Nadużyć (to abuse) conjugation

Polish
32 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
nadużyję
I will abuse
nadużyjesz
you will abuse
nadużyje
he will abuse
nadużyjemy
we will abuse
nadużyjecie
you all will abuse
nadużyją
they will abuse
Imperative
-
nadużyj
you abuse!
niech nadużyje
let him/her/it abuse
nadużyjmy
let's abuse
nadużyjcie
you all abuse
niech nadużyją
let them abuse
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
nadużyłam
I abused
nadużyłaś
you abused
nadużyła
she abused
nadużyłyśmy
we abused
nadużyłyście
you all abused
nadużyły
they abused
Future feminine tense
nadużyję
I will abuse
nadużyjesz
you will abuse
nadużyje
she will abuse
nadużyjemy
we will abuse
nadużyjecie
you all will abuse
nadużyją
they will abuse
Conditional feminine tense
nadużyłabym
I would abuse
nadużyłabyś
you would abuse
nadużyłaby
she would abuse
nadużyłybyśmy
we would abuse
nadużyłybyście
you all would abuse
nadużyłyby
they would abuse
Conditional perfective feminine tense
nadużyłabym była
I would have abused
nadużyłabyś była
you would have abused
nadużyłaby była
she would have abused
nadużyłybyśmy były
we would have abused
nadużyłybyście były
you all would have abused
nadużyłyby były
they would have abused
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
nadużyłem
I abused
nadużyłeś
you abused
nadużył
he abused
nadużyliśmy
we abused
nadużyliście
you all abused
nadużyli
they abused
Future masculine tense
nadużyję
I will abuse
nadużyjesz
you will abuse
nadużyje
he will abuse
nadużyjemy
we will abuse
nadużyjecie
you all will abuse
nadużyją
they will abuse
Conditional masculine tense
nadużyłbym
I would abuse
nadużyłbyś
you would abuse
nadużyłby
he would abuse
nadużylibyśmy
we would abuse
nadużylibyście
you all would abuse
nadużyliby
they would abuse
Conditional perfective masculine tense
nadużyłbym był
I would have abused
nadużyłbyś był
you would have abused
nadużyłby był
he would have abused
nadużylibyśmy byli
we would have abused
nadużylibyście byli
you all would have abused
nadużyliby byli
they would have abused
Impersonal
nadużyto by
there would be abused
nadużyto by
there would be abused

