Odwołać (to cancel) conjugation

Polish
43 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
odwołam
I will cancel
odwołasz
you will cancel
odwoła
he will cancel
odwołamy
we will cancel
odwołacie
you all will cancel
odwołają
they will cancel
Imperative
-
odwołaj
you cancel!
niech odwoła
let him/her/it cancel
odwołajmy
let's cancel
odwołajcie
you all cancel
niech odwołają
let them cancel
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
odwołałam
I cancelled
odwołałaś
you cancelled
odwołała
she cancelled
odwołałyśmy
we cancelled
odwołałyście
you all cancelled
odwołały
they cancelled
Future feminine tense
odwołam
I will cancel
odwołasz
you will cancel
odwoła
she will cancel
odwołamy
we will cancel
odwołacie
you all will cancel
odwołają
they will cancel
Conditional feminine tense
odwołałabym
I would cancel
odwołałabyś
you would cancel
odwołałaby
she would cancel
odwołałybyśmy
we would cancel
odwołałybyście
you all would cancel
odwołałyby
they would cancel
Conditional perfective feminine tense
odwołałabym była
I would have cancelled
odwołałabyś była
you would have cancelled
odwołałaby była
she would have cancelled
odwołałybyśmy były
we would have cancelled
odwołałybyście były
you all would have cancelled
odwołałyby były
they would have cancelled
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
odwołałem
I cancelled
odwołałeś
you cancelled
odwołał
he cancelled
odwołaliśmy
we cancelled
odwołaliście
you all cancelled
odwołali
they cancelled
Future masculine tense
odwołam
I will cancel
odwołasz
you will cancel
odwoła
he will cancel
odwołamy
we will cancel
odwołacie
you all will cancel
odwołają
they will cancel
Conditional masculine tense
odwołałbym
I would cancel
odwołałbyś
you would cancel
odwołałby
he would cancel
odwołalibyśmy
we would cancel
odwołalibyście
you all would cancel
odwołaliby
they would cancel
Conditional perfective masculine tense
odwołałbym był
I would have cancelled
odwołałbyś był
you would have cancelled
odwołałby był
he would have cancelled
odwołalibyśmy byli
we would have cancelled
odwołalibyście byli
you all would have cancelled
odwołaliby byli
they would have cancelled
Impersonal
odwołano by
there would be cancelled
odwołano by
there would be cancelled

