Użyć (to use) conjugation

Polish
109 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
użyję
I will use
użyjesz
you will use
użyje
he will use
użyjemy
we will use
użyjecie
you all will use
użyją
they will use
Imperative
-
użyj
you use!
niech użyje
let him/her/it use
użyjmy
let's use
użyjcie
you all use
niech użyją
let them use
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
użyłam
I used
użyłaś
you used
użyła
she used
użyłyśmy
we used
użyłyście
you all used
użyły
they used
Future feminine tense
użyję
I will use
użyjesz
you will use
użyje
she will use
użyjemy
we will use
użyjecie
you all will use
użyją
they will use
Conditional feminine tense
użyłabym
I would use
użyłabyś
you would use
użyłaby
she would use
użyłybyśmy
we would use
użyłybyście
you all would use
użyłyby
they would use
Conditional perfective feminine tense
użyłabym była
I would have used
użyłabyś była
you would have used
użyłaby była
she would have used
użyłybyśmy były
we would have used
użyłybyście były
you all would have used
użyłyby były
they would have used
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
użyłem
I used
użyłeś
you used
użył
he used
użyliśmy
we used
użyliście
you all used
użyli
they used
Future masculine tense
użyję
I will use
użyjesz
you will use
użyje
he will use
użyjemy
we will use
użyjecie
you all will use
użyją
they will use
Conditional masculine tense
użyłbym
I would use
użyłbyś
you would use
użyłby
he would use
użylibyśmy
we would use
użylibyście
you all would use
użyliby
they would use
Conditional perfective masculine tense
użyłbym był
I would have used
użyłbyś był
you would have used
użyłby był
he would have used
użylibyśmy byli
we would have used
użylibyście byli
you all would have used
użyliby byli
they would have used
Impersonal
użyto by
there would be used
użyto by
there would be used

