Ruszyć (to move) conjugation

Polish
61 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
ruszę
I will move
ruszysz
you will move
ruszy
he will move
ruszymy
we will move
ruszycie
you all will move
ruszą
they will move
Imperative
-
rusz
you move!
niech ruszy
let him/her/it move
ruszmy
let's move
ruszcie
you all move
niech ruszą
let them move
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
ruszyłam
I moved
ruszyłaś
you moved
ruszyła
she moved
ruszyłyśmy
we moved
ruszyłyście
you all moved
ruszyły
they moved
Future feminine tense
ruszę
I will move
ruszysz
you will move
ruszy
she will move
ruszymy
we will move
ruszycie
you all will move
ruszą
they will move
Conditional feminine tense
ruszyłabym
I would move
ruszyłabyś
you would move
ruszyłaby
she would move
ruszyłybyśmy
we would move
ruszyłybyście
you all would move
ruszyłyby
they would move
Conditional perfective feminine tense
ruszyłabym była
I would have moved
ruszyłabyś była
you would have moved
ruszyłaby była
she would have moved
ruszyłybyśmy były
we would have moved
ruszyłybyście były
you all would have moved
ruszyłyby były
they would have moved
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
ruszyłem
I moved
ruszyłeś
you moved
ruszył
he moved
ruszyliśmy
we moved
ruszyliście
you all moved
ruszyli
they moved
Future masculine tense
ruszę
I will move
ruszysz
you will move
ruszy
he will move
ruszymy
we will move
ruszycie
you all will move
ruszą
they will move
Conditional masculine tense
ruszyłbym
I would move
ruszyłbyś
you would move
ruszyłby
he would move
ruszylibyśmy
we would move
ruszylibyście
you all would move
ruszyliby
they would move
Conditional perfective masculine tense
ruszyłbym był
I would have moved
ruszyłbyś był
you would have moved
ruszyłby był
he would have moved
ruszylibyśmy byli
we would have moved
ruszylibyście byli
you all would have moved
ruszyliby byli
they would have moved
Impersonal
ruszono by
there would be moved
ruszono by
there would be moved

