Rozkładać (to spread) conjugation

Polish
23 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
rozkładam
I spread
rozkładasz
you spread
rozkłada
he/she/it spreads
rozkładamy
we spread
rozkładacie
you all spread
rozkładają
they spread
Imperfective future tense
będę rozkładać
I will spread
będziesz rozkładać
you will spread
będzie rozkładać
he/she/it will spread
będziemy rozkładać
we will spread
będziecie rozkładać
you all will spread
będą rozkładać
they will spread
Imperative
-
rozkładaj
you spread!
niech rozkłada
let him/her/it spread
rozkładajmy
let's spread
rozkładajcie
you all spread
niech rozkładają
let them spread
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
rozkładałam
I spread
rozkładałaś
you spread
rozkładała
she spread
rozkładałyśmy
we spread
rozkładałyście
you all spread
rozkładały
they spread
Future feminine tense
będę rozkładała
I will spread
będziesz rozkładała
you will spread
będzie rozkładała
she will spread
będziemy rozkładały
we will spread
będziecie rozkładały
you all will spread
będą rozkładały
they will spread
Conditional feminine tense
rozkładałabym
I would spread
rozkładałabyś
you would spread
rozkładałaby
she would spread
rozkładałybyśmy
we would spread
rozkładałybyście
you all would spread
rozkładałyby
they would spread
Conditional perfective feminine tense
rozkładałabym była
I would have spread
rozkładałabyś była
you would have spread
rozkładałaby była
she would have spread
rozkładałybyśmy były
we would have spread
rozkładałybyście były
you all would have spread
rozkładałyby były
they would have spread
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
rozkładałem
I spread
rozkładałeś
you spread
rozkładał
he spread
rozkładaliśmy
we spread
rozkładaliście
you all spread
rozkładali
they spread
Future masculine tense
będę rozkładał
I will spread
będziesz rozkładał
you will spread
będzie rozkładał
he will spread
będziemy rozkładali
we will spread
będziecie rozkładali
you all will spread
będą rozkładali
they will spread
Conditional masculine tense
rozkładałbym
I would spread
rozkładałbyś
you would spread
rozkładałby
he would spread
rozkładalibyśmy
we would spread
rozkładalibyście
you all would spread
rozkładaliby
they would spread
Conditional perfective masculine tense
rozkładałbym był
I would have spread
rozkładałbyś był
you would have spread
rozkładałby był
he would have spread
rozkładalibyśmy byli
we would have spread
rozkładalibyście byli
you all would have spread
rozkładaliby byli
they would have spread
Impersonal
rozkładano by
there would be spread
rozkładano by
there would be spread

Examples of rozkładać

Example in PolishTranslation in English
Doświadczysz tego w Mirandzie, gdy będziesz zmusona rozkładać swe piękne uda dla całego batalionu piechoty.You'll see in Miranda, when you have to spread your pretty thighs to an infantry battalion.
- Biorę kasę, rozkładam nogi, trochę pojęczę?- Take the money, spread my legs, moan a bit?
Bardzo rzadko je rozkładam.Only very rarely I spread them.
To ja rozkładam nogi cały dzień, a wy zgarniacie szmal.Look, I'm the one spreading my legs all day, and you get all the money.
Dla kogo rozkładasz teraz twoje nogi?Who are you spreading your legs for now?
Otwierasz usta, rozkładasz nogi i pozwalasz wniknąć w siebie tej grząskiej substancji, która pieści cię wszędzie gdzie zapragniesz.You open your mouth, spread your legs and your lips. Let yourself be entered by this limp tepidity that so easily mixes with my own similar feelings.
Po prostu rozkładasz plandekę... i za parę dni wszystko pod nią usycha.You just spread out the tarp... and in a couple of days, everything's dead.
Pokaż teraz ten moment kiedy podskakujesz i skaczesz, i bardziej rozkładasz nogi.Try that thing where you are skipping and you hop and you spread your legs a little bit.
Siadasz przy jej stoliku, traci na ciebie czas, rozkładasz się jak przerośnięty nastolatek i za co?You take this girl's table, her time, you spread out like an overgrown teenager, and for what?
Latające jajeczka, to próba skoku w powietrze, z innym kolesiem, rozkładacie nogi, i zbijacie się jajkami.Flying Nut High Five is the attempt to jump up in the air running at another dude, spread your legs, and then knock your nuts together.
Jego skutki rozkładają się na okres co najwyżej dwunastu miesięcy począwszy od tej daty.Recovery shall be spread over no more than 12 months from that date.
Albo zaryzykujesz z tą kulą, albo rozkładaj skrzydła. Zobaczymy, czy umiesz latać.Either you take your chances with this bullet, or you spread your wings, see if you can fly.
No dalej, rozkładaj nogi.Come on, spread your legs.
Wskakuj na kanapę i rozkładaj nogi.Get on the couch and spread.
Całe życie określałam siebie przez zdziecinniałego idiotę, przed którym akurat rozkładałam nogi.You know, all my life, I've defined myself by whatever idiot man-child I was spreading my legs for at the time.
Gdy rozkładałam nogi, zabierał się do dzieła.I so liked to spread my legs wide for him.
Nie rozkładałam nóg.I don't spread my legs.
- Kiedy ostatnio je rozkładałaś?When was the last time you spread 'em? For a doctor?
Ponieważ rozkładałaś nogi przed każdym? Proszę cię, John.'Cause you'd spread them for anybody, anytime?
Nie pozwolę, byś rozkładała nogi przed jakimś dziwadłem.And I won't have you spreading your legs for some sideshow freak.
Nigdy mnie nie kochałeś. Chciałeś tylko, żebym rozkładała nogi dwa razy na tydzień i rodziła ci dzieci.All you wanted me to do was spread my legs twice a week and breed your children.
Przedsiębiorstwa te twierdziły, że sytuacja taka ma miejsce, ponieważ jakkolwiek wielkość sprzedaży na rynku krajowym rozkładała się równomiernie w OD, wywóz koncentrował się tylko w części OD.They alleged that this was because of the fact that while the volume of sales on the domestic market was spread evenly over the course of the IP, their exports were concentrated only to a part of the IP.
W nawiązaniu do argumentu spółki Elefsis, że OSE i ISAP, gdyby były przedsiębiorstwami prywatnymi, odrzuciłyby wszystkie zaproponowane przez konsorcja zmiany, konsekwentnie żądałyby zapłacenia w całości kar i odsetek za zwłokę oraz domagałyby się pilnej realizacji płatności w gotówce i nie rozkładały jej na długoterminowe raty, można powiedzieć, że taki scenariusz wydaje się mało prawdopodobny.As regards Elefsis’ claim that OSE and ISAP, if they had been private firms, would have turned down all the amendments proposed by the consortia, would have therefore requested the entire payment of the penalties and default interest and would have requested a rapid payment in cash rather than spreading the payments over a longer period, it can be said that this seems highly unlikely.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'spread':

None found.
Learning languages?