Przestać (to stop) conjugation

Polish
85 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
przestoję
I will stop
przestoisz
you will stop
przestoi
he will stop
przestoimy
we will stop
przestoicie
you all will stop
przestoją
they will stop
Imperative
-
przestój
you stop!
niech przestoi
let him/her/it stop
przestójmy
let's stop
przestójcie
you all stop
niech przestoją
let them stop
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przestałam
I stopped
przestałaś
you stopped
przestała
she stopped
przestałyśmy
we stopped
przestałyście
you all stopped
przestały
they stopped
Future feminine tense
przestoję
I will stop
przestoisz
you will stop
przestoi
she will stop
przestoimy
we will stop
przestoicie
you all will stop
przestoją
they will stop
Conditional feminine tense
przestałabym
I would stop
przestałabyś
you would stop
przestałaby
she would stop
przestałybyśmy
we would stop
przestałybyście
you all would stop
przestałyby
they would stop
Conditional perfective feminine tense
przestałabym była
I would have stopped
przestałabyś była
you would have stopped
przestałaby była
she would have stopped
przestałybyśmy były
we would have stopped
przestałybyście były
you all would have stopped
przestałyby były
they would have stopped
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przestałem
I stopped
przestałeś
you stopped
przestał
he stopped
przestaliśmy
we stopped
przestaliście
you all stopped
przestali
they stopped
Future masculine tense
przestoję
I will stop
przestoisz
you will stop
przestoi
he will stop
przestoimy
we will stop
przestoicie
you all will stop
przestoją
they will stop
Conditional masculine tense
przestałbym
I would stop
przestałbyś
you would stop
przestałby
he would stop
przestalibyśmy
we would stop
przestalibyście
you all would stop
przestaliby
they would stop
Conditional perfective masculine tense
przestałbym był
I would have stopped
przestałbyś był
you would have stopped
przestałby był
he would have stopped
przestalibyśmy byli
we would have stopped
przestalibyście byli
you all would have stopped
przestaliby byli
they would have stopped
Impersonal
przestano by
there would be stopped
przestano by
there would be stopped

Examples of przestać

Example in PolishTranslation in English
"Gdybym go zabił, mógłbym przestać."'If I had, I would have been able to stop.
"Jemioła wisi gdzie okiem sięgnąć, każda para próbuje przestać."Mistletoe hung where you can see Every couple tries to stop
"Mindy, musisz przestać".I said, "Mindy, I need you to stop."
"Muszę przestać."I have to stop."
"Obiecuję nigdy nie przestać mówić 'Kocham cię', nie ważne jak zmęczona będę, albo jak dużo pieluch będę musiała zmienić.""I promise never to stop saying 'I love you, ' no matter how tired I am or how many poopy diapers I have changed."
"Czy przestałam walczyć ze swą osobowością?"Had I stopped arguing with my personality?
- Bo przestałam chodzić.- Because I stopped going.
- Dlaczego nie? - Bo przestałam źle się czuć.- Because I stopped feeling bad.
- Eh, przestałam liczyć po 12.- Eh, I stopped counting after 12.
- Formalnie weszłaś do jego gabinetu i pocałowaś go - I przestałam i wyszłam i nie widziałam go od tamtego czasu.Technically, you walked into his office and you kissed him and-- and stopped and I left, and I have not seen him since.
- Bo przestałaś zadawać pytania.Because you've stopped asking questions.
- Chrapałaś i nagle przestałaś.- You were snoring and then you stopped.
- Chyba przestałaś zanim wszedł.- I think you stopped before he came in.
- Czemu przestałaś?What? What's going on? Why have you stopped?
- MyśIałam, że przestałaś.I thought you'd stopped.
- Broda przestała rosnąć.My beard's stopped growing.
- Dziewczyna przestała podbijać.- The girl stopped bidding.
- Krew jej przestała krążyć.- Her circulation was stopped.
- Kto dzwonił do niej dwa tygodnie temu zanim przestała używać telefonu?- Who did she call two weeks ago right before she stopped using that phone?
My przestałyśmy kupować choinkę.Me and my mom, we stopped even buying a tree.
Po tym przestałyśmy się razem trzymać.We stopped hanging out after that.
Przypomniałam sobie, dlaczego przestałyśmy rozmawiać.I remember why we stopped talking.
