Podkopać (to undermine) conjugation

Polish
11 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
podkopię
I will undermine
podkopiesz
you will undermine
podkopie
he will undermine
podkopiemy
we will undermine
podkopiecie
you all will undermine
podkopią
they will undermine
Imperative
-
podkop
you undermine!
niech podkopie
let him/her/it undermine
podkopmy
let's undermine
podkopcie
you all undermine
niech podkopią
let them undermine
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
podkopałam
I undermined
podkopałaś
you undermined
podkopała
she undermined
podkopałyśmy
we undermined
podkopałyście
you all undermined
podkopały
they undermined
Future feminine tense
podkopię
I will undermine
podkopiesz
you will undermine
podkopie
she will undermine
podkopiemy
we will undermine
podkopiecie
you all will undermine
podkopią
they will undermine
Conditional feminine tense
podkopałabym
I would undermine
podkopałabyś
you would undermine
podkopałaby
she would undermine
podkopałybyśmy
we would undermine
podkopałybyście
you all would undermine
podkopałyby
they would undermine
Conditional perfective feminine tense
podkopałabym była
I would have undermined
podkopałabyś była
you would have undermined
podkopałaby była
she would have undermined
podkopałybyśmy były
we would have undermined
podkopałybyście były
you all would have undermined
podkopałyby były
they would have undermined
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
podkopałem
I undermined
podkopałeś
you undermined
podkopał
he undermined
podkopaliśmy
we undermined
podkopaliście
you all undermined
podkopali
they undermined
Future masculine tense
podkopię
I will undermine
podkopiesz
you will undermine
podkopie
he will undermine
podkopiemy
we will undermine
podkopiecie
you all will undermine
podkopią
they will undermine
Conditional masculine tense
podkopałbym
I would undermine
podkopałbyś
you would undermine
podkopałby
he would undermine
podkopalibyśmy
we would undermine
podkopalibyście
you all would undermine
podkopaliby
they would undermine
Conditional perfective masculine tense
podkopałbym był
I would have undermined
podkopałbyś był
you would have undermined
podkopałby był
he would have undermined
podkopalibyśmy byli
we would have undermined
podkopalibyście byli
you all would have undermined
podkopaliby byli
they would have undermined
Impersonal
podkopano by
there would be undermined
podkopano by
there would be undermined

Examples of podkopać

Example in PolishTranslation in English
15 lat drobiazgowego planowania, fortuna na rozwój technologii, aby podkopać ich interesy z ropą naftową, zmarnowane.15 years of meticulous planning, A fortune developing a technology to undermine their petroleum interests, wasted.
Bo ja daję z siebie wszystko dla "Konsultantów szczęścia", a ty wydajesz się robić wszystko, żeby podkopać nasz biznes.I've been pouring my blood, sweat and tears into this Happiness Consultant thing and you seem determined to undermine our success.
Będziemy działać postronnie, by go podkopać, a ty będziesz nas trzymał z dala od tego, prawda?We'll work behind the scenes to undermine him. - You'll seal us off from this, right?
Dla zbyt długi teraz olbrzymie korporacje zostać pozwolony aby podkopać demokrację tutaj w United States i na całym świecie.For too long now giant corporations have been allowed to undermine democracy here in the United States and all over the world.
Ktoś próbuje podkopać władzę porucznika.- Look, this is obviously someone trying to undermine the Colonel's authority.
nie możemy kontynuować zanieczyszczania środowisko kontynuuj wykorzystać naszego surowce naturalne i podkop życie warunki człowieka.We can't continue polluting the environment continue to exploit our natural resources and undermine the living conditions of man.
Wow, czuje, że mnie tu kompletnie podkopałaś.Wow, I feel like you have completely undermined me here.
Fakt, że prowadzimy tą rozmowę na osobności oznacza, że sama wiesz, że źle robisz i podkopie to twoją pozycję.The fact that we're having this conversation in private lets me know that you know damn well it's wrong and will undermine your leadership.
Jakiekolwiek specjalne traktowanie w tej fazie podkopie u Dawn uczucie normalności.Any special treatment at this stage will undermine Dawn's sense of normality.
Zmusiłby pan go do powrotu do klimatu, który podkopałby jego zdrowie?Would you force him back to a climate that would undermine his strength?
- wiara w wolność jednostki - to powodowało chaos, ponieważ podkopało wspólną strukturę moralną, która trzymała społeczeństwo razem."the belief in individual freedom" that was causing the chaos because it undermined the shared moral framework that held society together.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'undermine':

None found.
Learning languages?