Stoczyć (to fight) conjugation

Polish
28 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
stoczę
I will fight
stoczysz
you will fight
stoczy
he will fight
stoczymy
we will fight
stoczycie
you all will fight
stoczą
they will fight
Imperative
-
stocz
you fight!
niech stoczy
let him/her/it fight
stoczmy
let's fight
stoczcie
you all fight
niech stoczą
let them fight
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
stoczyłam
I fought
stoczyłaś
you fought
stoczyła
she fought
stoczyłyśmy
we fought
stoczyłyście
you all fought
stoczyły
they fought
Future feminine tense
stoczę
I will fight
stoczysz
you will fight
stoczy
she will fight
stoczymy
we will fight
stoczycie
you all will fight
stoczą
they will fight
Conditional feminine tense
stoczyłabym
I would fight
stoczyłabyś
you would fight
stoczyłaby
she would fight
stoczyłybyśmy
we would fight
stoczyłybyście
you all would fight
stoczyłyby
they would fight
Conditional perfective feminine tense
stoczyłabym była
I would have fought
stoczyłabyś była
you would have fought
stoczyłaby była
she would have fought
stoczyłybyśmy były
we would have fought
stoczyłybyście były
you all would have fought
stoczyłyby były
they would have fought
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
stoczyłem
I fought
stoczyłeś
you fought
stoczył
he fought
stoczyliśmy
we fought
stoczyliście
you all fought
stoczyli
they fought
Future masculine tense
stoczę
I will fight
stoczysz
you will fight
stoczy
he will fight
stoczymy
we will fight
stoczycie
you all will fight
stoczą
they will fight
Conditional masculine tense
stoczyłbym
I would fight
stoczyłbyś
you would fight
stoczyłby
he would fight
stoczylibyśmy
we would fight
stoczylibyście
you all would fight
stoczyliby
they would fight
Conditional perfective masculine tense
stoczyłbym był
I would have fought
stoczyłbyś był
you would have fought
stoczyłby był
he would have fought
stoczylibyśmy byli
we would have fought
stoczylibyście byli
you all would have fought
stoczyliby byli
they would have fought
Impersonal
stoczono by
there would be fought
stoczono by
there would be fought

Examples of stoczyć

Example in PolishTranslation in English
- Mam własne bitwy, które muszę stoczyć.Mulder, I've got my own battles to fight.
/Aby zadanie to wypełnić, musimy /musimy stoczyć jedną z bardziej /złożonych wojen w historii USA.But to execute that mission... he had to fight the most complex war... in all American history.
Ale mam własne bitwy, w których muszę stoczyć walkę, doktorku.But I got my own battles to fight, Doc.
Nie masz pojęcia ile bitew stoczyłam, żeby go dostać, włączając w to intercyzę z markizem.You have no idea the battles that I fought to get ownership of Silver Blaze included in my prenuptials with the marquess.
Nie stoczyłaś tylu bitew, co on, więc nie wolno ci mówić o Teal'cu bez należnego mu szacunku.Until you have fought as many battles, do not speak of Teal'c with such disrespect.
Był wczesny poranek 24 Marca Kiedy klany Genji i Heike stoczyły ostatnią bitwę morską.It was early in the morning of March 24th when the Genji and Heike clans fought their last sea battle.
I tak szybciej niż to sobie uświadomiły zwierzęta stoczyły bitwę i wygrały.And so almost before they realised it, the animals have fought and won.
Sparta i Troja stoczyły ze sobą wiele bitew.We fought many battles, Sparta and Troy.
Toczysz walkę, którą kobiety z mojego pokolenia już stoczyły, więc doceń ich wysiłek i przejdź do czegoś innego.You're fighting a battle that women of my generation have already fought for you so you could have the grace to appreciate their work and move on to something else.
W dniach 24 i 25 lipca 2012 r. M23 i FARDC stoczyły walki o kontrolę nad kilkoma miastami i wioskami we wschodniej części DR Konga;M23 and FARDC fought over control of several towns and villages in eastern DRC on 24 July and 25 July 2012;
A mimo to, moment nacięcia mnie oszałamia, ponieważ ta bitwa, którą stoczyłem wtedy ciągle we mnie żyje...yet the moment of incision still makes me a little dizzy.. ..because that battle I fought in that loo.. ..is still alive in me.
- Brat Jaan stoczył zbyt wiele walk.Bhaijaan has fought many wars.
/Nie ma wątpliwości, że Rocky Balboa... /...stoczył dużo cięższe walki /z dużo trudniejszymi przeciwnikami.There's no question that Rocky Balboa fought the much tougher fights during the much tougher era of boxing.
Generał Galliffet powiedział że w przeszłości... stoczył pojedynek z miłości do pewnej pięknej damyGeneral Galliffet said that in the past... he had fought a duel for the love of a beautiful woman.
- Wojownicy, razem stoczyliśmy wiele wspaniałych bitew w domu Claude'a, w domu Scotta Malkinsona.- Warriors, we have fought many great battles together at Claude's house, at Scott Malkinson's house.
Ale oczywiście ty, przyszły ty, mnie dogoniłeś, i stoczyliśmy bitwę.But then you, future you, that is, followed me back, and we fought.
Dlatego wygraliśmy połowę wojen, które stoczyliśmy!That's why we've won over half the wars we've fought.
Gdy służyłem prowincji Ooatari, stoczyliśmy u swego boku wiele wojen.When I served the Ooatari Providence. We fought side by side in the wars,
Szkoda, że stoczyliśmy z nimi tylko jedną bitwę.Ah, yes! It was a shame we only fought one battle against them.
Nawet nie stoczyliście wojny.Your lot never fought a bloody war.
"którzy stoczyli walkę z losem...""who have fought a battle with fate..."
- Czarny Książę Walii, jak to czytałem w kronikach, stoczyli tu wielce waleczny bój.fought a most brave battle here in France.
Lecz pewnego dnia ojciec i król Edward stoczyli z nią bitwę na zaśnieżonym wzgórzu.But one day, Father and King Edward fought a battle against her, uphill, in the snow.
W roku 2000, mieszkańcy drugiego co do wielkości miasta Cochabamba stoczyli długą walkę o odzyskanie swojego podstawowego bogactwa, wody wydarcie go z rąk konsorcjum zdominowanego przez korporację amer. Bechtel i wygraliIn the year 200000, the people of Bolivia’s second city Cochabamba fought an epic struggle to win back their most basic resource, water from a foreign consortium dominated by the American corporation Bechtel and they won
Jeśli bitwa jest nieunikniona, stoczę ją!If that battle must come, l will fight it!
Chcę jednak, aby wiedział, że stoczymy dobrą walkę.But I want him to know that we will fight the good fight.
Zhou Yu, bez względu na to czy twe plany się ziszczą... stoczymy dobrą walkę.zhou Yu, may your plans come to fruition We will fight the good fight
Dwóch facetów stoczyło pojedynek na gwoździarki poza Alamo.Two guys fought a duel with nail guns outside of the Alamo.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'fight':

None found.
Learning languages?