Examples of odwołać

Example in PolishTranslation in English
"Musieliśmy odwołać Nie mogę pozwolić Dennis.""We had to cancel I can not let Dennis."
"Muszę odwołać środę."I have to cancel Wednesday afternoon.
"Tylko szukają pretekstu, żeby odwołać program."They're looking for a reason to cancel the program.
- Bałam się, że będę musiała coś odwołać.I was afraid I might have to cancel. Another duet?
- Bo musiałem odwołać lot?Because once I had to cancel my flight? No
- Amy, odwołaj moje spotkania.- Amy, cancel my appointments. - Stop calling me.
- I odwołaj sprzedaż Bass Industries.And cancel the sale of bass industries. If not, I'll tell the reporter the truth,
- Karen, odwołaj moje spotkania...- Karen, cancel my appointments
- Nie, odwołaj to.- No, just cancel it.
Więc odwołajmy Boże Narodzenie.So let's cancel Christmas.
- Że to nie koniec, odwołajcie wieczorne spotkania.That one that says, we're not quite finished, cancel your plans for the evening.
I odwołajcie kwartet smyczkowy.And cancel the string quartet.
Lepiej odwołajcie imprezę piwną.Really? Better cancel the kegger. Heh heh!
- Już odwołałam Cassidy.So I shouldn't have cancelled Cassidy?
- Nie, odwołałam.No, I cancelled.
I odwołałam twoje spotkanie o 15.00 z doradcą latynoskim.And I cancelled your 3 o'clock with the latin council at st!
Mamo nie mogę uwierzyć, że odwołałam trening sprawnościowy dla tego.Mom, I can't believe I cancelled resistance training for this.
Mieliśmy iść na obiad, jako przyjaciele, ale nie czułam się dobrze, więc odwołałam to i Seth odjechał.Well, we had dinner plans, as friends, but I wasn't feeling well, so I cancelled and sent Seth on his way.
Jessa, odwołałaś swój przyjazd ostatnie sześć razy.Jessa, you've cancelled on me on the last six occasions.
- Właśnie je odwołała.- She just cancelled.
..położyła się do łóżka z wysoką gorączką, i odwołała do tego wszystkie swoje spotkania!and has had all her appointments for today cancelled in toto!
Ale Tony nie wiedział, że Trish odwołała wizytę Fletcher'a żeby zjeść obiad z Ryan'em.But what Tony didn't know is that Trish cancelled her appointment with Fletcher to have dinner with Ryan.
Ale teraz gdy odwołała powrót musi poznać prawdę, ponieważ nie zależy mi na związku i na pewno nie chcę się zakochać.But now that she's cancelled the move, she's gotta know the truth because I don't want a relationship and I don't want to fall in love.
Moje ciotki odwołały tournée.My aunts cancelled their tour.
Coś tam pokręcili, myśleli że ja wszystko odwołałem.- Well, they are now. There was some kind of mix up. I don't know; they thought I called and cancelled.
Dlatego to odwołałem.And that's why I cancelled it.
Dziś odwołałem wszystkie spotkania i wróciłem do ciebie.Today I've cancelled all meetings and come home.
Czy odwołałeś już Chicago i resztę weekendu?Have you cancelled Chicago and the rest of the weekend yet?
Cóż, nie jesteśmy zarejestrowani, jeśli o to ci chodzi i P.S., to ty odwołałeś naszą randkę, żeby spędzić czas z mamą, więc to ja powinienem być urażony i zaniepokojony.Well, we're not registered, if that's what you mean. and P.S. -- you were the one who cancelled on me to hang out with your mom, so I'm the one who should be offended and a little weirded out.
Dlaczego odwołałeś swoje testy?That's why you cancelled your test.
- Nie, Rob odwołał spotkanie. Powiedział dlaczego?No. rob cancelled the meeting.
Jeszcze do tego to Tokio, dobrze że odwołaliśmy Sydney.Tokyo is our last date. I'm glad we cancelled Sydney.
Przekaż im, że to my odwołaliśmy spotkanie.Tell them we cancelled the meeting.
Przepraszam, ale odwołaliśmy lot, tak jak pani prosiła.I'm sorry, but we've cancelled the flight plans, as you asked.
Miesiąc temu, gdy zadzownił i powiadomił, o grypie odwołaliście kurs, mimo, że Blackstone zaoferowało zastąpstwo.In fact, a month ago, when he called in sick with the flu, you cancelled, even though Blackstone offered you a replacement.
- Myślałam, że odwołali misję.What happened? I thought they cancelled your mission.
- Nie wiem, czemu odwołali.I don't know why they was cancelled
- Nie, odwołali koncert.- No, the gig is cancelled.
- Tak, ale prawie go odwołali. Przecież sam wysłałem na niego 6 ludzi.- Yes, but it was nearly cancelled.
- Tak, jaka szkoda, że odwołali swój lot.- Yeah, such a pity they cancelled.
- Pójdziesz ze mną i przejdziesz przez rytuał zgodnie z moim oczekiwaniem albo odwołam twój ślub!You will come with me now and perform the Bre'Nan ritual to my satisfaction or l will cancel your wedding. Toruk-DOH!
Ale nie możemy wyjść z domu, moja mama odwoła wyjazd na Hawaje i...Only, we can't leave the house. My mom will cancel Hawaii, and--
Gdy Iran i Syria dowiedzą się, że pociski są bezwartościowe, odwołają zamówienia, a IBBC upadnie.Once you let the Iranians and Syrians hear that the missiles are completely useless against the Israelis they will cancel their orders and the IBBC will collapse.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'cancel':

None found.
Learning languages?