Pokładać (to put) conjugation

Polish
40 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
pokładam
I put
pokładasz
you put
pokłada
he/she/it puts
pokładamy
we put
pokładacie
you all put
pokładają
they put
Imperfective future tense
będę pokładać
I will put
będziesz pokładać
you will put
będzie pokładać
he/she/it will put
będziemy pokładać
we will put
będziecie pokładać
you all will put
będą pokładać
they will put
Imperative
-
pokładaj
you put!
niech pokłada
let him/her/it put
pokładajmy
let's put
pokładajcie
you all put
niech pokładają
let them put
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pokładałam
I put
pokładałaś
you put
pokładała
she put
pokładałyśmy
we put
pokładałyście
you all put
pokładały
they put
Future feminine tense
będę pokładała
I will put
będziesz pokładała
you will put
będzie pokładała
she will put
będziemy pokładały
we will put
będziecie pokładały
you all will put
będą pokładały
they will put
Conditional feminine tense
pokładałabym
I would put
pokładałabyś
you would put
pokładałaby
she would put
pokładałybyśmy
we would put
pokładałybyście
you all would put
pokładałyby
they would put
Conditional perfective feminine tense
pokładałabym była
I would have put
pokładałabyś była
you would have put
pokładałaby była
she would have put
pokładałybyśmy były
we would have put
pokładałybyście były
you all would have put
pokładałyby były
they would have put
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pokładałem
I put
pokładałeś
you put
pokładał
he put
pokładaliśmy
we put
pokładaliście
you all put
pokładali
they put
Future masculine tense
będę pokładał
I will put
będziesz pokładał
you will put
będzie pokładał
he will put
będziemy pokładali
we will put
będziecie pokładali
you all will put
będą pokładali
they will put
Conditional masculine tense
pokładałbym
I would put
pokładałbyś
you would put
pokładałby
he would put
pokładalibyśmy
we would put
pokładalibyście
you all would put
pokładaliby
they would put
Conditional perfective masculine tense
pokładałbym był
I would have put
pokładałbyś był
you would have put
pokładałby był
he would have put
pokładalibyśmy byli
we would have put
pokładalibyście byli
you all would have put
pokładaliby byli
they would have put
Impersonal
pokładano by
there would be put
pokładano by
there would be put

