Podpadać (to be) conjugation

Polish
13 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
podpadam
I am
podpadasz
you are
podpada
he/she/it is
podpadamy
we are
podpadacie
you all are
podpadają
they are
Imperfective future tense
będę podpadać
I will be
będziesz podpadać
you will be
będzie podpadać
he/she/it will be
będziemy podpadać
we will be
będziecie podpadać
you all will be
będą podpadać
they will be
Imperative
-
podpadaj
you be!
niech podpada
let him/her/it be
podpadajmy
let's be
podpadajcie
you all be
niech podpadają
let them be
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
podpadałam
I was
podpadałaś
you were
podpadała
she was
podpadałyśmy
we were
podpadałyście
you all were
podpadały
they were
Future feminine tense
będę podpadała
I will be
będziesz podpadała
you will be
będzie podpadała
she will be
będziemy podpadały
we will be
będziecie podpadały
you all will be
będą podpadały
they will be
Conditional feminine tense
podpadałabym
I would be
podpadałabyś
you would be
podpadałaby
she would be
podpadałybyśmy
we would be
podpadałybyście
you all would be
podpadałyby
they would be
Conditional perfective feminine tense
podpadałabym była
I would have been
podpadałabyś była
you would have been
podpadałaby była
she would have been
podpadałybyśmy były
we would have been
podpadałybyście były
you all would have been
podpadałyby były
they would have been
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
podpadałem
I was
podpadałeś
you were
podpadał
he was
podpadaliśmy
we were
podpadaliście
you all were
podpadali
they were
Future masculine tense
będę podpadał
I will be
będziesz podpadał
you will be
będzie podpadał
he will be
będziemy podpadali
we will be
będziecie podpadali
you all will be
będą podpadali
they will be
Conditional masculine tense
podpadałbym
I would be
podpadałbyś
you would be
podpadałby
he would be
podpadalibyśmy
we would be
podpadalibyście
you all would be
podpadaliby
they would be
Conditional perfective masculine tense
podpadałbym był
I would have been
podpadałbyś był
you would have been
podpadałby był
he would have been
podpadalibyśmy byli
we would have been
podpadalibyście byli
you all would have been
podpadaliby byli
they would have been
Impersonal
podpadano by
there would be been
podpadano by
there would be been

Examples of podpadać

Example in PolishTranslation in English
Nie podpadać i nie rzucać się w oczy.Not to be noticed.
Nie jestem uczony w prawie, ale chyba podpadam przez to pod zakaz aresztowania bez zgody sądu.Now, I am no legal scholar, but I believe I satisfied the writ of habeas corpus of my own volition.
Jeśli ubierasz się tak przez dwa lata, podpadasz pod Paragraf 8.If you've been dressing like this for two years, you are a Section Eight.
- Też podpada.- As is that.
/na przykład, gdy pojawia się /zwęglone przez ogień piekielny ciało, /to podpada pod jurysdykcję Wysokiej Rady, /która pełni funkcję zarządu /dla takich ludzi jak ja.When a supernaturl gets out of hand, that falls under the jurisdiction which is the governing body for people like me.
A to może znaczyć, że ziemia zajmowana przez obóz nie podpada pod ustawową definicję niczyjej bądź nie utrzymywanej.This could mean that the land occupied by the camp doesn't fall under any statutory definition of unclaimed or unincorporated. So who needs to get paid?
Ale dzisiejszy ranek pod to nie podpada.But this morning... - I don't think qualifies. - Hey, Vincent.
Choć można powiedzieć, że podpada to pod "egzotyczną kuchnię". Jak ty i Alan w samochodzie.You know what, I think I'm going to print this routine as a backup.
I wszyscy ci uczniowie podpadają pod paragraf 1123, orzeczenie od tego samego lekarza? Tak.And all these students are section 1123 now, all of them coming from the same doctor?
W pozycji „Inne” (kod 4070) ujmowane są wydatki dotyczące wszystkich urządzeń, które nie podpadają po kategorię walcarek specjalnych, z wyjątkiem instalacji do nakładania powłok (cynowania, cynkowania itp.) wyróżnionych w kodzie 4064.Under the heading ‘Others’ (code 4070) are included the expenditures relating to all equipment that does not come under a special mill category apart from coating installations (tinning, zinc-coating, etc.), distinguished at code 4064.
A był moment, że podpadała pod oba terminy.And for a while, she was both.
Nikt nie widziałwe mnie ofermy, nikomu nie podpadałem.Nobody thought l was weak or a loser.
Wciąż podpadał, więc poszedł na swoje... i został bioegzorcystą.But he was a troublemaker. He went out on his own as a freelance bio-exorcist.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'be':

None found.
Learning languages?