Przypadać (to fall) conjugation

Polish
7 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
przypadam
I will fall
przypadasz
you will fall
przypada
he will fall
przypadamy
we will fall
przypadacie
you all will fall
przypadają
they will fall
Imperative
-
przypadaj
you fall!
niech przypada
let him/her/it fall
przypadajmy
let's fall
przypadajcie
you all fall
niech przypadają
let them fall
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przypadałam
I fell
przypadałaś
you fell
przypadała
she fell
przypadałyśmy
we fell
przypadałyście
you all fell
przypadały
they fell
Future feminine tense
przypadam
I will fall
przypadasz
you will fall
przypada
she will fall
przypadamy
we will fall
przypadacie
you all will fall
przypadają
they will fall
Conditional feminine tense
przypadałabym
I would fall
przypadałabyś
you would fall
przypadałaby
she would fall
przypadałybyśmy
we would fall
przypadałybyście
you all would fall
przypadałyby
they would fall
Conditional perfective feminine tense
przypadałabym była
I would have fallen
przypadałabyś była
you would have fallen
przypadałaby była
she would have fallen
przypadałybyśmy były
we would have fallen
przypadałybyście były
you all would have fallen
przypadałyby były
they would have fallen
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przypadałem
I fell
przypadałeś
you fell
przypadał
he fell
przypadaliśmy
we fell
przypadaliście
you all fell
przypadali
they fell
Future masculine tense
przypadam
I will fall
przypadasz
you will fall
przypada
he will fall
przypadamy
we will fall
przypadacie
you all will fall
przypadają
they will fall
Conditional masculine tense
przypadałbym
I would fall
przypadałbyś
you would fall
przypadałby
he would fall
przypadalibyśmy
we would fall
przypadalibyście
you all would fall
przypadaliby
they would fall
Conditional perfective masculine tense
przypadałbym był
I would have fallen
przypadałbyś był
you would have fallen
przypadałby był
he would have fallen
przypadalibyśmy byli
we would have fallen
przypadalibyście byli
you all would have fallen
przypadaliby byli
they would have fallen
Impersonal
przypadano by
there would be fallen
przypadano by
there would be fallen

Examples of przypadać

Example in PolishTranslation in English
Polska poinformowała, że stocznia regulowała należności wobec ZUS na tyle, na ile było to możliwe w sytuacji finansowej, w której się znajdowała w momencie, w którym zobowiązania te przypadały do zapłaty.Poland confirmed in that letter that Gdynia Shipyard had not been settling its public-law liabilities regularly. The yard had been repaying its debts to the social security office (ZUS) in as far as possible in view of its financial situation when these liabilities fell due.
Jednakże w związku z tym, że dzień 1 stycznia 2008 r. przypadał niemalże w środku standardowego okresu utrzymywania rezerwy Eurosystemu trwającego od 12 grudnia 2007 r. do 15 stycznia 2008 r., zachodziła konieczność wprowadzenia przepisów w sprawie przejściowych minimalnych rezerw obowiązkowych na Cyprze i Malcie w tym okresie.However, as 1 January 2008 fell almost in the middle of the regular Eurosystem reserve maintenance period running from 12 December 2007 to 15 January 2008, transitional provisions had to be made for the application of minimum reserves in Cyprus and Malta during this maintenance period. Transitional provisions were also needed for the calculation of the reserve base of the respective counterparties.
W przypadku państw członkowskich, których walutą jest euro stawka odsetek kredytowych jest równa stopie procentowej opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C, którą Europejski Bank Centralny stosował do swoich głównych operacji refinansowania w pierwszym dniu miesiąca, w którym przypadał termin płatności, powiększonej o jeden punkt procentowy.For a Member State whose currency is the euro, the rate of credit interest shall be equal to the interest rate as published in the Official Journal of the European Union, C series, which the European Central Bank applied to its main refinancing operations, on the first day of the month in which the due date fell, increased by one percentage point.
W przypadku państw członkowskich, których walutą jest euro, stawka odsetek za zwłokę jest równa stopie procentowej opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C, którą Europejski Bank Centralny stosował do swoich głównych operacji refinansowania w pierwszym dniu miesiąca, w którym przypadał termin płatności, powiększonej o dwa punkty procentowe.For a Member State whose currency is the euro, the rate of interest on arrears shall be equal to the interest rate as published in the Official Journal of the European Union, C series, which the European Central Bank applied to its main refinancing operations, on the first day of the month in which the due date fell, increased by two percentage points.
W przypadku państw członkowskich, których walutą jest euro, stopa procentowa równa się stopie opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C, którą Europejski Bank Centralny stosował do swoich operacji refinansujących w pierwszym dniu miesiąca, w którym przypadał termin, powiększonej o dwa punkty procentowe.In the case of Member States whose currency is the euro, the interest rate shall be equal to the rate as published in the Official Journal of the European Union, C series, which the European Central Bank applied to its refinancing operations, on the first day of the month in which the due date fell, increased by two percentage points.
Wysunięto twierdzenie, że cykliczność przemysłu stalowego miała wpływ na poniesioną szkodę, czyli twierdzi się, że OD przypadał na najniższy punkt cyklu.It was alleged that the cyclical nature of the steel industry contributed to the injury suffered i.e. it is alleged that the IP fell at the low point of the cycle.
-Wszelkie środki gotówkowe przypadają pani senator i jej synowi.The cash value will fall to you, Madame Senator, and your son.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'fall':

None found.
Learning languages?