Transportować (to transport) conjugation

Polish
39 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
transportuję
I transport
transportujesz
you transport
transportuje
he/she/it transports
transportujemy
we transport
transportujecie
you all transport
transportują
they transport
Imperfective future tense
będę transportować
I will transport
będziesz transportować
you will transport
będzie transportować
he/she/it will transport
będziemy transportować
we will transport
będziecie transportować
you all will transport
będą transportować
they will transport
Imperative
-
transportuj
you transport!
niech transportuje
let him/her/it transport
transportujmy
let's transport
transportujcie
you all transport
niech transportują
let them transport
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
transportowałam
I transported
transportowałaś
you transported
transportowała
she transported
transportowałyśmy
we transported
transportowałyście
you all transported
transportowały
they transported
Future feminine tense
będę transportowała
I will transport
będziesz transportowała
you will transport
będzie transportowała
she will transport
będziemy transportowały
we will transport
będziecie transportowały
you all will transport
będą transportowały
they will transport
Conditional feminine tense
transportowałabym
I would transport
transportowałabyś
you would transport
transportowałaby
she would transport
transportowałybyśmy
we would transport
transportowałybyście
you all would transport
transportowałyby
they would transport
Conditional perfective feminine tense
transportowałabym była
I would have transported
transportowałabyś była
you would have transported
transportowałaby była
she would have transported
transportowałybyśmy były
we would have transported
transportowałybyście były
you all would have transported
transportowałyby były
they would have transported
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
transportowałem
I transported
transportowałeś
you transported
transportował
he transported
transportowaliśmy
we transported
transportowaliście
you all transported
transportowali
they transported
Future masculine tense
będę transportował
I will transport
będziesz transportował
you will transport
będzie transportował
he will transport
będziemy transportowali
we will transport
będziecie transportowali
you all will transport
będą transportowali
they will transport
Conditional masculine tense
transportowałbym
I would transport
transportowałbyś
you would transport
transportowałby
he would transport
transportowalibyśmy
we would transport
transportowalibyście
you all would transport
transportowaliby
they would transport
Conditional perfective masculine tense
transportowałbym był
I would have transported
transportowałbyś był
you would have transported
transportowałby był
he would have transported
transportowalibyśmy byli
we would have transported
transportowalibyście byli
you all would have transported
transportowaliby byli
they would have transported
Impersonal
transportowano by
there would be transported
transportowano by
there would be transported

