Rozwiązać (to solve) conjugation

Polish
79 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
rozwiążę
I will solve
rozwiążesz
you will solve
rozwiąże
he will solve
rozwiążemy
we will solve
rozwiążecie
you all will solve
rozwiążą
they will solve
Imperative
-
rozwiąż
you solve!
niech rozwiąże
let him/her/it solve
rozwiążmy
let's solve
rozwiążcie
you all solve
niech rozwiążą
let them solve
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
rozwiązałam
I solved
rozwiązałaś
you solved
rozwiązała
she solved
rozwiązałyśmy
we solved
rozwiązałyście
you all solved
rozwiązały
they solved
Future feminine tense
rozwiążę
I will solve
rozwiążesz
you will solve
rozwiąże
she will solve
rozwiążemy
we will solve
rozwiążecie
you all will solve
rozwiążą
they will solve
Conditional feminine tense
rozwiązałabym
I would solve
rozwiązałabyś
you would solve
rozwiązałaby
she would solve
rozwiązałybyśmy
we would solve
rozwiązałybyście
you all would solve
rozwiązałyby
they would solve
Conditional perfective feminine tense
rozwiązałabym była
I would have solved
rozwiązałabyś była
you would have solved
rozwiązałaby była
she would have solved
rozwiązałybyśmy były
we would have solved
rozwiązałybyście były
you all would have solved
rozwiązałyby były
they would have solved
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
rozwiązałem
I solved
rozwiązałeś
you solved
rozwiązał
he solved
rozwiązaliśmy
we solved
rozwiązaliście
you all solved
rozwiązali
they solved
Future masculine tense
rozwiążę
I will solve
rozwiążesz
you will solve
rozwiąże
he will solve
rozwiążemy
we will solve
rozwiążecie
you all will solve
rozwiążą
they will solve
Conditional masculine tense
rozwiązałbym
I would solve
rozwiązałbyś
you would solve
rozwiązałby
he would solve
rozwiązalibyśmy
we would solve
rozwiązalibyście
you all would solve
rozwiązaliby
they would solve
Conditional perfective masculine tense
rozwiązałbym był
I would have solved
rozwiązałbyś był
you would have solved
rozwiązałby był
he would have solved
rozwiązalibyśmy byli
we would have solved
rozwiązalibyście byli
you all would have solved
rozwiązaliby byli
they would have solved
Impersonal
rozwiązano by
there would be solved
rozwiązano by
there would be solved

Examples of rozwiązać

Example in PolishTranslation in English
" Gruzja, Armenia, Mołdawia, Kazachstan i prawie wszystkie inne byłe sowieckie republiki były w stanie rozwiązać ten problem.Georgia, Armenia, Moldova, Kazakhstan, and almost all other former Soviet republics have been able to solve this problem.
"Jesteś wystarczająco bystra, żeby rozwiązać moją zagadkę?""are you clever enough to solve my riddle?"
"Macie minutę, żeby rozwiązać następującą zagadkę:"You've got one minute to solve the following enigma.
"Prawda jest jedynym wyjściem, aby rozwiązać jakiś poważny problem".'Truth is the only solution to solve any grave problem.'
"Próbuje rozwiązać sprawę"."She's just trying to solve this case."
"Kiedy w miłości pojawią się problemy, rozwiąż je. ""When in love all problems get resolved."
- Mam na ten temat teorię, ale rozwiążmy najpierw tę zagadkę.- I've got a theory but let's solve this first.
Jakby na to nie patrzeć, mamy do czynienia z układanką i tak jak zawsze mi mówisz, najlepszą terapią dla ciebie jest rozwiązanie zagadki, więc rozwiążmy tę.Look, any way you slice it, there is a puzzle here, and like you're always telling me, the best therapy for you is solving puzzles, so let's solve this one.
Mamy problem do rozwiązania, więc go rozwiążmy,We have a problem to solve, so let's solve it,
No dobrze, rozwiążmy ten problem.Okay, let's solve this problem.
- To zagadka, rozwiążcie ją!Go solve it!
-Połączcie swoje siły, i rozwiążcie ten problem szybko.Put your heads together and solve this one fast.
Dzieci, przepiszcie te równania, i rozwiążcie je przed przerwą.Children I want you all to copy down these math problems, and solve them before recess.
Jedzcie, rozwiążcie problemy, spełnijcie obowiązki. Idę posłać łóżka.Eat fast, solve all your problems, and fulfil yourself.
- Jednakże, rozwiązałam pański problem.- However, I have solved your problem.
Chyba rozwiązałam zagadkę.I think I've solved the mystery.