Examples of użyć

Example in PolishTranslation in English
"Czy roboty były tak niebezpieczne, że musieliście użyć broni ?"Were the robots so dangerous that you needed to use guns ?
"NUDA" ' Musiałam użyć każdego grama mojej siły charakteru, żeby ' nie przesunąć jego ręki o parę centymetrów ' i kazać mu przepisać całą "Wojnę i Pokój" ' "Tędy droga"'I had to use every ounce of my willpower 'not to move his hand over just a few inches 'and ask him to write out all of War And Peace.'
"Nie pozwól, by ktokolwiek się o tym dowiedział, użyj swej prostoty"You are not to let anyone know, but you will use such plainness
"Obiema rękoma świecę chwyć i magii swej użyj by zapalić ją."With both hands, hold the candle and then use your magic to light it.
"Rita Haley" ma większą klasę niż "Halliday," albo użyj prawdziwego imienia, "Blanche...""Haley" is classier than "Halliday," or use your real name, "Blanche..."
"W razie wypadku, użyj klucza"."In case of emergency, use the key. "
"aby uzyskać odpowiedni rozmiar ,użyj następujacego zwrotu mam rozmiar 40."To get the right size, use the following phrases. I am a size 40.
/P-Dog, /użyjmy Hazel na wejście."P-Dog, let's use Hazel in the cold open.
Ale użyjmy tego na naszą korzyść.But let's use it to our advantage.
Dopóki zmienić system, i użyjmy słowa C tutaj.Until we change the system, and let's use the C word here.
Jeśli stworzył potwora, użyjmy go przeciw niemu.And if he created a monster, let's use it against him.
Mam pomysł, aby oszukać Japończyków, użyjmy zasłon aby stroje pasowały, i związać tak by owinąć nasze klatki.I have an idea, to fool the Japanese, let's use the curtains to make the uniforms fit, and tear up the sheets to wrap our chests.
- Więc użyjcie siły.Then use physical force.
-po prostu użyjcie tej kuli.So to contact me, simply use this crystal.
/Jeśli nie ma specjalnych sztućców do ryb, / /użyjcie mniejszych . /If there's no fish knife and fork, use the smaller knife and fork for the fish.
"Nicky, użyłam ślepaków!" "Myślałam, że będzie to zabawne.""Nicky, I used fake bullets! I thought you'd think it was funny."
- I użyłam nowej karty. - Dobrze.And I used a clean phone.
- Nigdy nie użyłam słowa na "K'!- I have never used the 'F' word!
- Owszem, użyłam napoju...Yes, I used a social lubricant to --
- Przepraszam, że użyłam wczoraj słowa Żyd, nie to miałam na myśli.I'm sorry I used the word "Jew" yesterday. That's not what I meant.
- A potem użyłaś cienia mojej siostry.And then you used my sister's shadow to dampen everyone at the summit's powers.
- Pierwszy raz użyłaś pełnego imienia.First time you used his full name.
- To okruszek, który był na moim laptopie, po tym, jak użyłaś go, żeby zaktualizować notatki, był tuż obok plamy, która jest z sosu od pizzy albo krwi.It is a crumb, and it was stuck to my laptop after you used it to update my notes right next to a splotch of... what could either be pizza sauce or blood.
- Ty użyłaś pierwsza.- You used it first.
"Kiedyś użyła kluczyka matki, aby otworzyć szufladę z marzeniami.""Once used her mother's keys to open a cupboard filled with dreams"
"Oficer Hamlin użyła niepotrzebnej i nadmiernej siły podczas ujarzmiania drugiego podejrzanego.""Officer Hanlon used unnecessary and excessive force in subduing the second suspect."
- Chyba nie użyła słowa "jedyna".I don't think she used the word "only." That's what she meant.
- Dokładnie to użyła słowaI think the exact word she used was...
- Kamuflaż, którego użyli by nie dać się wykrytyć przez Nimfy był taki sam jakiego użyła Lauren by omamić Warden [Naczelniczkę] kiedy była w Więzieniu Hecuba.The disguise they were using so they wouldn't be detected by Fae was the same disguise Lauren used to fool the warden when we were in Hecuba Prison.
Leela i ja użyłyśmy maszyny Profesora by zamienić się ciałami.Leela and I used the Professor's mind-switching machine.
Och, my... użyłyśmy czujników ruchu z konsoli i wtedy ją zhackowałyśmy żeby nagrać jak Emma wykonuje całą choreografię i wtedy nałożyłyśmy to na jednego z avatarów, który miał wyglądać jak jeden z tancerzy.Oh, we um... we used the motion sensors from the video game console, and then we hacked it so we could record Emma doing the choreography in front of it, and then we just applied that to one of the avatars we made to look like one of the dancers.
