Pokryć (to cover) conjugation

Polish
65 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
pokryję
I will cover
pokryjesz
you will cover
pokryje
he will cover
pokryjemy
we will cover
pokryjecie
you all will cover
pokryją
they will cover
Imperative
-
pokryj
you cover!
niech pokryje
let him/her/it cover
pokryjmy
let's cover
pokryjcie
you all cover
niech pokryją
let them cover
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pokryłam
I covered
pokryłaś
you covered
pokryła
she covered
pokryłyśmy
we covered
pokryłyście
you all covered
pokryły
they covered
Future feminine tense
pokryję
I will cover
pokryjesz
you will cover
pokryje
she will cover
pokryjemy
we will cover
pokryjecie
you all will cover
pokryją
they will cover
Conditional feminine tense
pokryłabym
I would cover
pokryłabyś
you would cover
pokryłaby
she would cover
pokryłybyśmy
we would cover
pokryłybyście
you all would cover
pokryłyby
they would cover
Conditional perfective feminine tense
pokryłabym była
I would have covered
pokryłabyś była
you would have covered
pokryłaby była
she would have covered
pokryłybyśmy były
we would have covered
pokryłybyście były
you all would have covered
pokryłyby były
they would have covered
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pokryłem
I covered
pokryłeś
you covered
pokrył
he covered
pokryliśmy
we covered
pokryliście
you all covered
pokryli
they covered
Future masculine tense
pokryję
I will cover
pokryjesz
you will cover
pokryje
he will cover
pokryjemy
we will cover
pokryjecie
you all will cover
pokryją
they will cover
Conditional masculine tense
pokryłbym
I would cover
pokryłbyś
you would cover
pokryłby
he would cover
pokrylibyśmy
we would cover
pokrylibyście
you all would cover
pokryliby
they would cover
Conditional perfective masculine tense
pokryłbym był
I would have covered
pokryłbyś był
you would have covered
pokryłby był
he would have covered
pokrylibyśmy byli
we would have covered
pokrylibyście byli
you all would have covered
pokryliby byli
they would have covered
Impersonal
pokryto by
there would be covered
pokryto by
there would be covered

