Otwierać (to open) conjugation

Polish
95 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
otwieram
I open
otwierasz
you open
otwiera
he/she/it opens
otwieramy
we open
otwieracie
you all open
otwierają
they open
Imperfective future tense
będę otwierać
I will open
będziesz otwierać
you will open
będzie otwierać
he/she/it will open
będziemy otwierać
we will open
będziecie otwierać
you all will open
będą otwierać
they will open
Imperative
-
otwieraj
you open!
niech otwiera
let him/her/it open
otwierajmy
let's open
otwierajcie
you all open
niech otwierają
let them open
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
otwierałam
I opened
otwierałaś
you opened
otwierała
she opened
otwierałyśmy
we opened
otwierałyście
you all opened
otwierały
they opened
Future feminine tense
będę otwierała
I will open
będziesz otwierała
you will open
będzie otwierała
she will open
będziemy otwierały
we will open
będziecie otwierały
you all will open
będą otwierały
they will open
Conditional feminine tense
otwierałabym
I would open
otwierałabyś
you would open
otwierałaby
she would open
otwierałybyśmy
we would open
otwierałybyście
you all would open
otwierałyby
they would open
Conditional perfective feminine tense
otwierałabym była
I would have opened
otwierałabyś była
you would have opened
otwierałaby była
she would have opened
otwierałybyśmy były
we would have opened
otwierałybyście były
you all would have opened
otwierałyby były
they would have opened
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
otwierałem
I opened
otwierałeś
you opened
otwierał
he opened
otwieraliśmy
we opened
otwieraliście
you all opened
otwierali
they opened
Future masculine tense
będę otwierał
I will open
będziesz otwierał
you will open
będzie otwierał
he will open
będziemy otwierali
we will open
będziecie otwierali
you all will open
będą otwierali
they will open
Conditional masculine tense
otwierałbym
I would open
otwierałbyś
you would open
otwierałby
he would open
otwieralibyśmy
we would open
otwieralibyście
you all would open
otwieraliby
they would open
Conditional perfective masculine tense
otwierałbym był
I would have opened
otwierałbyś był
you would have opened
otwierałby był
he would have opened
otwieralibyśmy byli
we would have opened
otwieralibyście byli
you all would have opened
otwieraliby byli
they would have opened
Impersonal
otwierano by
there would be opened
otwierano by
there would be opened

