Tworzyć (to create) conjugation

Polish
47 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
tworzę
I create
tworzysz
you create
tworzy
he/she/it creates
tworzymy
we create
tworzycie
you all create
tworzą
they create
Imperfective future tense
będę tworzyć
I will create
będziesz tworzyć
you will create
będzie tworzyć
he/she/it will create
będziemy tworzyć
we will create
będziecie tworzyć
you all will create
będą tworzyć
they will create
Imperative
-
twórz
you create!
niech tworzy
let him/her/it create
twórzmy
let's create
twórzcie
you all create
niech tworzą
let them create
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
tworzyłam
I created
tworzyłaś
you created
tworzyła
she created
tworzyłyśmy
we created
tworzyłyście
you all created
tworzyły
they created
Future feminine tense
będę tworzyła
I will create
będziesz tworzyła
you will create
będzie tworzyła
she will create
będziemy tworzyły
we will create
będziecie tworzyły
you all will create
będą tworzyły
they will create
Conditional feminine tense
tworzyłabym
I would create
tworzyłabyś
you would create
tworzyłaby
she would create
tworzyłybyśmy
we would create
tworzyłybyście
you all would create
tworzyłyby
they would create
Conditional perfective feminine tense
tworzyłabym była
I would have created
tworzyłabyś była
you would have created
tworzyłaby była
she would have created
tworzyłybyśmy były
we would have created
tworzyłybyście były
you all would have created
tworzyłyby były
they would have created
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
tworzyłem
I created
tworzyłeś
you created
tworzył
he created
tworzyliśmy
we created
tworzyliście
you all created
tworzyli
they created
Future masculine tense
będę tworzył
I will create
będziesz tworzył
you will create
będzie tworzył
he will create
będziemy tworzyli
we will create
będziecie tworzyli
you all will create
będą tworzyli
they will create
Conditional masculine tense
tworzyłbym
I would create
tworzyłbyś
you would create
tworzyłby
he would create
tworzylibyśmy
we would create
tworzylibyście
you all would create
tworzyliby
they would create
Conditional perfective masculine tense
tworzyłbym był
I would have created
tworzyłbyś był
you would have created
tworzyłby był
he would have created
tworzylibyśmy byli
we would have created
tworzylibyście byli
you all would have created
tworzyliby byli
they would have created
Impersonal
tworzono by
there would be created
tworzono by
there would be created

