Przytaczać (to quote) conjugation

Polish
6 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
przytaczam
I quote
przytaczasz
you quote
przytacza
he/she/it quotes
przytaczamy
we quote
przytaczacie
you all quote
przytaczają
they quote
Imperfective future tense
będę przytaczać
I will quote
będziesz przytaczać
you will quote
będzie przytaczać
he/she/it will quote
będziemy przytaczać
we will quote
będziecie przytaczać
you all will quote
będą przytaczać
they will quote
Imperative
-
przytaczaj
you quote!
niech przytacza
let him/her/it quote
przytaczajmy
let's quote
przytaczajcie
you all quote
niech przytaczają
let them quote
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przytaczałam
I quoted
przytaczałaś
you quoted
przytaczała
she quoted
przytaczałyśmy
we quoted
przytaczałyście
you all quoted
przytaczały
they quoted
Future feminine tense
będę przytaczała
I will quote
będziesz przytaczała
you will quote
będzie przytaczała
she will quote
będziemy przytaczały
we will quote
będziecie przytaczały
you all will quote
będą przytaczały
they will quote
Conditional feminine tense
przytaczałabym
I would quote
przytaczałabyś
you would quote
przytaczałaby
she would quote
przytaczałybyśmy
we would quote
przytaczałybyście
you all would quote
przytaczałyby
they would quote
Conditional perfective feminine tense
przytaczałabym była
I would have quoted
przytaczałabyś była
you would have quoted
przytaczałaby była
she would have quoted
przytaczałybyśmy były
we would have quoted
przytaczałybyście były
you all would have quoted
przytaczałyby były
they would have quoted
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przytaczałem
I quoted
przytaczałeś
you quoted
przytaczał
he quoted
przytaczaliśmy
we quoted
przytaczaliście
you all quoted
przytaczali
they quoted
Future masculine tense
będę przytaczał
I will quote
będziesz przytaczał
you will quote
będzie przytaczał
he will quote
będziemy przytaczali
we will quote
będziecie przytaczali
you all will quote
będą przytaczali
they will quote
Conditional masculine tense
przytaczałbym
I would quote
przytaczałbyś
you would quote
przytaczałby
he would quote
przytaczalibyśmy
we would quote
przytaczalibyście
you all would quote
przytaczaliby
they would quote
Conditional perfective masculine tense
przytaczałbym był
I would have quoted
przytaczałbyś był
you would have quoted
przytaczałby był
he would have quoted
przytaczalibyśmy byli
we would have quoted
przytaczalibyście byli
you all would have quoted
przytaczaliby byli
they would have quoted
Impersonal
przytaczano by
there would be quoted
przytaczano by
there would be quoted

Examples of przytaczać

Example in PolishTranslation in English
Trzymając ja w rękach będzie mogła ją przytaczać i wytknąć mu błędy.She's gonna need to hold it in her hands, be able to quote from it, rub his nose in it.
Amerykańska studentka i afroentuzjastka Karen Kilber zebrała kilka swoich ulubionych postów na temat fenomenu, a także przytacza na Twitterze afrykańską blogerkę Tatendę Murandę, aby powiedzieć dlaczego napisała ten post:American student and Afrophile Karen Kilberg collected a few of her favorite posts about the meme, and also quotes African blogger Tatenda Muranda on Twitter as to why she wrote the post:
Belgia przytacza również wyrok w sprawie GEMO [20], ale uważa, że nie zmienia to jej stanowiska w niniejszym przypadku.Belgium also quotes the GEMO judgment [20], but does not consider that this changes its line in this particular case.
Jako przykład Belgia przytacza rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt, którego art. 27 i załączniki IV i V zobowiązują państwa członkowskie do zorganizowania pobierania opłat w celu finansowania niektórych kontroli.To illustrate this Belgium quotes Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules, where Article 27 and Annexes IV and V oblige Member States to organise the collection of fees to finance certain controls.
Mysle sobie, kiedy producent samochodu przytacza zdolnosc samochodu do zatrzymania ze 160 km/h, ze 100 km/h do zera.I just think, you know when a car manufacturer quotes the ability of a car to stop from 100 miles an hour, 100 kilometres an hour, down to zero?
Ludzie przytaczali ten cytat, by bronić tezy, że istnieje UFO czy Wielka Stopa.People always quoted that to defend the possibility That there might be... U.F.O.S
Learning languages?