Opuszczać (to leave) conjugation

Polish
93 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
opuszczam
I leave
opuszczasz
you leave
opuszcza
he/she/it leaves
opuszczamy
we leave
opuszczacie
you all leave
opuszczają
they leave
Imperfective future tense
będę opuszczać
I will leave
będziesz opuszczać
you will leave
będzie opuszczać
he/she/it will leave
będziemy opuszczać
we will leave
będziecie opuszczać
you all will leave
będą opuszczać
they will leave
Imperative
-
opuszczaj
you leave!
niech opuszcza
let him/her/it leave
opuszczajmy
let's leave
opuszczajcie
you all leave
niech opuszczają
let them leave
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
opuszczałam
I left
opuszczałaś
you left
opuszczała
she left
opuszczałyśmy
we left
opuszczałyście
you all left
opuszczały
they left
Future feminine tense
będę opuszczała
I will leave
będziesz opuszczała
you will leave
będzie opuszczała
she will leave
będziemy opuszczały
we will leave
będziecie opuszczały
you all will leave
będą opuszczały
they will leave
Conditional feminine tense
opuszczałabym
I would leave
opuszczałabyś
you would leave
opuszczałaby
she would leave
opuszczałybyśmy
we would leave
opuszczałybyście
you all would leave
opuszczałyby
they would leave
Conditional perfective feminine tense
opuszczałabym była
I would have left
opuszczałabyś była
you would have left
opuszczałaby była
she would have left
opuszczałybyśmy były
we would have left
opuszczałybyście były
you all would have left
opuszczałyby były
they would have left
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
opuszczałem
I left
opuszczałeś
you left
opuszczał
he left
opuszczaliśmy
we left
opuszczaliście
you all left
opuszczali
they left
Future masculine tense
będę opuszczał
I will leave
będziesz opuszczał
you will leave
będzie opuszczał
he will leave
będziemy opuszczali
we will leave
będziecie opuszczali
you all will leave
będą opuszczali
they will leave
Conditional masculine tense
opuszczałbym
I would leave
opuszczałbyś
you would leave
opuszczałby
he would leave
opuszczalibyśmy
we would leave
opuszczalibyście
you all would leave
opuszczaliby
they would leave
Conditional perfective masculine tense
opuszczałbym był
I would have left
opuszczałbyś był
you would have left
opuszczałby był
he would have left
opuszczalibyśmy byli
we would have left
opuszczalibyście byli
you all would have left
opuszczaliby byli
they would have left
Impersonal
opuszczano by
there would be left
opuszczano by
there would be left

Examples of opuszczać

Example in PolishTranslation in English
"Nie chcę opuszczać dżungli i nie wiem, co się dzieje.""'I do not wish to leave the jungle, and I do not know what this is.
#Oscar nie chciał opuszczać #schronienia w parafii Plymouth Brethren... #ale taka była wola boska.Oscar did not wish to leave the shelter of the Plymouth Brethren... but this was where God wished him to go.
- A ja nie chcę cię opuszczać.And I don't want to leave you. Shh, shh.
- Dlaczego miałabyś opuszczać dom?Why would you want to leave your good home?
- Musiała ją opuszczać?Had to leave, why?
"A więc w moim spadku "Ja, Stymie C. Bundy,opuszczam was, "ostatnich ocalałych mężczyzn Bundych,"And so the legacy I, Stymie C. Bundy, leave you the last surviving male Bundys, is proof that a male Bundy can achieve greatness.
"I kiedy odchodzę," "wiem, że opuszczam mojego najlepszego przyjaciela." "Przyjaciela, który nauczył mnie odróżniać dobro od zła,"And as I leave, I know that I am leaving my best friend
"Więc opuszczam ich, zauważając jak są uradowani perspektywą, że znów mogą zostać sam na sam."""So l leave, noticing that they seem pleased at the prospect" that they can once more be alone together.
'Ojcze mój, opuszczam pałac' 'twej miłości... ' ... 'by stać ci się obca na zawsze. 'My father l leave your palace of love And will become a total stranger To you forever
- Już cię opuszczam.Am I dreaming? I'll leave you alone forever now.
"Zawsze gdy mnie opuszczasz, popychasz mnie bliżej krawędzi"."Every time you leave me, you push me closer to the edge."
"albo wracasz do domu, albo nas opuszczasz na dobre"."either come home or leave for good."
- Kiedy nas opuszczasz?- When do you leave?
"Imperator Tirany opuszcza USA i szuka schronienia na Wyspie Contadora. ""The Emperor of Tiran leaves USA and seeks refuge on Contadora Island. "
"Kiedy Aston Martin opuszcza Wielką Brytanię,"when the Aston Martin leaves the UK,
"Kto opuszcza dom?""Who leaves a house?
"Kto opuszcza swoje życie?"Who leaves your life?
#Nikt nie opuszcza Meadowlands, Bernard.Nobody leaves Meadowlands, Bernard
- Nigdy nie opuszczamy!-Never leave!
/Przychodzimy na świat samotnie/ /i samotnie go opuszczamy./We enter the world alone and we leave it alone.