Chyba właśnie to rozwiązałam. No co ty.I might have just solved it.
Dzięki pani Steuby i pani Helms rozwiązałam problem nadmiaru jajek.juli: Between Mrs. Steuby and Mrs. Helms, my egg overflow problem was solved.
Już je rozwiązałam.I already solved it.
- Chcesz powiedzieć, że właśnie rozwiązałaś zagadkę taty?Whoa, wait. Are you liing me you just solved the problem that your dad left you?
- Słyszałem, że rozwiązałaś sprawę.- I hear you solved the case.
/'Czy rozwiązałaś już zagadkę'?'Have you solved the riddle?
A, więc rozwiązałaś sprawę do Archiwum.- You solved the X-File.
Ale dla ciebie... To tutaj ułożyłaś sobie życie na nowo, tutaj rozwiązałaś sprawę swojej mamy, to tutaj się zakochałaś.But to you, this is where you rebuilt your life, where you solved your mother's murder, where you fell in love.
(nieobowiązkowo) stan cywilny prawny: panna/kawaler; mężatka/żonaty (w tym zarejestrowane związki partnerskie); osoba owdowiała, która nie zawarła następnie nowego związku małżeńskiego (w tym osoba owdowiała z zarejestrowanego związku partnerskiego); osoba rozwiedziona, która nie zawarła następnie nowego związku małżeńskiego (w tym osoba będąca w prawnej separacji lub taka, która rozwiązała zarejestrowany związek partnerski),(optional) legal marital status: unmarried (i.e. never married); married (including registered partnership); widowed and not remarried (including widowed from registered partnership); divorced and not remarried (including legally separated and dissolved registered partnership),
(nieobowiązkowo) stan cywilny prawny: panna/kawaler; mężatka/żonaty (w tym związki partnerskie); osoba owdowiała, która nie zawarła następnie nowego związku małżeńskiego (w tym osoba owdowiała ze związku partnerskiego); osoba rozwiedziona, która nie zawarła następnie nowego związku małżeńskiego (w tym osoba będąca w prawnej separacji lub taka, która rozwiązała związek partnerski),(optional) legal marital status: unmarried; married (including registered partnership); widowed and not remarried (including widowed from registered partnership); divorced and not remarried (including legally separated and dissolved registered partnership),
- Którą na zawsze bym rozwiązała.One I would have forever solved.
/Po raz pierwszy, /moja administracja rozwiązała problem./For the first time, my administration has solved a problem.
Czemu, bo rozwiązałyśmy sprawę, a nie dostaniemy zasług?Why, 'cause we solved the case but we didn't get the credit?
Wiem, że wygląda to tak jakbym zrobiła to celowo bo nie rozwiązałyśmy pomiędzy sobą pewnych spraw.I know it seems like I did this on purpose because things aren't resolved between us.
Narazie wygląda na to, że rozwiązałyście problem graffiti.Now, in the meantime, looks like we've solved your little graffiti problem.
Złotowłosa, słyszałem, że rozwiązałyście sprawę morderstwa Candy.Goldilocks, I heard you solved Candy's murder.
Chcę zamknąć całe więzienie! Jakieś pytania? ...nigdy niczego nie rozwiązały.never solved anything.
Dzięki tej technice usidlania owadów, rozmnażających się w jaskini, świecące robaki rozwiązały największe wyzwanie, przed jakim stoją inni mieszkańcy jaskiń - regularne znajdowanie pożywienia.By ensnaring the insects that hatch in this cave, these glow worms have solved the biggest challenge that permanent cave dwellers face - finding a regular and reliable source of food.
Gdyby tylko Emily powiedziała ojcu prawdę.. wszystkie nasze problemy by się rozwiązały.If Emily would only tell her father the truth, all our problems would be solved.
I w ten sposób oba problemy się rozwiązały.And just like that, both of your problems were solved.
Muszę przyjąć, że rozwiązały ptoblem, który je uszkodził.I have to assume they've resolved the issues that caused them to glitch.
- Ale rozwiązałem to!Will you be quiet? But I solved it!
- Już je rozwiązałem. - Co proszę?- I solved that already.
- Który już rozwiązałem?- Which I already solved.
- Myślę, że rozwiązałem problem.- Don't worry. - I think I solved the problem.
"Ostatnią zagadkę rozwiązałeś w dziewięć godzin."You solved my last puzzle in nine hours.
- Myślę, że właśnie rozwiązałeś sprawę.I think so. Yeah. I think you just solved the case.
- Niewiarygodne, rozwiązałeś to.It's unbelievable. You solved it. You did it.
