Podgrzać (to heat) conjugation

Polish
26 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
podgrzeję
I will heat
podgrzejesz
you will heat
podgrzeje
he will heat
podgrzejemy
we will heat
podgrzejecie
you all will heat
podgrzeją
they will heat
Imperative
-
podgrzej
you heat!
niech podgrzeje
let him/her/it heat
podgrzejmy
let's heat
podgrzejcie
you all heat
niech podgrzeją
let them heat
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
podgrzałam
I heated
podgrzałaś
you heated
podgrzała
she heated
podgrzałyśmy
we heated
podgrzałyście
you all heated
podgrzały
they heated
Future feminine tense
podgrzeję
I will heat
podgrzejesz
you will heat
podgrzeje
she will heat
podgrzejemy
we will heat
podgrzejecie
you all will heat
podgrzeją
they will heat
Conditional feminine tense
podgrzałabym
I would heat
podgrzałabyś
you would heat
podgrzałaby
she would heat
podgrzałybyśmy
we would heat
podgrzałybyście
you all would heat
podgrzałyby
they would heat
Conditional perfective feminine tense
podgrzałabym była
I would have heated
podgrzałabyś była
you would have heated
podgrzałaby była
she would have heated
podgrzałybyśmy były
we would have heated
podgrzałybyście były
you all would have heated
podgrzałyby były
they would have heated
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
podgrzałem
I heated
podgrzałeś
you heated
podgrzał
he heated
podgrzaliśmy
we heated
podgrzaliście
you all heated
podgrzali
they heated
Future masculine tense
podgrzeję
I will heat
podgrzejesz
you will heat
podgrzeje
he will heat
podgrzejemy
we will heat
podgrzejecie
you all will heat
podgrzeją
they will heat
Conditional masculine tense
podgrzałbym
I would heat
podgrzałbyś
you would heat
podgrzałby
he would heat
podgrzalibyśmy
we would heat
podgrzalibyście
you all would heat
podgrzaliby
they would heat
Conditional perfective masculine tense
podgrzałbym był
I would have heated
podgrzałbyś był
you would have heated
podgrzałby był
he would have heated
podgrzalibyśmy byli
we would have heated
podgrzalibyście byli
you all would have heated
podgrzaliby byli
they would have heated
Impersonal
podgrzano by
there would be heated
podgrzano by
there would be heated

Examples of podgrzać

Example in PolishTranslation in English
- Chcesz podgrzać łóżko?You want to heat the bed?
- Kosztuje majątek by to podgrzać.- Cost a fortune to heat.
- To był mój pierwszy wybór. Ale replikacja baraniego jelita może być trudna... I za każdym razem kiedy próbuję podgrzać krew, krzepnie w mleku.Well, that was my first choice, too, but replicating the lamb's intestines- - it- it could be tricky, and every time l try to heat the blood, it coagulates in the milk.
Abyś wyparował, musiałbym ciebie podgrzać do temperatury 100 milionów stopni. A energia do tego potrzebna jest gigantyczna. Więc ciężko sobie wyobrazić broń ręczną, którą można by było zrobić takie rzeczy.In order to vaporise you, I'd have to heat you up to about a hundred million degrees, and the energy required to do that is immense, just literally immense, so it's hard to imagine in a hand-held device
By przebić barierę Kulomba, trzeba podgrzać sześcian do miliona dwustu tysięcy stopni Kelvina.He would have to heat the Cube to 120-million Kelvin just to break through the Coulomb barrier.
- Najpierw podgrzej jego skafander.-Raise the heat in his suit first.
- Obniż teperaturę w pokoju do 56, i podgrzej łóżko.Derek? I need you to drop the room to 56 and heat the bed.
- Tak, podgrzej, jak chcesz...Yeah, heat it up, sure, whatever.
-Ale podgrzej.-But heat it up.
Dobra, podgrzej ją.OK, heat it up.
Wracajcie do Maru i podgrzejcie rdzeń żeby zdobyć deuter dla AndromedyGet to themaru. Use the engines to heat a section of the core And release the deuterium we need forandromeda.
Poźniej pomyślałam: "Do diabła!" Wykończyłam spaghetti z lodówki, zjadłam ten ostatni ogon homara i podgrzałam sobie pasztecik z drobiu.Then I figured, what the hell! I finished the spaghetti in the refrigerator, ate that last lobster tail and heated up a chicken pot pie.
Atmosfera się podgrzała. Był szklany słój.It got heated.
Potem podgrzała jedzenie, nakryła do stołu, podała nalewkę.And then she heated up the food, and set the table nicely, poured us some nalewka.
Tak jak mówiłem, byliśmy w garażu. Atmosfera się podgrzała.Like I said, we were in the garage, it got heated, she started throwing things at me.
Wpadła w wirnik czasowy, podgrzała się i wprowadziła nas wszystkich w stan snu.Fell in the time rotor, heated up and induced a dream state for all of us.
Jest kupna, ale sam ją podgrzałem.It's store bought, but Casey heated.
Odpaliłem palnik dziadka, podgrzałem kawałki w metalowym wiadrze.Fired up my grandfather's torch, heated up the pieces in a cast-iron bucket.
Oj, ostrożniel, podgrzałem kilka dużych kamieni na naszym grillu.Oh, be careful, I heated some very large rocks on our grill.
Nawet nie podgrzał.Not even heated up.
A potem podgrzali podłogę, to naprawdę się stało, ja, wiecie, tylko o tym mówię.And then they heated the floor up - this actually happened - I, you know, I'm just reporting.
Więc tylko je podgrzali i podali.So, they only reheated them and served them.
- Jak by się to podgrzało?- How'd it get heated?
Jak możesz wierzyć w te zabobony? Wiadro zeszło z głowy taty, bo światło słoneczne podgrzało metal, który uległ rozszerzeniu.The bucket came off Dad's head because the bright lights heated it... causing the metal to expand.
Pole magnetyczne podgrzało go, powodując oparzenia trzeciego stopnia.The MRI's magnetic field super heated the metal, causing third-degree burns.
To podgrzało planetę i uniemożliwiło cyrkulację prądów morskich.This heated the Earth and stopped the ocean currents from circulating.
Learning languages?