Pożyczyć (to borrow) conjugation

Polish
59 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
pożyczę
I will borrow
pożyczysz
you will borrow
pożyczy
he will borrow
pożyczymy
we will borrow
pożyczycie
you all will borrow
pożyczą
they will borrow
Imperative
-
pożycz
you borrow!
niech pożyczy
let him/her/it borrow
pożyczmy
let's borrow
pożyczcie
you all borrow
niech pożyczą
let them borrow
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pożyczyłam
I borrowed
pożyczyłaś
you borrowed
pożyczyła
she borrowed
pożyczyłyśmy
we borrowed
pożyczyłyście
you all borrowed
pożyczyły
they borrowed
Future feminine tense
pożyczę
I will borrow
pożyczysz
you will borrow
pożyczy
she will borrow
pożyczymy
we will borrow
pożyczycie
you all will borrow
pożyczą
they will borrow
Conditional feminine tense
pożyczyłabym
I would borrow
pożyczyłabyś
you would borrow
pożyczyłaby
she would borrow
pożyczyłybyśmy
we would borrow
pożyczyłybyście
you all would borrow
pożyczyłyby
they would borrow
Conditional perfective feminine tense
pożyczyłabym była
I would have borrowed
pożyczyłabyś była
you would have borrowed
pożyczyłaby była
she would have borrowed
pożyczyłybyśmy były
we would have borrowed
pożyczyłybyście były
you all would have borrowed
pożyczyłyby były
they would have borrowed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pożyczyłem
I borrowed
pożyczyłeś
you borrowed
pożyczył
he borrowed
pożyczyliśmy
we borrowed
pożyczyliście
you all borrowed
pożyczyli
they borrowed
Future masculine tense
pożyczę
I will borrow
pożyczysz
you will borrow
pożyczy
he will borrow
pożyczymy
we will borrow
pożyczycie
you all will borrow
pożyczą
they will borrow
Conditional masculine tense
pożyczyłbym
I would borrow
pożyczyłbyś
you would borrow
pożyczyłby
he would borrow
pożyczylibyśmy
we would borrow
pożyczylibyście
you all would borrow
pożyczyliby
they would borrow
Conditional perfective masculine tense
pożyczyłbym był
I would have borrowed
pożyczyłbyś był
you would have borrowed
pożyczyłby był
he would have borrowed
pożyczylibyśmy byli
we would have borrowed
pożyczylibyście byli
you all would have borrowed
pożyczyliby byli
they would have borrowed
Impersonal
pożyczono by
there would be borrowed
pożyczono by
there would be borrowed

