Odzyskiwać (to recover) conjugation

Polish
18 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
odzyskuję
I recover
odzyskujesz
you recover
odzyskuje
he/she/it recovers
odzyskujemy
we recover
odzyskujecie
you all recover
odzyskują
they recover
Imperfective future tense
będę odzyskiwać
I will recover
będziesz odzyskiwać
you will recover
będzie odzyskiwać
he/she/it will recover
będziemy odzyskiwać
we will recover
będziecie odzyskiwać
you all will recover
będą odzyskiwać
they will recover
Imperative
-
odzyskuj
you recover!
niech odzyskuje
let him/her/it recover
odzyskujmy
let's recover
odzyskujcie
you all recover
niech odzyskują
let them recover
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
odzyskiwałam
I recovered
odzyskiwałaś
you recovered
odzyskiwała
she recovered
odzyskiwałyśmy
we recovered
odzyskiwałyście
you all recovered
odzyskiwały
they recovered
Future feminine tense
będę odzyskiwała
I will recover
będziesz odzyskiwała
you will recover
będzie odzyskiwała
she will recover
będziemy odzyskiwały
we will recover
będziecie odzyskiwały
you all will recover
będą odzyskiwały
they will recover
Conditional feminine tense
odzyskiwałabym
I would recover
odzyskiwałabyś
you would recover
odzyskiwałaby
she would recover
odzyskiwałybyśmy
we would recover
odzyskiwałybyście
you all would recover
odzyskiwałyby
they would recover
Conditional perfective feminine tense
odzyskiwałabym była
I would have recovered
odzyskiwałabyś była
you would have recovered
odzyskiwałaby była
she would have recovered
odzyskiwałybyśmy były
we would have recovered
odzyskiwałybyście były
you all would have recovered
odzyskiwałyby były
they would have recovered
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
odzyskiwałem
I recovered
odzyskiwałeś
you recovered
odzyskiwał
he recovered
odzyskiwaliśmy
we recovered
odzyskiwaliście
you all recovered
odzyskiwali
they recovered
Future masculine tense
będę odzyskiwał
I will recover
będziesz odzyskiwał
you will recover
będzie odzyskiwał
he will recover
będziemy odzyskiwali
we will recover
będziecie odzyskiwali
you all will recover
będą odzyskiwali
they will recover
Conditional masculine tense
odzyskiwałbym
I would recover
odzyskiwałbyś
you would recover
odzyskiwałby
he would recover
odzyskiwalibyśmy
we would recover
odzyskiwalibyście
you all would recover
odzyskiwaliby
they would recover
Conditional perfective masculine tense
odzyskiwałbym był
I would have recovered
odzyskiwałbyś był
you would have recovered
odzyskiwałby był
he would have recovered
odzyskiwalibyśmy byli
we would have recovered
odzyskiwalibyście byli
you all would have recovered
odzyskiwaliby byli
they would have recovered
Impersonal
odzyskiwano by
there would be recovered
odzyskiwano by
there would be recovered

Examples of odzyskiwać

Example in PolishTranslation in English
Byliśmy w stanie, by odzyskiwać historię ona usunęła poza jej laptopem.We were able to recover the history she deleted off her laptop.
Będziemy kontynuować starania w celu usunięcia błędów we wszystkich kategoriach wydatków WPR – podobnie jak będziemy nadal odzyskiwać pieniądze, które zostały błędnie wydane.We will continue our efforts to iron out errors in all categories of CAP spending – as we will continue to recover money which has been spent in error.
Ja odzyskuję dowód.I-I'm recovering evidence.
Bardzo szybko odzyskujesz siły, jak na tyle straconej krwi.I've never seen someone recover so quickly after losing so much blood.
Brawo, Emilio! Cieszę się, że odzyskujesz formę!Emily, I see you're recovering already.
Powoli odzyskujesz siły.You're still recovering from your injury.
Szybko odzyskujesz siły."You're recovering rapidly.
"odzyskujemy z klatek zainstalowanych poniżej urządzenia do mycia."we recover from the traps installed beneath the wash-house facility.
Raz odzyskujemy ZPM, możemy bramkę bezpośrednio z powrotem do Uziom, ponieważ stargate już w Antarktydzie.Once we recover the ZPM, we can gate directly back to Earth, because the stargate's already in Antarctica.
Wciąż odzyskujemy części głowy, więc identyfikacja trwa dłużej niż zwykle.- Yikes. We're still recovering parts of the head, so the ID is taking a little longer than normal.
Oddajecie broń ćwiczebną, odzyskujecie swoją własną, czerwoną.Return your gun, recover your red-handle.
/Powoli odzyskują siły.The slow process of their recovery has begun.
Aby zdjąć ciężar podatku z tych podatników, którzy odzyskują podatek zapłacony, szósta dyrektywa przewiduje mechanizm odliczenia mający na celu zapewnienie „neutralności” podatku wobec nich.In order to ensure that taxable persons responsible for recovering the VAT do not carry the burden thereof, the Sixth Directive provides for a deduction mechanism intended to ensure tax ‘neutrality’ in regard to them.
Ale jednocześnie takie pompy ciepła odzyskują energię z powietrza wywiewnego, która nie stanowi energii aerotermalnej zgodnie z dyrektywą [8].But simultaneously such heat pumps recover the energy in the exhaust air, which is not aerothermal energy according to the Directive [8].
Bez uszczerbku dla stosowania kar, właściwe organy, jeżeli powstanie taka potrzeba, odzyskują płatności od odpowiedzialnych podmiotów.Without prejudice to the application of penalties, the competent authorities shall, if need be, recover payments from the responsible parties.
Inni nie odzyskują czucia czy zręczności, po prostu nie zdrowieją.Some don't recover sensation, they don't recover dexterity,they simply don't recover.
Po uruchomieniu platformy cyfrowej spółka Boxer oferowała więc klientom przystawki po niższej cenie i odzyskiwała koszty w całym okresie abonamentowym.After the launch of the digital terrestrial platform, Boxer therefore offered set-top boxes to customers at a low price and recovered the costs over the entire subscription contract period.
/Max odzyskiwał siły,Max had recovered.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'recover':

None found.
Learning languages?