Przykryć (to cover) conjugation

Polish
48 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
przykryję
I will cover
przykryjesz
you will cover
przykryje
he will cover
przykryjemy
we will cover
przykryjecie
you all will cover
przykryją
they will cover
Imperative
-
przykryj
you cover!
niech przykryje
let him/her/it cover
przykryjmy
let's cover
przykryjcie
you all cover
niech przykryją
let them cover
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przykryłam
I covered
przykryłaś
you covered
przykryła
she covered
przykryłyśmy
we covered
przykryłyście
you all covered
przykryły
they covered
Future feminine tense
przykryję
I will cover
przykryjesz
you will cover
przykryje
she will cover
przykryjemy
we will cover
przykryjecie
you all will cover
przykryją
they will cover
Conditional feminine tense
przykryłabym
I would cover
przykryłabyś
you would cover
przykryłaby
she would cover
przykryłybyśmy
we would cover
przykryłybyście
you all would cover
przykryłyby
they would cover
Conditional perfective feminine tense
przykryłabym była
I would have covered
przykryłabyś była
you would have covered
przykryłaby była
she would have covered
przykryłybyśmy były
we would have covered
przykryłybyście były
you all would have covered
przykryłyby były
they would have covered
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przykryłem
I covered
przykryłeś
you covered
przykrył
he covered
przykryliśmy
we covered
przykryliście
you all covered
przykryli
they covered
Future masculine tense
przykryję
I will cover
przykryjesz
you will cover
przykryje
he will cover
przykryjemy
we will cover
przykryjecie
you all will cover
przykryją
they will cover
Conditional masculine tense
przykryłbym
I would cover
przykryłbyś
you would cover
przykryłby
he would cover
przykrylibyśmy
we would cover
przykrylibyście
you all would cover
przykryliby
they would cover
Conditional perfective masculine tense
przykryłbym był
I would have covered
przykryłbyś był
you would have covered
przykryłby był
he would have covered
przykrylibyśmy byli
we would have covered
przykrylibyście byli
you all would have covered
przykryliby byli
they would have covered
Impersonal
przykryto by
there would be covered
przykryto by
there would be covered

