Obniżyć (to lower) conjugation

Polish
48 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
obniżę
I will lower
obniżysz
you will lower
obniży
he will lower
obniżymy
we will lower
obniżycie
you all will lower
obniżą
they will lower
Imperative
-
obniż
you lower!
niech obniży
let him/her/it lower
obniżmy
let's lower
obniżcie
you all lower
niech obniżą
let them lower
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
obniżyłam
I lowered
obniżyłaś
you lowered
obniżyła
she lowered
obniżyłyśmy
we lowered
obniżyłyście
you all lowered
obniżyły
they lowered
Future feminine tense
obniżę
I will lower
obniżysz
you will lower
obniży
she will lower
obniżymy
we will lower
obniżycie
you all will lower
obniżą
they will lower
Conditional feminine tense
obniżyłabym
I would lower
obniżyłabyś
you would lower
obniżyłaby
she would lower
obniżyłybyśmy
we would lower
obniżyłybyście
you all would lower
obniżyłyby
they would lower
Conditional perfective feminine tense
obniżyłabym była
I would have lowered
obniżyłabyś była
you would have lowered
obniżyłaby była
she would have lowered
obniżyłybyśmy były
we would have lowered
obniżyłybyście były
you all would have lowered
obniżyłyby były
they would have lowered
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
obniżyłem
I lowered
obniżyłeś
you lowered
obniżył
he lowered
obniżyliśmy
we lowered
obniżyliście
you all lowered
obniżyli
they lowered
Future masculine tense
obniżę
I will lower
obniżysz
you will lower
obniży
he will lower
obniżymy
we will lower
obniżycie
you all will lower
obniżą
they will lower
Conditional masculine tense
obniżyłbym
I would lower
obniżyłbyś
you would lower
obniżyłby
he would lower
obniżylibyśmy
we would lower
obniżylibyście
you all would lower
obniżyliby
they would lower
Conditional perfective masculine tense
obniżyłbym był
I would have lowered
obniżyłbyś był
you would have lowered
obniżyłby był
he would have lowered
obniżylibyśmy byli
we would have lowered
obniżylibyście byli
you all would have lowered
obniżyliby byli
they would have lowered
Impersonal
obniżono by
there would be lowered
obniżono by
there would be lowered