Examples of ruszyć

Example in PolishTranslation in English
"może czas ruszyć do przodu"."maybe it's time to move on."
* Wolny y y, by ruszyć się, * białe ogrodzenia przerażają mnieFree to move. White picket fences frighten me.
- Bo wszyscy musimy ruszyć do przodu, Will.Because we all have to move forward, Will.
- Boję się ruszyć.I'm scared to move.
- Chce ruszyć do przodu...- I want to move on. Now, I...
"A więc nie rusz się, podczas działania mej modlitwy"Then move not while my prayer's effect I take.
"Więc nie rusz się o cal,wstrzymaj każdy ruch"So don't move an inch, stay where you sit
, Miller, rusz się ino, a jesteś martwy".I said to myself, "Miller, you move one inch and you're a dead man.
- Ani rusz.Nothing moves.
- Ani się rusz!- Don't you move!
Billingham, ruszmy ten powóz.Billingham, let's move this chariot.
Dalej, ruszmy to!Come on, let's move it!
Nadchodzi, ruszmy się!Incoming,let's move.
O to w tym chodzi, więc się ruszmy.That's howit is, so let's move on.
Pięknie wyglądasz, a teraz ruszmy się.You look beautiful, now let's move it.
- Hej, wy dwoje, ruszcie się.Hey, you two, move along. Wait for it.
- Nawet jeszcze nie ruszyłam.- I haven't even moved yet.
- Nie, odtweetowałam i ruszyłam dalej ze swoim życiem.- Nope, I just retweeted and moved on.
A ja ruszyłam dalej.And I've moved on.
Ale nie powinieneś ponieważ straciłeś szansę i, ja ruszyłam dalej.But you shouldn't, Because you've missed your chance, And now I've moved on.
Austin, ruszyłam dalej.I've moved on, Austin.
A dlaczego ruszyłaś broń?Why have you moved these weapons?
Czemu się nie ruszyłaś?Why you haven't moved?
Dotąd myślałem, że ruszyłaś dalej.And all this time, I thought you'd moved on.
Ja nie robię. Ty robisz i nie wiem dlaczego, skoro i tak, jak widać, ruszyłaś dalej.I'm not, you are, and I don't know why, since you've clearly moved on, anyway.
Już ruszyłaś dalej.You already have moved on.
- Jeśli ta komora się nie ruszyła, może nam się udać.If that room hasn't moved, we'd might just make it.
- Nie, ruszyła naprzód.No. Nope, I told you, she's moved on.
- Ziemia się ruszyła, w porządku?-The ground moved, all right? The ground.
- ruszyła dalej.- She moved on. - Sorry.
/Chciałem, żebyś wiedział, /że ruszyła naprzód.I wanted you to know that she had moved on.
Dlaczego nie ruszyłyście dalej?Why haven't you moved on? You're dead!
Do rana Pełzacze ruszyły dalej, ale Diego i reszta nie dotarli do miejsca spotkania.By morning, the Skitters moved on, but Diego and the rest never made the rendezvous.
Dobra. Samochody ruszyły.Okay, the cars moved.
- Nie, ruszyłem dalej.I've moved on.
- Tak, ruszyłem nim.Did you move that pawn? I moved a pawn, yeah. Yeah, that one.
/Samodzielnie ruszyłem naprzód, /ale nadal potrzebuję /jego Kodeksu, /bardziej niż kiedyś.I have moved on from my father, but I still need his code, now more than ever.
- Nie ruszyłeś się.- Haven't moved.
-Sam mógłbyś się przejść, siedzisz tu cały ranek, nie ruszyłeś się, odkąd wyszedłem.You could always go yourself, you know, you've been sitting there all morning, you've not even moved since I left.
A może chciała pocałować cię w policzek, a ty się ruszyłeś i trafiła w usta?Is it possible that she was going for your cheek and you moved and she accidentally got lip?
Ale ruszyłeś nią już 12 razy. Zatem przepływają przez nią teraz ponad 4 miliony woltów.Except you've already moved it 12 times, which means there are now over four million volts running through it.
Ale ty ruszyłeś dalejBut you moved on.
"i ruszył do Santa Rosa w sobotę, 7 sierpnia 1971.""and moved it to Santa Rosa on Saturday, August 7th, 1971."
'Powoli, ruszył naprzód... ze sztyletem pod osłoną nocy... zabierając, zabierając resztki czasu... ze sztyletem pod osłoną lasu."Slowly he moved forward... "with his dagger in the skin of night... "taking, taking all his time...
- Było za daleko. Jakbym ruszył to siłą umysłu.It's like I moved it with my mind or something...
- Czy SUV się ruszył?Has the SUV moved?
/Chłopiec, którego kiedyś /kochałam zaciągnął się do armii... i sądziłam, że oboje ruszyliśmy ze swoim życiem, dopóki... dopóki nie powrócił ze służby, roztrzęsiony tym, co widział na polu bitwy.The boy I had once loved enlisted in the army...' and I thought that we had both moved on with our lives until... until he returned on leave, shaken by what he'd seen in combat.
A po tym jak ruszyliśmy, ja pojawiłem się z następnym uczynkiem dla narodu.And then, after we'd moved on,I came up with another service for the nation.
/To było wtedy, gdy ruszyliście naprzód /i mieliście podpisać kontrakt nagraniowy, /który byłby strasznym błędem, /ale po tajnym nalocie, /dostaliśmy wskazówkę.It was around that time that you had all moved on and were about to sign a record contract that would have been a terrible business error, but after a secret raid, we left with a clue-
Nie ruszyliście się, odkąd sobie poszedłem?Have you not moved since I left?
Widać, że ruszyliście naprzódI see you guys really have moved on.
"Oni ruszyli dalej"?"They've moved on"?
- Wszyscy ruszyli dalej oprócz Pablo Escobar'a.- Everyone's moved on but Pablo Escobar.
/... Jazz ruszyli do Salt Lake City, gdzie nie pozwalają na muzykę.../The Oakland Raiders moved to L.A. and then back to Oakland.
"Musimy wiedzieć, kiedy ruszą na Forli"."We must know when they will move on Forli."
Ale potem ruszą naprzód i z powrotem, dopóki nie zamieni się to w krwawą, niekończącą się sytuację bez wyjścia.But then they will move forward and back until it all blurs into a bloody, endless stalemate.
Ale te pociągi ruszą.But these trains will move.
Jednak gdybym sam miał dowodzić, ruszyłbym prędko przeciwko Krassusowi.Yet if I held sole command, I would move swiftly against Crassus.
Myślałem, że gdybym nie odpowiedział, ruszyłbyś dalej.I was thinking... if I didn't reply, you would move on.
Myślisz, że Michael Caffee ruszyłby cię bez mojej zgody?- But, Freddie... Do you think Michael Caffee would move on you without my sign-off?
- Podobno się nie ruszyło.- You said it hadn't really moved.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'move':

None found.
Learning languages?