Examples of pokryć

Example in PolishTranslation in English
"Ostrza! Ruszają się w ziemi, aby pokryć nasiona, po tym jak zostaną rzucone."'These move through the ground to cover the seeds after they have dropped.
- A on musiał jedynie pokryć koszty przelotu.- He just had to cover the cost of the flight.
- Muszę je pokryć.- Got to cover it up.
- Nie jest źle, 200 dolarów powinno pokryć straty.Two hundred bucks ought to cover it. Two hundred bucks?
- Tak się stało, że musiałem trochę pomanipulować pieniędzmi klientów, aby pokryć niektóre wydatki.I got into this thing where I had to move a little client money around temporarily to cover some expenses.
"Po małym wypełnieniu, pokryj kawałek topionym woskiem.""After some filing, cover the bit with molten wax."
# Gdy życie ciągle daje ci anchois, # pokryj je po prostu dodatkowym serem # i zrób pizzę.When life keeps handing you anchovies? Just cover them up with some extra cheese? And make a pizza with what you've got?
# Wiesz Jojo, # gdy życie ciągle daje ci anchois, # pokryj je po prostu dodatkowym serem # i zrób pizzę.You know, Jojo... When life keeps handing you anchovies? Just cover them up with some extra cheese?
- Co robią masz na myśli, "pokryj wyjście"?- What do you mean, "cover the exit"?
Ok, pokryj całe jej ciało tym olejkiem.Okay, cover her entire body with this oil.
A teraz pokryjmy się miodem i pobiegajmy po farmie niedźwiedzi starego McGuilicutty'ego.Now, let's cover ourselves in honey and run through Old Man McGuilicutty's bear farm.
Coś wam powiem, zatrzymajcie oryginał, pokryjcie wydatki.I tell you what, you keep the original artwork, cover expenses.
Zbudujcie tam jeszcze jeden basen... i sprawcie, żeby woda spływała z niego niczym z wodospadu. Ściany pokryjcie złotymi płytami. By odbijały światło.Build another pool up there... and have it spill into the pool below as a waterfall... and cover the walls with golden tiles.
Już pokryłam jego wydatki.I already covered his expense.
Chcąc wstać, kilkakrotnie pociągnąłem, aż moja twarz pokryła się czymś, co uznałem za... sok roślinny.In order to help myself up, I repeatedly tugged on it... until my face was covered in what I assumed... was sap.
Chmura pyłu pokryła 3/4 Stanów Zjednoczonych.The ash cloud had covered three quarters of the United States.
Dotacja częściowo pokryła koszty modernizacji i dostosowania infrastruktury studia, a częściowo koszty dostosowania nowych budynków administracyjnych.The grant partly covered the modernisation and upgrading of the studio facilities and partly the development of new administration facilities.
Francja odpowiedziała, że kwota pomocy publicznej i prywatnej, czyli 5930000 EUR pokryła, z jednej strony, koszty restrukturyzacji (3649494 EUR) a, z drugiej strony, część zapotrzebowania na kapitał obrotowy, które przewyższało potrzeby związane z restrukturyzacją.France replied that the amount of EUR 5930000 in public and private contributions covered, on the one hand, the costs of restructuring (EUR 3649494) and, on the other, part of the working capital requirements over and above the requirements related to restructuring.
Francja wprowadziła zatem pomoc na rzecz ratowania przewoźnika; pomoc, trwająca maksymalnie sześć miesięcy z możliwością przedłużenia, wynosząca maksymalnie 30,5 mln EUR (200 mln FRF), została przekazana w dniu 9 stycznia 2002 r. w wysokości 16,5 mln EUR; pozostała kwota wynosząca 14 mln EUR została przekazana w dniu 28 lutego 2002 r. Pomoc ta pokryła prawdopodobnie jedynie część krótkoterminowych potrzeb przewoźnika.€16,5 million of this aid, to last for a maximum of six months, but renewable and as a part of a maximum amount of €30,5 million (FRF 200 million) had already been paid by 9 January 2002. The balance of €14 million was paid on 28 February 2002. This aid would have covered only a part of the company's short-term requirements.
- Myślałam, że pokryłyśmy bardzo ładnie.Well, I thought we covered pretty well.
/ten w gazetach, tamten na afiszach, /którymi pokryły się wkrótce mury;this one produced it in the newspapers, that one in posters... that quickly covered the walls;
Ciało pokryły purpurowe plamy.Her body was covered with purple spots.
Intensywność katastrofy spowodowała, że w ciągu sekund miasto pokryły chmury kurzu.The intensity so strong, within seconds a cloud of dust covered the city.
Jej siły... powróciły gdy ścieżki... pokryły się jesiennymi liścmi.Her strength... returned when the paths... were covered with autumn leaves.
Kiedy ich ciała spoczęły na dnie morza, z wolna pokryły się błotem, które przez miliony lat zmieniło się w skamielinę.Sometimes, as their bodies lay on the sea floor, they were slowly covered with mud, that over millenia, eventually turned to stone.
Jednakże zgodnie z prawidłową logiką zyskowności inwestor czuwałby nad uczynieniem swojej inwestycji (w danym przypadku – statku) rentowną, zapewniając sobie czerpanie zysków z inwestycji, które pokryłyby koszty nabycia i zawierałyby satysfakcjonującą marżę zysku.In the normal process of capitalisation, an investor would make sure of capitalising on his investment (in this case, the vessel) by securing a return on the investment that would cover his purchasing costs and include an adequate profit margin.
Cóż, pokryłem jej część, więc wisi mi osiem dolarów.Well, I covered her share, so she owes me eight bucks.
I wczoraj pokryłem czesne dziewczynek...And last night I covered the girls' tuition --
Któregoś wieczoru, wyszłaś bez płacenia, a ja pokryłem twoją część rachunku.The other night, you left before you paid, I covered your share.
Nie, pokryłem.No, I covered it.
Przypuszczałem, że tajemnicze zdarzenia mogą wystąpić tutaj, więc pokryłem tą salę ultrafioletowym proszkiem.I thought our mysterious pranksters might be here tonight, so I covered the meeting hall with ultraviolet powder.
A wiedząc, że Waffles lubi wołowinę, pokryłeś go stekami z łaty wołowej.And knowing waffles' taste for beef, you covered him in flank steak.
# A ciebie pokrył on żałobną poświatą# And it covered you in blue
- Tak, kiedy śnieg wszystko pokrył.Only because it's covered with snow.