Próbuję się domyślić, czemu przestałyśmy rozmawiać.I'm trying to figure out why we stopped talking.
Szkoda, że przestałyśmy się widywać po śmierci twojej mamy.It's too bad I stopped seeing you after your mom died.
A kiedy przestałyście słuchać znalazlam nowych ludzi, którzy to robili.And when you stopped listening, I found new people who would.
Ale potem nagle przestałyście.And then all of a sudden you just stopped.
Dobrze, że przestałyście, jak przyszedłem.Well, l'm glad you stopped when l got here.
Może zanim przestałyście grywać razem w tenisa?Wasn't it about the same time she stopped playing tennis with you at the club?
Myślałem, że przestałyście się widywać?I thought you stopped seeing each other.
- Gliny przestały patrolować tutaj miesiąc temu.The cops stopped patrolling out here months ago.
- Krowy przestały dawać mleko.The cows stopped giving milk.
- Moje dzieci przestały mnie słuchać.why have my kids stopped listening to me?
/A potem powoli... /nawet one przestały się pojawiać.And then slowly... the stories stopped.
/Chociaż meteoryty przestały spadać, wielu uważa, że do początek katastrofy, /z której możemy się nie podnieść.Even though the meteors have stopped falling, many fear this is just the first chapter in a worldwide catastrophe from which we may never recover.
Na pana miejscu, przestałabym się martwić. co mogę zrobić synowi i pomyśleć przez małą chwilę. co zamierzam zrobić panu.If i were you, Mr. Phillips, i would stop worrying about what we might do to your son and spend a little time considering what i'm gonna do to you.
Co zrobimy? Miałbym szansę pomyśleć, jeśli chociaż przez chwilę przestałabyś nadawać.If you would stop wittering for a moment, I might have a chance to think.
Gdybyśmy mieli wyeliminować z naszego przemysłowego świata efekty prac Tesli koła napędowe przemysłu przestałyby się obracać, a nasze elektryczne pociągi i samochody zatrzymałyby się.Were we to eliminate from our industrial world the result of Tesla's work the wheels of industry would cease to turn and our electric trains and cars would stop.
Na przykład, gdyby zalegalizować prostytucję zarówno policja jak i rada miasta przestałyby nas nękać, ale wtedy pojawiłoby się dużo ograniczeń dotyczących lokalizacji i klientów, co mogłoby wpłynąć na nasz dochód.For instance, police and city council harassment would stop if it's legalized, but then there might be so many locational or client restrictions, which may affect things like our income.
" Po 20 minutach przestałem być koronerem, bo nie było żadnych zwłok. "" I stopped being coroner after about 20 minutes, because there were no bodies there. "
"I właśnie wtedy przestałem być Dwayne'em Johnsonem i stałem się "The Rockiem"".And that was the moment I stopped being Dwayne Johnson and started being The Rock."
- Ale już przestałem.But I stopped all that.
- Ale przestałem już się winić.- But I've stopped blamg myself.
- Dawno przestałem tego słuchać.I stopped listening a long time ago.
"Nie będę cię winił, jeśli przestałeś mnie kochać dawno temu. ""I wouldn't blame you if you stopped loving me a long time ago. "
- Ale przestałeś, dlaczego?But you stopped.
- Archiwum X istnieje czy po prostu przestałeś gadać jak agent FBI?So "The X-files" is real, or you just stopped talking like an FBI Agent. Well, um...
- Dlatego przestałeś mówić?"A bomb exploded, and they were both killed." Is that why you stopped talking?
- I przestałeś, man.- You stopped, man.
"Wujek Eddie" przestraszył się i przestał zabijać, bo wiedział, że go złapią.Uncle Eddie got scared and stopped killing because he knew he would get caught.
"Wyśmiewał się ze mnie, więc sprawiłem, że przestał."Carl laughed at me so I stopped him laughing.
- A Tanner by przestał?You think Tanner would have stopped?
- Aetis, przestał się wycofywać.- Aetius has stopped retreating.
- Bo przestał brać leki?Because he stopped taking his meds?
- Nie przestaliśmy cię kochać.None of us ever stopped loving you. That's good.
- Też tak myśleliśmy, dopóki nie sprawdziliśmy ich historii wyszukiwarki... i przestaliśmy tak myśleć.Until we checked the user history on both devices, we stopped thinking that.