To jest tak samo silne, jak to, które użyłyśmy na Czarnoksiężniku,These are at least as strong as the ones we used on The Source,
Więc użyłyśmy naszych mocy.So we used all our powers.
'Pocałunek miłości' w #kochi stał się brutalnym wydarzeniem, gdy gliny użyły pałek policyjnych i zaaresztowały protestujących. #pocałunekmiłości — Shruti (@shrutidshah) 2 listopada 2014 'Pocałunek miłości' w #kochi stał się brutalnym wydarzeniem, gdy gliny użyły pałek policyjnych i zaaresztowały protestujących. #pocałunekmiłości http://t.co/OyVec2ZGKLThe 'kiss of love' in #kochi turned violent as cops used lathi charge and made arrests. #kissoflove http://t.co/OyVec2ZGKL — Shruti (@shrutidshah) November 2, 2014
- Jak podsumowałaby pani reakcję firmy, na wieść o tym, że kobiety, które użyły tego produktu zostały gwałtownie zaatakowane przez insekty?And how would you summarize the company's reaction... when they found out that women who used this product were savagely attacked by insects? - Ouch.
Aby się o tym przekonać, Nancy i Hazel użyły farby fluoroscencyjnej, która nie zanieczyszcza środowiska.To find out, Nancy and Hazel used fluorescein dye, which does not harm the environment.
Ale skąd wiedział, które kobiety użyły jego próbek?But how does he know which women used his sample?
FIGA/Nortakst użyły trzech różnych metod dokonania oceny wartości portfela według stanu na dzień 30 maja 2001 r.: technicznej wartości, metody przepływu środków pieniężnych oraz metody kapitalizacji netto.FIGA/Nortakst used three different methods to assess the value of the portfolio as of 30 May 2001: technical value, cash flow method and net capitalisation method.
- Nie użyłabym takiego słowa.Exciting isn't exactly the word I would use.
Gdybym była Kira'ą, użyłabym mediów w bardziej efektywny sposób.If I were Kira, I would use the media more efficiently!
Gdybym miała magiczną różdżkę, użyłabym jej, by sprawić, że Greendale nigdy nie dorośnie.If I had a magic wand, I would use it to make sure Greendale never had to grow up.
Mogę kolorować cały dzień, każdego dnia jeśli tylko miałabym czas, użyłabym wszystkich kredek w pudełku.If I had my way, I would use every crayon in my box. We get it.
Nie użyłabym akurat tego słowa.Clear isn't exactly the word I would use.
Jakby ktoś jej groził, użyłaby kodu.If someone had a gun to her head, she would use the duress word.
Przed podaniem posiłku, użyłaby frytek do zbudowania cienkiej zapory..Prior to serving the dish, she would use the French fries to build a tiny dam...
Russ, żadna kobieta z jej odcieniem skóry nie użyłaby żółtego korektora, - chyba że chciała przykryć siniaka.Russ, no woman with her skin tone would use a yellow-based concealer unless she was trying to offset blue.
Taka sekta użyłaby numeru o jakimś znaczeniu. - Otworzę to.A cult such as this would use a number of significance.
Nie było też jasne, czy instrumentem finansowym, którego Włochy użyłyby, gdyby musiały zamienić obecną formę gromadzenia oszczędności za pośrednictwem PI, istotnie byłyby przede wszystkim długoterminowe papiery wartościowe.It was not clear whether, if the Treasury had to replace the present system of collection via PI, the alternative financing tool that it would use would consist essentially of long-term securities.
Są rządy, które użyłyby jego wiedzę do innych celów.There are governments who would use his knowledge for other purposes.
"Podręcznik Podrywu" zawiera każdy przekręt, kant, szwindel, oszustwo, zagrywkę, machlojkę, podstęp i wkrętkę, jakiej użyłem lub użyję, do wyrywania lasek i zabawienia się z nimi.The Playbook contains every scam, con, hustle, hoodwink, gambit, flimflam, stratagem and bamboozle I've ever used, or ever hoped to use, to pick up chicks and give them the business. MARSHALL: Wow.
"ostatnim razem, kiedy wysyłałem miedziane rury, użyłem dokładnie takiego pudła".Copper pipes. 'Cause, you know, The last time i sent copper pipes, I used a box exactly like that one.
'W trosce o siebie powiedziałaś mi kilka bolesnych rzeczy' 'w trosce o mnie, ale nadal nie ma usprawiedliwienia, aby używać tak gwałtownych słów jakich użyłem."...in regards to yourself. You said some very hurtful things to me in regards to myself. But it is still no excuse to use the vile word that I used of which I am sure you know that I'm talking about."