Examples of przykryć

Example in PolishTranslation in English
"dziwne" nie zaczyna się przykryć."weird" doesn't begin to cover it.
'Kupię zwykłą tkaninę by przykryć jej ciało'.That buy a plain cloth to cover her body.
- Jesteś trupem. Musimy cię przykryć, bo trupy nie noszą koszul od Abercrombie i Flaka.We have to cover you because cadavers don't wear shirts from Abercrombie and Fletch.
- Musimy przykryć tą ranę jak najprędzej.- We need to cover this wound now.
- Zaraz zacznie padać, trzeba przykryć jeepa.It's about to rain, and I need to cover the jeep.
- Sam, przykryj mu usta!Amam, cover his mouth!
- Wiem, przykryj te trzy.- I know. That's... cover the... those three.
- Zamknij się i przykryj to.- Shut up and cover it up.
A potem przykryj je kciukiem.And cover them with your thumb.
A teraz idź i przykryj swojego eks-męża śniegiem.Now go and cover your ex-husband with snow.
Dobra, przykryjcie go kamieniami. To utrzyma z daleka te ptaszyska.All right, cover him with rocks to keep them birds off.
Wychodźcie i to przykryjcie.Climb out and cover them up.
Pobiegłam i przykryłam mamę, jak szybko mogłam.I ran and covered my mother up as quickly as I could.
To ja cię przykryłam, byłeś zmarznięty.I covered you up. You were freezing.
Burza przykryła groby.The storm covered the graves.
Chmura metamfetaminy przykryła parkiet.A cloud of meth covered the dance floor.
Jedna miła pani przykryła mnie nim w sobotnią noc.Where did you get? Some wonderful ? one covered me with time on Saturday night.
Najwyraźniej, agenci Magazynu trzeciego bali się, że część artefaktów powstała wtedy, gdy sól przykryła rzeczy i obrała ich kształt.Yeah, apparently Warehouse 3 agents feared that a handful of artifacts may have been created that day as salt-covered objects and took their shape.
On chciał ukształtować drogą prasa przykryła go.He wanted to shape the way the press covered him.
/Nocne opady śniegu /przykryły ślady,It snowed all night long. And the snow covered all the traces.
2, on zgodził się do mojego proponowanego miejsca dla małego teet - - teet, i nie mieli trasy ucieczki przykryły.2, he agreed to my proposed location for a little teet-a-teet, and didn't have the escape routes covered.
Cóż, raz zrobiłem test z Drew gdzie przykryłem jego lewą stronę twarzy-Well, l did a test with Drew once where l just covered the left side of his face with--
Już to zrobiłem, i przykryłem także łódź.I already did and I covered the boat.
Posadziłem ją na siodło, przykryłem moim płaszczem i zniknęliśmy niczym wiatr.With that I whisked her up on the saddle I covered with me cloak and we were off like the wind.
Skoczyłem do nich i przykryłem je własnym ciałem... zakopałem je tak głęboko w pyle jak mogłem... chciałem uratować życie trzech kumpli, którzy byli ze mną.I dove for them and covered them with my body, shoving the grenades into volcanic ash to try to save the lives of the three buddies with me.
Dobrze, spodziewam się że przykryłeś to.- I hope you covered the spread.
Doceniam to, że mnie przykryłeś przed wzrokiem pozostałych, zwłaszcza Tony'ego.I appreciate your keeping me covered in front of the others, especially Tony.
- Ręce, po tym jak... przykrył... granat ręczny...- His arms, after he... covered... a hand grenade with...
Ale kto poukładał ciała i przykrył je prześcieradłami?But then who arranged the bodies and covered them with the sheets that night?
Ale on przykrył to z niego...on nie przykrył Ferrari z różami?But he's covered it with...didn't he cover the Ferrari with roses?
Dlaczego nikt nie przykrył ciała mego brata?How come my brother's not covered?
Dzieciak go przykrył.Kid over there covered him.
Kiedy zaczęto strzelać do naszego lazaretu, zdjęliśmy pacjentów z łóżek i przykryliśmy materacami.When our field hospital came under fire, we took the patients off their bunks and covered them with their mattresses.
- Even SPG's wszyscy przykryli smarki.- Even SPG's all covered in snot.
Gdybyśmy przykryli włosami, światło nie będzie się odbijać i zmieni ci się wygląd twarzy.But if we covered it... it wouldn't catch the light, and it frames your face.
Koloniści oszaleli kiedy przykryli każdy cal kwadratowy planety, zaczeli budowanie na szczycie tego co już zbudowali.When they covered every square inch of the planet, they started building on top of what they'd already built. And buried these in the process.
Tak, tak powiedziałem, ale wiesz, oglądałem to na CNN i oni tak dokładnie to przykryli, że pomyślałem, po co się katować?Yes, yes, I did, but you know, I was watching it on CNN and they covered it so well, I thought, why knock my brains out?
Technicy ją przykryli.Well, the techies are done, so they covered her up.
Ja-ja przykryję twoje śmieci innymi śmieciami, ale jeżeli chcesz, abym odwołał Elizabeth Banks, to...I-I will cover your garbage with garbage, but if you want me to cancel Elizabeth Banks, then...
Gaz sarin, który jest w niej przykryje cały Hong Kong w mniej niż 10 minut.Which will cover Hong Kong with sarin in less than 10 minutes.
Makijaż to przykryje.Makeup will cover that.
Mały make up przykryje to, racja?A little makeup will cover it up, right?
Niebawem śnieg przykryje góry.Soon snow will cover the mountains
Syn przykryje zwloki.My son will cover up Mr. Twain.
Może nie pasować dokładnie, ale pani włosy go przykryją.It may not match exactly. But, um, your hair will cover it.
21 lat erozji przykryło miejsce kamieniami.(KITT) 21 years of erosion have covered the spot with sand.
On spróbował schować, ale toaleta wszystko przykryło z lekami.He tried to hide, but the toilet's all covered with drugs.
On tylko nie pociągnął tego, on zjadł to, pooped to i wtedy przykryło to z piaskiem.He didn't just drag it. He ate it, pooped it out and then covered it with sand.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'cover':

None found.
Learning languages?