Używać (to use) conjugation

Polish
109 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
używam
I use
używasz
you use
używa
he/she/it uses
używamy
we use
używacie
you all use
używają
they use
Imperfective future tense
będę używać
I will use
będziesz używać
you will use
będzie używać
he/she/it will use
będziemy używać
we will use
będziecie używać
you all will use
będą używać
they will use
Imperative
-
używaj
you use!
niech używa
let him/her/it use
używajmy
let's use
używajcie
you all use
niech używają
let them use
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
używałam
I used
używałaś
you used
używała
she used
używałyśmy
we used
używałyście
you all used
używały
they used
Future feminine tense
będę używała
I will use
będziesz używała
you will use
będzie używała
she will use
będziemy używały
we will use
będziecie używały
you all will use
będą używały
they will use
Conditional feminine tense
używałabym
I would use
używałabyś
you would use
używałaby
she would use
używałybyśmy
we would use
używałybyście
you all would use
używałyby
they would use
Conditional perfective feminine tense
używałabym była
I would have used
używałabyś była
you would have used
używałaby była
she would have used
używałybyśmy były
we would have used
używałybyście były
you all would have used
używałyby były
they would have used
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
używałem
I used
używałeś
you used
używał
he used
używaliśmy
we used
używaliście
you all used
używali
they used
Future masculine tense
będę używał
I will use
będziesz używał
you will use
będzie używał
he will use
będziemy używali
we will use
będziecie używali
you all will use
będą używali
they will use
Conditional masculine tense
używałbym
I would use
używałbyś
you would use
używałby
he would use
używalibyśmy
we would use
używalibyście
you all would use
używaliby
they would use
Conditional perfective masculine tense
używałbym był
I would have used
używałbyś był
you would have used
używałby był
he would have used
używalibyśmy byli
we would have used
używalibyście byli
you all would have used
używaliby byli
they would have used
Impersonal
używano by
there would be used
używano by
there would be used

Examples of używać

Example in PolishTranslation in English
! Jak śmiesz używać słowa "oczywiście", sprzeciwiając się mi?Do you dare to use the word 'obviously' when you contradict me?
"Ci ludzie". Takiego określenia przyzwyczailiśmy się używać."These people." That's the phrase we used to use.
"Czy byłoby lepiej gdybyśmy nigdy nie wynaleźli internetu i musieli używać papieru, ołówka czy coś w tym stylu?""Would it have been better if we never invented the internet and had to use paper and pencil or whatever."
"Czy byłoby lepiej gdybyśmy nigdy nie wynaleźli internetu i musieli używać papieru, ołówka czy czegoś podobnego?""Would it have been better if we never invented the internet and had to use paper and pencil or whatever."
"Gdy oceniane są wyniki, bierze się pod uwagę przede wszystkim aspekt budżetowy". Tej mowy masz używać, gdy będziesz zwalniać załogę.While performance has been evaluated, the largest considerations have been budgetary." This is the speech we want you to use when you're firing staff...
"Jak długo używam snów jako poparcie?""How long do l use dreams as a support?"
"Kawałek nefrytu z magicznej różdżki A Hi zmniejsza się za każdym razem, kiedy używam jej mocy!""The jade piece from A Hi's magic wand becomes ever smaller, each time I use its power!"
"Przeważnie używam wdzięku przeciwko istotom, które krzywdzą ludzi... Traszkom, ropuchom, nornicom, pająkom."l chiefly use my charm against creatures that do people harm... the newts, the toad, the vole, the spider.
"To pewnie przez słowa których używam, więc ty wytłumacz.""lt must be the words l use, so you explain."
"Wiem, że zazwyczaj nie używam bloga do żalenia się,""i know I don't usually use this space to vent,
"Jakiego szamponu używasz?""What shampoo do you use?"
- A nie używasz go?- Don't you use it?
- A ty jakiego kremu używasz?- What moisturiser do you use?