Examples of pożyczyć

Example in PolishTranslation in English
# Pozwól mi pożyczyć to jedno ## Let me have this one to borrow #
'Doszedłszy do tego samego wniosku, ' postanowiłem pożyczyć skomplikowanego dźwigu Jamesa ''Having come to the same conclusion, 'I decided to borrow James's complicated crane.'
- Będę musiał pożyczyć.- Well, I have to borrow one then.
- Chce pożyczyć $4 000 000.Yeah. He needs to borrow 4 million dollars.
- Chcemy pożyczyć od was mistrza na jakiś czas. - Do zobaczenia.We want to borrow your master for a while.
* Jest tak zimno, * pożycz od kogoś koc* It's so cold, * borrow someone's blanket
- Hej, pożycz trochę kremu.- Hey, let me borrow some of that cream.
- Jasne, pożycz mi gaz.Lois, I'm gonna borrow your mace.
- No to poproś ją o coś, pożycz coś.- So ask her to borrow something.
Jeśli was nie stać, pożyczcie od ojca.Can't afford one, borrow one from your old man.
- Cicho, nie wzięłam jej, tylko pożyczyłam.You haven't been taken. Just borrowed.
- Nie wzięłam, tylko pożyczyłam.-I didn't take it. I borrowed it.
- Nie, ja tylko pożyczyłam warzywa.- Nope, I just borrowed the vegetables.
- Nie, pożyczyłam je od znajomego.- No. I borrowed it from a friend.
- Jedyne o co zapytałem to czy może pożyczyłaś ten sweter od osoby której nie było w domu.- All I asked was if maybe you had borrowed that sweater from a person without a home.
Czy jest możliwe, że pożyczyłaś od niego broń?Is there any chance you borrowed his gun?
Czy to nie jest sukienka Courtney, którą wczoraj pożyczyłaś?lsn't that Courtney's dress that you borrowed last night?
Gdybym wiedział, że pożyczyłaś na nią pieniądze,If I knew you had borrowed money for it,
Hm,"trąba" lub "kufer" to miejsce gdzie wkładasz rzeczy, które zabrałaś lub pożyczyłaś od innej osoby.Uh,a trunk is a place where you might put all sorts of things, things you might have,uh,taken,or borrowed from another person.
"Ona pożyczyła dziesięć rubli."She borrowed ten rubles.
- Jeśli sypiasz ze swoją kuzynką, która właśnie pożyczyła twoją furgonetkę, żeby przejechać twojego psa.- If you're sleeping with your cousin who just borrowed your pickup truck to run over your dog.
- Mówiłam, że Julie pożyczyła mój.- i told you julie borrowed my car.
- Prawie się załamałam, ale wtedy kurortowa Jules pożyczyła inhalator od obcego i się pozbierała, więc wciąż będę mieć zajebiste urodziny.Well, I started to fall apart, but then resort Jules borrowed a stranger's inhaler and picked herself back up. And I still get to have a kick-ass birthday because Frank and Shanna aren't gonna be around.
/Mogła się udać na naprawdę długi spacer... /Albo pożyczyła samochód od przyjaciela.She could have gone for a really long walk. Or borrowed a friend's car.
Max, wiem, że pożyczyłyśmy już od wszystkich znajomych, ale jestem tak przekonana o słuszności tego, że zniżę się do czegoś, o co się nie posądzałam.Max, I know we've borrowed from everyone we know, but I'm so convinced that this is the right thing that I'm willing to stoop to something I never thought I'd do.
Dzieczyny pożyczyły od Pauliny gramofon.The girls have borrowed Pauline's phonograph.
Twoje dzieci pożyczyły od nas dużo pieniędzy, Pritam. Jesteś mi winien 40.Your kids have borrowed a lot of money from us, Pritam!
Więc to jest ten bloczek, któryście mu pożyczyły?So this pad of paper that he borrowed to write down the address,
"Musiałem iść, pożyczyłem trochę pigułek, żeby mieć pieniądze na pomoc tacie."I've borrowed the pills to raise money for my trip. I must save my dad.
"Pod koniec marca 1845, pożyczyłem topór i poszedłem do lasu w Walden Pond, najbliżej od..."" Near the end of March, 1 845, l borrowed an axe and went down to the woods by Walden Pond, nearest to where l--"
- Dlatego pożyczyłem od tej damy.- That's why I borrowed from the lady.
- I jeszcze 300, które pożyczyłem od kumpli z warsztatu. I 700.. ...i 700 pod zastaw mieszkania.Plus this $300 I borrowed from the guys down at the garage, and there's 7... $700 from the Building and Loan Fund.
- Ja ją tylko pożyczyłem.- Borrowed, only borrowed.
- Ja już zrozumiałem, co pożyczyłeś.I know you borrowed it.
- Przepraszam, wydaje mi się że zmyliłeś mnie gdy pożyczyłeś ten numer Heat.- I'm sorry, I guess you astray me when you borrowed that copy of Heat.
-Och, ja ukradłem, a ty pożyczyłeś.- Oh, you borrowed, but I stole the truck.
/Już pożyczyłeś wystarczającą ilość.'You've already borrowed a hefty amount. '
/Twój przyjaciel nie żyje, /bo pożyczyłeś jego auto. /Znali auto.Your friend is dead because you borrowed his car.
- Chyba pożyczył go od znajomego.I don't know. I think he borrowed it from a friend.
- Co powiedzieć? Wprowadził się wampir, pożyczył sześciopak dla striptizerki, a potem wysadził nam dom, bo go nie wpuściliśmy?Like what? "This vampire moved in, borrowed a six-pack of Bud, ate a stripper and blew up our house because we wouldn't invite him inside."
- I nic do tej pory nie pożyczył?And he's never borrowed against it until now?
- Jakim Anglikiem? Z tym, który pożyczył 5 dolarów.You know, that tall one that borrowed five dollars from me.
- Kto pożyczył w weekend mój samochód?- Who borrowed my car last weekend?
- Tak, pożyczyliśmy je do radia.Hey, the batteries are missing from this thing. Yeah. We borrowed 'em for the radio.
- Tylko go pożyczyliśmy.- Yeah, we just borrowed it.
- Tylko ją pożyczyliśmy.- We just borrowed it.
- Tylko pożyczyliśmy.- We just borrowed it.
/Ostatnio Randy zainteresował się suszarkami, /więc pożyczyliśmy jedną od Joy.Recently Randy had become curious about hair dryers so we borrowed one from Joy.
Cóż, pożyczyliście!Well, uh, you borrowed it!
Oboje pożyczyliście forsę na tę idiotyczną restaurację... Mówiłam wam obojgu, że się nie uda.You both borrowed money to open that ridiculous restaurant... which I told you both would never work.
Więc pożyczyliście pieniądze od Phillipa?So you've borrowed money from Phillip?
tylko pożyczyliście.You just borrowed it.
- Ludzie uczynili dobrymi życia, które kiedyś pożyczyli.People have made good lives out of borrowed ones before.
- Sami pożyczyli!- I borrowed that!
Ale moja rodzina dała wszystko i pożyczyli... dla mnie, żeby zapłacić abym mogła tu przyjechać.But my family everything took borrowed... for me to pay to go for there.
Ale to nie jego samochód pożyczyli.But it wasn't his car they borrowed.
Jedynie pożyczyli.They just borrowed it without permission.
-Proszę, Francoise coś ci pożyczy.- There you are. Francoise will borrow you.
CIA pożyczyło wczoraj jego akta, pełno tam sprawozdań bankowych.He's running everything through the Caymans... Well, seems CIA borrowed his briefcase yesterday, and it's just full of bank statements.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'borrow':

None found.
Learning languages?