Examples of nadużyć

Example in PolishTranslation in English
Jestem za ciebie odpowiedzialna a nadużyłam twojego zaufania.I have a responsibilité to you and I abused that responsability.
Stąpałam po cienkiej linie i trochę nadużyłam moje przywództwo i myliłam się.I stepped over the line, and abused my position as president and I was wrong.
Trzymam ten list do dr Kinga na ścianie, aby przypominał mi, że nadużyłam moją moc też.I keep that letter to Dr. King on my wall to remind me that I abused my power too.
Powiedział, że nadużyłaś tego co ci ofiarował i musisz za to zapłacić.He says you've abused what he's given you. and you'II have to pay.
Przez niego nadużyłaś mocy, którą ci dałaBut that's not what Tera wants. You have abused the power she has given you. Thanks to him.
Wierzyłem, że masz honor i udzieliłem ci, wbrew zasadom, szansę, którą nadużyłaś w najgorszy możliwy sposób.Trusting you to be honorable, I afforded you, against all the rules, An opportunity that you have abused in the worst way.
Decyzji Komisji nie stosuje się przed datą powiadomienia o niej zainteresowanej organizacji międzybranżowej, chyba że organizacja ta podała nieprawidłowe informacje lub nadużyła zwolnienia przewidzianego w ust. 1.That Commission decision shall not apply earlier than the date of its notification to the interbranch organisation concerned, unless that interbranch organisation has given incorrect information or abused the exemption provided for in paragraph 1.
Decyzji Komisji nie stosuje się przed datą powiadomienia zainteresowanej organizacji międzybranżowej, chyba że organizacja ta podała nieprawidłowe informacje lub nadużyła zwolnienia przewidzianego w ust. 1.That Commission Decision shall not apply earlier than the date of its notification to the interbranch organisation concerned, unless that interbranch organisation has given incorrect information or abused the exemption provided for in paragraph 1.
Nie mogę za to uwierzyć, że córka wciąż jest w stanie wykrzesać w sobie miłość do pani. Bo pani nadużyła, zaniedbała, zdradziła i porzuciła jej miłość, odkąd tylko ją czuła. To jest nadzwyczajne.- What I can't believe is that your daughter still manages to feel any love for you at all since you've abused, neglected, betrayed and forsaken her love since the moment she could feel.
Tej decyzji Komisji nie stosuje się przed datą powiadomienia o niej zainteresowanej organizacji międzybranżowej, chyba że organizacja ta podała nieprawidłowe informacje lub nadużyła zwolnienia przewidzianego w ust. 1.The Commission’s Decision shall not apply earlier than the date of its notification to the interbranch organisation concerned, unless that interbranch organisation has given incorrect information or abused the exemption provided for in paragraph 1.
Według sprawozdania nadużyła pani władzy.The report stated that you abused your power.
To przywilej, którego nadużyłyście.They are a privilege that has been abused.
Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez firmę Virgin Airways, w lipcu 1999 roku Komisja Europejska uznała, że linie lotnicze British Airways nadużyły swojejpozycji dominującej na rynku.Acting on a complaint by Virgin Airways, the Commission found in July 1999that British Airways had abused a dominant position.
Bóg dał mi moc... nadużyłem tego daru... więc go odebrał.God gave me power. I abused his gift, so he took it away.
Chcę abyś wiedziała, pani, że nigdy nie nadużyłem twej gościnności. Przykro mi, ale nie mogę oddać ci listów od Cecile, bowiem otwiera w nich swe serce przede mną, a nie przed tobą pani.Madame, I just want you to know that I've never abused your hospitality and I will never give back the letters Cecile wrote to me.
Może i nadużyłem przysługującego mi dziś czasu, doktorze Masters. Ale uważam, że wasza książka załuguje na taką analizę, zasługuje na uczciwą ocenę wpływu, jaki będzie miała na społeczeństwo, a nie tylko jej ogromnej naukowej wartości dla społeczności lekarskiej...And I may have abused more than my fair share of time today, Dr. Masters, because I believe your book deserves such scrutiny, deserves an honest evaluation as to the impact of such material societally, not just the immense scientific value it provides
Najwyraźniej nadużyłem jej.l've obviously abused it.
Nigdy nie nadużyłem swojego stanowiska.I have never abused my office.
A jeśli chodzi o gościnność, to mówię ci, że nadużyłeś mojej po raz ostatni.And speaking of hospitality, you have abused mine for the last time.
A ty go nadużyłeś.A position you have abused.
Dziecko, które ci zaufało, a ty nadużyłeś zaufania!A kid who trusted you, and you abused that!
Jesteś tutaj, ponieważ nadużyłeś alkoholu w takim stopniu, że twoja rodzina i przyjaciele musieli urządzić interwencję.Hank, you're here because you abused alcohol to such an extent that your friends and family had to stage an intervention.
Karolu Stuarcie, królu Anglii, w opinii Parlamentu, nadużyłeś władzy udzielonej ci prawem...Charles Stuart, King of England... this parliament holds that you have abused the power entrusted to you by the law and...
"W czasie nieobecności naszego dajmio szambelan nadużył swojej władzy."We have found that Chamberlain Mutsuta abused his authority.
/Florrick odmówił zajęcia się /kłopotliwymi zarzutami, /jakoby nadużył stanowiska /w celu ochrony /wpływowych przyjaciół.Florrick refused to address troubling allegations that he abused his office in order to protect his powerful friends.
Dnia 24 marca Komisja zgodnie z art. 82 TraktatuWE (44) przyjęła decyzję o zakazie nadużywania pozycji dominującej i nakładającą grzywny na Microso Corporation (Microso ), uznając, że Microsow dwojaki sposób nadużył pozycji dominującej na rynku systemów operacyjnych dla komputerów osobistych (45).On 24 March, the Commission adopted a prohibition decision with nes against Micro so Corporation (Microso ) in pursuance of Article 82 EC (44). is decision concluded that Microso had abused its dominant position in the PC operating system market (45
Dobry ludzie Sherwood, książe Jan już nazbyt długo nadużył swej władzy.Good people of Sherwood, the prince has abused his power for far too long.
Gdyby mąż nadużył urzędu, sypiając ze współpracownicą, /i okłamał swoich bliskich, żonę i dzieci, /to pani zdaniem /elektorat powinien mu zaufać?- And if your husband abused his office by sleeping with a co-worker, and he lied to the people closest to him, his wife and his children, do you think the electorate should trust him?
/To jej nadużyli.* And they abused us *
Marcel i jego poddani nadużyli naszego domu przez większą część wieku.Marcel and his minions abused our home for the better part of a century.
Podziękujcie za to trzem nicponiom, którzy nadużyli mojej dobrej woli.And for that, you can thank the three scofflaws... who abused my goodwill.
W lipcu Sąd podtrzymał decyzję Komisji, w której uznano, że przedsiębiorstwo AstraZeneca nadużyło pozycji dominującej przez uniemożliwianie wprowadzenia do obrotu produktów generycznych stanowiących odpowiedniki wytwarzanego przez nie środka przeciwko wrzodom pod nazwą Losec. Sąd obniżył nieznacznieIn July, the General Court essentially upheld the decision of the Commission finding that AstraZeneca abused its dominant position by preventing the marketing of generic products replicating their anti-ulcer product, Losec.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'abuse':

None found.
Learning languages?