Nadmieniać (to mention) conjugation

Polish
8 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
nadmieniam
I mention
nadmieniasz
you mention
nadmienia
he/she/it mentions
nadmieniamy
we mention
nadmieniacie
you all mention
nadmieniają
they mention
Imperfective future tense
będę nadmieniać
I will mention
będziesz nadmieniać
you will mention
będzie nadmieniać
he/she/it will mention
będziemy nadmieniać
we will mention
będziecie nadmieniać
you all will mention
będą nadmieniać
they will mention
Imperative
-
nadmieniaj
you mention!
niech nadmienia
let him/her/it mention
nadmieniajmy
let's mention
nadmieniajcie
you all mention
niech nadmieniają
let them mention
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
nadmieniałam
I mentioned
nadmieniałaś
you mentioned
nadmieniała
she mentioned
nadmieniałyśmy
we mentioned
nadmieniałyście
you all mentioned
nadmieniały
they mentioned
Future feminine tense
będę nadmieniała
I will mention
będziesz nadmieniała
you will mention
będzie nadmieniała
she will mention
będziemy nadmieniały
we will mention
będziecie nadmieniały
you all will mention
będą nadmieniały
they will mention
Conditional feminine tense
nadmieniałabym
I would mention
nadmieniałabyś
you would mention
nadmieniałaby
she would mention
nadmieniałybyśmy
we would mention
nadmieniałybyście
you all would mention
nadmieniałyby
they would mention
Conditional perfective feminine tense
nadmieniałabym była
I would have mentioned
nadmieniałabyś była
you would have mentioned
nadmieniałaby była
she would have mentioned
nadmieniałybyśmy były
we would have mentioned
nadmieniałybyście były
you all would have mentioned
nadmieniałyby były
they would have mentioned
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
nadmieniałem
I mentioned
nadmieniałeś
you mentioned
nadmieniał
he mentioned
nadmienialiśmy
we mentioned
nadmienialiście
you all mentioned
nadmieniali
they mentioned
Future masculine tense
będę nadmieniał
I will mention
będziesz nadmieniał
you will mention
będzie nadmieniał
he will mention
będziemy nadmieniali
we will mention
będziecie nadmieniali
you all will mention
będą nadmieniali
they will mention
Conditional masculine tense
nadmieniałbym
I would mention
nadmieniałbyś
you would mention
nadmieniałby
he would mention
nadmienialibyśmy
we would mention
nadmienialibyście
you all would mention
nadmienialiby
they would mention
Conditional perfective masculine tense
nadmieniałbym był
I would have mentioned
nadmieniałbyś był
you would have mentioned
nadmieniałby był
he would have mentioned
nadmienialibyśmy byli
we would have mentioned
nadmienialibyście byli
you all would have mentioned
nadmienialiby byli
they would have mentioned
Impersonal
nadmieniano by
there would be mentioned
nadmieniano by
there would be mentioned

Examples of nadmieniać

Example in PolishTranslation in English
Nie chciałem nadmieniać o tym wcześniej, ale jeśli zaraz nie znajdziecie się tu na górze, walniemy w parter, a wy zostaniecie zmiażdżeni pod windą.I didn't want to mention... this before, but if you're not up here by the time we hit the floor... you'll be crushed under the elevator.
BT nadmienia, na str. 25 swoich uwag z dnia 22 stycznia 2003 r., o wyroku Izby Handlowej Trybunału Kasacyjnego z dnia 9 lipca 2002 r., wyrok nr 1414 FP-P.Bouygues Telecom mentions, on page 25 of its comments of 22.1.2003, a judgment of the Court of Cassation, Commercial Chamber, of 9.7.2002, No 1414 FP-P.
S & P nadmienia również o dużym zapotrzebowaniu finansowym FT, odwołując się także do 15 miliardów euro długu, którego termin zapadalności przypadał w 2003 roku.S & P also mentions France Télécom ' s considerable financing requirements, referring also to the EUR 15 billion of debt coming due in 2003.
Duńskie władze nadmieniają, że wytyczne dotyczą nie tylko transportu morskiego zdefiniowanego w rozporządzeniach (EWG) nr 4055/86 i (EWG) nr 3577/92, ale „[…] również, w pewnych fragmentach, odnoszą się do holowania i prac pogłębiarskich”.The Danish authorities mention that the Guidelines deal not only with maritime transport as defined in Regulations (EEC) No 4055/86 and (EEC) No 3577/92 but, ‘[…] also, in specific parts, relate to towage and dredging’.
W tym kontekście władze holenderskie nadmieniają, że odsetek bezrobotnych i ludzi starszych w Appingedam jest wysoki, a dla osób tych dostęp do zaawansowanej technologii szerokopasmowego przesyłu danych jest konieczny.In this context, the Dutch authorities mention that Appingedam has a high rate of unemployed and elderly people which need access to advanced broadband services.
Władze belgijskie nadmieniają także, że oświadczenie ZV dotyczące gwarantowania przez EVO minimalnej ceny w odniesieniu do ceny na aukcji rybnej w Zeebrugge nie jest poparte żadnym dowodem.Belgium also mentions that the statement made by ZV that EVO would guarantee a minimum price by reference to the auction price at the Zeebrugse fish auction is not supported by any evidence.
Władze francuskie nadmieniają również, że wypłacone w tym przypadku prowizje ([…] % łącznej wartości objętej poręczeniem) są zgodne ze wskazaniami znajdującymi się w decyzji Alitalia z dnia 19 czerwca 2002 r..The French authorities also mention that the commissions paid in the present case ([…] % of the total amount underwritten) are in keeping with the guidelines set out in the Alitalia decision of 19 June 2002.
Sprawozdanie nadmieniało również, że aż do końca 1996 r. miały miejsce inne spotkania dotyczące wywozu do Ameryki Południowej i Ameryki Łacińskiej, ale nie przyniosły one rezultatów dla uczestników.The report also mentioned that until the end of 1996 there had been other meetings concerning exports to South America and Latin America, which were inconclusive for the participants.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'mention':

None found.
Learning languages?