Examples of obniżyć

Example in PolishTranslation in English
- Może czas obniżyć oczekiwania.Maybe it's time to lower expectations. Oh, no, look, that's...
- Po pierwsze, musisz obniżyć ton!All right, first of all, you need to lower your voice.
- Ten chłód, który odczuwasz to zimna sól fizjologiczna płynąca przez twoje żyły żeby obniżyć temperaturę ciała.that chill you'll feel is the cold saline rushing through your veins to lower your core body temperature.
- Trzeba je obniżyć!Got to lower the light bar.
- Wiem. Może dam radę obniżyć bieg do lądowania.Be able to lower the landing gear.
A teraz... obniż górę, pokaż trochę piersi.Now... let's have you lower your top a little, show a little rosebud.
Aby załadować, obniż broń.To load, lower the weapon.
Alice, obniż temperaturę. /Alice, lower the ambient temperature.
Buckie... Buckie, po prostu obniż to 60 cm, mógłbyś?- Bucky, just lower it 2 foot, would you?
Ciężkie widma, więce niż sześć, obniż orbitę, po siatce 15-2.Heavy bogeys, six plus, lower orbit, over grid 15-2.
Nie mówią: zabierzcie tym, którzy mają. Mówią: obniżcie stopy procentowe.Cheat the people who are safe, they say lower the interest rates.
Chyba obniżyłam troche poprzeczkę.Guess I kinda lowered that bar.
Przez lata, obniżyłam standardy.Over the years, I have lowered my standards.
Tak, ale obniżyłam dawkę.Yes, but I lowered the dosage.
Chyba obniżyłaś sobie poprzeczkę.I think you've lowered your standards.
Federalna Administracja Lotnictwa Cywilnego Stanów Zjednoczonych (FAA) obniżyła rating bezpieczeństwa Republiki Filipin w swoim programie IASA, ponieważ Republika Filipin nie spełnia międzynarodowym norm bezpieczeństwa ICAO.The U.S. Department of Transportation’s Federal Aviation Administration (FAA) lowered the safety rating of the Republic of Philippines in its IASA programme, for the reason that the Republic of Philippines fails to comply with international safety standards set by ICAO.
Chiny obniżyły produkcję żywności o 10% od roku 2000.China has lowered production by 10% since 2000.
Już zaczynałem ślepnąć od masturbacji, więc obniżyłem standardy.I was going blind with masturbation, so I lowered my standards, and now:
Przestałem nosić żółte koszulki i obniżyłem wymagania.I stopped wearing yellow shirts and lowered my standards.
W księgach obniżyłem koszty o 5 centów zamiast o 10.On the books, I accidentally lowered your costs by a nickel instead of a dime.
Więc, zdecydowałem że muszę coś z tym zrobić, i wymyśliłem obniżyłem o 2 cale.So, I decided I wanted to do something about it, and I got it lowered 2 inches.
Chan, obniżyłeś stopień zabezpieczeń, Rasa Przyszłych się tu dostanie, tho!Chan, but you've lowered the defences, the Futurekind
Wygląda że obniżyłeś podwozie w ciężarówce.Looks like you got your truck lowered.
- którą do normalnego poziomu obniżył fluorowodór.Which is being lowered to normal by the hf.
Być może jest to reakcja na znieważenie tunezyjskiej flagi przez salafickiego studenta, który obniżył flagę tunezyjską, a zamiast niej zawiesił czarną flagę ruchu salafickiego.Perhaps, this initiative is a reaction to the discretion of Tunisian flag when a Salafi student lowered the Tunisian flag and raised the Salafist flag instead.
Czy to tylko mnie lub świat obniżył poprzeczkę za to, co uchodzi za fajne?Is it just me or has the world lowered the bar for what passes as cool?
Federalny Zarząd Lotnictwa Cywilnego (FAA) przy Departamencie Transportu Stanów Zjednoczonych obniżył w ramach programu IASA ocenę bezpieczeństwa dla Indonezji ze względu na fakt, że Indonezja nie spełnia międzynarodowych norm bezpieczeństwa ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).The US Department of Transportation’s Federal Aviation Administration (FAA) lowered Indonesia’s safety rating in its IASA programme, for the reason that Indonesia fails to comply with international safety standards set by the International Civil Aviation Organization (ICAO).
Hammond był łatwy do złapania, bo ktokolwiek obniżył mu zawieszenie, nie zrobił tego zbyt dobrze.'Hammond was very easy to catch because whoever had lowered his car hadn't done a very good job.'
Już ją obniżyliśmy jak tylko się dało, by nam tym nie stracić.We've already lowered it as much as we can without losing money.
Podnieśliśmy kości policzkowe i obniżyliśmy uszy.Cheek bones raised two centimeters, ears lowered a quarter of an inch.
Zaintubowaliśmy ją i obniżyliśmy temperaturę ciała, aby podtrzymać tyle funkcji mózgu, ile to możliwe.Now, we've intubated her, and I've lowered her body temperature so that we can preserve as much brain function as possible.
! To przecież wy obniżyliście nasze pensje!You're the ones who lowered our wages, you know!
- Znów obniżyli wiek poboru, tatku.- They lowered the age again, papa.
Bardzo ostatnio obniżyli poprzeczkę, aby stać się super bohaterem.Boy, they have really lowered the bar some for superheroes at that school since I went there.
Jak już stwierdzono powyżej w motywie 78, niektórzy tradycyjni producenci wspólnotowi znacznie obniżyli swoją produkcję we Wspólnocie lub jej zaprzestali, i zaczęli dokonywać przywozu z państw, których dotyczy postępowanie.In fact, as already mentioned in recital (78) above, some traditional Community producers significantly lowered or discontinued their production in the Community and started to import from the countries concerned.
Oni obniżyli nagrodę do czterech, Ekscelencjo.They lowered it to four, Excellency.
Więc obniżyli poprzeczkę.So they lowered the bar.
/Aby udowodnić, /że system działa, obniżę temperaturę w tym budynku o 5° C.- Rodney, please. - And to prove the effectiveness, I will lower the temperature within this facility by 10 degrees.
A najważniejsze obniży koszty, praktycznie, nie mamy z ciebie pożytku.Most importantly it will lower our overheads, particularly those that don't generate profit.
W odniesieniu do twierdzenia, że środki obniżą popyt na produkty fotowoltaiczne w Unii, a tym samym przemysł unijny nie będzie mógł zwiększyć sprzedaży, należy zauważyć, że strony nie były w stanie przedstawić żadnych możliwych do zweryfikowania dowodów na istnienie bezpośredniego związku między wprowadzeniem środków a spadkiem popytu na produkty fotowoltaiczne, na które w ciągu lat miało wpływ kilka czynników.Concerning the claim that measures will lower the demand for PV products in the Union and therefore the Union industry will not be able to increase their sales, it is noted that the parties were unable to provide any verifiable evidence of the existence of a direct link between the imposition of measures and the decrease demand for PV product which proved to be influenced over the years by several factors.
Zatem nie można wykluczyć, że w przypadku uchylenia środków tajlandzcy producenci eksportujący obniżyliby swoje ceny wywozu do Wspólnoty do poziomu cen wywozu na inne rynki państw trzecich w ramach wysiłków na rzecz odzyskania straconego rynku.Therefore, it cannot be excluded that the Thai exporting producers would lower their export prices to the Community to a level of export prices for other third country markets, in an effort to regain lost market, should measures be repealed.
I to obniżyło jego pułap napadowyAnd that would've lowered his seizure threshold.
Nie zdziwiłbym się, gdyby tyle pracy obniżyło jej system odpornościowy.I wouldn't be surprised if the hours she's been keeping had lowered her immune system.
Odnosząc się do stwierdzenia dotyczącego ogólnej reprezentatywności próby, należy powtórzyć, że zmniejszenie próby do czterech przedsiębiorstw obniżyło jej reprezentatywność z 65 % do 47 % sprzedaży wszystkich współpracujących producentów.With regard to the claim concerning the overall representativity of the sample, it is reiterated that the reduction of the sample to four companies lowered the representativity from 65 % to 47 % of the sales by all cooperating producers.
Rozdzielenie komórek obniżyło poziom pH.Decomposing cells lowered the pH level.
Twoim zdaniem to podniosło, czy obniżyło jej wartość?And so you think that raised her value or lowered it?
Gdybyśmy wstrzelili dokładnie 5,5 kilograma materiału do koszyka, to powoli obniżyłoby chłopca na ziemię.Yeah, you see, if we could fire an exactly 12-and-a-half-pound weight into the basket, it would lower the boy very gently to the ground.
Twój puls powiedziałby mi, czy masz gorączkę. A gdybyś miał gorączkę, upuściłabym ci krwi. Puszczanie krwi obniżyłoby temperaturę.And the pulse would tell me whether in fact you had a fever, and if you did have a fever I would probably let blood, because letting blood would lower the fever.

More Polish verbs

Similar

obelżyć
do
obłożyć
wrap
obnażyć
bare
obnieść
do
obniżać
reduce
poniżyć
humiliate
zaniżyć
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'lower':

None found.
Learning languages?