- Założę się że to było jak w Pomjejach popiół pokrył wszystko, dusząc każdego kto chciał się wydostać.- I'll bet you it's like Pompeii. Ash covered everything, suffocated those who couldn't get away.
Jako pracownik Truth, klub pokrył koszta, ale dziękuję za waszą hojność.As an employee of Truth, I was covered, but I thank you for your generosity.
Każdy pokrył płynną formą narkotyku.He covered each one with a liquid form of the drug.
I pokryliśmy jeszcze raz płytą.And covered it again with wooden plates
Myślę, że oboje już to pokryliśmy.I mean, I think we pretty much both have that covered.
Oczywiście, że jesteśmy w śmietniku, pokryliśmy Joy śmieciami w trakcie nagrywania kasety na przesłuchanie.- Of course we're in a Dumpster. We covered Joy in garbage on her audition tape. Whoa.
Brak obrażeń głowy, ale pokryli go tym całego.No indication of head trauma, but they covered this guy from top to bottom.
Cały pokryli plastikiem.It's covered with plastic.
Ci faceci pokryli czymś okna.These guys have covered their bases here.
Dlatego, że koszty pokryli częściowo dwaj różni ubezpieczyciele i nie pokryto wszystkiego.That's because you're partially covered by two different insurance carriers, and there are gaps in the coverage.
Irańczycy umocnili dach żelbetonem, a potem pokryli go...The Iranians hardened the roof with reinforced concrete, and then they covered it with... Estes.
Jeśli nie przekażesz mi kodu, pokryję ten pokój twoją krwią.If the next thing out of your mouth isn't the code, I will cover this room with your blood.
- To cię pokryje.Oh. - This will cover you.
10 SBD pokryje naszą północną flankę.10 SBDs will cover our northern flank.
Akcjonariusze Carsid postanowili, że przedsiębiorstwa, dla których przeznacza się produkcję kęsisk płaskich, pokryją koszty produkcji stosownej ciągarki.Carsid’s shareholders agreed that the companies for which the production of slabs is intended will cover the production costs of the relevant plant.
Dothrakowie wierzą, że kiedyś zjawotrawy pokryją cały świat i nastąpi koniec.The Dothraki believe that one day it will cover everything-- that's the way the world will end.
Fundusze te pokryją koszty struktury wsparcia EIT oraz wymiaru europejskiego projektu, łącznie z kosztami transferu wiedzy, koordynacji oraz mobilności potrzebnej do podtrzymania zintegrowanej pracy WWI.These funds will cover the costs of the EIT support structure and of the project’s European dimension, including the costs of knowledge transfer, coordination and mobility required to sustain the integrated work of the KICs.
Jastrzębie je pokryją.Hawks will cover it.
Jeśli jest jakiś problem z ubezpieczeniem, po prostu powiemy ludziom z programu wymiany, /że Tolchukowie pokryją koszta.If there is an insurance problem, we'll just have to tell that exchange program that the Tolchuks will cover it.
Dlatego też wkład własny w wysokości [… około 500] mln PLN pokryłby 40 % tych kosztów restrukturyzacji.As a result, the own contribution of PLN [… around 500] million would cover 40 % of these restructuring costs.
Kwestia polega więc na tym, czy wspomniany wyżej zwrot z inwestycji w wysokości 7,2 % pokryłby związane ryzyko i czy byłby do przyjęcia dla prywatnego inwestora udzielającego podporządkowanej pożyczki udziałowej.The question is therefore whether the abovementioned return on investment of 7,2 % would cover the risk involved and be acceptable for a private investor granting a subordinated participating loan.
Aż jego ciało pokryło się krwawiącymi ranami.Until his body was covered in wounds and bleeding Without any reason
I wcieliła się w drobnolistne kwiecie, które jej mogiłę pokryło.For she became a small-leafed flower Which covered her grave mound.
Moje ubezpieczenie pokryło tylko cztery sesje.My insurance only covered four therapy sessions.
Nie wiem, skąd Pete ją wziął, ale to pokryło jego dług.I don't know where pete got it, but it covered his debt.
No cóż, Drama nas przenocował, ale to moje 15 tysięcy pokryło wszystkie wydatki.Well, Drama put us up, but it was my 15 gs that covered all the expenses.
Oni mają ubezpieczenie, które pokryłoby koszty.They have insurance, which would cover it.
Państwo pokryłoby łączny koszt zamknięcia oddziałów, które nie zostałyby przejęte przez BIC, oraz wypłaty odszkodowań dla zwolnionych pracowników lub pracowników, których miejsce zatrudnienia uległoby zmianie;The State would cover the total cost of closing the branches not taken over by BIC and of paying compensation to dismissed employees or to employees whose place of employment would be changed;
Posłuchaj, przyjechałem bo... nie mogłem znaleźć dobrej pracy w Tucson, a ubezpieczenie Meade'a pokryłoby wszystkie wydatki na dziecko, więc...(MUMBLlNG QUESTlONlNGLY) l couldn't really find a great job in Tucson. And the Meade health insurance would cover all the medical expenses for the baby, so... Oh.
W odniesieniu do AssetCo, metodologia proponowana przez Komisję, zdaniem Zjednoczonego Królestwa, opiera się na założeniu, że Zjednoczone Królestwo pokryłoby różnicę pomiędzy wartością księgową a wartością rynkową aktywów.With regard to AssetCo, the methodology advanced by the Commission, according to the United Kingdom, is based on the assumption that the United Kingdom would cover the difference between the book value and the market value of the assets.
W ramach procedury przetargowej rząd węgierski przedstawił wszystkim oferentom te same warunki umowne, w tym zobowiązanie do zapewnienia odszkodowania na wypadek postępowania spornego, które pokryłoby zobowiązania wynikające z zagrażających i nieznanych roszczeń spornych wobec Postabanku, powstałe w okresie do pięciu lat po zawarciu umowy kupna-sprzedaży [3].In the tender procedure the Hungarian Government offered all bidders the same contractual terms, including an undertaking to provide indemnity in the event of litigation that would cover payment liabilities arising from threatened and unknown litigation claims in respect of Postabank arising up to five years after the conclusion of the sale and purchase agreement [3].

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'cover':

None found.
Learning languages?