- Shawn, rozwiązałeś już układankę?- No. Shawn, have you already solved the puzzle?
13 maja aresztowałeś pięciu przestępców i rozwiązałeś sprawę.By May 13, you arrested five criminals and solved the case
*Dr Grigory Perelman rozwiązał trudny problem matematyczny..* *znany jako domniemanie Poincare'go..* *wyprowadził i sprawdził teorię..* *mówiącą, że królik jest ciałem niebieskim.*Dr. Grigory Perelman solved an intractable mathematical problem known as the Poincare conjecture by successfully inventing a formula that proves that a rabbit is a sphere.
- Kilka dla mnie rozwiązał.It solved several for me.
- Luthor rozwiązał problem dychorencji.Luthor has solved the decoherence problem.
- Mówi, że rozwiązał sprawę i...It says that he solved the crime, and...
- No i problem się rozwiązał.- All right. Problem solved.
- Chcesz ze mną wrócić? - Niczego nie rozwiązaliśmy.We haven't resolved anything.
- Myślę, że rozwiązaliśmy właśnie problem. Tak.- Well, we actually solved a problem, plain and simple.
- Właśnie rozwiązaliśmy sprawę.- We just solved the case.
- Właśnie. I myślę, ze rozwiązaliśmy tą zagadkę.And I think we've solved the mystery.
- Zgadnij, jak rozwiązaliśmy problem prędkości.- Guess how we solved the speed problem.
Ale jej nie rozwiązaliście.You haven't solved it.
Chcę wiedzieć, jak rozwiązaliście to z Mickiem.I wanna know how you and Mick resolved it.
Dawson, jest jeszcze tyle spraw, których jeszcze nie rozwiązaliście.l mean, Dawson, there are so many loose ends. So much that the two of you haven't resolved.
Gratuluję, rozwiązaliście zagadkę, jak 10 tysięcy lat temu nawalili Pradawni.Congratulations! You've solved the mystery of how the Ancients.. screwed up ten thousand years ago.It doesn't mean that I will do the same.
Ile z nich rozwiązaliście?How many of those were solved, officer?
- I o tym jak Rosjanie to rozwiązali?- And how Russia solved the problem?
- To ważne abyśmy to rozwiązali.- It's very important we have it resolved.
-Dyrektor chce, żebyśmy to opanowali i rozwiązali.The Director wants this contained and solved.
/Do dzisiaj nie rozwiązali /żadnej sprawy.To this day, nothing has been solved.
Ale rozwiązali poważny problem.Mm-hmm. They solved the real estate problem, though.
- Jakoś, G'Kar... obawiam się, że to nie rozwiąże problemu- Somehow, G'Kar, I don't think a rewrite will solve the problem.
- O tak! To rozwiąże wszystkie twoje problemy.- Boy.. it sure will solve all your problems.
Dowody rozwiążą tę zbrodnię, a nie zlanie jaźni.Evidence will solve this crime, not mind-melds.
/Ale prawda jest taka, /że to rozwiązało wszystkie moje problemy.But the truth is it solved all my problems.
Chciałem powiedzieć coś naprawdę dobrego. Coś co by rozwiązało wszystkie nasze problemy i uczyniło wszystko lepsze. Ale wiesz co?I was gonna say something good, something that would have... solved all our problems and made everything all better, but you know what, I forgot what it was.
Co rozwiązało się dzisiaj?I mean, what got solved tonight?
Coś co by rozwiązało wszystkie nasze problemy i uczyniło wszystko lepsze.It would've solved all our problems and made everything all better.
Dostarczył światu tanie, niekończące się, odnawialne oraz wolne od zanieczyszczeń źródło paliwa, które rozwiązało kryzys energetyczny.He provided us with a cheap, endlessly replaceable, pollution-free source of fuel that solved the energy crisis.
- I to rozwiązałoby wiele problemów.- and it would solve a lot of problems.
Mówię tylko, że jej zniknięcie rozwiązałoby wiele twoich problemów.Thanks, I'm just saying, if she wasn't around, it would solve a lot of your problems, wouldn't it?
Nie rozwiązałoby to ich problemów, bo aktorki są wiecznie żywe!That would solve none of their problems because actresses never die!
No i to, że ubezpieczenie na wypadek szkody całkowitej rozwiązałoby pańskie problemy finansowe.So a total-loss insurance claim would solve all of your cash flow problems.
No tak, a jeśli wróżka zębuszka odwiedzi nas dziś w nocy, to też rozwiązałoby nasze problemy z budżetem.Well, yes, and if the tooth fairy should visit our pillows tonight, that would solve our budget issues too.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'solve':

None found.
Learning languages?