Rekompensować (to compensate) conjugation

Polish
23 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
rekompensuję
I compensate
rekompensujesz
you compensate
rekompensuje
he/she/it compensates
rekompensujemy
we compensate
rekompensujecie
you all compensate
rekompensują
they compensate
Imperfective future tense
będę rekompensować
I will compensate
będziesz rekompensować
you will compensate
będzie rekompensować
he/she/it will compensate
będziemy rekompensować
we will compensate
będziecie rekompensować
you all will compensate
będą rekompensować
they will compensate
Imperative
-
rekompensuj
you compensate!
niech rekompensuje
let him/her/it compensate
rekompensujmy
let's compensate
rekompensujcie
you all compensate
niech rekompensują
let them compensate
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
rekompensowałam
I compensated
rekompensowałaś
you compensated
rekompensowała
she compensated
rekompensowałyśmy
we compensated
rekompensowałyście
you all compensated
rekompensowały
they compensated
Future feminine tense
będę rekompensowała
I will compensate
będziesz rekompensowała
you will compensate
będzie rekompensowała
she will compensate
będziemy rekompensowały
we will compensate
będziecie rekompensowały
you all will compensate
będą rekompensowały
they will compensate
Conditional feminine tense
rekompensowałabym
I would compensate
rekompensowałabyś
you would compensate
rekompensowałaby
she would compensate
rekompensowałybyśmy
we would compensate
rekompensowałybyście
you all would compensate
rekompensowałyby
they would compensate
Conditional perfective feminine tense
rekompensowałabym była
I would have compensated
rekompensowałabyś była
you would have compensated
rekompensowałaby była
she would have compensated
rekompensowałybyśmy były
we would have compensated
rekompensowałybyście były
you all would have compensated
rekompensowałyby były
they would have compensated
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
rekompensowałem
I compensated
rekompensowałeś
you compensated
rekompensował
he compensated
rekompensowaliśmy
we compensated
rekompensowaliście
you all compensated
rekompensowali
they compensated
Future masculine tense
będę rekompensował
I will compensate
będziesz rekompensował
you will compensate
będzie rekompensował
he will compensate
będziemy rekompensowali
we will compensate
będziecie rekompensowali
you all will compensate
będą rekompensowali
they will compensate
Conditional masculine tense
rekompensowałbym
I would compensate
rekompensowałbyś
you would compensate
rekompensowałby
he would compensate
rekompensowalibyśmy
we would compensate
rekompensowalibyście
you all would compensate
rekompensowaliby
they would compensate
Conditional perfective masculine tense
rekompensowałbym był
I would have compensated
rekompensowałbyś był
you would have compensated
rekompensowałby był
he would have compensated
rekompensowalibyśmy byli
we would have compensated
rekompensowalibyście byli
you all would have compensated
rekompensowaliby byli
they would have compensated
Impersonal
rekompensowano by
there would be compensated
rekompensowano by
there would be compensated

