Przewodzić (to lead) conjugation

Polish
42 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
przewodzę
I lead
przewodzisz
you lead
przewodzi
he/she/it leads
przewodzimy
we lead
przewodzicie
you all lead
przewodzą
they lead
Imperfective future tense
będę przewodzić
I will lead
będziesz przewodzić
you will lead
będzie przewodzić
he/she/it will lead
będziemy przewodzić
we will lead
będziecie przewodzić
you all will lead
będą przewodzić
they will lead
Imperative
-
przewodź
you lead!
niech przewodzi
let him/her/it lead
przewodźmy
let's lead
przewodźcie
you all lead
niech przewodzą
let them lead
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przewodziłam
I led
przewodziłaś
you led
przewodziła
she led
przewodziłyśmy
we led
przewodziłyście
you all led
przewodziły
they led
Future feminine tense
będę przewodziła
I will lead
będziesz przewodziła
you will lead
będzie przewodziła
she will lead
będziemy przewodziły
we will lead
będziecie przewodziły
you all will lead
będą przewodziły
they will lead
Conditional feminine tense
przewodziłabym
I would lead
przewodziłabyś
you would lead
przewodziłaby
she would lead
przewodziłybyśmy
we would lead
przewodziłybyście
you all would lead
przewodziłyby
they would lead
Conditional perfective feminine tense
przewodziłabym była
I would have led
przewodziłabyś była
you would have led
przewodziłaby była
she would have led
przewodziłybyśmy były
we would have led
przewodziłybyście były
you all would have led
przewodziłyby były
they would have led
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przewodziłem
I led
przewodziłeś
you led
przewodził
he led
przewodziliśmy
we led
przewodziliście
you all led
przewodzili
they led
Future masculine tense
będę przewodził
I will lead
będziesz przewodził
you will lead
będzie przewodził
he will lead
będziemy przewodzili
we will lead
będziecie przewodzili
you all will lead
będą przewodzili
they will lead
Conditional masculine tense
przewodziłbym
I would lead
przewodziłbyś
you would lead
przewodziłby
he would lead
przewodzilibyśmy
we would lead
przewodzilibyście
you all would lead
przewodziliby
they would lead
Conditional perfective masculine tense
przewodziłbym był
I would have led
przewodziłbyś był
you would have led
przewodziłby był
he would have led
przewodzilibyśmy byli
we would have led
przewodzilibyście byli
you all would have led
przewodziliby byli
they would have led
Impersonal
przewodzono by
there would be led
przewodzono by
there would be led

