Przebywać (to stay) conjugation

Polish
20 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
przebywam
I stay
przebywasz
you stay
przebywa
he/she/it stays
przebywamy
we stay
przebywacie
you all stay
przebywają
they stay
Imperfective future tense
będę przebywać
I will stay
będziesz przebywać
you will stay
będzie przebywać
he/she/it will stay
będziemy przebywać
we will stay
będziecie przebywać
you all will stay
będą przebywać
they will stay
Imperative
-
przebywaj
you stay!
niech przebywa
let him/her/it stay
przebywajmy
let's stay
przebywajcie
you all stay
niech przebywają
let them stay
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przebywałam
I stayed
przebywałaś
you stayed
przebywała
she stayed
przebywałyśmy
we stayed
przebywałyście
you all stayed
przebywały
they stayed
Future feminine tense
będę przebywała
I will stay
będziesz przebywała
you will stay
będzie przebywała
she will stay
będziemy przebywały
we will stay
będziecie przebywały
you all will stay
będą przebywały
they will stay
Conditional feminine tense
przebywałabym
I would stay
przebywałabyś
you would stay
przebywałaby
she would stay
przebywałybyśmy
we would stay
przebywałybyście
you all would stay
przebywałyby
they would stay
Conditional perfective feminine tense
przebywałabym była
I would have stayed
przebywałabyś była
you would have stayed
przebywałaby była
she would have stayed
przebywałybyśmy były
we would have stayed
przebywałybyście były
you all would have stayed
przebywałyby były
they would have stayed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przebywałem
I stayed
przebywałeś
you stayed
przebywał
he stayed
przebywaliśmy
we stayed
przebywaliście
you all stayed
przebywali
they stayed
Future masculine tense
będę przebywał
I will stay
będziesz przebywał
you will stay
będzie przebywał
he will stay
będziemy przebywali
we will stay
będziecie przebywali
you all will stay
będą przebywali
they will stay
Conditional masculine tense
przebywałbym
I would stay
przebywałbyś
you would stay
przebywałby
he would stay
przebywalibyśmy
we would stay
przebywalibyście
you all would stay
przebywaliby
they would stay
Conditional perfective masculine tense
przebywałbym był
I would have stayed
przebywałbyś był
you would have stayed
przebywałby był
he would have stayed
przebywalibyśmy byli
we would have stayed
przebywalibyście byli
you all would have stayed
przebywaliby byli
they would have stayed
Impersonal
przebywano by
there would be stayed
przebywano by
there would be stayed