Examples of pokładać

Example in PolishTranslation in English
A być może nie chcę pokładać swojej wiary i przyszłości w jakimś tam majsterkowiczu.Perhaps I'm unwilling to put all my faith and future in some tinkerer.
Ale nie każcie mi pokładać wiary w jakimś bożym dziecku.But don't ask me to put my faith in some child god.
I w jego wyborze pokładam swój los.And in his choice I put my faith.
Ja zaś pokładam ufność w Tobie,But, Lord, I put my trust in thee.
Jednakże w czasach niepewności, w czasach wielkich decyzji, pokładam mą wiarę w Panu, iż przywiódł nas tu, mając dla nas konkretny plan.But in times of unsureness, in times of great decision, I put my faith in the Lord, that He would provide for us, that He had a plan for us.
Jestem pariasem pośród dziennikarzy z powodu nieco innej wiary, ale pokładam ją teraz w tobie.No, I am a pariah among journalists because I took a different faith, but I am putting that faith in you.
Jestem tu, bo nie pokładam ufności w pustynnego boga i jego tarzającego się w błocie proroka. Prosperuję, bo kłaniałem się nisko Egipcjanom.I'm here, girl, because I put no trust in a desert god and his mud-pit prophet.
-Mulder, pokładasz niezwykle dużą dawkę wiary w zbiegi okoliczności i szczęście.Mulder, you're putting an astounding amount of faith in coincidence and luck.
Czuję, że pokładasz za dużo nadziei w bazgrołach z notesu.Daniel, I feel like that's a lot of faith to put in a scribble in a notebook.
Dlaczego pokładasz w nim tyle zaufania?Why should you put such trust in him?
Jeśli naprawdę pokładasz w to wiarę.If you put the right faith behind it, you know?
Nie pokładasz zbyt wiele wiary w moje umiejętności organizacyjne.You don't put much faith in my organizational abilities.
Każdy, kto pokłada wiarę tylko w broni, jest słabym żołnierzem.Well he who puts his faith only in weapons is a very poor soldier.
Myślę, że twoja pani pokłada wiarę w dość... pierwotne siły.I think your mistress puts her faith in more primal forces.
Kontrwywiad jest bronią w której pokładamy naszą wiarę. Żeby wygrać tą Zimną Wojnę.Counterintelligence is the weapon we will put our faith in in order to win this Cold War.
Mojżesz Waszym oskarżycielem jest w którym wy pokładacie nadzieję.Moses, in whom you have put your hope, is the very one who will accuse you.
Widzicie, co się dzieje, gdy pokładacie swe nadzieje w kobiecie?You see what happens when you put your faith in a female?
/A ci, którzy pokładają zaufanie, /ryzykują, że źle skierują swą wiarę.And those who trust risk putting their faith in the wrong hands.
Bo nie jestem tobą, Mellie. Amerykanie pokładają we mnie swoje zaufanie.The American people put their trust in me.
Jeżeli ludzie pokładają w nas swoją nadzieję to naszą odpowiedzialnością jest podjąć decyzję mimo wszytsko odpowiednią dla nich.If the people have put their faith in us.. ..it's our responsibility to take decisions.. ..that are tough but right, for them.
Nadzieję pokładają w pułkowniku Fanninie, który pomimo swego pochodzenia... dowiódł, iż jest słabo wyposażony, by poprowadzić armię.They put their hopes in Colonel Fannin, who, despite his pedigree, has proven himself ill-equipped to lead, much less march, an army.
Pokazuje to, jak władze pokładają w was nadzieję.It shows how much the Superior Level put its trust in you
Nie pokładaj całej nadziei w tym chłopcu.Katara, try not to put all your hopes in this boy. But he's special.
Nie pokładaj we mnie zbyt dużej nadziei, Alice.Don't put your faith in me, Alice.
Nie pokładaj wiary W płaszczyk i kapturekDo not put your faith In a cape and a hood
Od dziś pokładaj swoją wiarę we mnie.From this day forth, you put your faith in me.
– Nie pokładaj we mnie wiary.Don't put your faith in me.
...pokładajcie wiarę w Boga.... put our trust in the Lord.
/Nie pokładajcie wiary w tych groźnych bohaterów.Perimeter breached. Proceeding to target. Don't put your faith in this hero menace!
Nie pokładajcie wiary w tych groźnych bohaterów.Don't put your faith in this hero menace.
/Joy pokładała nadzieję /w innej mocy. /Trudnej miłości.Joy was putting her faith in a different power, tough love.
Nie wiem, dlaczego moja matka pokładała ufność w Bogu zamiast w rejonowym genetyku.I'll never understand what possessed my mother to put her faith... in God's hands rather than those of her local geneticist.
/Gdy ja pokładałem nadzieję /w chroniącej mnie Karmie,While I was putting my faith in Karma to keep me safe,
Byłem uwięziony, pokładałem w tobie wiarę.I was trapped, and I put my faith in you.
Nie, bo marzyłem o tytule i w tobie pokładałem nadzieje.No. Because I always wanted a champion. I put all my dreams and hopes in you.
Niegdyś pokładałem całą wiarę w badaniach ojca.I once put all my faith
Mężczyzna, którego znałam pokładał dobro kraju... nad wszystko inne.The man I knew put his country first... above all else.
Radzę więc królowi, mojemu bratu, by nie pokładał ufności w żadnym człowieku, który może go zwieść.So my advice to the King, my brother is to not put too much trust in any man, in case he should be deceived.
Daje do myślenia, czy nie pokładaliśmy zbyt wiele wiary w tych bohaterów.Makes you wonder if we put too much faith in vigilantes.
Możemy stwierdzić tylko to, że on - albo dokładniej "to" - pokładało sporo nadziei w tym Überwampirze... Chaka Khanie.Best we can tell, he - or more precisely it - was putting a lot of stock in that Übervamp thing, the Chaka Khan.
Learning languages?