Pomyśleć (to think) conjugation

Polish
110 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
pomyślę
I will think
pomyślisz
you will think
pomyśli
he will think
pomyślimy
we will think
pomyślicie
you all will think
pomyślą
they will think
Imperative
-
pomyśl
you think!
niech pomyśli
let him/her/it think
pomyślmy
let's think
pomyślcie
you all think
niech pomyślą
let them think
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pomyślałam
I thought
pomyślałaś
you thought
pomyślała
she thought
pomyślałyśmy
we thought
pomyślałyście
you all thought
pomyślały
they thought
Future feminine tense
pomyślę
I will think
pomyślisz
you will think
pomyśli
she will think
pomyślimy
we will think
pomyślicie
you all will think
pomyślą
they will think
Conditional feminine tense
pomyślałabym
I would think
pomyślałabyś
you would think
pomyślałaby
she would think
pomyślałybyśmy
we would think
pomyślałybyście
you all would think
pomyślałyby
they would think
Conditional perfective feminine tense
pomyślałabym była
I would have thought
pomyślałabyś była
you would have thought
pomyślałaby była
she would have thought
pomyślałybyśmy były
we would have thought
pomyślałybyście były
you all would have thought
pomyślałyby były
they would have thought
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pomyślałem
I thought
pomyślałeś
you thought
pomyślał
he thought
pomyśleliśmy
we thought
pomyśleliście
you all thought
pomyśleli
they thought
Future masculine tense
pomyślę
I will think
pomyślisz
you will think
pomyśli
he will think
pomyślimy
we will think
pomyślicie
you all will think
pomyślą
they will think
Conditional masculine tense
pomyślałbym
I would think
pomyślałbyś
you would think
pomyślałby
he would think
pomyślelibyśmy
we would think
pomyślelibyście
you all would think
pomyśleliby
they would think
Conditional perfective masculine tense
pomyślałbym był
I would have thought
pomyślałbyś był
you would have thought
pomyślałby był
he would have thought
pomyślelibyśmy byli
we would have thought
pomyślelibyście byli
you all would have thought
pomyśleliby byli
they would have thought
Impersonal
pomyślano by
there would be thought
pomyślano by
there would be thought

Examples of pomyśleć

Example in PolishTranslation in English
"Beach Ball Piles" - taki tytuł. No, Fritz - dojechaliśmy na platformę... masz teraz o czym pomyśleć na przejażdzce.Well, Fritz, I see we arrived at the pad... so this will give you some things to think about... on a 39-million mile trip.
"Muszę pomyśleć."I have to think.
"Tchawica", musimy pomyśleć o sobie.Windpipe, we have to think of ourselves.
- A co miałem sobie pomyśleć?What was I supposed to think?
- Będę musiała nad tym pomyśleć.I'm gonna have to think this one out.
"A jeśli twoje serce milczy..." "Zamknij oczy i pomyśl o swoich rodzicach."And if even that doesn't give you any answers... close your eyes and think ofyour parents.
"Budząc się rano, pomyśl, jaki to wspaniały skarb żyć, oddychać i móc się radować, kochać i myśleć."When you arise in the morning, think what a privilege it is to be alive. To breathe, to enjoy, to love, to think. - Lionel?
"Gdziekolwiek zobaczysz wodę, pomyśl o mnie ""Where you see water, think of me"
"Och, pomyśl, co powiedziałby Kester.""Oh, think of what Kester would say."
"Posłuchaj... tylko pomyśl."Do listen... just think.
- Cóż, pomyślmy...- Uh, let's think it over.
- Nie wiem, pomyślmy.Oh, I don't know, let's think.
- Nie, pomyślcie o tym. Mówię poważnie.Really think about it.
- Proszę, pomyślcie o dziecku.- Please think about the baby.
! Tak, wiesz, to samo pomyślałam!Yeah, do you know, that's exactly what I thought!
"... więc pomyślałam, że zrobię sobie krótkie wakacje."... so I thought I'd take a short vacation.
"Ale pomyślałam, że cię zapytam,"Oh, but I thought I'd ask you Just the same
"Dokładnie", pomyślałam."She's right." I thought.
