Optować (to opt) conjugation

Polish
7 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
optuję
I will opt
optujesz
you will opt
optuje
he will opt
optujemy
we will opt
optujecie
you all will opt
optują
they will opt
Imperative
-
optuj
you opt!
niech optuje
let him/her/it opt
optujmy
let's opt
optujcie
you all opt
niech optują
let them opt
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
optowałam
I opted
optowałaś
you opted
optowała
she opted
optowałyśmy
we opted
optowałyście
you all opted
optowały
they opted
Future feminine tense
optuję
I will opt
optujesz
you will opt
optuje
she will opt
optujemy
we will opt
optujecie
you all will opt
optują
they will opt
Conditional feminine tense
optowałabym
I would opt
optowałabyś
you would opt
optowałaby
she would opt
optowałybyśmy
we would opt
optowałybyście
you all would opt
optowałyby
they would opt
Conditional perfective feminine tense
optowałabym była
I would have opted
optowałabyś była
you would have opted
optowałaby była
she would have opted
optowałybyśmy były
we would have opted
optowałybyście były
you all would have opted
optowałyby były
they would have opted
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
optowałem
I opted
optowałeś
you opted
optował
he opted
optowaliśmy
we opted
optowaliście
you all opted
optowali
they opted
Future masculine tense
optuję
I will opt
optujesz
you will opt
optuje
he will opt
optujemy
we will opt
optujecie
you all will opt
optują
they will opt
Conditional masculine tense
optowałbym
I would opt
optowałbyś
you would opt
optowałby
he would opt
optowalibyśmy
we would opt
optowalibyście
you all would opt
optowaliby
they would opt
Conditional perfective masculine tense
optowałbym był
I would have opted
optowałbyś był
you would have opted
optowałby był
he would have opted
optowalibyśmy byli
we would have opted
optowalibyście byli
you all would have opted
optowaliby byli
they would have opted
Impersonal
optowano by
there would be opted
optowano by
there would be opted

Examples of optować

Example in PolishTranslation in English
Gdy serce okazało się nieosiągalne, optowałam za kontynuowaniem przeszczepu płuc Roy'a Henley'ego.When a heart wasn't available, I opted to continue With roy henley's lung transplant...
Pewnie coś wiedziałaś i optowałaś by mi powiedzieć... Więc ja dzwonie nie specjalnie i nie powiem "dziękuje"Obviously, you knew something and opted not to tell me... so I just called specifically to not say"thank you."
Ustawiać się z dala dla chwili masywnej egoistycznej arogancji, która optowała, by zostać w CalCi tylko po to, żeby z tobą chodzić...Setting aside for one moment the massively egotistical presumption that I opted for the professorship at Calsci just to date you...
W przypadku gdy Urząd zalecił dwie wartości NDP dla tej samej kombinacji pestycyd-produkt jako dwa różne „warianty zarządzania ryzykiem”, Komisja zawsze optowała za niższym NDP zgodnie z motywem (5) rozporządzenia (WE) nr 396/2005.Where the Authority recommended two MRL values for the same pesticide-product combination as two different ‘risk management options’, the Commission always opted for the lowest MRL in line with recital 5 of Regulation (EC) No 396/2005.
W przypadku programu wsparcia polityki technologii informacyjnych i komunikacyjnych Komisja optowała za dalszym zarządzaniem bezpośrednim przez DG INFSO.For the ‘Information and communica-tiontechnnology — policy support’ programme,the Commission optedto continue direct management by DG INFSO.
KLM wyjaśnia, że optował za zgłoszeniem w języku angielskim, aby dostosować się do Komisji, zważywszy na ścisłe i bezwarunkowe terminy mające zastosowanie w procedurze kontroli połączeń.KLM explains that it opted to submit the notification in English in order to accommodate the Commission, given the tight and strict deadlines that apply in the merger control procedure.
Szczególnie ma to miejsce w przypadkach, kiedy dostawca optował na rzecz odpowiedzialności podatkowej pomimo tego, iż w momencie dostawy nie znajdował się w sytuacji finansowej pozwalającej na zapłacenie urzędowi skarbowemu podatku, który został zafakturowany na kupującego.This is particularly relevant for such cases where the supplier had opted for tax liability although at the time of supply he was not in a financial position to pay the tax authorities the tax which he has invoiced to the purchaser.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'opt':

None found.
Learning languages?