Myśleć (to think) conjugation

Polish
116 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
myślę
I think
myślisz
you think
myśli
he/she/it thinks
myślimy
we think
myślicie
you all think
myślą
they think
Imperfective future tense
będę myśleć
I will think
będziesz myśleć
you will think
będzie myśleć
he/she/it will think
będziemy myśleć
we will think
będziecie myśleć
you all will think
będą myśleć
they will think
Imperative
-
myśl
you think!
niech myśli
let him/her/it think
myślmy
let's think
myślcie
you all think
niech myślą
let them think
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
myślałam
I thought
myślałaś
you thought
myślała
she thought
myślałyśmy
we thought
myślałyście
you all thought
myślały
they thought
Future feminine tense
będę myślała
I will think
będziesz myślała
you will think
będzie myślała
she will think
będziemy myślały
we will think
będziecie myślały
you all will think
będą myślały
they will think
Conditional feminine tense
myślałabym
I would think
myślałabyś
you would think
myślałaby
she would think
myślałybyśmy
we would think
myślałybyście
you all would think
myślałyby
they would think
Conditional perfective feminine tense
myślałabym była
I would have thought
myślałabyś była
you would have thought
myślałaby była
she would have thought
myślałybyśmy były
we would have thought
myślałybyście były
you all would have thought
myślałyby były
they would have thought
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
myślałem
I thought
myślałeś
you thought
myślał
he thought
myśleliśmy
we thought
myśleliście
you all thought
myśleli
they thought
Future masculine tense
będę myślał
I will think
będziesz myślał
you will think
będzie myślał
he will think
będziemy myśleli
we will think
będziecie myśleli
you all will think
będą myśleli
they will think
Conditional masculine tense
myślałbym
I would think
myślałbyś
you would think
myślałby
he would think
myślelibyśmy
we would think
myślelibyście
you all would think
myśleliby
they would think
Conditional perfective masculine tense
myślałbym był
I would have thought
myślałbyś był
you would have thought
myślałby był
he would have thought
myślelibyśmy byli
we would have thought
myślelibyście byli
you all would have thought
myśleliby byli
they would have thought
Impersonal
myślano by
there would be thought
myślano by
there would be thought