- jakoś przestaliśmy się w to bawić.- we kinda stopped doin' that.
/W tej chwili przestaliśmy być /zwykłą rodzinąAt that moment, we stopped being a family
Albo kiedy pomyślą, że my przestaliśmy szukać ich.Or when they think we've stopped looking for them.
- Ale nie byłeś jej szefem. I przestaliście razem pracować.But you weren't her boss, and you stopped working together.
- Ludzie, przestaliście jeść!-You have stopped eating.
- No tak, przestaliście torturować pilota.Yeah, well, you've stopped torturing the pilot.
A więc nie przestaliście podróżować?So you never stopped hitting the road?
Czemu przestaliście walczyć?All of a sudden they've all stopped fighting.
"Pomocy! Wszyscy przestali ćpać i sikać na ulicach".Everyone's stopped taking drugs,
"Wtedy przestali bić po twarzy."Then they stopped hitting me in the face.
- A chłopcy przestali cię?- And the boys stopped you?
- Bo przestali go używać w połowie lat 70-tych.That's because they stopped using it in the mid-seventies.
- Dzięki Bogu przestali grać.- Thank heaven they stopped the music.
- Myślisz, że jeśli przestałbym sprzedawać broń ludzie przestaliby się zabijać?Do you really think If I stopped selling weapons, people would stop
Ale przestałbym być prezydentem, gdyby ludzie dowiedzieli się, że moja żona użyła swojej pozycji, żeby zmanipulować loterię!But I would stop being the president when the people find out that my wife was using her influence to rig the lottery!
Aparatura utrzymywała cię stabilnym, gdyby cię odłączono, obrzęk uciskałby na pień mózgu i po 12 godzinach przestałbyś oddychać.The machines kept you stable, but if you were ever unplugged, the swelling would put pressure on your brain stem, and in 12 hours, you would stop breathing.
Gdybyś mnie kochał, przestałbyś grzeszyć i odszedł. Nie.If you loved me, you would stop this sinning and leave me alone!
Gdybyś przestała wygrzebywać przeszłość, twój ojciec przestałby być problemem.If you would stop dredging up the past,then your father wouldn't be an issue.
Cóż, być może gdyby ludzkość przestała koncentrować się na tym, co nas dzieli, a zajęła się tym, czego możemy się z tego dowiedzieć, przestalibyśmy się nawzajem zabijać.Yeah, perhaps... if humanity focused less on what separates us... from one other, and more on what we could learn from our differences, we would stop killing one another.
- Myślisz, że jeśli przestałbym sprzedawać broń ludzie przestaliby się zabijać?Do you really think If I stopped selling weapons, people would stop
By ich program zadziałał jest ważne by ludzie nie nauczyli się, że prezydentura nie jest teraz niczym więcej niż teatrem ponieważ gdyby tak się stało ludzie przestaliby patrzeć na pionki i zaczęli szukać króla.it is essential that the people not learn that the presidency is now nothing more than theater. the people would stop looking at the pawns and start looking for the king.
Powiem ci, jeżeli Chuck chodziłby na siłownie, ludzie przestaliby z nim zadzierać.Tell you what, if Chuck was packing people would stop messing with him.
Wymyśliłem to. Oszukałem ludzi by myśleli, że ostatni zwój się znalazł, wszyscy przestaliby szukać, a ja miałbym sam więcej szans by go znaleźć.I figured if people thought the last scroll was found, everyone would stop looking, giving me the edge to find it myself.
"Gdy przestało padać, wyszły z nich i ujrzały Spike'a, któremu wyrosły skrzela"."When it finally stopped raining, "all the fish went outside "and saw Spike in a small puddle growing gills.
"jej przestało 13 lat temu," serio?"hers stopped 13 years ago," seriously?
- Ciśnienie przestało spadać.- Okay, pressure's stopped dropping.
- Jajo przestało piszczeć.The egg stopped screaming.
- Jego serce przestało bić.- His heart stopped beating.
Gdybym o niej nie myślała, przestałoby boleć.Then it would stop hurting.
Zrobiłabym to jeśli bym mogła, ale wtedy twoje serce przestałoby bić, dr Burke by mnie okrzyczał i oboje mielibyśmy kiepski dzień.Denny, you know I would, but then your heart would stop beating, and Dr. Burke would yell at me and that'd be a bad day for both of us.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'stop':

None found.
Learning languages?