Postąpić (to do) conjugation

Polish
87 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
postąpię
I will do
postąpisz
you will do
postąpi
he will do
postąpimy
we will do
postąpicie
you all will do
postąpią
they will do
Imperative
-
postąp
you do!
niech postąpi
let him/her/it do
postąpmy
let's do
postąpcie
you all do
niech postąpią
let them do
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
postąpiłam
I did
postąpiłaś
you did
postąpiła
she did
postąpiłyśmy
we did
postąpiłyście
you all did
postąpiły
they did
Future feminine tense
postąpię
I will do
postąpisz
you will do
postąpi
she will do
postąpimy
we will do
postąpicie
you all will do
postąpią
they will do
Conditional feminine tense
postąpiłabym
I would do
postąpiłabyś
you would do
postąpiłaby
she would do
postąpiłybyśmy
we would do
postąpiłybyście
you all would do
postąpiłyby
they would do
Conditional perfective feminine tense
postąpiłabym była
I would have done
postąpiłabyś była
you would have done
postąpiłaby była
she would have done
postąpiłybyśmy były
we would have done
postąpiłybyście były
you all would have done
postąpiłyby były
they would have done
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
postąpiłem
I did
postąpiłeś
you did
postąpił
he did
postąpiliśmy
we did
postąpiliście
you all did
postąpili
they did
Future masculine tense
postąpię
I will do
postąpisz
you will do
postąpi
he will do
postąpimy
we will do
postąpicie
you all will do
postąpią
they will do
Conditional masculine tense
postąpiłbym
I would do
postąpiłbyś
you would do
postąpiłby
he would do
postąpilibyśmy
we would do
postąpilibyście
you all would do
postąpiliby
they would do
Conditional perfective masculine tense
postąpiłbym był
I would have done
postąpiłbyś był
you would have done
postąpiłby był
he would have done
postąpilibyśmy byli
we would have done
postąpilibyście byli
you all would have done
postąpiliby byli
they would have done
Impersonal
postąpiono by
there would be done
postąpiono by
there would be done

Examples of postąpić

Example in PolishTranslation in English
"Kiedy w niedzielę pytałam Boga, "jak postąpić, powiedział mi, żebym zrobiła to, co właśnie robię."Last Sunday in church, my dear one, when I asked the Lord what to do about it, I was told to act as I am acting now."
"Musiałem tak postąpić,"It's what I had to do,
- Ale tak należało postąpić.But it was the right thing to do.
- Bo tak należy postąpić!How can you be so sure? Because it's the right thing to do!
- Chcesz postąpić właściwie?- You want to do the right thing?
Cenię to, jak mocno staracie się utrzymać w biznesie, ale postąpcie mądrze.I appreciate how hard you've tried to stay in business, but do the smart thing.
"Myślę, że postąpiłam dobrze."I think I did all right."
"Wiem, że postąpiłam źle."I know what I did was wrong..."
- Mam nadzieję, że dobrze postąpiłam.I hope I did the right thing.
- Mam nadzieję, że postąpiłam słusznie.- I hope I did the right thing.
- Myślisz, że dobrze postąpiłam?- Do you think l did the right thing?
"To, że postąpiłaś słusznie, nie oznacza, że poczujesz się z tym dobrze"."just 'cause you did right, doesn't mean you get to feel right."
- Ale w ostateczności postąpiłaś słusznie?But you did the right thing?
- Dobrze postąpiłaś.- You did good.
- Może koniec końców postąpiłaś dobrze.- Well, maybe you did the right thing after all.
- Mówi , że słusznie postąpiłaś wydając go policji.-He says you did the right thing turning him into the police
- A ona tak nie postąpiła?- And she didn't do that?
- Dobrze postąpiła.- She did the right thing. - No, she didn't.
- Lisa postąpiła dobrze.- Lisa did a good thing.
- Powiedz...że słusznie postąpiła...-Tell her that she did the right thing.
/Lily postąpiła tak jak /każda rozsądna kobieta.Lily did what any sensible woman would do.
I nie zrobiłyśmy Pennsatucky psikusa, postąpiłyśmy wrednie.And we did not play a prank on Pennsatucky, we were mean.
Dobrze postąpiłyście.You did the right thing.
- Dlaczego tak postąpiły?- What did you do to make them act this way?
/Dzieciaki postąpiły bardzo mądrze.The kids did a really smart thing out there.
Jak te stwory postąpiły z twoim dziadkiem?About what those things did to your grandfather?