/jeśli pomylicie słowo, /nie opuszczacie sceny...- if you miss a word do not leave the stage...
Kiedy opuszczacie kraj, rzeczy mają większą wartość niż ludzie, więc powinniście wiedzieć, kim jesteście.When they leave home, goods are worth more and people are worth less. And you should know who you are. I don't hope for good business, that'll require you being ill.
Nie opuszczacie obozu.You don't leave the outpost.
Nigdy nie opuszczacie tych murów.You never leave your gardens. Go out!
Opcja numer dwa: Zostawiasz pieniadze, kumpel oddaje mi bron, amunicje moze sobie zatrzymac, a nastepnie opuszczacie sklep.Option two is, you release the bills, your friend gives me the gun, he can keep the bullets, I don't care, and you leave this store.
- Cały czas opuszczają swoje pokoje.People disappear every day. - Every time they leave the room. - Goodbye.
- Mobilizują nowe siły, opuszczają miasto, przekraczają rzekę i formują nową linię obrony. - Tak było napisane.All men must leave the city, go across the river, set up a new line of defense.
- Nie chcę żeby mnie winiły, że przeze mnie opuszczają przyjaciół ze szkoły.I don't want the kids resenting me for making them leave their friends.
- które nigdy nie opuszczają stowarzyszenia.- who can never leave her sorority.
/Lecz czasami w życiu zdarza się, /że ludzie na których liczymy opuszczają nas.But occasionally in life, the people we thought would always be there for us leave.
* Proszę nie opuszczaj mnie kochanie"Please don't leave me my beloved."
* Proszę, nie opuszczaj mnie ** Please don't leave me *
*I nigdy nie opuszczajAnd leave me never
- Dobrze, ale nie opuszczaj..._Okay, but don't leave... _Don't leave the building.
- Frankie nie...nie opuszczaj mnie.Frankie no, don't leave me.
- Nie opuszczajcie miasta.Don't leave town.
/Nie opuszczajcie domów.Do not leave your homes.
I nie opuszczajcie wyspy przez jakieś 2 godziny....andbe surenot toleavetheisland for at least two hours.
Na cały weekend. Róbcie co chcecie. Tylko nie opuszczajcie tego pokoju.Don't leave this room, because if you do, everyone's gonna see those hideous scars.
Nie opuszczajcie bezposredniej strefy ? farmers market? bo stracicie swoje przywileje.Do not leave the immediate area of the farmers market or you will lose yo outdoor privileges.
- Oszalałaś. - Nie opuszczałam domu od lat.Oh, Tracy, I haven't left this house in-in years.
/To ostatnie słowa /Alessandra do mnie, /kiedy opuszczałam Włochy, /siedem lat temu.Alessandro's last words to me before I left Italy seven years ago.
Ale ja... prawie nie opuszczałam Colleen przez ostatni rok.But I've hardly ever left
Blisko przez dwa miesiące, nie opuszczałam mojego pokoju.For nigh on two months, l never left that room.
Czuję się tak samo jak wtedy gdy opuszczałam dom po raz pierwszy. Przywykniesz.I feel like when I left home for the first time.
Ale gdy opuszczałaś Kapuę, wydawałaś się szaleńczo zakochana. Zgadza się...But when you left Capua I thought you madly in love.
Czy możesz zeznać z całą pewnością, że nie opuszczałaś swojego stanowiska po 19:00?Can you state with certainty that you never left your post after 7 p. M?
Kiedy ostatni raz opuszczałaś Dollhouse ?When was the last time you left the dollhouse?
Mówiłaś, że nigdy nie opuszczałaś hotelu, ale o 1:30 twój samochód opuścił hotel i wrócił o 2:30 rano.You say you never left the hotel, but at 1:30, your car is checked out of valet and checked back in an hour later.
Nie opuszczałaś domu od śmierci męża.You haven't left my house since your husband died.
- Myślisz, że marzyła o tej norze, gdy opuszczała Mineolę?- You think she had this dump in mind When she left mineola?
- Żyła, kiedy opuszczała Rosję, to wiedzą na pewno.- She was alive when she left Russia. That they know.
/Donowi Velasquezowi z kanału 16 udało się /złapać matkę Susanne, Cynthię. /Kiedy jakiś czas temu /opuszczała biuro koronera.Channel 9's Dawn Velasquez was able to catch up with Suzanne's mother, Cynthia, as she left the coroner's office a short while ago.
Ale gdy zacząłem odczuwać fizyczny ból... za każdym razem, jak opuszczała Pani pokój. Zrozumiałem, że jestem zakochany.It was only when I began to feel actual physical pain every time you left the room that it finally dawned on me.
Ale ona nie opuszczała swojej wyspy od Dekad!But she hasn't left her island in decades.
Gdy razem z Dennee opuszczałyśmy dom, miałyśmy szczęście mając ubrania.When Dennee and I left home, we were lucky to get away with the clothes on our backs.
/Często, zawsze mniej więcej w tym samym czasie, /kaczki opuszczały bagna.Often, always around the same time, the ducks left the swamps.
