Posieść (to do) conjugation

Polish
16 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
posiędę
I will do
posiędziesz
you will do
posiędzie
he will do
posiędziemy
we will do
posiędziecie
you all will do
posiędą
they will do
Imperative
-
posiędź
you do!
niech posiędzie
let him/her/it do
posiędźmy
let's do
posiędźcie
you all do
niech posiędą
let them do
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
posiadłam
I did
posiadłaś
you did
posiadła
she did
posiadłyśmy
we did
posiadłyście
you all did
posiadły
they did
Future feminine tense
posiędę
I will do
posiędziesz
you will do
posiędzie
she will do
posiędziemy
we will do
posiędziecie
you all will do
posiędą
they will do
Conditional feminine tense
posiadłabym
I would do
posiadłabyś
you would do
posiadłaby
she would do
posiadłybyśmy
we would do
posiadłybyście
you all would do
posiadłyby
they would do
Conditional perfective feminine tense
posiadłabym była
I would have done
posiadłabyś była
you would have done
posiadłaby była
she would have done
posiadłybyśmy były
we would have done
posiadłybyście były
you all would have done
posiadłyby były
they would have done
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
posiadłem
I did
posiadłeś
you did
posiadł
he did
posiedliśmy
we did
posiedliście
you all did
posiedli
they did
Future masculine tense
posiędę
I will do
posiędziesz
you will do
posiędzie
he will do
posiędziemy
we will do
posiędziecie
you all will do
posiędą
they will do
Conditional masculine tense
posiadłbym
I would do
posiadłbyś
you would do
posiadłby
he would do
posiedlibyśmy
we would do
posiedlibyście
you all would do
posiedliby
they would do
Conditional perfective masculine tense
posiadłbym był
I would have done
posiadłbyś był
you would have done
posiadłby był
he would have done
posiedlibyśmy byli
we would have done
posiedlibyście byli
you all would have done
posiedliby byli
they would have done
Impersonal
posiędnięto by
there would be done
posiędnięto by
there would be done

Examples of posieść

Example in PolishTranslation in English
Wydawało mi się, że posiadłam tajemnicę, którą muszę opowiedzieć. Ale nie wiedziałam, komu mam to powiedzieć.I felt like I had a secret to tell, but I didn't know who to tell it to.
Ale jak ty ją posiadłaś skoro nie było Ci dane zaznać matczynej miłości?But you... How did you learn that without the benefit of her love?
Kiedyś posiadłaś tą moc?You had the power once, didn't you?
Biegli z prokuratury znaleźli drobne rozbieżności, dzięki którym udowodnią, że je sfałszowałaś, a ich koronnym argumentem będzie to, że nie odniosłabyś połowy swoich sukcesów, gdybyś jako Emily Thorne nie posiadła sztuki fałszowania dokumentów.D.A.'s experts found small discrepancies which will prove it's a fake, and their argument will be that you couldn't have accomplished half of what you did as "Emily Thorne" without doing plenty of forging.
Jeżeli jakaś obca rasa posiadła technologię by uwięzić to coś ... a później użyła Ziemi jako swojego wysypiska ... Zrobili to tylko z jednego powodu ...If an alien race possessed the technology to trap that thing and use Earth as their personal toilet, they did so for one reason.
Jeżeli jakaś obca rasa posiadła technologię by uwięzić to coś... a później użyła Ziemi jako swojego wysypiska... Zrobili to tylko z jednego powodu...If an alien race possessed the technology to trap that thing and use Earth as their personal toilet, they did so for one reason.
Skąd posiadłem taką wiedzę?Where did I gain these insights?
- Gdzie posiadłeś takie umiejętności?Where did you acquire such skill?
Jak ją posiadłeś?How did you enter her?
Może i posiadłeś swoje ofiary, ale nie mogłeś ich zatrzymać. A teraz już ich nie ma. Zostałeś sam.Maybe you did possess your victims... but you couldn't keep them and now they're gone... and you're alone.
"Ja, Roger de Lodgerley, Rezydent Bedside i Wilts, zwany dalej jako strona pierwszego ustępu, Uprzednio wspomniany bezprawnie, w złym zamiarze, i bez podjęcia należnej ostrożności, podziwiał, pożądał, pochlebiał, pieścił, uwodził i innymi sposobami, posiadł Marię, współmałżonkę Henryka Tudora, zwaną dalej jako strona drugiego ustępu."In as much as I, Roger de Lodgerley, of Bedside Manor, Wilts, referred to as the party of the first part, did unlawfully, with malice aforethought and without taking due precaution, admire, covet, blandish, cosset, seduce and otherwise get at Marie,
Co to wszystko znaczy dla Andreottiego, który posiadł władzę czynienia zła z której korzystał całe życie?What did all this mean for Andreotti, once he'd achieved the power to do evil just as he'd always done evil in his life?
Czego nie dostrzegłem, gdy wstawiłem tego gościa do numeru... to że posiadł nade mną kompletną władzę.What I didn't count on was that when I incorporated this bloke into my act, he had complete power over me.
Gdybym ją posiadł, mógłbyś odpowiedzieć, przyjęła mnie jako męża co zmyłoby grzech przedmałżeński.If I have known her, you will say she did embrace me as a husband, and so extenuate the 'forehand sin.
Jak posiedliście te informacje?Explosive yield--200 isotons. How did you obtain this information?
Ale jak Dogonowie posiedli tę starożytną wiedzę o astronomii, która wydaje się być o setki lat bardziej zaawansowana od współczesnej nauki?But how did the Dogon acquire this ancient knowledge of astronomy that seems to be centuries more advanced than that of modern science?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'do':

None found.
Learning languages?