- A jednak go użyłem.And yet it happens to be the word I used.
- Ale użyłem go tylko raz.- But I only used it once.
"Czadowy." Doskonale pamiętam, że użyłeś tego słowa w swojej notatce."Cooler" I believe is the word that you used in your memo.
"Czy użyłeś tego w przeciągu roku?""Have you used it in the last year?"
"Gupek", takiego chyba słowa wtedy użyłeś."A schmuck," I believe, was the term you used at the time.
- I dlatego użyłeś mnie jako przynęty?And so you used me for bait?
- I użyłeś gry jako przykrywki. Nie.And then you used the game as cover.
"Dedal zrobił skrzydła z wosku i piór i użył ich do ucieczki z więzienia"."And Daedalus fashioned wings from wax and feathers and used them to escape his prison."
"Doktor Briggs użył nowej kontrowersyjnej techniki drenującej"Dr. Briggs used a controversial new drainage technique
"Liberator". Seagal użył szpatuły, aby odbić kule.Seagal used a spatula to deflect bullets.
"Thayer użył metody ""Ben-Day dots"" by pokazać cienie."Thayer used the "Ben-Day dots" method to show shading.
"To jest narzędzie zbrodni", wiedział, że morderca użył jej jako pałki."Here's the murder weapon," he knew that the killer used it like a club.
- Nie mam pojęcia. Wiem tylko, że moja emocjonalnie rozchwiana córka jest w posiadaniu tej samej broni, której użyliśmy do zniszczenia votańskiej armii.All I do know is, my emotionally disturbed daughter is in possession of the same weapon we used to destroy a Volge army.
- Nie, użyliśmy prezerwatywy. Najwidoczniej zawiodła.So given that if she's pregnant, you're the-- no, we used a condom.
- Pamiętasz co było jak jej ostatnio użyliśmy?- Remember what happened last time we used it?
- Stary, użyliśmy tej kwestii pół godziny temu.Dude, we used that line a half-an-hour ago.
- To coś, co użyliśmy do uratowania Weir?The thing you used to save Weir?
- Dlaczego jej nie użyliście?- So why haven't you used it?
- Dobra, użyliście dysku wzmacniającego?- Good, you used strengthening disc?
- Z czego? Z tablicy u Carver, której użyliście do planowania.The board in Carver's office that you guys used to plan it on.
/Modlę się do Boga, /że użyliście prezerwatywy!I hope to God you used a condom!
/Wy użyliście go tylko raz.You guys have only used it the one time.
- Chodzi o wzór, jakiego użyli.The formula they used.
- Detektywi użyli pieniedzy by finansować sprawę przeciwko handlarzom narkotyków odpowiedzialnym za morderstwa w pustostanach sprzed roku.- the detectives used the money to fund a case against the drug traffickers responsible for the slayings in the vacants a year ago.
- Kamuflaż, którego użyli by nie dać się wykrytyć przez Nimfy był taki sam jakiego użyła Lauren by omamić Warden [Naczelniczkę] kiedy była w Więzieniu Hecuba.The disguise they were using so they wouldn't be detected by Fae was the same disguise Lauren used to fool the warden when we were in Hecuba Prison.
- Nie było buntu. - Stawili opór, Strażnicy użyli siły.- The prisoners refused orders, and my guards had to use force because of you.
- Nie byłoby prościej, gdybyście użyli mojego komputera na rozmowę?Wouldn't it be easier if you just used my computer to make the call?
"dlatego użyję słowa skomplikowane i masz nadzieję, że przestaną pytać "."therefore I will use he word complicated and hopefully, you will stop asking ".
- Mów tak dalej, a jej użyję.- Keep talking and I will use it.
- O ile użyjesz tego właściwie.When I know that you will use it correctly.
- To znaczy, że użyjesz swojej siły?- You mean you will use brute force?
- Obrona tego użyje.- Defense will use that.
- Albo użyjemy siły.- Leave, or we will use force!
Czy możesz mi obiecać, że użyjecie całej floty aby ochronić naszą planetę nawet jeśli oznaczałoby to poświęcenie innych światów takich jak Vulcan albo Andor albo Berengaria... albo może nawet sama Ziemia?Can you promise me that you will use your entire fleet to protect our planet even if it means sacrificing other worlds like Vulcan or Andor or Berengaria... or perhaps even Earth itself?
Ale jeśli ludzie pokroju Roberta Caulfielda zobaczą jakiś przejaw tego gniewu, użyją go przeciwko mnie.But if l show men like Robert Caufield one flash of this anger... -...they will use it against me.