"Gdy się katapultowałam, pomyślałam w przerażeniu (do którego przyznałam się 44 lata później) widząc jezioro: "Pan wysłał jedną kobietę, która zostanie zwrócona do wody!""When I catapulted I thought to myself in silent horror, - which I finally admitted 44 years later - I saw the lake below me and my first thought was, "The lord has sent one woman who will be reclaimed into the water!"
- A czy choć przez sekundę pomyślałaś o Paulie?That's not fair. Have you given one minute's thought to Polly?
- Czekaj, czy pomyślałaś o pozwoleniu?- Wait, have you thought about permits?
- Czy Ty kiedykolwiek pomyślałaś o tym czego ja chcę?- Have you ever thought what I want?
- Czy kiedykolwiek pomyślałaś o tym, żeHave you ever thought of it?
- Dziękuję, że o tym pomyślałaś.Oh, yes. Very thoughtful.
"Dobrze, pomyślała, kiedy wiatr splótł jej włosy.""Good, she thought, as the wind gathered up her hair."
"Dobrze, pomyślała,"Good, she thought,
"Na co zda się książka bez ilustracji? - pomyślała Alicja"."What is the use of a book, thought Alice, without pictures?"
"Nie idź", pomyślała."Don't go," she thought.
"Nigdy bym nie pomyślała, że znów cię zobaczę.""I thought I'd never see you again."
- Maj 1843 Wiedziałyśmy, że umówiliście się na cichy ślub, ale pomyślałyśmy, że mała uroczystość musi być zagwarantowana!We knew you'd settled on a quiet wedding, but still thought a little celebration warranted!
-Jest taki sposób, żeby stworzyć światło. I pomyślałyśmy, co by było, gdyby stworzyć sztuczne światło słoneczne?- There's this thing where you create light, and we thought, what if we could make simulated sunlight?
Caroline i ja pomyślałyśmy, że uporamy się z domem.Caroline and I thought that we would tackle the house.
Cóż, za nim się przeprowadzisz, pomyślałyśmy, że jest coś o czym powinieneś wiedzieć.Well, before you move, we thought there was something you should know.
I pomyślałyśmy, "wejdziemy, rozejrzymy się, nic wielkiego". Dziewczęca zabawa, prawda?And we thought, "we'll just go in, look around, no big deal." Just girl fun, right?
- I nigdy nie pomyślałyście, żeby powiedzieć mi, że mam trzeciego wnuka?And you never thought to tell me I have a third grandchild.
Chcecie mi powiedzieć, że nie pomyślałyście o tym, że się dotykałyśmy?Are you going to tell me that you haven't thought of all the times we've touched each other?
I nigdy nie pomyślałyście, żeby kogoś o tym powiadomić?And you never thought to report it?
Nie, pomyślałyście po prostu, że usłyszycie pikantne szczegóły.No, you just thought you'd get the juicy details.
O tym pewnie nie pomyślałyście?Have you thought about that, have you?
Albo pomyślały, że skoro młodsi, to lepiej tańczą.Or they thought those young guys would be better dancers than us. No, no.
Chyba pomyślały, że Teal'c je odprowadzi.I guess they thought Teal'c could get 'em home.
Co by sobie pomyślały, widząc trzęsącą się ciężarówkę?what would they have thought if--if they see a truck going up and down?
Inne studia to usłyszały i pomyślały, że to dodatkowy dżwięk gitary.And the other studios heard "Chicka"... and thought it was a guitar making more sounds.
Najwyraźniej Betty i Veronica pomyślały, że dobrze będzie dodać leki rozkurczowe do drinka Sage.Apparently betty and Veronica here thought it would be a good idea to put muscle relaxers in sage's drink.
Gdybym cię nie znała, pomyślałabym że to jakaś gra.Jean-Luc, if I didn't know you better, I would think you were playing games with me.
Gdybym nas nie znała, pomyślałabym, że jesteśmy przyjaciółkami.I would think we were almost friends. What?
Myślałam, że jako osoba innej rasy i do tego lekarz pomyślałabyś dwa razy, nim użyłabyś tego określenia jako epitetu.I would think that as a woman of color and as a doctor, no less, that you would think twice before using that word as a punch line.
'Większość ludzi pomyślałaby, że bycie tutaj jest najgorszą rzeczą , która mogłaby się zdarzyć'.'Most people would think being in here is the worst thing that could happen.'