Komisja uważa, że wykazano, że państwo francuskie, CDC i La Banque Postale nie postąpiły jak rozważny inwestor w warunkach gospodarki rynkowej przystępując do zakupu nowej instytucji kredytowej/DMA, ponieważ 1) cena sprzedaży była wyższa od ceny rynkowej, a 2) transakcja kupna została przeprowadzona, aby zaradzić niedoskonałości rynki, nie zaś aby dokonać rentownej inwestycji.The Commission considers that it has been established that the French State, the CDC and La Banque Postale did not behave as informed market economy investors when they acquired the NEC/DMA because 1) the sale price was higher than the market value, and 2) the purchase was made in order to remedy a market shortfall and not to make a profitable investment.
W związku z tym władze Portugalii, nie wymagając spłaty odsetek, mimo istnienia mechanizmów wykonawczych w tym zakresie, nie postąpiły jak wierzyciel prywatny, którego celem byłoby przecież uzyskanie maksymalnej stopy procentowej.Therefore, by not requiring any interest payments at all, despite available enforcement mechanisms, the Portuguese authorities did not act like a private creditor would have done in order to maximise the rate of interest.
Więc pomimo tego, co jutro może się wydarzyć na sali, postąpiłabym tak jeszcze raz.Whatever happens with the examiners, I would do it all again.
Ty postąpiłabyś inaczej?Isn't that what you would do?
Tak postąpiłaby moja postać.It's what my character would do.
Tak postąpiłyby nasze postaci!It's what our characters would do.
Zielone Latarnie postąpiłyby podobnie.A Green Lantern would do no less.
- Ale przynajmniej dobrze postąpiłem.But the point is I did the right thing.
- Mama nie chciała Cię urazić... I źle postąpiłem nie mówiąc Ci o tym wcześniej, ale... W nawale tych wszystkich przyjęć i podróży, nie będziesz miała czasu opiekować się dzieckiem.- She didn't want to offend you... and I was wrong not telling you before, but with all those... receptions and trips, you won't have time to take care of her.
- Masz poranione serce. Źle z tobą postąpiłem.Your heart, Scarred, I did wrong to ya,
- Wszyscy inni uważają, że dobrze postąpiłem. - Nie postąpiłeś.- Everybody else thinks I did a good thing.
- Wydaję mi się, że postąpiłem.I think I did do the right thing.
- Carol... sądzę, że dobrze postąpiłeś i nie stanąłeś jej na głowę.Carol, I think you did the right thing you know, not stepping on her head.
- Dobrze postąpiłeś, młody.You did good, kid.
- Dobrze postąpiłeś.- You did the right thing.
- Dobrze z nią postąpiłeś.You did right by her.
- Myślę, że postąpiłeś właściwie.- I think you did the right thing.
- Ale postąpił źle i dobrze o tym wiesz.But it's not right what he did and you know it.
- Gdy Wu wróci, zabierze zobowiązania do Ala, by mu je wytłumaczył, dowie się, że Al postąpił uczciwie pod jego nieobecność.Wu gets back, he'll take Al the I.O.U. S for interpreting', find out Al did the rightful thing - while he was gone.
- Saddamie, on wie, że źle postąpił.Saddam, he knows what he did was wrong.
- Słusznie pan postąpił.You did the right thing.
- Uważam że postąpił słusznie.- I think he did the right thing.
- Myślisz, że postąpiliśmy źle?- You think we did the wrong thing?
-Mam nadzieję, że postąpiliśmy słusznie?- I hope we did the right thing. - We did. I can't figure out what this is all about.
Ale gdy kurz opadnie, zobaczysz, że postąpiliśmy słusznie.But when the dust settles I think you'll see that we did the right thing.
Chodzi mi o to, że postąpiliśmy słusznie...I mean, we did the right thing...
Ciekawe, jak postąpiliśmy ostatnio?How did we handle this before?
/Zawiadamiając mnie, /postąpiliście słusznie.You boys did the right thing calling me.
/Załatwiając sprawy po mojemu, /po naszemu, /będziecie odpinać wieczorem odznakę, wiedząc, że dobrze postąpiliście.You do things my way, our way, you'll unclip your badge at night knowing you did right.
Daj nam szansę, aby udowodnić, że postąpiliście słusznie.Give us a chance to prove you did everything right.
Dobrze postąpiliście.That was a nice thing you guys did in there.
- Gdybyśmy postąpili tak, jak chciał Sam... to wszystko skończyłoby się jeszcze gorzej.- If we did this thing that Sam wanted, it would of gone down way worse.
Ah Jing, nie zrobiłeś nic złego. To oni postąpili źle!You did nothing wrong, they did!