Examples of rekompensować

Example in PolishTranslation in English
Czy w twoim życiu było wystarczająco dużo poważnych związków... aby rekompensować to sobie tym, co robisz dla rekreacji?Are there enough healthy relationships in your life... to compensate for what you're doing for recreation?
Czy zawsze, gdy ktoś odda mocz na dywan, ja muszę to rekompensować? Człowieku, nie próbuję nikogo naciągać.every time a rug is micturated upon in this fair city, i have to compensate the person... come on, man, i'm not trying to scam anybody here.
Czy zawsze, gdy ktoś odda mocz na dywan, ja muszę to rekompensować?Every time a rug is micturated upon In this fair city, I have to compensate the person
Ludzie tacy jak ty i ja nie muszą rekompensować swoich braków.People like you and me don't need to compensate.
Musi rekompensować za wszystkie te rzeczy, których nie ma.He has to compensate for all the other things he doesn't have.
Może za bardzo to sobie rekompensuję?Perhaps I overcompensated.
Teraz to sobie rekompensuję poczuciem humoru i byciem odrobinę złym chłopcem.I compensate now by exhibiting a sense of humor with just a touch of the bad boy in it.
Co sobie rekompensujesz tą długą deską?Yeah. What exactly are you trying to compensate for with this long board of yours?
Faceci tacy, jak wy starzeją się, słabną, może to sobie rekompensujesz.Guys like you, you get older, you get weak, maybe you overcompensate.
Kiedy nic nie słyszysz, rekompensujesz sobie patrzeniem po wszystkim.when you can't hear, Mac, you compensate. I look at everything.
Co więcej, Cooperatives Europe twierdzi, że system rekompensuje straty ponoszone przez spółdzielnie, a tym samym odzwierciedla logikę systemu spółdzielczego i prawa spółdzielni do konkurowania na równych zasadach.Finally, Cooperatives Europe argues that the scheme compensates for the disadvantages the cooperatives suffer from and thereby recognises the logic of the cooperative system and its rights to compete on an equal footing.
Dzięki tym środkom Komisja może stwierdzić, że dogłębność restrukturyzacji rekompensuje elastyczne zastosowanie komunikatu w sprawie aktywów o obniżonej wartości w odniesieniu do kwalifikowalności aktywów.They allow the Commission to conclude that the depth of the restructuring compensates for the flexible application of the Impaired Assets Communication as regards the eligibility of assets.
Komisja nie może więc ustalić, czy analizowana korzyść podatkowa rekompensuje czy nie ewentualny dodatkowy koszt związany z pełnieniem przypisanych zadań służby publicznej [35].The Commission cannot therefore determine whether or not the tax concession in question compensates for any additional cost linked to the public service tasks entrusted to it [35].
Margo rekompensuje niedociągnięcia na scenie przesadą w życiu.Lloyd says Margo compensates for underplaying on stage by overplaying reality.
Można uznać, że taka forma restrukturyzacji rekompensuje fakt nieuiszczenia wynagrodzenia.It may be concluded that restructuring in that form compensates for the lack of remuneration.
Czy korekty zawarte w decyzjach o zgodności odpowiednio rekompensują straty finansowe dla budżetu spowodowane nieprawidłowymi płatnościami?(b)Isthefinancial damagecausedtothe budget bytheim-pactofirregularpaymentsadequatelycompensatedby conformity corrections?
Gdy upośledzi się jedenz pięciuzmysłów, pozostałe cztery rekompensują ubytekpoprzezwyostrzeniesię .When you're deprived of one of your five senses, the other four compensate by becoming sharper. Close your eyes.
Kiedy jakaś osoba jest bezrobotna, dzienne zasiłki pieniężne rekompensują jej utratę wynagrodzenia spowodowaną brakiem pracy.If you are unemployed, you may receive daily cash benefits to compensate for the loss of income due to unemployment.
Ludzie pokroju Martina czasami rekompensują sobie swoje poczucie niższości poprzez stworzenie fantazji, w których są w centrum i skupia się na nich cała uwaga.People like Martin sometimes compensate... ..for feelings of insignificance by creating elaborate fantasies... ..in which they are the centre and focus of all attention.
Na szczęście rekompensują mi to w inny sposób.Yeah, well, fortunately, I'm compensated in other ways.
Według powyższych obliczeń Airpro rekompensowała Finavii koszty poniesione z tytułu zmian w T2 płacąc miesięcznie za najem kwotę wynoszącą […].In accordance with the calculations above, Airpro compensated Finavia for the costs incurred by the alterations to T2 with a monthly rent amounting to […].
Według tych stron umowa preferencyjna rekompensowała brak bezpośredniego dostępu przemysłu unijnego do głównego surowca, fosforytu.According to these parties, the preferential agreement compensated for the lack of direct access by the Union industry to the main raw material, phosphate rock.
Nie chciał pogodzić się z tym, kim był, więc to sobie rekompensował.He didn't want to face what he was, so he overcompensated.

More Polish verbs

Related

kompensować
compensate
skompensować
compensate
zrekompensować
compensate

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

zrekompensować
compensate

Other Polish verbs with the meaning similar to 'compensate':

None found.
Learning languages?