- Nie wiem, co pomyślałaby o tym Claire.Oh, I'm not sure what Claire would think about that. Well, bring her along.
Boli mnie to, co pomyślałaby moja żona, gdyby dożyła tego widoku.Kills me what my wife would think if she'd lived to see this.
Bystra osoba pomyślałaby, że ktoś cię adoruje.A smarter man would think you were being wooed.
Kim jesteś, żeby mówić mi, co kobieta, z którą żyłem... przez 25 lat, pomyślałaby albo powiedziała o mnie?I mean, who in the hell are you to tell me what the woman I lived with... for 25 years would think or say about me?
Chciał pan wiedzieć, co pomyślałyby moje dzieci będąc tutaj.You wanted to know what my children would think if they were here now.
! Zabierałem się za oglądanie filmu na twoim wielkim telewizorze, ale pomyślałem, że najpierw skorzystam z bąbelkowej toalety.Well, I was getting ready to watch a movie on your big TV, but first I thought I'd use your hot bubbly toilet.
"Gdy zobaczyłem ją idącą ulicą, pomyślałem, że to Schelly, Schelly"When I saw her walking down the street, I thought she was Shelly! Shelly! Aw, man!
"Hmm... mnie też o mało nie zjedzono" oto co pomyślałem.I just realized, "Wow! I was pretty close to gettin' eaten myself" is what I thought.
"I pomyślałem wtedy o tobie... drogi przyjacielu..."And I thought of you, dear friend.
"Jadąc do domu, pomyślałem o starym powiedzeniu."Driving home, I thought of an old saying about...
"Miło, że o mnie pomyślałeś, Les."That was very thoughtful of you, les."
- Ale to pomyślałeś, pomyślałeś, że mógłbyś mnie zabić?But you thought it, you thought you could kill me?
- Co pomyślałeś?I just thought that... You thought what?
- Cokolwiek tu budujesz. - Miło, że o mnie pomyślałeś.That's very thoughtful of you, Charlie.
- I ani razu nie pomyślałeś inaczej?- You never once thought otherwise?
! Czy ktoś o tym pomyślał? !I mean, has anyone thought about that?
" łatwiej odmawiać niż , " pomyślał."Hail Marys are easier to say than Our Fathers, " he thought.
"Ale chcemy tego, czego chcemy", pomyślał Richard."But we want what we want," Richard thought,
"Ani mnie", pomyślał Biały Mike.And not for me, "thought Mike White.
"Babcia ucieszy się na widok bukietu z tych ślicznych kwiatków" - pomyślał."Grandma would love a bouquet of these pretty flowers", she thought.
'Ponieważ minęło kilka lat 'od kiedy Jimmy jeździł samochodem za rozsądną cenę, pomyśleliśmy, że on trochę się ustatkował.''Because it had been several years 'since Jimmy had driven a Reasonably Priced Car, 'we thought he might have mellowed.'
- 'Tutaj, w The Hour,' pomyśleliśmy, jaki jest lepszy sposób, by zobrazować szybko rozwijające się wydarzenia ostatnich dni, 'niż podczas wyścigów? '- 'Here at The Hour, we thought what better way to view the fast-unfolding events of recent days 'than by our very own day at the races?
- A my pomyśleliśmy, że skoro nie wpadliśmy na weekend twojego pierwszego roku,- And we thought since we hadn't gone to your parents' weekend your freshman year,
- Dobra, pomyśleliśmy o wszystkim?Okay, have we thought of everything?
- Hmm, pomyśleliśmy, że chciałbyś jedno ubrać.- Well, we thought you'd like to wear one.
- Ciekawe, że tylko wy dwoje tak pomyśleliście.- Funny that only two of you thought that.
- I nigdy nie pomyśleliście żeby mi trochę odpalić?- And, you know, God forbid, you never thought of giving me a little piece of that?
"Ale szczęście!" - pomyśleli."What good fortune!" they thought.
- A gdyby pomyśleli, że nas nie ma? /- What if they thought we were gone?
- A gdyby pomyśleli, że nas nie ma?Well what if they thought we were gone?
- Nie, zauważyli Gabrielę i pomyśleli że to rozejm.No,no,they saw Gabrielle, and they must've thought it was a truce.
