Przystępować (to accede) conjugation

Polish
6 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
przystępuję
I accede
przystępujesz
you accede
przystępuje
he/she/it accedes
przystępujemy
we accede
przystępujecie
you all accede
przystępują
they accede
Imperfective future tense
będę przystępować
I will accede
będziesz przystępować
you will accede
będzie przystępować
he/she/it will accede
będziemy przystępować
we will accede
będziecie przystępować
you all will accede
będą przystępować
they will accede
Imperative
-
przystępuj
you accede!
niech przystępuje
let him/her/it accede
przystępujmy
let's accede
przystępujcie
you all accede
niech przystępują
let them accede
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przystępowałam
I acceded
przystępowałaś
you acceded
przystępowała
she acceded
przystępowałyśmy
we acceded
przystępowałyście
you all acceded
przystępowały
they acceded
Future feminine tense
będę przystępowała
I will accede
będziesz przystępowała
you will accede
będzie przystępowała
she will accede
będziemy przystępowały
we will accede
będziecie przystępowały
you all will accede
będą przystępowały
they will accede
Conditional feminine tense
przystępowałabym
I would accede
przystępowałabyś
you would accede
przystępowałaby
she would accede
przystępowałybyśmy
we would accede
przystępowałybyście
you all would accede
przystępowałyby
they would accede
Conditional perfective feminine tense
przystępowałabym była
I would have acceded
przystępowałabyś była
you would have acceded
przystępowałaby była
she would have acceded
przystępowałybyśmy były
we would have acceded
przystępowałybyście były
you all would have acceded
przystępowałyby były
they would have acceded
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przystępowałem
I acceded
przystępowałeś
you acceded
przystępował
he acceded
przystępowaliśmy
we acceded
przystępowaliście
you all acceded
przystępowali
they acceded
Future masculine tense
będę przystępował
I will accede
będziesz przystępował
you will accede
będzie przystępował
he will accede
będziemy przystępowali
we will accede
będziecie przystępowali
you all will accede
będą przystępowali
they will accede
Conditional masculine tense
przystępowałbym
I would accede
przystępowałbyś
you would accede
przystępowałby
he would accede
przystępowalibyśmy
we would accede
przystępowalibyście
you all would accede
przystępowaliby
they would accede
Conditional perfective masculine tense
przystępowałbym był
I would have acceded
przystępowałbyś był
you would have acceded
przystępowałby był
he would have acceded
przystępowalibyśmy byli
we would have acceded
przystępowalibyście byli
you all would have acceded
przystępowaliby byli
they would have acceded
Impersonal
przystępowano by
there would be acceded
przystępowano by
there would be acceded

Examples of przystępować

Example in PolishTranslation in English
Do wspólnotowej procedury homologacji typu należy w konsekwencji włączyć regulaminy Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ), do których przystępuje Wspólnota zgodnie z tą decyzją, a także poprawki do regulaminów EKG ONZ, do których Wspólnota już przystąpiła, jako wymagania dotyczące homologacji typu WE pojazdów lub jako przepisy alternatywne wobec obowiązującego prawa wspólnotowego.Consequently, United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Regulations to which the Community accedes, in application of that Decision, and amendments to UNECE Regulations to which the Community has already acceded should be incorporated within the Community type-approval procedure either as requirements for EC vehicle type-approval, or as alternatives to existing Community law.
Artykuł 3 ust. 3 Aktu przystąpienia przewiduje, że Bułgaria i Rumunia przystępują do konwencji i protokołów zawartych pomiędzy państwami członkowskimi, wyszczególnionych w załączniku I do Aktu przystąpienia, w tym m.in. do konwencji w sprawie pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami celnymi.Article 3(3) of the Act of Accession provides that Bulgaria and Romania are to accede to the conventions and protocols concluded between the Member States and listed in Annex I to the Act of Accession, which includes, inter alia, the Convention on mutual assistance and cooperation between customs administrations.
Artykuł 3 ust. 3 Aktu przystąpienia z 2005 r. przewiduje, że Bułgaria i Rumunia przystępują do konwencji i protokołów wyszczególnionych w załączniku I do Aktu przystąpienia, w tym między innymi do Konwencji, Protokołu z dnia 27 września 1996 r., Protokołu z dnia 29 listopada 1996 r. i Protokołu drugiego z dnia 19 czerwca 1997 r. Konwencje i protokoły wyszczególnione w załączniku I do Aktu przystąpienia z 2005 r. mają wejść w życie w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii w dniu określonym przez Radę,Article 3(3) of the 2005 Act of Accession provides that Bulgaria and Romania accede to the conventions and protocols listed in Annex I to the Act of Accession, which include, inter alia, the Convention, the Protocol of 27 September 1996, the Protocol of 29 November 1996 and the Second Protocol of 19 June 1997. The conventions and the protocols listed in Annex I to the 2005 Act of Accession are to enter into force in relation to Bulgaria and Romania on the date determined by the Council,
Artykuł 3 ust. 3 Aktu przystąpienia z 2005 r. stanowi, że Bułgaria i Rumunia przystępują do konwencji i protokołów zawartych między państwami członkowskimi wymienionych w załączniku I do Aktu przystąpienia.Article 3(3) of the 2005 Act of Accession provides that Bulgaria and Romania accede to the conventions and protocols concluded between the Member States, listed in its Annex I.
Artykuł 3 ust. 3 Aktu przystąpienia z 2005 r. stanowi, że Bułgaria i Rumunia przystępują do konwencji i protokołów zawartych pomiędzy państwami członkowskimi, wymienionych w załączniku I do Aktu przystąpienia z 2005 r. Załącznik ten, uzupełniony decyzją Rady 2008/493/WE z dnia 23 czerwca 2008 r. [5] zmieniającą załącznik I do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii, obejmuje Konwencję Arbitrażową, Protokół podpisany w dniu 25 maja 1999 r., Konwencję z dnia 21 grudnia 1995 r. oraz Konwencję z dnia 8 grudnia 2004 r. Mają one wejść w życie w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii w dniu określonym przez Radę.Article 3(3) of the 2005 Act of Accession provides that Bulgaria and Romania accede to the conventions and protocols concluded between the Member States listed in Annex I to the 2005 Act of Accession. That Annex, as supplemented by Council Decision 2008/493/EC of 23 June 2008 [5] amending Annex I to the Act of Accession of Bulgaria and Romania, includes the Arbitration Convention, the Protocol signed on 25 May 1999, the Convention of 21 December 1995 and the Convention of 8 December 2004. They are to enter into force in relation to Bulgaria and Romania on the date determined by the Council.
Artykuł 3 ust. 3 Aktu przystąpienia z 2005 r. stanowi, że Republika Bułgarii i Rumunia przystępują do konwencji i protokołów zawartych między państwami członkowskimi, wymienionych w załączniku I do Aktu przystąpienia.Article 3(3) of the 2005 Act of Accession provides that the Republic of Bulgaria and Romania accede to the conventions and protocols listed in Annex I.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'accede':

None found.
Learning languages?