- Ale jej nie używasz.- But you don't use 'em.
- Bo ty używasz sterydów.- 'Cause you're on steroids.
"Dobry szpieg używa głowy." Łapiesz?"A good spy uses his head." Got that?
"Itto Ogami jest oficjalnym Kaishakuninem szogunatu, "lecz używa swojej pozycji dla uzyskania osobistych korzyści.Itto Ogami is the official Kaishakunin of the shogunat, but he uses his authority for selfish reasons.
"Kiedy wasza mama używa piersi żeby nakarmić niemowlę"When your mommy uses her breasts to feed a baby"
"Kobieta używa swej inteligencji, aby znależć rozsądek do wspierania swojej intuicji.""A woman uses her intelligence to find reasons... "to support her intuition. "
"Kolekcjoner ran" to ktoś, kto używa swoich życiowych krzywd jako usprawiedliwienia przemocy.A wound collector is someone who uses a lifetime of sleights, grievances, and wrongs as justification for violence.
"Im mniej używamy oczu..."The less we use our eyes...
"Zapłaciliśmy za udogodnienia których używamy.We have paid for all the facilities we use.
(tego nie rozumiem) Tego często używamy.We'd use that one a lot.
- Ale go używamy!- But we use it!
- Bo nie używamy.- Because we don't.
- "STAT"(natychmiast) to słowo, którego wy lekarze używacie, tak?- "Stat's" the word you doctors use, right? - I know it's hard for you.
- Bo nie używacie sarkofagów.The Tok'ra don't. - Because you don't use the sarcophagus.
- Czego używacie na przynętę?-What do you use for bait?
- I to jest samochód który używacie do napadów?- And that's the car you use to hit the clubs?
- Jesteście na priorytetowej liście inwigilacji Co oznacza, że każde urządzenie elektroniczne, którego używacie do którego mogą się podłączyć, jest szpiegowane a dane przechwytywane. - A co robią z tymi danymi?Uh, you're--you're on the cast-iron cover list, which means any-- any electronic, uh, device you use that they can attach to you, they'll record and capture all that data.
" Ludzie śpią w nocy spokojnie, tylko dlatego, że inni używają przemocy w ich imieniu" ." People sleep peacefully in their beds at night only because men stand ready to do violence on their behalf."
"Czy oni zamiast szminek używają kleju?""Have they used superglue instead of lipstick?"
"Ej, to Dane Cook." Zawsze używają pełnego imienia!"Hey, hey, Dane Cook. Hey, Dane Cook." Yeah, they use my full name.
"Nasz przybysz domaga się przyjść na Vyus osobiście z samych gwiazd... ..mimo tego nadal nie mogę pojąć nauki, jaką używają poza Stargate.""Our visitor claims to have come to Vyus from beyond the stars themselves,... ..though I cannot comprehend the science behind this Stargate device she used."
"Nerd" to słowo, jakiego używają, aby nas stłamsić."Nerd" is the word they use to keep us down.
! Hej, Callie, używaj słów!hey,callie,use your words!
"Jeśli nie chcesz zostać złapany, nie używaj miękkich narkotyków, używaj twardych".It says if you don't wanna get caught, don't use the soft drugs-- Use the hard drugs.
"Nie używaj go.""You don't use it anyway."
"Nie używaj streszczeń ani Wikipedii"."Don't use CliffNotes or Wikipedia. Just read them." So fine.
"nie używaj nienawiści przeciw nienawiści" ."Do not use hatred against hatred."
"Nie używajcie gwary, mówicie tak, by pacjent mógł was zrozumieć."Uh, "don't use jargon. Use language that the patient can understand.
- Jenny, nie używajcie miotaczy ognia.Sarah? Jenny, don't use the flame throwers.
- Nie używajcie mojego nazwiska!- Don't use my name!
/Nie używajcie tego /klucza do drzwi w tym pokoju."Do not attempt to use this key on the door to this room".
