Płakać (to cry) conjugation

Polish
102 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
płaczę
I cry
płaczesz
you cry
płacze
he/she/it cries
płaczemy
we cry
płaczecie
you all cry
płaczą
they cry
Imperfective future tense
będę płakać
I will cry
będziesz płakać
you will cry
będzie płakać
he/she/it will cry
będziemy płakać
we will cry
będziecie płakać
you all will cry
będą płakać
they will cry
Imperative
-
płacz
you cry!
niech płacze
let him/her/it cry
płaczmy
let's cry
płaczcie
you all cry
niech płaczą
let them cry
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
płakałam
I cried
płakałaś
you cried
płakała
she cried
płakałyśmy
we cried
płakałyście
you all cried
płakały
they cried
Future feminine tense
będę płakała
I will cry
będziesz płakała
you will cry
będzie płakała
she will cry
będziemy płakały
we will cry
będziecie płakały
you all will cry
będą płakały
they will cry
Conditional feminine tense
płakałabym
I would cry
płakałabyś
you would cry
płakałaby
she would cry
płakałybyśmy
we would cry
płakałybyście
you all would cry
płakałyby
they would cry
Conditional perfective feminine tense
płakałabym była
I would have cried
płakałabyś była
you would have cried
płakałaby była
she would have cried
płakałybyśmy były
we would have cried
płakałybyście były
you all would have cried
płakałyby były
they would have cried
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
płakałem
I cried
płakałeś
you cried
płakał
he cried
płakaliśmy
we cried
płakaliście
you all cried
płakali
they cried
Future masculine tense
będę płakał
I will cry
będziesz płakał
you will cry
będzie płakał
he will cry
będziemy płakali
we will cry
będziecie płakali
you all will cry
będą płakali
they will cry
Conditional masculine tense
płakałbym
I would cry
płakałbyś
you would cry
płakałby
he would cry
płakalibyśmy
we would cry
płakalibyście
you all would cry
płakaliby
they would cry
Conditional perfective masculine tense
płakałbym był
I would have cried
płakałbyś był
you would have cried
płakałby był
he would have cried
płakalibyśmy byli
we would have cried
płakalibyście byli
you all would have cried
płakaliby byli
they would have cried
Impersonal
płakano by
there would be cried
płakano by
there would be cried

Examples of płakać

Example in PolishTranslation in English
"Ale nigdy się nie zniechęcimy. Nie lubimy płakać, więc śmiejmy się."But we'll never lose heart, we hate to cry, so let's laugh instead.
"Dobrze jest płakać, gdyż to różni nas od zwierząt,"It's good to cry. "It separates us from the animals.
"Duzi chłopcy nie powinni płakać.""It's not good for big boys to cry."
"Kto?" Powiedziała chmura, która zaczęła płakać."Who?" said the cloud that started to cry.
"Muszę płakać.""I need to cry."
"A ja, co się ze mną stanie?", płaczę."And me what will become of me?" l cry.
"Dlaczego płaczę?""Why I am crying."
"Należysz do jego rodziny?" On odpowiada "Nie i wła¶nie dlatego płaczę".That's why I'm crying."
"Nie płaczę.""And not crying."
"Czemu płaczesz?" A ona, "Chciałam być doktorem.""What're you crying about?" She's like, "...wanted to be a doctor."
"Czemu płaczesz?" Tak powiedziała.Why are you crying so? That's what she said.
"Czemu płaczesz?""Why are you crying?"
"Dlaczego płaczesz ?""Why are you crying?"
"Dlaczego płaczesz"?"Why are you crying?
"Człowiek ma 2 twarze, jedna się śmieje, druga płacze""Men have two faces. One smiles, the other cries." They sent you?
"Mała Peggy ciągle płacze."Little Peggy cries a lot.
"Niemiecki chłopak nigdy nie płacze.""A German boy never cries."
"Ona nawet płacze przez sen."¢Ü She even cries in her sleep
# Kiedy poranek płacze # a twoje serce umiera# When the morning cries and your heart just dies
- Nie, płaczemy.- No, you cry, I cry.