/Policja w Chinach pacyfikowała fanów, /gdy statki wiozące /limitowaną edycję albumu Dethklok /opuszczały port w Szanghaju.Police in China subdued fans as the ships carrying the limited-edition Dethklok album left the port of Shanghai.
Niektóre Amazonki opuszczały swoje towarzyszki zakładały rodziny, miały dzieci.I know it's not the Amazon way, Serena, but... others have left the tribe, had families.
Opowiedziałem jej o Królu Syjamu, że jego żony opuszczały go cztery razy.I told her about the King of Siam, that his wives had left him four times.
Plany lotów helikopterem zbiegają się z czasem, w którym transporty opuszczały wytwórnię metedryny.His helicopter's flight plans coincide with when the shipments left the meth labs.
- Rzadko opuszczałem bazę.- Rarely left the base.
/Kiedy opuszczałem Miami,By the time I left Miami,
/Tego popołudnia, jak opuszczałem Ashton, /każdy miał dla mnie radę.That afternoon as I left Ashton, everyone seemed to have advice.
Ale dziwne jest, że gdy opuszczałem gospodę, jego wciąż nie było.It's very strange. When I left the inn, he still hadn't returned.
Ale nigdy nie opuszczałem jego imprez z nienaruszoną pamięcią.But I never left one of Tommy's parties with my memory intact.
Armia wyznaczyła ci psychologa kiedy opuszczałeś oddziały specjalne?Did the army assign you a counselor when you left Special Forces?
Chciałam tego, kiedy mnie opuszczałeś.I wished it when you left me.
Czy wszyscy byli zdrowi, gdy opuszczałeś dom? Czy twoja mama była zdrowa?When you left home to come here, was everyone well.
Dobrze jesteś homoseksualny, twojego żony opuszczałeś ciebie, jesteś bez pracy To ma sens.What? Well you're gay, your wife's left you, you're jobless... it makes sense.
Gdy go opuszczałeś, już nie.When you left, you did not.
"Ojciec" nie opuszczał rancza przez trzy tygodnie.Father hasn't left the ranch in three weeks.
- Tak, on nigdy nie opuszczał Filadelfii.Yeah. He's never left Philly before.
- Twierdzi, że była w mieszkaniu o 1:00, oraz, że nie opuszczał mieszkania.He claims she got home at 1:00, And that he never left the apartment again.
- odpowiedź brzmi: tak. - Proszę pana, czy wyłączał pan to urządzenie, kiedy opuszczał pan gabinet?Sir, did you disconnect it when you resigned and left your office?
/Za każdym razem, gdy Blitz /opuszczał jakieś miejsce, /działo się coś niemożliwego.You see, every time Blitz left a place, something amazing happened.
- Ale my nie opuszczaliśmy jaskiń.- But we never left the caves.
/Kiedy opuszczaliśmy kopalnię, /czuliśmy, że rzeczywistość zaczęła się zmieniać, /albo to my się zmienialiśmy.When we left the mine, we felt reality was changing ...or were we the ones changing
/Pozostawione gdy opuszczaliśmy Bajor.Abandoned when we left Bajor.
Była 23.15 czasu oceanicznego kiedy Natasza i ja opuszczaliśmy Alphaville bocznymi drogamiIt was 23:15, Oceanic Time when Natasha and I left Alphaville by the peripheral roads.
Byłeś trochę blady, gdy opuszczaliśmy posterunek.It's just that you looked a little pale when we left the station.
Asa powiedział, że nigdy nie opuszczaliście tej doliny.Asa said none of you have ever left this valley.
Bo nie opuszczaliście doliny.Because you never left the valley.
Czy kiedy opuszczaliście swój dom, pułkownik Taylor jeszcze żył?When you left, was Colonel Taylor still alive?
Więc pewnie opuszczaliście Londyn w pośpiechu?Then I take it you left London hastily?
"Ojcowie opuszczali swoje dzieci."Fathers left their children.
/Gdy opuszczali Paryż, /Hector pomyślał:As they left Paris, Hector thought,
/Gdy opuszczali Paryż, /Truquette myślała o Sekwanie.As they left Paris, Truquette thought of the Seine.
Byli tu już dwa razy i opuszczali świątynię w ciągu jednego dnia.The Andorians were here twice before and both times left within a day.
Chciałabym aby ta dzielnica była tak wspaniała żeby wszyscy goście opuszczali ją z zapartym tchem.l'd like this neighborhood to be so wonderful that all visitors are left breathless.
Jedną głowicę skierowano na Lotniczą Bazę Wojskową Andrews, cel symboliczny, bo przez niego opuszczałby pan Waszyngton.A single warhead is directed at Andrews Air Force Base. The target is symbolic as this is the base from which you would leave Washington.
A kiedy twoje drugie dziecko opuszczało szkołę i zaczynało ganiać po ulicach z gangsterami?How about when your other child left school and started running the streets with them worthless boys?
Było mocne, gdy opuszczało moją siedzibę.It was robust when it left my premises.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'leave':

None found.
Learning languages?