Autorzy mają nadzieję, że inne wyspy użyją informacji w celu opracowania planów działania dostosowanych do swoich potrzeb.It is hoped that other islands will use the information to develop action plans that meet their own needs.
/Gdyby rzeczywiście miał taką moc.../ /użyłbym go, by uratować życie brata./If it really can save life from death, then I would use it to save my brother's life.
/Nie użyłbym raczej określenia "kartel",/ /ale bez wątpienia była to znacząca operacja./Not sure I would use the term cartel but no doubt it was a major operation.
Do płynnej resuscytacji użyłbym raczej mleczanu Ringera, a nie płynu fizjologicznego.Actually, I would use L.R. for fluid resuscitation, not N.S.
Gdyby istniał inny sposób ich pozyskania, użyłbym go.And if there were any other way of getting this information, I would use it.
...znane również jako gips, jakiego użyłbyś, żeby zrobić opatrunek....aka plaster, like you would use to make a cast.
Coś czego użyłbyś podczas prowadzenia zabiegu na nieprzytomnym pacjencie.Something you would use when you were performing an outpatient surgery.
Jakich słów użyłbyś do opisania samego siebie?So, what are some words you would use to describe yourself?
- Tylko potwór użyłby tego przeciwko mnie.- Only a monster would use this against me.
- Zaraz, gdyby miał pan wehikuł czasu, użyłby go pan aby cofnąć się w czasie i odzyskać 50 centów z kuponu?Wait, if you had a time machine, you would use it to go back to save 50 cents on lysol?
Ale w innym wypadku, Dyrektor użyłby faksu, by zainicjować komunikację ze wspomnianym tajnym oddziałem.But then he said if such a company existed, the D.O.D. would use a fax line to make the initial communication with said black Ops unit.
I użyłby każdego z rodziny, żeby to zrobić.And he would use anyone in the family's periphery to do so.
Normalnie, użylibyśmy maszyny powielającej.Generally, we would use the mimeo machine.
Zwykle użylibyśmy komory deprywacji sensorycznej, ale skoro jej nie mamy...Regress you. Normally, we would use a sensory deprivation chamber. But in the absence of that.
i walki wręcz. Nie wykorzystaliby naszych technologii, ani walki w powietrzu, bo wiedzą, że w końcu użylibyśmy broni nuklearnej.They wouldn't use our technology or fight an airborne battle 'cause they know eventually we would use nuclear weapons.
Nie uważasz, że użyliby tego przeciwko niej?Don't you think that they would use that against her?
Tak długo, jak jesteśmy zależni od korporacji i ich technologii produkcji żywności, jesteśmy więźniami tych, którzy użyliby technologii, by nas uwolnić.As long as we are dependent on corporations for their food growing technologies, we are slaves to those who would use technology to enslave us.
- który sugerował, że USA użyło gazu paraliżującego...- that alleged the US used nerve gas...
/Namierzamy tych, którzy zapłacili kartą, /sześciu użyło gotówki.We're tracking down the folks that used credit cards. Six used cash.
108. dnia sześcioro ocalałych rozbitków, w tym dziecko pani Austen, które urodziła na wyspie, użyło tratwy, aby dopłynąć tutaj, na wyspę Sumba.On day 108, the remaining six survivors, including Ms Austen's baby, which she gave birth to on the island of Membata, used this raft to journey here, an island called Sumba.
Chcę, abyś odtworzył serum, które Muirfield użyło do stworzenia...I want you to replicate the serum Muirfield used to make...
Cokolwiek to było, użyło strasznie dużo mocy, żeby to zrobić.Whatever it was, it used an awful lot of power to do this.

More Polish verbs

Related

dożyć
live
nadużyć
abuse
nażyć
do
odżyć
revive
pożyć
live a little
prażyć
roast
przeżyć
survive
używać
use
współżyć
do
wyużyć
do
wyżyć
make a living
wżyć
do
zażyć
take
zużyć
use
zżyć
do

Similar

kryć
hide
lżyć
abuse
mżyć
drizzle
obyć
do without
omyć
wash the
otyć
do
ożyć
revive
szyć
sew
ubać
do
ubić
beat down
ubyć
leave
udać
pretend
ufać
trust
ująć
enclose
ujść
escape

Similar but longer

dłużyć
extend the length of
mrużyć
squint
nużyć
weary
płużyć
do
prużyć
do
służyć
serve
smużyć
smudge
ubożyć
do
ulżyć
relieve
ułożyć
arrange
uniżyć
humble
unużyć
do
uważyć
do
użynać
do
używać
use

Other Polish verbs with the meaning similar to 'use':

None found.
Learning languages?