- To smieszny film czemu płaczemy?This is a funny movie, why am I crying?
/Sprawia, że tańczymy. /Sprawia, że płaczemy. /Sprawia, że tańczymy....makes us dance makes us cry makes us cry makes us dance makes us dance...
/Wszyscy płaczemy, /jak jeden mąż /przeklinając fatum.We all are crying, as one man, cursing fate.
Bo jak tego nie robimy, to płaczemy i psujemy sobie makijaż.Because if we don't, we cry and ruin our makeup. [Sniffles]
"Będziecie szczęśliwi, wy, którzy teraz płaczecie,"Those of you who are crying now shall be happy.
- Śmiejecie się, płaczecie, kochacie. - Kochamy?- You laugh, cry, fall in love.
Czemu płaczecie.Why is everyone crying?
Dlaczego płaczecie?Hey, what are you crying about?
"Kto ze mną?" płaczą . "Za co?" Do sody."Who me?" they cry. "For what?" For the soda.
"gdy syn od ojca bierze oboje płaczą.""when a son gives to his father, Both cry."
# Czemu moje oczy ciągle płaczą?♪ Why do these eyes of mine cry? ♪
# Nocą nam serca razem płaczą nieprzerwanie. #Our hearts cry together in the night
#Dorośli faceci przez nią płaczą...Make a grown man cry Sweet cherry pie
"I nie płacz"And don't you cry
"Jejku, chcielibyśmy by była tu Kelly, i zobaczyła płacz tej dziewczyny.""Gee, I wish Kelly was here to see this girl crying."
"Lepiej uważaj. Lepiej nie płacz."Oh, you better watch out, You better not cry
"Nie płacz dziecko.""Don't cry, child."
"Nie płacz nad Rozlanym Mlekiem"."Don't cry over Spilled Milk""
/Nie płaczcie, to nie pomaga."Don't cry, it doesn't help.
Dalej płaczcie.Go ahead and cry.
Dzieciom powiedział: /"Nie płaczcie, bo zabiję mamusię."Tells the children, "if you cry, I'll kill mommy."
I nie, no wiecie... płaczcie.And not, you know... cry.
NIE płaczcie!No! Don't cry....
"Ja płakałam"."I cried."
"Stałam przy jej trumnie i płakałam.""I stood by her coffin and cried."
"i płakałam.""and cried."
- Ale ja płakałam.- I cried, though.
- Ja płakałam.We both cried.
- Anno, płakałaś.- Anna, you cried.
- Czy ty kiedykolwiek płakałaś?- Have you ever cried?
- Nie płakałaś od piętnastego roku życia?-Wait. You haven't cried since you were 15?
- płakałaś jak bóbr - może po prostu chciałam się z tobą spotkać?- You cried wolf. - Maybe I just wanted to see you.
/I jak płakałaś, gdy ujrzałaś... /pierwsze opadające liście.# And how you cried when you saw the first leaf show ##
"Drogi Boże", płakała Małgosia, "Chcę, żebyś nam pomógł"."Dear God", Gretel cried, "I want you to help us".
"Mój Boże!", płakała matka i wciąż miała łzy w oczach."My God!", cried his mother already ln tears,
"Nigdy nie był kochany, płakała a ty jesteś moją pierwszą miłością. ""I had never been loved, she cried and you are my first love."
"Zostawiła mnie w Sears i płakała całą drogę do Walgreens""She left me at Sears and I cried all the way to Walgreens."
"Żywa, płakała."- Alive, she cried.
-Wszystkie płakałyśmy po pierwszym razie.We have all cried the first time.
Chociaż jej już nie ma... wszystkie niezapomniane chwile, kiedy razem... się śmiałyśmy i płakałyśmy... zostały w moim sercu jak tomik poezji.Though she's gone, all the precious moments that we laughed and cried together... They're buried in my heart like a book of poems.
Kiedy jej powiedziałam obie płakałyśmy.When I told her we cried together.
Obie płakałyśmy.You remember that? Of course I remember. We both cried.