Chciałbyś żebyśmy z tobą też tak postąpili? To prawda, mamo!What if we did that to you?
Ci ludzie nie żyją bo postąpili nierozważnie.Those people are dead because they did exactly the wrong thing.
Dlaczego tak postąpili, dlaczego czuli, że muszą tak postąpić... z dzieckiem... które się urodziło... trochę inne.Why they did what I guess they felt they had to do to a child who was born a little different.
Ale jestem pewny, że postąpisz właściwie, panie.But I am sure you will do well, sir.
Chcę uszanować i spełnić jego wolę, Ty postąpisz tak samo.I will respect and obey the minister's wishes, and you will do the same.
Drew i Elena są pod twoim wpływem. Oczekuję, że dobrze postąpisz.Drew and Elena are under your influence now, and I am expecting that you will do the right thing.
/Właśnie dlatego, dzięki /swojej osobowości, tak też postąpi.And because of this talent, because of who she is, that is what she will do.
A teraz ma nadzieję, że wasza dwunastka postąpi dokładnie tak samo.And now she's hoping that the 12 of you will do exactly the same thing.
Bez werdyktu, ja... nie mam wiary, że Beutel postąpi słusznie.Without that verdict, i... don't have faith that beutel will do what's right.
I zaufać, że postąpi słusznie.And trust that she will do the right thing.
Jesteś zdenerwowany, słusznie, ale miej wiarę, że Ryszard postąpi słusznie...You're upset, rightly, but have faith that Richard will do what is right...
Nie mogę tego powiedzieć w imieniu każdego Kardasjanina, ale jeśli zostawicie nas w spokoju, postąpimy tak samo.I cannot speak for every Cardassian, but if you leave us alone, I suspect that we will do the same. Will this be acceptable to the Starfleet?
Gdy nadejdzie ten czas, wierzę, że postąpicie właściwie.If and when the time comes, I am confident you will do the right thing.
I wiem, że wszyscy tutaj postąpicie tak samo.And I know all of you out there will do the same.
Gdyby to samo spotkało ciebie, ja postąpiłbym tak samo.Brother, if you had been... I would do the same thing.
Gdybym musiał zrobić to jeszcze raz, postąpiłbym tak samo.If I had to do it again, I would do the same.
I gdybym musiał zrobić to jeszcze raz bazując na tych samych danych, wiedząc do czego to doprowadzi, postąpiłbym dokładnie tak samo.And if I had to do the same thing again based on the data, and I've seen what has happened to date, I would do exactly the same thing.
I nie obraź się, ale ja postąpiłbym podobnie.And no offense,but that's exactly what I would do.
Ja to rozumiem, ale... jeśli zadecydowałabyś zatrzymać to dziecko, to postąpiłbym tak, jak trzeba.I get that, but if you decided to keep the baby, I would do the right thing.
Nie postąpiłbyś tak samo?Isn't that what you would do in my shoes?
/Tak postąpiłby każdy dobry człowiek.It's what any good man would do.
Betty powiedziała, że Dillon postąpiłby właściwie gdyby miał przed sobą fakty.Betty said that Dillon would do the right thing if the facts were in front of him.
Czy tak postąpiłby dinozaur?Is that what a dinosaur would do?
/Uważamy, że ludzie powinni zdać sobie sprawę, /że FBI postąpiło identycznie.We think people have to realize that the FBI did the same thing.
Gdy robi się to, co zrobiłem, nie wystarczy samemu sobie powiedzieć, że postąpiło się słusznie.I say we grab some pretzels for the road... When you do what I did, it's not enough to tell yourself you did nothing wrong.
Komisja uważa, że wykazano, że państwo belgijskie nie postąpiło jak rozważny inwestor w warunkach gospodarki rynkowej przystępując do zakupu DBB/Belfius, ponieważ cena sprzedaży była wyższa od ceny rynkowej a państwo kupiło DBB/Belfius, aby zapobiec pogorszeniu się sytuacji finansowej grupy, a w konsekwencji belgijskiego systemu finansowego.The Commission considers that it has been established that the Belgian State did not behave like an informed market economy investor when it acquired DBB/Belfius since the sale price was higher than the market value and the Belgian State acquired DBB/Belfius to prevent the financial situation of the Group and therefore of the Belgian financial system from deteriorating.
Podobnie postąpiło przewodnictwo czeskie na nieformalnym szczycie w Brnie na wiosnę 2009 r.The Czech Presidency did the same at the Informal Council meeting in Brno in spring 2009.
Trzeba sobie wmawiać, że postąpiło się słusznie.Well, you tell yourself you did the right thing.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'do':

None found.
Learning languages?