Poczuć (to feel) conjugation

Polish
85 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
poczuję
I will feel
poczujesz
you will feel
poczuje
he will feel
poczujemy
we will feel
poczujecie
you all will feel
poczują
they will feel
Imperative
-
poczuj
you feel!
niech poczuje
let him/her/it feel
poczujmy
let's feel
poczujcie
you all feel
niech poczują
let them feel
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
poczułam
I felt
poczułaś
you felt
poczuła
she felt
poczułyśmy
we felt
poczułyście
you all felt
poczuły
they felt
Future feminine tense
poczuję
I will feel
poczujesz
you will feel
poczuje
she will feel
poczujemy
we will feel
poczujecie
you all will feel
poczują
they will feel
Conditional feminine tense
poczułabym
I would feel
poczułabyś
you would feel
poczułaby
she would feel
poczułybyśmy
we would feel
poczułybyście
you all would feel
poczułyby
they would feel
Conditional perfective feminine tense
poczułabym była
I would have felt
poczułabyś była
you would have felt
poczułaby była
she would have felt
poczułybyśmy były
we would have felt
poczułybyście były
you all would have felt
poczułyby były
they would have felt
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
poczułem
I felt
poczułeś
you felt
poczuł
he felt
poczuliśmy
we felt
poczuliście
you all felt
poczuli
they felt
Future masculine tense
poczuję
I will feel
poczujesz
you will feel
poczuje
he will feel
poczujemy
we will feel
poczujecie
you all will feel
poczują
they will feel
Conditional masculine tense
poczułbym
I would feel
poczułbyś
you would feel
poczułby
he would feel
poczulibyśmy
we would feel
poczulibyście
you all would feel
poczuliby
they would feel
Conditional perfective masculine tense
poczułbym był
I would have felt
poczułbyś był
you would have felt
poczułby był
he would have felt
poczulibyśmy byli
we would have felt
poczulibyście byli
you all would have felt
poczuliby byli
they would have felt
Impersonal
poczuto by
there would be felt
poczuto by
there would be felt

Examples of poczuć

Example in PolishTranslation in English
"Ból, jaki negocjatorzy muszą poczuć"."Pain the peacemakers must be made to feel."
"Dziennik" jest filmem, który ogląda z kolei "Pamiętnik" kiedy chce poczuć się smutno.The Diary is the movie The Notebook goes to see when it wants to feel sad.
"Musi poczuć to, co ja."He's got to feel what I feel.
"Wypij tyle, ile ci potrzeba, by poczuć się jak człowiek. " I robiłem to.Whateveryou need to do to feel like a normal human being you do it. "
'Ike, chcę poczuć twoje ramiona'?"Ike, I long to feel your arms around me?"
"Chwytaj każdy moment, poczuj jak smakuje życie."Hug every moment, get life's feel. Smile, life's joys you can steal"
"Jeśli nie możesz zapomnieć czegoś złego, myśl o czymś dobrym i... poczuj to bardziej"."If you can't stop remembering something bad, "you think of something good and just... feel it more."
* Najpierw poczuj to uderzenie które rośnie w głębiFirst you feel that beat start bubbling under
* Najpierw poczuj to uderzenie, które rośnie w głębiFirst you feel that beat start bubbling under
- Och, CC, poczuj to. - otrzyj oczy.Oh, CC, feel this.
Ale poczujcie to, co to jest?Ooh, feel that, though, what's that?
Chociaż jest 150 milionów kilometrów od nas, poczujcie jej niezwykłą moc!Even though it is 150 million kilometers away from us, feel its awesome power!
Krzyczcie i poczujcie ten rytmCROWD: Shout and feel it
Ludzie, nie patrzcie na pejzaż, poczujcie go.People, don't look at the landscape, feel the landscape.
" Stary, pływałam sobie i nagle poczułam jak jakaś siła cigąnie mnie w stronę światła."Dudes, I was swimming along and all of a sudden, I felt myself being drawn towards the light.
"W ciągu kilku ostatnich dni, poczułam że...""In the last couple of days, I've felt as if..."
"i poczułam w sobie dawną chęć do życia"For the first time this year, l felt a zest for life.
"tego dnia po raz pierwszy poczułam strach...""That day was the first time I felt fear..."
'W dniu, w którym się spotkaliśmy, po raz pierwszy poczułam... ''The day we met was the first time I felt... '
- A kiedy ty poczułaś się normalnie?- How long until you felt normal?
- Co poczułaś?-You felt what?
"Jej oddech przyśpieszył, kiedy tylko poczuła jego napęczniałą męskość napierającą na jej satynową spódnicę."Her breathing quickened as she felt his turgid manhood" "urge itself against her satin skirts."
"Kiedy jej duchowy spokój został przerwany poczuła ulgę na duszy."As a spiritual truce was struck, she felt her soul unburdened. She smiled.
"Lady Chatterley poczuła jego męskość," "gdy w nią wszedł."'Lady Chatterley... felt his naked flesh against her... as he came into her.