Examples of transportować

Example in PolishTranslation in English
Ale jeśli mamy wciąż transportować i przechowywać broń, musimy być wynagrodzeni.But if we continue to transport and house the guns, we need to be compensated.
Bezpiecznie jest to transportować?- How safe is it to transport?
Dowiedz się, czym można transportować głowicę.Find out what they'd need to transport it.
Na tym, że transportuję więźniów od 13-14 lat.the source is, i've been doing prisoner transport for 13, 14 years.
O tym, że transportuję jego brata wiedzieli tylko moi podkomendni.The only people who knew I was transporting his brother were the men in my detail.
Szukam tego człowieka, znajduję i zabijam. Po wszystkim transportuję jego zwłoki do władz, co czasem łatwiej powiedzieć niż zrobić.I track that man, I find that man, I kill that man, after I've killed him, I transport that man's corpse back to the authorities, and sometimes that's easier said then done,
Tyle gadam z ludźmi, których transportuję, że kiedy wracam do domu, jestem zmęczony gadaniem.I talk so much with the people I transport that, when I get home, I'm tired of talking.
W większości gonię towar i transportuję rzeczy.Mostly I boost merch and transport cargo.
Co transportujesz?What are you transporting?
Dlaczego zamrażałabyś parę w Ohio a potem transportujesz ich na Floryde?Why would you freeze a couple in Ohio, and then transport them to Florida ?
Lion mówił, że transportujesz w samolotach sporo marihuany.The Lion tells us you've been transporting a lot of marijuana in your plane.
Nigdzie się nie transportujesz.You're not transporting anything.
Wciąż transportujesz sól barkami, podczas gdy mógłbyś błyskawicznie rozesłać ją po całej północnej Anglii, odgrywajac ważną rolą w przemyśle chemicznym!You're still transporting salt by barge when you could have it winging all over the north of England, playing its part in chemical manufacture.
"Tkanka włóknista poprzez mikrotuble transportuje bodźce z wnętrza komórek.""And knotty tangles mangle microtubal transports from inside the cells."
Arka transportuje broń.Ark transports weapons,
Bezpiecznie transportuje towar...It safely transports the stock...
Narkotykowy transportuje narkotyki raz w roku.DEA transports drugs once a year.
Będąc na służbie, jednocześnie transportujemy kokainę, marihuanę i pracujemy dla Gabriel'a Baez'a jako jego ochroniarze przez ostatnie siedem lat.While on duty, we transported cocaine, marijuana and worked as bodyguards and hired guns for Gabriel Baez for the past seven years.
Nawet kierowca nie wie, co transportujemy.Not even the driver knows what we're transporting.
Obecnie transportujemy najnowszy, najbardziej zaawansowany sprzęt do ekstrakcji minerałów z Cedars do rozwijającego się Defiance.We are currently transporting the latest, most advanced mineral extraction equipment from Cedars to the boomtown of Defiance.
Oczywiście ważnym też jest by wiedzieć co i dlaczego transportujemy...Of course, it might also be important to know what goods are we transporting and why...
To chore, transportujemy miliony, a firma jest pod kreską!We transport millions and the company is crap!
A co właściwie transportujecie? Akta.- What are you transporting?
Fakt że zwierzęta które transportujecie nie mogą złożyć formalnej skargi,"The fact that the animals you transport "have no way of lodging a formal complaint,
Zawsze je transportujecie drogą powietrzną?You always transport through the air?
? Jak transportują boran, zanim trafi do Chin!How they transport the Boron to the coast before it goes off to China?
Dunna transportują do lochów, gdzie będzie przebywał pod wzmocnionym nadzorem z najbardziej niebezpiecznymi przestępcami.Dunn is being transported to the tombs, where he'll enjoy his stay in the intensive management unit with the state's most dangerous criminals.
Linie IRISL tak bardzo były związane z proliferacją, że RB ONZ – w rezolucjach nr 1803 i 1929 – wezwała państwa do prowadzenia inspekcji na statkach IRISL, jeżeli istnieją uzasadnione powody, by przypuszczać, że transportują one zakazane towary.IRISL's connection to proliferation was such that the UNSC called on states to conduct inspections of IRISL vessels, provided there are reasonable grounds to believe that the vessel is transporting proscribed goods, in UNSCRs 1803 and 1929.
Linie IRISL tak bardzo były związane z proliferacją, że Rada Bezpieczeństwa ONZ – w rezolucjach nr 1803 i 1929 – wezwała państwa do przeprowadzania inspekcji na statkach IRISL, jeżeli istnieją uzasadnione powody, by przypuszczać, że transportują one zakazane towary.IRISL's connection to proliferation was such that the UNSC called on states to conduct inspections of IRISL vessels, provided there are reasonable grounds to believe that the vessel is transporting proscribed goods, in UNSCRs 1803 and 1929.
Nabywcy niezwłocznie, w ciągu 4–8 godzin, transportują niepakowany surowiec odpowiedniej jakości do zakładów przetwórczych w regionie.The buyers transport the loose raw goods of appropriate quality to processing plants in the region without delay within 4 to 8 hours.
Organizacja Munday'a transportowała kokainę z Kolumbii przy użyciu samolotów do lotów bezpośrednich. A także samolotów w połączeniu z małymi łodziami.The organization Munday it transported cocaine from Colombia using airplanes in direct flights.
Pierwszego dnia wojny transportowałem martwych i rannych na wybrzeże.On the first day of the war, I transported the dead and wounded from tanks on the coast road.
Ambasador Sharat transportował się ze statku tuż przed wypadkiem.Ambassador Sharat transported off the ship before the accident.
Czy wiedział pan, że szeryf federalny transportował oskarżoną do Los Angeles na jej proces?Were you aware that miss austen was a fugitive being transported By a united states marshal on that flight to los angeles for trial?
Dla kuriera, który transportował jego organy.The courier who transported his organs.
Evan Rusk transportował paletę papieru banknotowego, używanego wyłącznie do produkcji nowych studolarówek.Okay, well, Evan Rusk transported a pallet of currency-grade paper used exclusively to produce the new $100 bill.
Posiadam zeznania, iż świadomie magazynował pan i transportował alkohol. Bezpośrednie pogwałcenie ustawy Volsteada.I have witness testimony that you knowingly and willingly stored and transported intoxicating liquors... a direct violation of the Volstead act.
Uciekł, kiedy transportowaliśmy go do ambasady.He escaped while being transported to our embassy.
Oni nas gdzieś doprowadzają, transportowali nas kilometrami.They've fed us, they've transported us for miles.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'transport':

None found.
Learning languages?