Examples of otwierać

Example in PolishTranslation in English
"Lepiej nie otwierać tej puszki z robakami".It's best not to open that can of worms.
- A uczył cie otwierać zamki i takie tam.Did he teach you how to open locks and doors and things like that?
- Można to otwierać?- Is it all right to open it?
- Musimy otwierać.- Hey, it's time to open up.
- Myślisz, że to powód, by nie otwierać bagażnika?Oh, man, could be a bomb. Think a bomb's a reason not to open the trunk?
"Nie widząc świtu, otwieram wszystkie drzwi.""Not having seen the dawn, I open every door. "
"otwieram drugą po prawej szufladę mojego biurka." "Wyjmuję rewolwer.I open the second drawer down on the right of my desk.
- Dobrze, otwieram.- Alright, I'm opening.
- Hej, popatrz, otwieram się na ciebie.Hey, look, I'm opening up to you.
- Joe ja otwieram!- I opened, man.
"Uważaj, kiedy otwierasz szampana"?"Be careful when opening champagne"?
"twoje spojrzenie łatwo mnie otworzy" "choć sam zamknąłem siebie niczym palce," "zawsze otwierasz płatek za płatkiem mnie niczym wiosna otwiera"Your slightest look easily will unclose me though i have closed myself as fingers, you open always petal by petal myself as Spring opens touching skilfully, mysteriously, her first rose...
- Ale nie otwierasz sklepu? - Nie.You're not thinking about opening a store?
- Cholercia, naprawdę się otwierasz.- Damn, that thing really opens up.
- Co się dzieje? To było jak na filmie, otwierasz drzwi i widzisz trupa.It was like a show where you open the door and see a dead body.
"...(nie wiem czym jest to coś w tobie co zamyka" "i otwiera; tylko coś we mnie pojmuje" "że głos twoich oczu jest głębszy niż róże)"I do not know what it is about you that closes and opens; only something in me understands the voice of your eyes is deeper than all roses.
"Bóg nigdy nie zamyka drzwi tylko otwiera kolejne. "God never shuts one door but he opens another.
"Cholera, znowu to samo." To sama prawda. Jeff stoi tam, facet otwiera walizkę a ja wyskakuję i krzyczę:Jeff's standing there, the guy opens the case, I pop up and go:
"Czytanie i pisanie otwiera człowiekowi oczy."Reading and writing opens one's eyes.
"Gdy Bóg zamyka drzwi, gdzies otwiera okno. ""When the Lord closes a door, somewhere He opens a window". What else does the Reverend Mother say?
- Chcesz wiedzieć, kiedy otwieramy, Tess?You want to know when we're gonna open, Tess?
- Dzieci, otwieramy książki na stronie 16.Children, open your books to page 16.
- Jeśli tak, otwieramy balkon.We're sold out. Like hell we are. We'll open the balcony.
- Jutro otwieramy sklep.- We're opening a shop tomorrow.
- Kiedy otwieramy prezenty?When shall we open the gifts?
- A o której otwieracie z rana?- What time do they open in the morning?
- A więc otwieracie swój własny sklep, tak?- So opening your own shop, huh?
- Jak to otwieracie?- How do you open that panel?
- Niedługo otwieracie następną?Took over 1 2 years to build. Don't you have another plant opening pretty soon?
- O której otwieracie?- And when do you open? - 9:00 in the morning.
"'w końcu drzwi celi się otwierają wchodzi kościsty łysy człowiek..."The cell door opens and in comes a lanky, bald man...
"Cisza, kiedy otwierają się drzwi.'Silence when the door opens.
"Cud trwa dziewięć dni, a wtedy oczy szczeniaka się otwierają". Co się stanie w dziesiątym dniu?"and then the puppy's eyes are open," so what happens on the tenth day?
"Kiedy je zobaczy", "to sygnał" "ostrożnie i otwierają się z hukie"."When she sees it", "it signals" "safety, and they'll pop right open".
"Krew płynie, bramy się otwierają."The blood flows, the gates will open.
! Cherise otwieraj!Cherise, open the door!
"Nie otwieraj drzwi!""Don't open the door!"
"Nie otwieraj".Deadly." "Do not open."
"Nie podchodź! " "Nie otwieraj drzwi".Don't open the door.
"Sobaczycha", otwieraj.Hey, err, Dog Woman, open up!
"Na miłość Boską, nie otwierajcie!For God's sake, you must not to open !
"Nie otwierajcie arkuszy z testem dopóki na to nie zezwolę."Do not open the test booklets until you are told to do so.
- Hej tam, otwierajcie!- Hey there, open up!
- Nie otwierajcie bram!- Do not open the gates! The Turk is outside.
- Nie otwierajcie drzwi nikomu, oprócz mnie.Don't open the door for anybody but me. SHAWN: I'm coming, too!
Brzmiałeś jakbyś jednak miał, kiedy otwierałam twoją kapsułę bezpieczeństa.Sure sounded like you did when I opened that recovery enclosure.
Gdy otwierałam kopertę...When I opened it,
Jeszcze nie otwierałam.Oh, I haven't opened it yet. I'm sorry.
Kazał mi przyrzec, że jej nie otwierałam.He made me swear I hadn't opened it.
Nawet nie otwierałam do niej drzwi, dopóki...And I never even opened her door, until...
Nie wiem, ty je otwierałaś.I don't know. You opened it.
Prawie nie otwierałaś ust na jej zajęciach.You barely ever opened your mouth in her classroom.
- Nie otwierała sklepu od kilku dni.She hasn't opened her shop the past few days. Really?
/Chyba miało to coś wspólnego z tym, /że jak tylko Karen otwierała usta...I think it had something to do with every time Karen opened her mouth.
/Ile czasu minęło, /odkąd ją pani otwierała?And how long has it been since you opened it?
Bagatelizowała to, ale za każdym razem, jak tylko wzbiliśmy się w powietrze, otwierała drzwi, odpinała pas, i przechylając się do przodu, patrzyła na mnie.I mean, she shrugged it off, but both times, once we got up in the air, she opened the door, she undid the seat belt, and then just kind of hung out, looked at me.
Czy ta cudowna ziemianka, która otwierała ci drzwi, to pani Myers?And this young and beautiful land that opened the door ... Mrs. Moyers is ...?
Antonia obudziła mnie gorącym kubkiem kakao i ulubioną pałeczką miętową, a potem otwierałyśmy prezenty"."Antonia woke me up with a cup of hot cocoa" "and my favorite peppermint stick, and then we opened presents."