"W tą olśniewającą noc, 40,000 widzów widziało jak zdobył wynik , ona poczuła wrzask publiczności, przedzierający się jak fala, unosząca ją jak płonące iskry w nocy."That night on the diamond, as 40,000 spectators watched him score, she felt the crowd's roar breaking over like her a wave, carrying her up into the night like burning sparks.
'"i poczuła jego pożądanie, twardość i gotowość."'' "and she felt his passion, hard and ready." '
Nagle poczułyśmy wielkie trzęsienie ziemi i spanikowałyśmy. Wzięłyśmy kilka garnków i schowałyśmy się pod stołem.We suddenly felt this huge earthquake and totally freaked out and got a bunch of pots and ran and hid under the kitchen table.
Ale jeśli te migrujące poczuły zbliżające się niebezpieczeństwo i uciekły...Not all of them. But if the migrant bees felt something coming, some danger, and escaped...
Dzieci poczuły to, kiedy się skoncentrowały!The children felt it when they concentrated, then fed it into the computer.
Gdyby góry poczuły mój ból, zadrżałyby w posadach.If the mountains had felt my pain, they would have crumbled in an uproar.
I ten strach który poczuły, Poczułam sie z nim tak dobrze.And that fear that they felt, I knew that feeling so well.
Kiedy umarł... Moje ręce... poczuły, kiedy serce przestało bić.When he died my hands felt his heart stop beating.
Cóż, poczułabym się lepiej słysząc to od niej.Well, I would feel better hearing that from her.
Gdybym spaliła 15 żołnierzy, poczułabym się trochę lepiej.If I can just burn like 15 of them I would feel better.
Cóż, wiem, że poczułabyś się lepiej gdybyś miała więcej informacji, ale to brzmi dla mnie jakby nie chciała kontaktu.Well, I know you would feel better if you had more information, but it sounds to me like Maya wants to stay disconnected.
Jest szansa, że poczułabyś to samo względem mnie?Is there any chance that you would feel that same way about me?
Nie poczułabyś lepiej, gdybyś mu o tym wszystkim powiedziała?Don't you think it would feel better to talk to him about all this?
Zastanawiam się, jak poczułaby się Martha Kent... Jeśli dowiedziałaby się o tajemniczym spotkaniu, jakie miałeś z jej mężem, zanim zmarł?I wonder how Martha Kent would feel... if she knew you had a secret meeting with her husband right before he died.
"...wtedy po raz pierwszy poczułem się ojcem, widząc jej uśmiech..."The first time I felt like a father, watching her smile"
"I kiedy poczułem że inspektor jest gotowy... po tygodniu,""And when I felt that the inspector was ready to pick ... after a week,"
"Jeśli twoje serce jest tak twarde jak to co właśnie poczułem, to jestem trupem""If your heart is as hard as what I just felt, I'm a dead man."
"Obudziłem się później z bólem brzucha, ale poczułem się lepiej po pójściu do łazienki.""I woke up later with a stomachache but felt better after I went to the bathroom."
# # Kiedy pierwszy raz ujrzałem cię, poczułem się jak we śnie # ##When I first saw you, I felt a glitter in your eyes.
- A co zobaczyłeś tamtego dnia tutaj, gdy poczułeś się źle.What did you see the other day when you felt sick in here?
- I nic wtedy nie poczułeś?And you felt nothing after killing two people?
- Kiedy byłes dzieckiem, czy zabiłeś wiewiórkę z procy i byłeś zaksoczony, że nic nie poczułeś i zastanawiałeś się, czy byłbyś w stanie zrobić to człowiekowi?- When you were a child, did you ever kill a squirrel with a slingshot and was surprised that you felt nothing and wondered if you were capable of doing it to a human?
"i poczuł przypływ zawziętego gniewu Voldemorta."and felt Voldemort's surge "of vicious anger.
'Kiedy woda zabrała jej sukienkę jeszcze dalej... poczuł, że... nigdy jej nie zapomni'.'As her water drop skirt moves farther away he felt as if he'd never forget her'
- Coś poczuliśmy, ale to wszystko...- We felt something, but that's all it was. - No, it's always been like that.
9 lat później, gdy przyszedłeś na świat, poczuliśmy, że rodzina jest w komplecie. Wciąż pamiętam, co powiedział wróżbita.Nine years later' when you were born... we felt that our family was now complete.
A mimo wszystko poczuliśmy się wydymani przez Larry'ego i zdradzeni przez Alex.But, nonetheless, we felt supplanted by Larry and betrayed by Alex.
A pamiętasz, co wtedy poczuliśmy?Uh-huh. You remember what that felt like?
Ale przecież oboje coś do siebie poczuliśmy?But we still felt what we felt, right?
Dzisiejszego ranka poczuliście chłód tego dnia.you felt the cold of this day's early morning now you cannot feel the coldness of its night
Oboje poczuliście się wezwani?And the two of you felt compelled to be here?
Tak czy inaczej, poczuliście ten moment, kiedy przybyłem.You all felt it the moment i arrived. You were finally awakened
Też poczuliście to kopnięcie, prawda?You felt that kick, too, right?