Examples of tworzyć

Example in PolishTranslation in English
"Ckcę tworzyć własną muzykę"."I aot to do what I do. I want to create my kind of music."
"Moim zadaniem jest tworzyć.""My business is to create.
"rozważania czy porównania. Moim zadaniem jest tworzyć."My business is to create..."
- Co jest? Co się stało z wizerunkiem firmy, który próbujemy tworzyć? To chała.What happened to 6 months trying to create a consistent, you know, brand image in the public eye?
- Kobiety nie mogą tworzyć.A woman's not permitted to create.
- Budzę się rano... i świadomie tworzę mój dzień tak jak chcę żeby wyglądał.- [ Birds Twittering ] - I wake up in the morning... and I consciously create my day the way I want it to happen.
- Nie tworzę popytu.I don't create the demand...
- Nie, tworzę wirtualny system.No, I created a virtual system.
"Każdego dnia tworzysz swoją historię"# Every day, create your history #
*To ty tworzysz rytm.You create a rhythm.
- Ale ciągle tworzysz różne rzeczy.But you still create those things.
/Często, w miarę rozwoju sytuacji /tworzysz sobie nowych wrogów.Often, as a situation evolves, you create new enemies.
- Elektryczna stymulacja potylicy tworzy halucynacje wzrokowe i słuchowe.- Electrical stimulation of the occipital lobe creates visual and auditory hallucinations.
- Florencja tworzy przyszłość.Florence creates the future.
D.H. Lawrence powiedział, że małżeństwo to trzy rzeczy. Ty, on, a trzecia rzecz, to to, co tworzycie razem.It was you, it was him, and the third thing was the thing that you created together.
Gdy tworzycie historie, stajecie się bogami małych, złożonych wymiarów.When you create stories, you become Gods of tiny, intricate dimensions unto themselves.
"Jestem przeciwny rewolucją bo niszczą tyle starych dobrych rzeczy, co tworzą nowe".Secondly: "I am opposed to revolutions for they destroy as many good old things as they create good new ones".
"Ludzie tworzą systemy wartości, by porządkować świat.On Morality. "Humans create value systems to organize the world.
"Małżeństwo jest mozaiką, którą budujesz ze swoim partnerem, milionem małych momentów, które tworzą waszą historię miłości.""Marriage is a mosaic you build with your spouse, millions of tiny moments that create your love story."
"Soda Pop Anthology" jest kolekcją komiksów napisanych i zilustrowanych przez dużą grupę kobiet portorykańskich, a wyprodukowaną i opublikowaną w niezależnej formie przez Soda Pop Comics, pracownię rysowniczek, którą tworzą wyłącznie kobiety.The "Soda Pop Anthology" is a collection of comics illustrated and written by a large group of Puerto Rican women, in turn created and published independently by the studio of female comics writers, Soda Pop Comics.
"Wiry wodne Galapagos tworzą ponad 9-metrowe fale.The Galapagos maelstrom creates waves over nine meters high -
/I siódme... Nigdy nic nie twórz.And seven... never create anything.
A teraz dalej - idź i twórz.Go forth and create.
Będe twoim czystym płótnem więc twórz swoje arcydzieło.I will be your blank canvas so you can create your masterpiece.
Działaj i twórz większe cierpienie, albo spójrz na to jak na szansę by móc zrobić coś dobrego.Act, and create a bed of misery. Or you can look at this as a chance to do something good.
Nie odtwarzaj... twórz.Don't perform... create.
Wybory, których dokonywałaś, życie, które tworzyłaś należy do ciebie.The choices you made,the life you created belong to you.
- Laska tworzyła pole ochronne.The cane created a limitation field.
Będzie dziwnie, jeśli show będzie tworzyła kobieta.It'd be weird if my show were created by a woman.
Ona tworzyła Biosyns.She created the Biosyns.
...tworzyły nasz mały świat, który nas zbliżał do siebie...created our own little world that brought us closer together.
8 do decentralizacji i zwiększenia autonomii szkół w Europie z lat 80. XX wieku i później () charakteryzowała się ogólnym przejściem systemów edukacji od normatywnych ram prawnych do ram politycznych, które z jednej strony zapewniały większą demokratyzację i wolność szkół, z drugiej tworzyły nowe narzędzia oceny skuteczności kształcenia.6 trend towards decentralisation and school autonomy across Europe from the 1980s onwards () was characterised by a general shift within education systems from normative regulatory frameworks to policy frameworks that provided for increased democratic participation and freedom for schools on the one hand, but created new measures for the evaluation of educational outcomes on the other.
Ale wtedy ludność Kenii zaczęła wzrastać i takie drogi zostały zbudowane, zatrzymując słonie na nizinach, gdzie tworzyły zniszczenie na farmach.But then, the human population of Kenya grew, and roads like this one were constructed. Penning the elephants down in the lowlands where they created havoc amongst the farms.
Do tej pory takie przedsiębiorstwa były obecne w jednym kraju lub tworzyły strony internetowe w każdym państwie członkowskim UE, gdzie prowadziły działalność. Musiały zatem tworzyć strony internetowe z domenami „.uk”, „.de” i wieloma innymi.Until now, such companies either based their internet presence in one country or created websites in each of the EU countries they operated in – with the need to create websites ending in ‘.uk’, ‘,es’, ‘.de’ and many others.
Im więcej ich cylindrów nadchodziło z przestrzeni kosmicznej, tym bardziej ich machiny wojenne, niepokonane w swojej mocy i złożoności, tworzyły falę strachu obejmującą cały świat.As more of their cylinders came from the mysterious depths of space, their war machines, awesome in their power and complexity, created a wave of fear throughout the world.
I od tamtej pory tworzyłem fikcyjną postać.And from that moment on, I created a persona.
Ironicznie... w mojej samotności tworzyłem coś... co mogło być użyte wspólnie z inną istotą ludzką.Ironically... in my solitude I had created something... that could only be used in concert with another human being.
Nie wiesz tego, bo i ja nie wiedziałem, gdy cię tworzyłem.You wouldn't know that because I didn't when I created you.
Niedawna usterka w schludnej rzeczywistości, którą tworzyłem przez lata.The recent glitch in the otherwise neat reality I created over the years.
Od tego czasu, Sam wszystko tworzyłem, każdą godzinę, minutę każdą sekundę, wszystko nadchodzące.From then on, l created everyday, every hour, every minute and every second, and every currency.
Bóg tworzył istoty od najgorszej do najlepszej.God created animals in ascending order.
Co sobie myślał Bóg, gdy tworzył kobietę?What was god thinking when he created women?
"Problemy jakie mamy nie mogą być rozwiązywane na tym samym poziomie myślenia, na jakim byliśmy, kiedy je tworzyliśmy.""The problems we have cannot be solved at the same level of thinking with which we created them. " Did you meet Einstein?
Niskie i wysokie, tworzyliśmy dosłownie... tysiące dźwięków odpowiadających uderzeniom w twarz, w ciało... świsty rąk i nóg.We pitched it up and down and processed it and created literally thousands of face and body hit sounds and arm whooshes and leg whooshes.
/którzy tworzyli wielkie, samobójcze dramaty /w apartamencie skalnych brzegów rzeki Hudson /pod błękitnym, przeciwlotniczym /reflektorem księżyca /a głowy ich będą uwieńczone /laurem w zapomnieniu,who created great suicidal dramas on the apartment cliff-banks of the Hudson under the wartime blue floodlight of the moon and their heads shall be crowned with laurel in oblivion, who wept at the romance of the streets with their pushcarts full of onions and bad music,
Cyrkowcy tworzyli iluzję raju na ziemi, która nikła wraz z zachodem słońca.Benzini Brothers outdid God himself. They created heaven in one day. And just as fast heaven was packed away and gone.
Jego sednem było konsumujące "JA", które nie tylko napędzało ekonomię, ale było również szczęśliwe i uległe, tworzyło zrównoważone społeczeństwo.At it's heart was the consuming self which not only made the economy work but was also happy and docile and so created a stable society.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'create':

None found.
Learning languages?