Poznawać (to get) conjugation

Polish
34 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
poznaję
I get
poznajesz
you get
poznaje
he/she/it gets
poznajemy
we get
poznajecie
you all get
poznają
they get
Imperfective future tense
będę poznawać
I will get
będziesz poznawać
you will get
będzie poznawać
he/she/it will get
będziemy poznawać
we will get
będziecie poznawać
you all will get
będą poznawać
they will get
Imperative
-
poznawaj
you get!
niech poznaje
let him/her/it get
poznawajmy
let's get
poznawajcie
you all get
niech poznają
let them get
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
poznawałam
I got
poznawałaś
you got
poznawała
she got
poznawałyśmy
we got
poznawałyście
you all got
poznawały
they got
Future feminine tense
będę poznawała
I will get
będziesz poznawała
you will get
będzie poznawała
she will get
będziemy poznawały
we will get
będziecie poznawały
you all will get
będą poznawały
they will get
Conditional feminine tense
poznawałabym
I would get
poznawałabyś
you would get
poznawałaby
she would get
poznawałybyśmy
we would get
poznawałybyście
you all would get
poznawałyby
they would get
Conditional perfective feminine tense
poznawałabym była
I would have got
poznawałabyś była
you would have got
poznawałaby była
she would have got
poznawałybyśmy były
we would have got
poznawałybyście były
you all would have got
poznawałyby były
they would have got
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
poznawałem
I got
poznawałeś
you got
poznawał
he got
poznawaliśmy
we got
poznawaliście
you all got
poznawali
they got
Future masculine tense
będę poznawał
I will get
będziesz poznawał
you will get
będzie poznawał
he will get
będziemy poznawali
we will get
będziecie poznawali
you all will get
będą poznawali
they will get
Conditional masculine tense
poznawałbym
I would get
poznawałbyś
you would get
poznawałby
he would get
poznawalibyśmy
we would get
poznawalibyście
you all would get
poznawaliby
they would get
Conditional perfective masculine tense
poznawałbym był
I would have got
poznawałbyś był
you would have got
poznawałby był
he would have got
poznawalibyśmy byli
we would have got
poznawalibyście byli
you all would have got
poznawaliby byli
they would have got
Impersonal
poznawano by
there would be got
poznawano by
there would be got

Examples of poznawać

Example in PolishTranslation in English
"Kiedy pierwszy raz widziałem ciebie i zacząłem poznawać ciebie...""When I first saw you, and began to get to know you..."
- Nie musimy się poznawać.- We don't need to get to know each other.
- Po cholerę mięlibyśmy was poznawać?Who the hell would want to get to know you?
"Im lepiej ją poznaję, tym bardziej zaczynam wierzyć, że mówi prawdę"."The better I get to know her, the more I believe she's telling the truth."
"Organizuję sobie nowe życie i stopniowo poznaję ludzi z mojego zespołu."'I'm settling into my new life 'and gradually getting to know my fellow band members.'
- Cóż, dopiero się poznajemy, prawda?Yeah, well, just getting to know each other, right?
- Cóż, poznajemy się.Oh, well, we were all just getting acquainted.
- Dopiero się poznajemy... - Wiem.- The point is, we're still getting to know each other.
- Poznaliście się? - Właśnie się poznajemy.- We're just getting to know each other.
- Taką gdzie rozmawiamy, poznajemy się?Where we actually talk and get to know each other?
Bierzecie dzień wolnego i poznajecie swojego nowego przyjaciela.You can take the day off and just get to know your new best friend.
Cieszę się, że ty i Carter się poznajecie.I'm glad you and Carter are getting to know each other.
Czy to prawda, że codziennie latacie samolotami i poznajecie wielu ludzi, i odwiedzacie Tokio i Kalifornię?Is it true you get to fly on airplanes every day and meet lots of people and go to Tokyo and California ?
Dobrze widzieć, że wszyscy się poznajecie.It's good to see that everybody's getting to know each other.
Dopiero się poznajecie.You're just getting to know each other.
- Nie poznają.- Not once they get through with it.
- Niech go poznają.- Let him get to know them.
- Wtedy rodziny nie poznają prawdy i nie zaznają sprawiedliwości.~ Let it go. ~ Then the families never get truth, never get justice.
Ale też nie poznawaj ich ze złej strony, albo będziesz czyścił frytkownicę w cichy czwartek .But don't get on their bad side, or you'll be cleaning out the fat fryer on a quiet Thursday.
Słuchaj, poznawaj ich, nie wtrącaj się.Listen, learn, don't get involved.
Hej, słuchajcie, poznawajcie się nawzajemHey, listen, you guys get to know each other.
Idę, a wy się poznawajcie.All right, I'm gonna let you two get to know each other.
Ariel poznawała wszystkich sąsiadów.Ariel got to know everybody in the neighborhood.
Wpadła w narkotyki, poznawała, ludzi takich jak ty.She got mixed up with drugs, met people like you.
Chodzi o to, że im bardziej cię poznawałem , tym bardziej cię lubiłem.The point is the more I got to know you, the more I got to like you.
Ona była obok mnie nawet kiedy poznawałem tajniki gotowania.She even stuck around while I got some secret cooking tips. His passion for food was adorable. And there, in the middle of the park, we had our first kiss.
/Im bliżej ją poznawał, /tym bardziej chciał skończyć z takim życiem. /Żeby spróbować nowego z nią.And the more he got to know her, the more he realized he wanted out of his old life so he could have a shot at a new one with her.
Rozmawiając z innymi uczniami, poznawał zróżnicowane cele i nadzieje, jakie wiążą oni z nauką chińskiego.He got to know his fellow students, and reports on their varied goals and hopes for learning Chinese.
(Jason Lee był kiedyś zawodowym skaterem...) /Kiedy poznawaliśmy sąsiadów Maggie... /Joy spotkała się wreszcie /ze swoim adwokatem.As we got to meet Maggie's neighbors, Joy got to finally meet her lawyer.
- Z biegiem czasu poznawaliśmy się coraz lepiej.'Time went on, we got to know each other better and better.'
Na początku nie byliśmy sobie bliscy. Dopiero z czasem poznawaliśmy się wzajemnie.At first, we weren't familiar at all. Over time we got to know each other.
Pam i ja poznawaliśmy się tutaj.Pam and I, we got to know each other right out there.
Zamieszkaliśmy razem byliśmy szczęśliwi i wtedy... poznawaliśmy siebie.When we moved in together we were happy and then... we got to know each other.
Słuchaj, muszę spadać... ale... chciałbym ci powiedzieć, że miło mi się... ciebie poznawało.Listen, I got to go, but... I wanted to tell you that it's been educational.
Learning languages?