A więc... oczy, używajcie ich.Now, eyes. use 'em.
- Nie używałam go od lat. - Właśnie dlatego przyniosłem go dla ciebie.I haven't used a record player in years.
- Nie używałam go od powrotu Smitha. - To miłe.They were new the last time I used it and I haven't used it since Smith came back.
- Nigdy nie używałam broni.I've never used a gun.
Ale kajdanki i skrępowanie których używałam miały bezpieczne otwarcie.But the handcuffs and restraints I used had safety releases.
Ale nie używałam go.I haven't really used it, though.
- Nie używałaś go dwa lata.- You haven't used it two years.
- Nigdy nie używałaś?- Have you ever used...
A może używałaś swojego korkociągu tyle razy w ciągu czterech miesięcy, co większość ludzi przez całe życie.Or maybe you used your corkscrew as much in four months As most people do in a lifetime.
A ty nie wspomniałaś o pięciu tożsamościach, których używałaś przez ostatnie 15 lat.And you failed to mention you've used five aliases over the last 15 years.
- Mamy wszystko, nazwiska, których używała...- we've got everything here-- other names she used,
- Moja matka prawie codziennie używała go, żeby mnie "edukować".My mother used to "educate" me with it almost every day.
- Może używała ich z kimś innym.Maybe she used them with another boyfriend.
- To prawda. Kiedy byliśmy mali, Saul używała nas do zabrania do najbardziej drogich restauracji.When we were little,saul used to take us to the most expensive restaurants.
- To szklanka, której używała Charlotte.This is the glass that charlotte used during lunch.
Jest inna magia, magia której używałyśmy poprzednioThere's other magic, magic that we've used before:
Masz zaklęcie, którego używałyśmy wcześniej.Here's a spell we've used before.
Nie używałyśmy jej od ostatniej burzy z piorunami.We haven't used it since that last big thunderstorm.
Pamiętasz jak używałyśmy tych samych ubrań kiedy byłyśmy współlokatorkami?Remember how we used to share clothes when we were roommates?
Tak, obijałyśmy się i używałyśmy wielkich słów cały weekend.Yes, we hung out all weekend and used big words.
Cóż, być może używałyście swych mocy do czynienia dobra, ale...Well, maybe you used your powers for good, but...
)Patrz wykr osłych (od 15 do 64 roku życia) e używały pochodnych konopi w ostatnim miesiącu.In recentsurveys, if Sweden (0.1%) is excluded, 1–7%of all adultsand 3–12%of young adults report having used the drug inthe last 30 days.
Ale telefon się pojawił i dziewczęta używały go w Londynie.But the telephone is here now, and the girls got used to it when we were in London.
Ale wszystkie kobiety używały tego szamponu.But all the women used this shampoo. Means one thing.
Budynki tych rozmiarów używały piecy olejowych przed 1964 r.The buildings of this size used boilers petrleo until 1964.
Były trzy dziewczyny które używały mieszkania, dwie noce w tygodniu każda, mężczyźni przychodzili o różnych godzinach.There were three girls who used the apartment, two nights a week each, and the men usually came in different shifts.
Na pewno nie coś, czego używałaby Lori Trager.Definitely not something Lori Trager would use.
"Wakacje" to słowo, którego już dawno nie używałem."Vacation" is a word I haven't used in a long time.
- Bez obaw, nie używałem jej.- It's all right, I ain't used it.
- Dziś jeszcze jej nie używałem.I haven't used it yet today. - On all 4 reels.
- Ericu, nie używałem go od dawna.I haven't used Mr. Hat in a long time...
- Jeszcze nigdy nie używałem broni.- I've never used a weapon before.
"Kiedykolwiek używałeś broni?"and l said, "You ever used a gun?"
- Czy ty w ogóle używałeś Chapmana?Have you ever actually used a Chapman?
- I używałeś już tego wcześniej?- And you've used this before? - Yes.
- Kiedy ostatni raz go używałeś?- When was the last time you used it ?