Och, umierałysmy ze śmiechu z ironii, a potem płakałyśmy przez to.Oh, we sort of died laughing at the irony, and then we cried about it.
"Moje oczy płakały...""I cried my eyes out... "
/Powiedziałeś, że płakały, /kiedy je zostawiłeś.KELLER: You said they cried when you left them.
Angela trzyma dystans... Rozmawiały jednego dnia w łazience... obie płakały.Angela's been acting distant... so then she called her on it in the girls' room one day... and they both cried.
Błagały, płakały.They begged, they cried,
Dzieci płakały na widok kapitolu.The kids cried when they saw the capital.
Twoja babcia płakałaby tygodniami.Your grandmother would cry for weeks.
"I pierwszy raz od finałów w '86, płakałem"."And for the first time since the '86 World Series, I cried".
- I ja płakałem.-Hell, I cried.
- Jak ja płakałem za tobą- Just the way I cried over you
- Mówiła, że płakałem?Did she say that I cried?
- Nie mów nikomu, że płakałem.- Don't tell anybody I cried, okay?
"Prawie płakałeś", ok?Ahh! Try "almost cried," okay?
- Ale płakałeś.- But you cried.
- Ale ty płakałeś.- But you cried.
- Całą noc płakałeś.You cried all night.
- Ktoś, kto wie, że płakałeś na E.T.- Who? Someone who knows you cried at E. T.
"Barney powiedział, że też płakał jak jego pies zdechł.Barney said he cried when his dog died.
"Mamo, mamo"... płakał, ale... odtrcilam jego małe ramie i odeszłam."Mommy, mommy"... he cried, but... I shook off his small arm, and left home.
"Nigdy wcześniej nie płakał."and he'd never cried in all his life before.
- A on płakał jak dziecko i przepraszał.And he cried like a baby and apologized.
- Dlaczego nigdy nie płakał?Why do I think what was? Why he never cried.
- Wszyscy płakaliśmy.We all cried.
/I płakaliśmy.And we cried.
Dzieci wyszły na zewnątrz i płakaliśmy trwając razem w uścisku...We just... we just cried.
Elis był przy mnie, razem płakaliśmy.Elis stayed with me, and we cried together.
I często płakaliśmy.We cried a lot.
Śmialiście się, płakaliście, zamieraliście z wrażenia.You've laughed, you've cried, you've almost died.
"Pod ziemią spoczywa banda tchórzliwych gnojków, którzy płakali jak baby podczas zarzynania."Beneath this ground lie who cried like little girls while being slaughtered.
A potem obaj płakali, jakby to było ich dziecko.Then they both cried. Like it was their own kid.
Było romantycznie, ludzie płakali.And it was so romantic, people cried.
Lester płakałby widząc, jak jego podsłuch idzie na marne przez takie gówno.Lester would cry to see his wiretap cannibalized for that crap.
Nasz ojciec płakałby ze wstydu, gdyby nas teraz widział.Our father would cry for shame if he could see us now.
Znajdujesz błędy we wszystkim, ...i szczerze, nie znam nikogo kto lubiłby spędzać z tobą czas, a już na pewno nikogo kto płakałby na twoim pogrzebie.You find fault with everything. And, frankly, I don't know anyone who enjoys spending time with you let alone would cry at your funeral.
/Dziecko płakało, kiedy cyrk zjechał do miastababy cried the day the circus came to town.
/Ilu ludzi płakało.♪ How many people cried ♪
Ale moje serce płakało.It cried at your sorrows.
Bai Datong, dziecko nie płakało od dłuższego czasu.Octopus, the baby hasn't cried for a while
Kiedy biedne dziecko płakało, czytała każdą książkę, ale to nic nie zmieniało. Nim dobrnęła do matki, imieniem Goose.And as the poor baby cried out for dear life, she read every book, but all were no use until she arrived at a mother named Goose.
Jego rodzice byli szczęśliwi... Że mają syna... Inne dziecko płakałoby przy narodzinach...His parents were happy for having a son, any child would cry on birth, but he neither cried nor laughed, thinking a dead child is born they didn't know they gave birth to a rascal.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'cry':

None found.
Learning languages?