Examples of przewodzić

Example in PolishTranslation in English
- Chcesz przewodzić czy podążać?- Do you want to lead or do you want to follow?
/Jesteś gotów przewodzić?Are you ready to lead?
/Nie, z tego co wiemy, /Chris nie jest dominujący, nie ma też pewności siebie, aby przewodzić.No, based on what we know, Chris wouldn't be the dominant, nor would he have the confidence to lead.
/Powinieneś przewodzić aniołom, /Castielu.You're supposed to lead the angels, Castiel.
Ale powinienem przewodzić ludźmi, Koa.But I used to lead people, Koa.
- Pańska postać jest bohaterem grupy nacjonalistów, którym przewodzę... - Nie... więcej... nie mogę oddychać.Your Excellency is the... our... heroic leader of the Nationalist Right, while I'm but its spokesman.
Ale to ja przewodzę nim tu i teraz.And it is I who leads our people here and now.
Dlatego przewodzę radzie starszych.That's why I lead the council of elders.
Gdziekolwiek są chińczycy, ja przewodzę.Where there're Chinese, I'll have lead.
Jestem Lord Garth, poprzednio z Izar, i przewodzę przyszłym władcom wszechświata.l am Lord Garth, formerly of Izar. And l lead the future masters of the universe.
- Wciąż przewodzisz dyskusjom?- Do you still lead the controversies?
-Przewodziłaś im. Wciąż przewodzisz.- You were their leader, and you still are.
/Przez całą swoją świetlaną /karierę byłeś dumny z tego, /że przewodzisz innym, osądzasz ich.All through your glorious career, you have prided yourself on being a leader of men, judging people.
Cieszy mnie, że przewodzisz wszystkim, Kaptanie Rizzoli.Glad to hear you're leading everyone, Captain Rizzoli.
Jenna, przewodzisz!Jenna, you're lead dog!
- Kto przewodzi opozycji?Who leads the opposition?
Agron nim przewodzi.Agron leads it.
"Prosimy was, bracia, abyście uznawali władzę tych, którzy wśród was pracują, którzy przewodzą wam i w Panu was napominają.""Now we ask you, brothers, to give recognition to those who labor among you and lead you in the Lord and admonish you."
Analiza także oceni warunki dla innowacyjności w państwach Unii, co pozwoli wyjaśnić, czemu niektóre państwa przewodzą innowacji w wybranych sektorach.“We will aim to identify the ‘innovation leaders’ in each of these ten sectors; see who is doing well in innovation terms and why,” Santos notes.
Chorwacja i Serbia przewodzą w planowym wdrażaniu strategii i rozwoju specjalistycznych mechanizmów pomocy technicznej.Croatia and Serbia lead the way in the systematic manner they put strategies in place and develop specific technical support mechanisms.
Czy przywódcy kościelni są tego świadomi tej zmiany w parafiach, którym przewodzą?Are the church leaders aware of this change in the congregation that they lead?
Często zdarza się, że organy administracji miejskiej inicjują lokalne sieci działające w dziedzinie integracji imigrantów i przewodzą tym sieciom.Often, municipal administrations initiate and lead local integration networks.
To przewodź.Then lead.
Zatem przewodź.So lead.
Ostatnio przewodziłam ogólnomiejskiej kampanii mającej na celu dezynfekcję piasku w piaskownicach, po tym gdy mieliśmy problemy z kotami.Recently, I led a city-wide drive to disinfect the sandbox sand after we had those problems with the cats.
Związałam się z wilkami, przewodziłam im w ucieczce.I bonded with the Wolf Pack, and I led them in an escape.
Grupa Zarthan wyruszyła w podróż, której przewodziła Powierniczka Światła...A group of Zarthans made the journey, led by the Keeper of the Light...
I przewodziła mojej pierwszej masturbacji.And led to my first masturbation.
Możemy rozmawiać o zmianie mojego głosu, panie Reece, ale dla niektórych kolegów z partii to nie do pomyślenia, bym nimi przewodziła, to tak jakby w bitwie przewodziła im pokojówka.It's all very well to talk about changing my voice, Mr. Reece, but for some of my colleagues to imagine me as their leader would be like imagining, I don't know, being led into battle by their chambermaid.
Ponadto Komisja przewodziła również reformie rynków finansowych, proponując bardziej skuteczny system nadzoru oraz zgłaszając propozycje środków wdziedzinach obejmujących wymogi kapitałowe, agencje ratingowe, fundusze hedgingowe oraz inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu odbudowy zaufania i popytu na kredyty.Furthermore, the Commission has also led the reform of financial markets, proposing a more effective architecture for supervision, and putting forward measures in areas including capital requirements, credit ratings agencies, hedge funds and private equity, to re-establish confidence and restore the demand for credit.
Spiknęła się z bandą wilków i przewodziła im w ucieczce.She bonded with the Wolf Pack... and led them in an escape.
W Ekwadorze w kontekście niestabilności politycznej i mobilizacji społecznej, której przewodziły ugrupowania tubylcze i lewicowe, z urzędu usunięto 3 prezydentów w przeciągu mniej niż 8 lat .In the country, 3 presidents were removed from office in less than 8 years under a context of political instability and social movements led by indigenous and left-leaning groups.
Musiałem, bo przewodziłem Craneos.Had to when I led the Carnes.
Z powodzeniem przewodziłem domowi KT.I have led the house of KT with great success.
Tak, a powodem jego samobójstwa były drwiny i dogryzanie ze strony innych uczniów, którym przewodziłeś... którym przewodziłeś, przez co uznał, że nie było innego wyjścia.Yes, and the reason he killed himself, Eric, was that the ridicule and the torment from other students spearheaded by you caused him spearheaded by you, mkay? Made him feel there was no other way out.
"Capricorn przewodził armii brutali," "siejącej postrach w sercach i umysłach ludzi, którzy się z nią zetknęli.""Capricorn led an army of brutal men who struck fear in the hearts and minds of all those they came in contact with.
/Generał osobiście przewodził operacji.The general led the operation personally.
/Mitch Raymond przewodził ekipie Bonzów.Mitch Raymond use to run a firm called The Guvnors.
Ani, że temu zespołowi będzie przewodził najbardziej nieoczekiwany spośród "białych rycerzy". Człowiek niezaangażowany politycznie. Człowiek, który nigdy w życiu nawet nie zagłosował.And that that team would be led... by the most unlikely of white knights, a man with no political convictions... whatsoever, a man who, as far as I know, had never even voted... once in his life.
Archanioł Gabriel przewodził tej eksterminacji, mając nadzieję oczyścić świat z ludzi i objąć nad nim władzę.The Archangel Gabriel led this war of extermination, hoping to rid the world of humans and claim dominion over it.
De Bouillonowie służyli papieżowi Grzegorzowi 7 i przewodzili arystokracji... w krucjacie mającej na celu odzyskanie Jerozolimy od islamistów.The Bouillons were servants of Pope Gregory VII, and led the European noblemen into the Crusade, in order to re-capture Jerusalem from the Islamic faith.
Twoi rodzice przewodzili radzie.Your parents led the council.

More Polish verbs

Similar

przebudzić
awaken
przecedzić
strain
przenudzić
do
przepędzić
chase
przerodzić
degenerate
przesadzić
transplant
przesądzić
anticipate
przewędzić
do
przygodzić
do
przyrodzić
do
przywodzić
remind the

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'lead':

None found.
Learning languages?