feast but tomorrow you shall return below with me as your new king.
Dzisiaj ucztujemy.Tonight, we feast.
Ochoczo ucztujemy na tych, którzy nas ujarzmić chcieli.We gladly feast on those who would subdue us.
Od kiedy tu jest, co piątek ucztujemy.Since he arrived, every Friday's a feast.
My was szukamy, a wy tu sobie ucztujecie i palicie!A merry hunt you've led us on and now we find you feasting and...and smoking!
'Anioły ucztują, sir.'The Angels are feasting, sir.
I ucztują na ludzkich mózgach.And they are feasting on human brains.
Mamy dziobać to zboże, gdy Rzymianie ucztują na mięsie.Guts and bones! While glaber and his romans feast on meat.
Minojczycy składają ofiarę dla Posejdona na Festiwalu Pylos, i ucztują.The Minoans offer a sacrifice to Poseidon on the Festival of Pylos, and feast.
Ponieważ oni wszyscy ucztują dość obficie przy stole wuja Ryszarda.Because all of them feast quite merrily at Uncle Richard's table.
A teraz, kuzynie, ucztuj z nami, bowiem wygraliśmy wszystko, co zamierzaliśmy, i chcę widzieć cię radosnego.But now, cousin, feast with us, for we have won everything that we set out to and I wish to see you happy.
Chodź i ucztuj!Go and feast!
Głoduj lub ucztuj.You can either famine or feast.
Powal drzewo i ucztuj na liściastej zieleninie z góry.Knock down the tree and feast on the leafy greens up top.
W imię twoje, ucztujmy.In your name, let's feast.
Nędzni wieśniacy, zapomnijcie o swych troskach i ucztujcie, kosztujcie pieczonego karła!Wretched peasants, put aside your cares and feast on the succulent flesh of the roast munchkin! (BOTH EX CLAIM DISGUSTEDLY)
Ucztujcie, bezdomni, ucztujcie!Feast, homeless, feast!
- Za chwilkę. ...gdzie bezdomne rodziny ucztowały przy wątróbce z gęsi i zimnej sałatce z homara....where homeless families feasted on goose liver pâté and cold lobster salad.
Zwiedziłeś każdy zakamarek ziemi, widziałeś wznoszenie monumentów, ucztowałeś krwią nadzwyczajnych ludzi w historii, ale nigdy nie zaznałeś prawdziwego spokoju.You've traveled all corners of the world, seen monuments erected, feasted on the blood of history's most extraordinary men, but you've never found true peace.
Poźniej ucztował sobie poczynając od nóg.Then he feasted on him, starting with his feet.
Gdy polowanie było udane, ucztowaliśmy.We feasted when the hunting was good.
Po zwycięstwie ucztowaliśmy, ale ja nic nie czułem.That night we feasted to our victory as usual and I felt nothing.
Jedliście mnie, ucztowaliście przy mnie.You all ate me, all of you feasted on me.
Dziś w komnatach, gdzie ucztowali królowie, rośnie trawa, a wieśniacy kradnę kamienie, aby budować z nich zagrody dla świń.Now grass grows in the halls where kings once feasted, and peasants cart away the walls to make shelters for their pigs.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'feast':

None found.
Learning languages?