- Czterysta lat temu na Ziemi, robotnicy poczuli się zagrożeni przez maszyny i rzucili w nie swoje drewniane buty zwane "saboty", żeby je zatrzymać.400 years ago, on Earth, workers who felt their livelyhood threatened flung their wooden shoes called "sabots" into the machines to stop them.
/Gdy zakończyli... /poczuli dziewiczą jasność szczęścia.When they had finished, they felt a virginal glow of happiness.
/Spartanie poczuli ból porażki.The spartan felt the agony of defeat.
Ale nie mówiąc nic policji poczuli się, jakby sami popełniali przestępstwo.But by not telling the police they felt they were committing a crime themselves
Byliśmy zupełnie ubrani, ja leżałam na nim, i byłam tylko, okruchem czucia, okruchem smutku w tym momencie, że są ludzie, którzy nigdy w życiu nie poczuli takiego kontaktu.It was kind of like I was fully clothed, just, like, laying on top of him, and I was just like, I just sort of felt, like, sort of sad in that moment for, like, people who, like, don't have, like, that, like, contact ever.
! Lepiej się poczujesz...Then you will feel much better.
Gdy zostanie nas już niewielu, poczujemy nieodpartą potrzebę, by podążyć do odległej krainy, żeby walczyć o nagrodę.When only a few of us are left... we will feel an irresistible pull... towards a faraway land... to fight for the prize.
- Za chwilę poczujecie się lepiej.you - In moment will feel better.
- A potem pocałuję go tak namiętnie... - Co? że nawet ludzie, których nienawidzi, poczują przyjemność.Then I'll kiss him so passionately, that even the people he hates will feel pleasure.
- Ludzie poczują się oszukani.- People will feel swindled.
A jeśli Corrigana nie spotka kara, moi ludzie poczują się zdradzeni.And if there is no cost to Corrigan's actions, many of my people will feel betrayed.
Ale następnym razem poczują czubek mojej krótkiej włóczni.Next time, though, they will feel the tip of my short spear.
Ale poczują się szczęśliwi widząc jak umierasz.But they will feel happy seeing you die.
- Raczej tak. Mam ten telewizor już od dawna i gdybyśmy wstawili go do sypialni poczułbym się bardziej jak w domu.We've had that TV for a long time and we would feel more at home if it were setup in our bedroom.
Po prostu poczułbym się lepiej, gdyby ktoś wiedział gdzie jesteśmy.I just would feel better if someone knew where we were.
Może poczułbyś się zagrożony.Maybe you would feel threatened.
- Sądzę, że nawet po zaspokojeniu jego chciwości, człowiek taki jak Farnum poczułby się wywłaszczony i odłączony.i would expect even with his venality satisfied, a man like farnum would feel himself dispossessed and unanchored.
/Lecz wtedy poczułby /powrót owej pustki.But then he would feel it, the emptiness returning,
Gdyby świat był żywy, poczułby to.If the world was alive, it would feel this!
I jeśli by się dowiedział że potrzebuję albo nawet że chciałabym pracować, poczułby że mnie całkowicie zawiódł.Because I knew if I told you I had a job,you would tell your father. But you do not understand him. Know that man,and if he ever thought that I needed to or even wanted to work, he would feel he had failed me completely.
Jest to taka sama siła grawitacjna jaką poczułby pilot myśliwca przy obrocie przy dużej prędkości.This is about the same g-force that a fighter pilot in a high-speed turn would feel.
Niemożliwe, poczulibyśmy trupa.- That is no way. If had a corpse, we would feel the smell. - Oh!
Myślę, że gdyby to zadziałało, Pradawni poczuliby się zobowiązani przysłać nam kosz owoców, albo jakiś... kupon na prezent, albo...I think, if it did work, the Ancients would feel obligate to Get us a fruit basket or like, a gift certificate or something like that.
Jej serce poczuło, jak zmrożone kropelki zalśniły wewnątrz niego...Her heart felt a sense of frozen droplets shining inside it...
Komplementy jakimi uraczyła pani mój tekst tylko wznieciły podziw który poczuło me serce gdy pierwszy raz panią ujrzałem.Madame, the compliments with which you've honored my text only increase the esteem my heart has felt since I first saw you.
Niemniej, Deep Sea Diving poczuło moralny obowiązek wypłacenia wdowie po zmarłym odszkodowania.However, Deep Sea Diving felt an obligation to offer compensation to his widow.
Po raz pierwszy raz moje serce poczuło mroczne oblicze miłości.It was the first time my heart felt the other meaning of crush.
Ponadto, wielu obywateli Afryki poczuło, poraz kolejny, że uwaga tej mocno nagłośnionej historii o Afryce, skupiła się na negatywnym wątku i zlekceważyła pozytywne trendy, których doświadcza ten kontynent.Furthermore, many African citizens felt that once again, the narrative of a highly publicized story about Africa centered on a negative story and neglected the upwards trends the continent has been witnessing.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'feel':

None found.
Learning languages?