Przymierzać (to try) conjugation

Polish
42 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
przymierzam
I try
przymierzasz
you try
przymierza
he/she/it tries
przymierzamy
we try
przymierzacie
you all try
przymierzają
they try
Imperfective future tense
będę przymierzać
I will try
będziesz przymierzać
you will try
będzie przymierzać
he/she/it will try
będziemy przymierzać
we will try
będziecie przymierzać
you all will try
będą przymierzać
they will try
Imperative
-
przymierzaj
you try!
niech przymierza
let him/her/it try
przymierzajmy
let's try
przymierzajcie
you all try
niech przymierzają
let them try
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przymierzałam
I tried
przymierzałaś
you tried
przymierzała
she tried
przymierzałyśmy
we tried
przymierzałyście
you all tried
przymierzały
they tried
Future feminine tense
będę przymierzała
I will try
będziesz przymierzała
you will try
będzie przymierzała
she will try
będziemy przymierzały
we will try
będziecie przymierzały
you all will try
będą przymierzały
they will try
Conditional feminine tense
przymierzałabym
I would try
przymierzałabyś
you would try
przymierzałaby
she would try
przymierzałybyśmy
we would try
przymierzałybyście
you all would try
przymierzałyby
they would try
Conditional perfective feminine tense
przymierzałabym była
I would have tried
przymierzałabyś była
you would have tried
przymierzałaby była
she would have tried
przymierzałybyśmy były
we would have tried
przymierzałybyście były
you all would have tried
przymierzałyby były
they would have tried
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przymierzałem
I tried
przymierzałeś
you tried
przymierzał
he tried
przymierzaliśmy
we tried
przymierzaliście
you all tried
przymierzali
they tried
Future masculine tense
będę przymierzał
I will try
będziesz przymierzał
you will try
będzie przymierzał
he will try
będziemy przymierzali
we will try
będziecie przymierzali
you all will try
będą przymierzali
they will try
Conditional masculine tense
przymierzałbym
I would try
przymierzałbyś
you would try
przymierzałby
he would try
przymierzalibyśmy
we would try
przymierzalibyście
you all would try
przymierzaliby
they would try
Conditional perfective masculine tense
przymierzałbym był
I would have tried
przymierzałbyś był
you would have tried
przymierzałby był
he would have tried
przymierzalibyśmy byli
we would have tried
przymierzalibyście byli
you all would have tried
przymierzaliby byli
they would have tried
Impersonal
przymierzano by
there would be tried
przymierzano by
there would be tried

Examples of przymierzać

Example in PolishTranslation in English
I kiedy będę przymierzać te wszystkie nowe stroje?And when do I get to try on all my different outfits?
Może nie chcę tego przymierzać!Maybe I don't want to try it on!
Nie chcę przymierzać... Dlaczego muszę przymierzać ubrania?I don't feel like trying on-- Why do I have to try on clothes?
Nie musisz przymierzać tej, choć podoba mi się wykończenie.No need to try this one, even though I love the detail.
Nie musisz tego teraz przymierzać.-You don't have to try it on. l'm the boss.
- Nic nie przymierzam.- I'm not trying anything on.
Eee, Ja, eee, przymierzam twoje łaszki, ciociu Ruby.Um, I'm, um, trying on your clothes, Aunt Ruby.
Ej, odejdź przymierzam się do strzałuHey, watch it, will you? l'm trying to set up a shot here.
I zawsze była ze mną, chociażby po to żeby zobaczyć jak przymierzam buty.And she's always there for me, even if it's just to watch me try on shoes.
Kitch, mówiłeś, że pojedziesz ze mną do domu i popatrzysz, jak przymierzam stroje.Hut! Kitch, you said you'd come back to the house with me and watch me try on outfits. Go!
- Które przymierzasz?-What are you trying now?
Albo przymierzasz sukienkę... albo zabieram ją spowrotem.Either try the dress on... or I'll take it back.
Co ty na to przymierzasz?How about you just try it on?
Czemu nic nie przymierzasz?How come you're not trying anything on?
Często przymierzasz cudze ubrania bez proszenia?Do you often try on other people's clothes without asking?
Po przymierzamy parę rzeczy.Okay, we're trying stuff on.
Powinien pan zobaczyć jak tańczymy, gdy przymierzamy spodnie.Great dancer. You should see us getting down when we try pants on together.
Tylko przymierzamy sukienki.We're just trying on dresses.
Wszyscy od czasu do czasu przymierzamy stare ubrania.We all try on old clothes from time to time,
Czy przymierzają je?Do they try them on?
Mężczyźni nie przymierzają 10 garniturów przed wyjściem... ..albo dbają o brzuchy.Men don't try on 1 0 outfits before going out or care about their tummies.
Nie przymierzaj ich, to suknie królowej.You should not try them on, Isabel. They are the Queen's dresses.
- Gdy przymierzałam suknię za suknią.As I tried on dress after dress. So thanks,Jane!
A ja przymierzałam jedną ze starych sukienek, przez co poczułam się jak dziesięciolatek.And then I tried on one of Gloria's old dresses, which made me feel like a 10-year-old boy.
A parę dni temu, przymierzałam tutaj sporo rzeczy.Ew! And I tried on a lot of stuff from here the other day.
Dwa razy się przymierzałam, ale kolejka była za długa.I know. I've tried to go twice. And both times the line was too long.
Kiedy przymierzałam, zdałam sobie sprawę, że nie mogę się dopiąć.When I tried it on I realized I couldn't zip it up.
Chyba przymierzałaś każdą sukienkę w mieście.I think you've tried on every dress in the city. It's so gonna be worth it.
Jak poprzednie sześć sukienek, które przymierzałaś.illegal... like the last six dresses you tried on.
Myślę, że to dziwne, że przymierzałaś trzy stroje na lekcje poezji. Nie rozumiesz, George.I think it's weird that you've tried on three outfits for a poetry class.
Spotkaliśmy się na imprezie i Ty przymierzałaś moją czapkę.I met you at that party,and you tried on my hat. Remember?
I nie mogę uwierzyć, że przymierzała pani ubrania, zanim mi to powiedziała.And I can't believe you tried on clothes before telling me.
Tak! Heather, przymierzała świetną srebrną parę.Heather, she tried on this great silver pair.
Carmen, wszystkie przymierzałyśmy.Carmen, we all tried them on.
Nie widziałam, żebyś była tak radosna odkąd przymierzałyśmy te staniki push-up.I haven't seen you this perky since we tried those push-up bras.
Tylko przymierzałem ten zegarek.I tried on his watch.
Lustro nie pamięta tego co przymierzałeś.Well,a mirror can't remember everything that you've tried on.
Myślę że jest taka jak 4 inne koszule które przymierzałeś.I think it's just like the other four shirts you tried on.
Nie przymierzałeś go czasem?You haven't had a look at it and tried it on maybe?
Wszystko, co przymierzałeś wygląda świetnie na tobie.Everything you've tried on looks great.
Ktoś opróżnił lodówkę, barek, przymierzał ubrania i testował łóżka.Somebody raided the fridge, hit the liquor cabinet, tried on some clothes, and test-drove a couple of beds.
Tak. A wraz z nią, jej ubrania, które przymierzali do Evy.And those were her clothes they tried on Eva.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'try':

None found.
Learning languages?