Pominąć (to skip) conjugation

Polish
28 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
pominę
I will skip
pominiesz
you will skip
pominie
he will skip
pominiemy
we will skip
pominiecie
you all will skip
pominą
they will skip
Imperative
-
pomiń
you skip!
niech pominie
let him/her/it skip
pomińmy
let's skip
pomińcie
you all skip
niech pominą
let them skip
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pominęłam
I skipped
pominęłaś
you skipped
pominęła
she skipped
pominęłyśmy
we skipped
pominęłyście
you all skipped
pominęły
they skipped
Future feminine tense
pominę
I will skip
pominiesz
you will skip
pominie
she will skip
pominiemy
we will skip
pominiecie
you all will skip
pominą
they will skip
Conditional feminine tense
pominęłabym
I would skip
pominęłabyś
you would skip
pominęłaby
she would skip
pominęłybyśmy
we would skip
pominęłybyście
you all would skip
pominęłyby
they would skip
Conditional perfective feminine tense
pominęłabym była
I would have skipped
pominęłabyś była
you would have skipped
pominęłaby była
she would have skipped
pominęłybyśmy były
we would have skipped
pominęłybyście były
you all would have skipped
pominęłyby były
they would have skipped
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pominąłem
I skipped
pominąłeś
you skipped
pominął
he skipped
pominęliśmy
we skipped
pominęliście
you all skipped
pominęli
they skipped
Future masculine tense
pominę
I will skip
pominiesz
you will skip
pominie
he will skip
pominiemy
we will skip
pominiecie
you all will skip
pominą
they will skip
Conditional masculine tense
pominąłbym
I would skip
pominąłbyś
you would skip
pominąłby
he would skip
pominęlibyśmy
we would skip
pominęlibyście
you all would skip
pominęliby
they would skip
Conditional perfective masculine tense
pominąłbym był
I would have skipped
pominąłbyś był
you would have skipped
pominąłby był
he would have skipped
pominęlibyśmy byli
we would have skipped
pominęlibyście byli
you all would have skipped
pominęliby byli
they would have skipped
Impersonal
pominięto by
there would be skipped
pominięto by
there would be skipped

Examples of pominąć

Example in PolishTranslation in English
- Jestem gotowa to pominąć - i już się pobrać.I'm ready to skip this and get married.
"Jeśli mogę Ci coś podpowiedzieć, to pomiń te fragmenty.."May I suggest that you skip over the parts... "you don't like.
- Nic. Może pomiń tę część, w której mnie okłamujesz i powiedz mi od razu, co planujesz.Why don't we just skip the part where you lie to me and get right to the part where you tell me what you're gonna do?
Albo pomiń element pokerowej twarzy.♪ We know the action Okay, or skip the game face.
Albo pomiń ukłon...Just skip the curtsey Just remember to watch your tones.
I pomiń grę wstępną.And skip the foreplay.
"Dobra, ale pomińmy kąpiel." - Dlaczego?"Okay, but let's skip the bath. "
Dobrze, pomińmy tę gadkę wstępną i przejdźmy do interesów.Okay, but let's skip the small talk and get down to business.
Chyba pominęłam ten krok.Guess I kinda skipped that step.
Nie musisz tego mówić trenerowi że pominęłam śniadanie, prawda?You don't need to tell the coach I skipped breakfast, right?
- No. Byłaś naprawdę mądra i pominęłaś kilka klas?Were you like, really, really smart and skipped a bunch of grades?
Ale zabrzmiało. I pominęłaś kilka stopni.Well, it did, and you skipped a few rungs, by the way.
Jako niemowlę pominęłaś raczkowanie i od razu chodziłaś.You skipped crawling and went straight to walking.
Chyba coś pominęła.I think she skipped a step.
Przez to pominęła niektóre warstwy i lufa stała się za słaba w niektórych miejscach, by wytrzymać wystrzał.Now, it resulted in some layers being skipped, making the barrel too weak in some places to contain the explosion when a bullet's fired.
Ale pominąłeś numer 7 i zabrałeś się od razu do 8, Justin.But you skipped number 7 and went right to 8, Justin.
Chyba coś pominąłeś.I think you skipped something.
Cleveland, pominąłeś radosne i smutne picie i poszedłeś prosto na wściekłe picie.Man, Cleveland, you skipped fun drunk and sad drunk and went straight to angry drunk.
Hej, pominąłeś je!Hey, you skipped! Skipped!
Był na dalekim patrolu i pominął odkażanie.He was on deep probe and skipped decontamination.
Jedną z tych instrukcji, którą pominął pan Hamilton... jest wola Reda, aby każdy z was wyszedł po tym, jak otrzyma swoją część majątku.One of those instructions Mr. Hamilton skipped over... is Red's desire that each of you vacate after receiving your portion of the estate.
Jimmy pominął solówkę i przeszedł do drugiej zwrotki "Tancerki Hula". Zniweczył tym plan Nathana.Jimmy has skipped the ukulele solo and moved on to the second verse of 'Tardicaca hula gal' this has set back Nathan's plans immensely.
- Chyba coś pominęliśmy.Well, I think we skipped a part. Oh?
Chciałam to uściślić, bo pominęliśmy fazę kim-jesteśmy-dla-siebie-i-dokąd-zmierzamy.And I point that out because we skipped over the "who are we and where is this going?" Stage.
Jakimś cudem pominęli część związaną z wampirami.They skipped the part involving vampires.
Ostatnim razem, gdy mieli szansę mnie awansować... ostatnie dwa razy, po prostu mnie pominęli.Last time they had a chance to bump me up... last two times, They just skipped right over me.
To znaczy, wiesz, pominęli¶my ukończeniu tegoI mean, you know, we skipped graduation for this.
Yeah, jakby serce pominęło jakiś skurcz.Yeah, like my heart skipped a beat.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'skip':

None found.
Learning languages?