- Kiedykolwiek używałeś takiego? - Nie.- You ever used one before?
- "Laska", "sztuka". Dillinger używał ich w pozytywnym sensie.I'm sure Dillinger never used that word derogatorily.
- - Ktoś używał tutaj czarnej magii.- Some people have used black magic here.
- Coś czego używał ogrodnik?Something the gardener used?
- Czy pani syn używał kiedyś innego nazwiska ?- You know if your son used other names?
- Dotąd używał nazwiska Foyle?I'm sure I told you. Did he used to be Tony Foyle?
"A jak nie było Hot Wheels, używaliśmy Johnny Lightning."And if there was no Hot Wheels, we used Johnny Lightning. "And if there was no Johnny Lightning, we ripped up a Hula Hoop
"Kochanie" to sygnał SOS, którego używaliśmy w Belfaście.W-what does that mean? "Honey" is a distress signal we used to use in Belfast.
- Czemu go nie używaliśmy?- How come we haven't used it at all?
- Działało lepiej, kiedy... używaliśmy Gelflinga!It always worked better when we used Gelflings.
- My używaliśmy takiego samego języka, jak byliśmy dziećmi.-We used slang when we were kids.
- Tego używaliście?This is what you used?
/Oboje używaliście Kamienia Filozoficznego.../ /...by przenosić swe dusze do kolejnych ciał.../You mean, you've used the Philosopher's Stone to transfer your souls around over and over again?
Co, czyżbyś ty i Aiden, zawsze używaliście kondomów, kiedy zaczęliście się spotykać?What, like you and Aiden always used condoms when you started dating?
Jeśli udowodnimy, że wiedzieliście, że nowy materiał jest toksyczny, a mimo to używaliście go,If we prove you knew this material was toxic, and you used it anyway, you're going to prison.
Może używaliście niewysterylizowanych narzędzi.Maybe those instruments you used weren't sterile.
) mógłby używać tych słów. Ale naprawdę, jeśli politycy używali by słów jak holler, swallow back, check this out all my peeps in your cribs, all you mofos out there, swallow this, booyakasha, wagwan, ludzie by tego słuchali i rozumieli, prawda?But surely if politicians used words like holler, swallow back, check this out all my peeps in your cribs, all you mofos out there, swallow this, booyakasha, wagwan, then people would 'ear it and understand, innit?
- A czy poganie nie używali sygnałów dymnych od zawsze?Ain't the heathens used smoke signals all through recorded history?
- Do czego jej używali?- What were they used for?
- Goa'uldowie już używali tej taktyki.- The Goa'uld used that tactic before.
- Grecy używali tego...- The Greeks used this...
Gdybym mógł, używałbym swojej komórki.If I couId do it, I would use my cell.
Narzędzia, jakich używałby złodziej.The sort of stuff a thief would use.
- Wielu sławnych malarzy jej używało.- A lot of famous painters used it.
- Wojsko używało trzydziestek.- They used M-1s.
A w zasadzie wszędzie, gdzie będzie się go używało.Orin faczj anywhere it might actually be used.
A.N.C. z Afryki także używało opon... by torturować i zabijać impimpi.South Africa's A.N.C. also used tire necklaces... to torture and kill impimpi.
Całkiem prawdopodobne, że wiele kobiet rzeczywiście używało magicznych sztuczek i wierzyło w ich niszczycielskie skutki.Many women have probably really used such magic tricks and believed in their destructive effects.
Poza tym, 13.4% respondentów przyznało, że chętnie używałoby Facebooka do kontaktów z nauczycielami, podczas gdy 31.6% aktywnie udziela się w internetowych grupach dyskusyjnych, lub na stronach zrzeszających fanów danych wykonawców.Also, 13.4% of the respondents answered they would use Facebook for school and collaboration with their teachers, while 31.6% actively participate in groups, causes and fan pages they have joined.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'use':

None found.
Learning languages?