Ale w 1271 roku stał tutaj na klifie okazały zamek, którego wrota otwierały się na morze.But in 1271, a spectacular castle stood here on the cliff edge, with a gate that opened onto the wild sea.
Drzwi otwierały się dwukrotnie.The door opened only twice.
Drzwi otwierały się i zamykały.Doors have been opened and shut and locked.
Kobiety otwierały usta i nic nie mówiły.Women opened their mouths and said nothing.
Którego usta otwierały się wielokrotnie, by z tobą porozmawiać... ale nigdy nie wydobył się z nich głosThe lips opened several times to speak out to you but the voice was never supportive.
Z drugiej strony to właśnie w tym ostatnim przypadku motywacja do inwestowania w rozwój bardziej wydajnej technologii byłaby co najmniej osłabiona, ponieważ przed operatorami otwierałaby się inna możliwość — mniej kosztownaSecond, it is precisely in the latter situation that the incentive to invest in the development of more efficient technology is, at the very least, weakened, because another path to emission reductions that is less costly in the short term would open
- Nie otwierałem tej szuflady od lat.I doubt I've opened this drawer in years.
/Nigdy tego nie otwierałem.I've never opened it.
A ja tęskniłem za Tobą ilekroć otwierałem zamrażalkę i widziałem zamrożony groszek.I missed you every time l opened the freezer and saw the frozen peas.
Byłem młody i musiałem się wiele nauczyć, ale gdy otwierałem oczy, dowiadywałem się, że chcesz mnie zabić.I was young, and I had so much to learn, but moments after I opened my eyes, I learned you had tried to kill me.
Chyba na początku drugiego tygodnia, Stanley odwrócił się do mnie... gdy otwierałem klasę i spytał, czy pozwalę mu przepisać pracę domową zadaną poprzedniego dnia.In 1941, when Stanley was 12 years old he went to Taft High School in the Bronx. At the beginning, I think, of the second week, Stanley turned to me as the class opened and said could I let him copy the day's homework?
Ale skoro otwierałeś rano...But if you opened in the morning...
Byłam tu, kiedy otwierałeś lokal, pamiętasz?I was here when you opened it, remember?
Kiedy ostatnio otwierałeś coś takiego?When was the last time you opened one of these things?
Musisz otworzyć dziś sejf, a ostatni otwierałeś 12 lat temu.You've got to open a safe later and you haven't opened one in 12 years.
Nigdy nie otwierałeś torby.You never opened the bag.
- Jeden niecały odcisk, mało pomocny, poza tym, że ktoś otwierał ten kontener bez rękawiczek.One tiny partial print-- it won't be any help, except to tell us that... somebody opened this container without wearing gloves.
- Tak, był hetero i otwierał mi drzwi i nie mieszkał z matką.I mean, he was straight, he opened doors for me and didn't live with his mother.
- To on otwierał!- He opened it.
- Widziałeś twarz Artie'go... - ... Jak otwierał pierwszą torbę, Carlito?(Nacho) Did you see Artie's face... when he opened the first bag, Carlito?
- Wygląda tak, jakby ktoś już to otwierał.And read it. - It seems that someone opened it already.
- wypożyczaliśmy filmy razem otwieraliśmy nasze pierwsze piwa,- rented movies and opened our first beer together,
Jeszcze nie otwieraliśmy...A box- - I haven't opened it yet, if...
Kiedy pierwszy raz otwieraliśmy wrota, bardzo silnie drżały.General... when we first opened our Stargate, it used to shake A LOT.
Ostatni raz otwieraliśmy śluzę przy statku Kreetassańskim.How did it get on board? The last time we opened the airlock, we were docked with the Kreetassans.
Przez ostatnie 10 lat, otwieraliśmy nasz dom przed naszymy przyjaciółmi, w duchu pomocy tym, którym się tak dobrze nie wiedzie. Dzięki temu staliście się naszą rodzina.For the past 10 years, we have opened our home to you our friends, in the spirit of helping those less fortunate than ourselves and through this, you have become our family.
Nie otwieraliście jeszcze posągu, co?You haven't opened the statue yet, have you?
Tak, ale przecież otwieraliście i zamykaliście go już tysiąc razy.But you've opened and closed it dozens of times.
- Patrzyłem, jak otwierali gościowi klatkę piersiową i było tam, to serce, to ludzkie serce.I watched as they opened this guy's chest and there it was, this heart, this human heart.
A kiedy krzyki już ustały, otwierali drzwi i mogłem zobaczyć tych ludzi, których widziałem jakieś pół godziny wcześniej, jak wchodzili do środka.And when everything stopped you know and they opened the doors and I see these people I saw a few minutes, half an hour before that they were going in,
Była nieprzytomna, kiedy otwierali butelkę.No sir. She was senseless at the moment the bottle was opened. Quite so.
Byłem tam, gdy otwierali.I was there when they opened, first in line, at 7 o'clock...
Byłem zachwycony kiedy otwierali Centrum Światowego Handlu... ale to, dopiero jest coś!I was impressed when they opened the World Trade Center, but this is a piece of work!
I widział ludzi, a pośród nich nawet innych pisarzy, rzucających się sobie nawzajem na szyję gdy dzięki jego słowom otwierało się przed nimi nowe życie. Nie było łatwo.And he saw men- and among them even other writers- throw their arms round one another as through his words life had opened up for them anew lt hadn't been easy
Jedno, które odwracało pudełko i otwierało je od spodu, żeby od razu zgarnąć nagrodę.There's the kid who flipped the box over And opened it from the bottom And grabbed the prize right away.
Wiele kobiet otwierało się przy mnie tylko po jednym piwku z lemoniadą.Plenty of women have opened up to me without so much as a shandy down their neck.
Wszystko się otwierało.Everything just opened.

More Polish verbs

Related

pootwierać
navigate through

Similar

dowierać
do
obcierać
wipe
obzierać
do
odbierać
receive
odcierać
do
odpierać
repel
odwierać
do
odzierać
strip
wywierać
exert
zawierać
contain

Similar but longer

pootwierać
navigate through

Other Polish verbs with the meaning similar to 'open':

None found.
Learning languages?