- Pewnie dowiedzieli się że posterunek będzie zamknięty i pomyśleli że droga jest czysta.- They probably new that the station was to close and thought the road was clear.
# Nigdy nie pomyślisz o... #♪ Oh you ne'er will think on... ♪
- Nie. Gdy jakąś złowisz, spojrzysz na nią... na życie, które zniszczyłeś i pomyślisz:When you catch one, no matter what kind it is you will stop and you will look at it at this piece of life you destroyed, and you will think:
- Być moze, madame, Jęli będzie pani wystawiona na wzrok opini publicznej a takze na jej drwiny tak długo jak moja rodzina była, Niech znów pomyśli pani o tej rozmowie.Perhaps, madame, when you have been in the public eye and available for ridicule for as long as my family has, you will think again about this conversation.
- Cała Anglia też tak pomyśli.- All England will think so.
- Frankie, jeśli odsuniesz się na bok w tej sprawie, to nikt nie pomyśli o tobie gorzej.- Frankie, if you need to step aside on this, no one will think any less of you.
- Jestem pewny , że twoja data pomyśli tak również.- I'm sure your date will think so too.
- Ktoś pomyśli, że się nie znamy.People will think we're strangers.
- Gliny pomyślą, że to pistolet.- The cops will think it's a gun.
- Jeszcze pomyślą, że coś kombinujesz.People will think you' re up to no good.
- Jeśli nie, ludzie pomyślą...If you don't, people will think... that i'm afraid.
- Ludzie pomyślą że...- People will think you're--
- pomyślałbym, że to sprawka Robina.I would think this was Hood's work.
Cóż, z takim obrotem spraw, pomyślałbym o dodaniu morderstwa pierwszego stopnia do mojego resume.Well,with the way things are going now, I would think about adding felony murder to my resume.
Dwa razy pomyślałbym, zanim znowu bym się odezwał, Rick.I would think long and hard before I spoke again, Rick.
Ale jak pożyczasz ciało to i pożyczasz szafę. Widzisz, mój drogi, pomyślałbyś, że kobieta wymysliła podomkę.But if you borrow the body, you have to borrow the closet and, my dear, you would think the woman invented the housecoat.
- Nikt nie pomyślałby...Nobody would think to look-- What kind of something?
- Rolf pomyślałby, że jestem szalona.- Rolf would think I was crazy.
Co pomyślałby sobie 10-letni-ty, gdyby mógł cię teraz zobaczyć?What do you think the 10-year-old you would think about you if he could see you now?
Czy Nick pomyślałby tak o tobie?- Is that what Nick would think of you?
Człowiek pomyślałby, że w tak ważnej książce będzie skorowidz.In a book this important, you would think it would have an index.
- Tak jest, i mówiąc o Porsche Panamera, pomyślelibyście, że niemożliwym jest stworzenie brzydszego samochodu. - Tak.Yes, it is, and talking about the Porsche Panamera, you would think, would you not, that it's impossible to make that car any uglier.
Co pomyśleliby wyborcy, gdybyśmy zaczęli mówić prawdę?Imagine what the voters would think if we started telling the truth.
Gdybym to zrobiła, wszyscy pomyśleliby, że zostałam zmuszona przez śmiertelnika.If I did, everyone would think I was pressured into it by some mortal.
Inaczej pomyśleliby, że o tym wiedziałeś.I had to. Otherwise, they would think you knew
Kumple pomyśleliby, że mi odbiło.My friends would think I'm crazy.
"A" pomyślało o wszystkim."A" thought of everything.
Bazując na twoich ostatnich meczach i niedawnej karze, kierownictwo pomyślało, że może jest coś na rzeczy, i że chciałbyś o tym porozmawiać... prywatnie.Well, based on your last few games and your most recent penalty, management thought that maybe there were some things at you would like to talk about...privately.
Chyba moje pół-anielskie dziecko, pomyślało, że fajerwerki będą ładniejsze niż wnętrzności demona.I think my half-whitelighter baby thought that fireworks would be prettier than demon guts.
Gdyż moich pięciu stwórców pomyślało, że taki jest zamysł boski.Because my five creators thought that God wanted it that way.
I żadne z was nie pomyślało o zabezpieczeniu?And no one thought to use protection?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'think':

None found.
Learning languages?