Examples of przebywać

Example in PolishTranslation in English
- Tak, teraz przebywam w zamku. Cała moja rodzina tam mieszka! Hey, czekaj!- Yeah, I'm staying at the castle.
Dziadku, cały czas przebywasz pod ziemią?Thank you. Grandpa, do you always stay underground? That's impossible!
Im dłużej przebywasz w jednym miejscu, tym mniej rozumiesz.The longer you stay in one place, the less you understand it.
"Sterowana" oznacza, że morderca przebywa w określonym regionie albo w strefie bezpieczeństwa dopóki się nie złamie."Guided" means that this killer stays in his particular geographic Area or comfort zone until he breaks down.
Chodzi o to, że za rzadko z nimi przebywamy, by ujrzeć ich z tej łagodniejszej strony?So it's just that we never get to stay with them long enough... to see the gentler side of the undead.
Rozmawialiśmy z ludźmi z hotelu, w którym przebywacie.We spoke to some people at the hotel where you and Ian have been staying.
- Tak, panie sekretarzu, przebywają.- Yes, Mr. Secretary, they are staying.
A może już to Państwo uczynili? Portal EUlisses stworzono po to, aby pomóc Europejczykom zrozumieć, w jaki sposób są chronieni, jeśli pracują, mieszkają lub tymczasowo przebywają w innym kraju.The EUlisses portal is here to help you understand how you are protected when you go to work or take up residence or simply stay temporarily in another country.
Aby umożliwić wprowadzenie dodatkowych przepisów należy przekazać Komisji uprawnienie do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE dotyczących identyfikowania członków rodziny, rodzeństwa lub krewnych małoletniego bez opieki, kryteriów służących ustaleniu, czy istnieją udowodnione więzi rodzinne, oraz kryteriów, które należy uwzględnić przy ocenie zdolności krewnego do zaopiekowania się małoletnim bez opieki, w tym w przypadku gdy członkowie rodziny, rodzeństwo lub krewni małoletniego bez opieki przebywają w więcej niż jednym państwie członkowskim; a także wprowadzenie dodatkowych przepisów, które należy uwzględnić przy ocenie zdolności zaopiekowania się małoletnim bez opieki, w przypadku gdy członkowie rodziny, rodzeństwo lub krewni małoletniego bez opieki przebywają w więcej niż jednym państwie członkowskim; elementów, które należy uwzględnić przy ocenie stosunku zależności; kryteriów, które należy uwzględnić przy ocenie zdolności danej osoby do zaopiekowania się osobą zależną oraz elementów, które należy uwzględnić przy ocenie długotrwałej niezdolności do podróży.In order to provide for supplementary rules, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of the identification of family members, siblings or relatives of an unaccompanied minor; the criteria for establishing the existence of proven family links; the criteria for assessing the capacity of a relative to take care of an unaccompanied minor, including where family members, siblings or relatives of the unaccompanied minor stay in more than one Member State; the elements for assessing a dependency link; the criteria for assessing the capacity of a person to take care of a dependent person and the elements to be taken into account in order to assess the inability to travel for a significant period of time.
Aby zapobiec zatrudnianiu nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich, pracodawcy, przed zatrudnieniem obywateli krajów trzecich – w tym także w przypadku gdy są oni zatrudniani na potrzeby oddelegowania do innego państwa członkowskiego w ramach świadczenia usług – powinni być zobowiązani do sprawdzania, czy dani obywatele krajów trzecich posiadają ważne zezwolenie na pobyt lub inne zezwolenie upoważniające do pobytu świadczące o tym, że przebywają oni legalnie na terytorium państwa członkowskiego zatrudnienia.To prevent the employment of illegally staying third-country nationals, employers should be required, before recruiting a third-country national, including in cases where the third-country national is being recruited for the purpose of posting to another Member State in the context of the provision of services, to check that the third-country national has a valid residence permit or another authorisation for stay showing that he or she is legally staying on the territory of the Member State of recruitment.
Co roku miliony turystów wyjeżdżają za granicę na wakacje do innych krajów europejskich. W razie choroby lub wypadku potrzebują niezbędnych świadczeń zdrowotnych i chorobowych w państwie, w którym przebywają.Whenever you work, reside or stay in a foreign country, foreign languages may present a problem, especially where difficult terms in the field of social security are concerned.
Często z nią przebywałam.I often stayed with her.
Ten weekend, w który przebywałam w twoim apartamencie, obie wiemy co się wtedy stało.The weekend I stayed at your apartment, we both know what happened.
Dokładnie taka sama, jeszcze w 1942 roku, przebywała w kosmosie.Exactly the same, yet in 1942, stayed in space.
Gdybyśmy przebywały w Paryżu, byłabyś już żona jakiegoś Francuza.If we'd stayed in Paris, you'd be married to a Frenchman by now.
Nigdy dotąd tak długo nie przebywałem w jednym miejscu, odkąd w wieku 17 lat opuściłem rodzinną farmę.This marks the longest I have stayed in one place since I left the farm at 1 7.
Chyba za długo przebywałeś wśród Indian.You must have stayed too long with the Indians.
Gdy przebywaliśmy razem, twoje słuchanie było gorliwe.I know. In our time together, your hearing has stayed keen.
Byli matematykami, architektami, budowniczymi, lecz za długo przebywali w dżungli.They were mathematicians, architects, builders. But they stayed in the jungle too long.
Mieliśmy czterech prezydentów którzy tutaj przebywali.We had four presidents who stayed here.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'stay':

None found.
Learning languages?