Examples of myśleć

Example in PolishTranslation in English
"...z jakiegoś powodu zaczynam myśleć, że mnie jeszcze pamięta"...for some reason I am beginning to think that she remembers me, too,
"A długo po tym odkrył, że musi myśleć"And a long time later He found he had to think
"Bo gdy patrzysz śmierci w oczy, Nie ma czasu, by myśleć o wizerunku."Because when you're looking death in the eye, there's no time to think about appearances.
"Bo lubie myśleć, że jest nadzieja.""Because I like to think there's always hope."
"Budząc się rano, pomyśl, jaki to wspaniały skarb żyć, oddychać i móc się radować, kochać i myśleć."When you arise in the morning, think what a privilege it is to be alive. To breathe, to enjoy, to love, to think. - Lionel?
! - Taak, tak myślę.- Yeah, I think so.
! Nie, myślę o czymś bardziej tradycyjnym.No, I'm thinking of something much more traditional.
" I myślę, że skłonni są oni posunąć się nawet dalej. "" And these people I think are willing to take that even further. "
" myślę do sam, 'Puknięć, robimy ten."I think to myself, Pops, we're doing this.
", chociaż w tym momencie, myślę, że obie były martwe".Even though at the time, I... think we were both dead.
! - A jak myślisz?- What do you think I said?
! - Wiem co myślisz.- I know what you're thinking.
! Naprawdę myślisz, że jestem pizdą?Do you really think these things about me?
" Co myślisz, że robisz, świnia? ""What do you think you're doing, pig?"
"... być może myślisz, że masz też to w sobie"So now you may be thinking, "I have that in me."
"26 powodów, dla których Katy Perry myśli, że jest Katniss Everdeen." wygląda zabawnie."26 reasons why Katy Perry thinks she's Katniss Everdeen." that looks fun.
"...nigdy nie zjeżdzają z drogi karetkom pogotowia?" "Ktoś jest w sytuacji życia i śmierci, a my myślimy:"Someone's in a life-and-death situation, and we're thinking:
"Ale myślimy, że Bilii" jest tym co ludzie powinni mieć"but we think a 'Biblee' is what people should have.
"Im więcej zaczynasz dowiadywać się, co myślimy że rozumiemy, skąd pochodzimy, co robimy, tym bardziej zaczynasz widzieć, że jesteśmy okłamywani.The more you begin to investigate what we think we understand, where we came from, what we think we're doing, the more you begin to see we've been lied to.
"My myślimy, My możemy, mogłybyśmy", ale "czyjemy", to już lekka przesada."We think, we may, we might", but "we feel", that's the big one.
"Obrońca" może nie być tym zimnokrwistym mordercą, którym myślimy, że jest.The vigilante might not be the coldblooded killer we think he is.
! Dobrze, więc? Co myślicie?So, what do you think?
"A jeśli myślicie, że to jakiś żart,"And if you think this is some sort of prank,
"Ciągle myślicie, że jesteście lepsi ode mnie?"Still think you are better than me? Still think you are better than me?
"Co o tym myślicie chłopaki?""How do you guys think of these things?"
"Jak myślicie, ile ona ma lat?""How old do you think she is over there?"
"Być może należy pan do tego niewielkiego promila mężczyzn którzy myślą i czyja."Perhaps you're one of the few men capable of thinking and feeling.
"Chyba nie myślą poważnie, że zrobię te rzeczy..."But I just remember thinking: They don't really think l'm gonna do this stuff.
"Ci mądralińscy, którzy myślą, że znają się lepiej na autach od Ferrari""Here come another bunch of hopeless optimists who think they know better than Ferrari.
"Czy ludzie myślą, że jestem jego kalką, drugoligowym uzurpatorem tytułu ? ""Do people think I'm a carbon copy or a second-rate pretender who only got a shot because of my skin tone?"
"Daj spokój, wszyscy myślą, że to robimy."Come on, everybody thinks we're doing it.
"""Nie myśl dwa razy o tym, nie będę więcej""""Don't think evil, and don't make me think of it"
"'Nie myśl, żeśmy sterowani sznurkami, japońskimi marionetkami, zrozumie to tylko poeta, to zwykła dworska etykieta.'""'If you think we are worked by strings like a Japanese marionette, you don't understand these things - it's simply Court etiquette.'"
"Jeśli nie możesz zapomnieć czegoś złego, myśl o czymś dobrym i... poczuj to bardziej"."If you can't stop remembering something bad, "you think of something good and just... feel it more."
"Komuna" przywodzi na myśl hipisów, jarających trawę i grających na gitarze.When you hear the word "commune," you think of a bunch of hippies sitting around, smoking pot and playing guitar.
"Mamo, nie zawsze masz racje, nie myśl w taki sposób, ale i tak cię kocham.""Mom, you're not always right, don't think you are, but I love you.
"I nie myślcie, że możecie kierować miłością."And think not that you can direct "the course of love.
"Nie myślcie, że się chwalę,"Don't think I'm boasting!
# Nie myślcie sobie, że rady nie damy ## But lest you think we're vain #
- I nie myślcie tu wracać.- I don't think they'll be comin' back.
- Nie myślcie o niczym.Don't think of anything. We've only got one shot at this.
! - Bo myślałam, że wam się uda.Because I thought you two were working it out.
"Bo kiedy straciłam miłość, o której myślałam, że jest moja, na pewno..."'Cause when I've lost the love I thought was mine, for certain
"Czekając na ich wyklucie, myślałam tylko o tobie"While I was waiting for them to hatch, I thought of you.
"Dlaczego nie?" - myślałam."Why not?" I thought.
"Dobry glina, zły glina," myślałam że to załawi sprawę, ale to ona to ciężki orzech do zgryzienia."Good cop, bad cop," I thought that would do the job, but she's one tough little cookie.
- A co myślałaś?But what have you thought?
- A jak myślałaś, że to będzie wyglądało? - Możemy to omówić?What makes you think that thought?
- A nie myślałaś żeby pojechać do Madrytu?- And you haven't thought about going to Madrid?
- A, myślałaś, że mu się znudziłaś.Oh. the fact that you thought he was losing interest.
- Ale myślałaś, że masz, wyglądałaś cholernie źle!- But you thought you had syphilis! You looked lousy!
! Muriel myślała, że przyjechał w odwiedziny, ale jest tam już od tygodnia.Muriel thought he was just visiting, but he's been there for a week.
"Była sobie pieczarka, co nie myślała o swojej pieczarce."There was a beaver who thought not of her beaver, poor thing
"Księżyc posępnie świecił bo ona myślała o Słońcu nie jego interes aby tam być... po skończonym dniu."The moon was shining sulkily... "Because she thought the sun... "Had got no business to be there...
"Zakryła oczy, zaprzeczając temu, co jak myślała się zdarzyło."She covers her eyes, denying to herself what she thought happened."
"panna Pettigrew myślała, że jest niemieckim szpiegiem."" Miss Pettigrew thought he was a German spy."
- Jest tak, jak myślałyśmy.I am as we thought.
Aiden, myślałyśmy, że to zdjęcia Tiny przychodzącej.Aiden, we thought this was footage of Tina arriving.
Ale myślałyśmy, że to jest katolicka szkoła.But we thought this was a Catholic school.
Boże, Haley i ja myślałyśmy, że mamy niezłe nowiny.God, Haley and I thought we had big news.
Cały ten czas myślałyśmy, że Jordan była kretem, a nie była.All that time we thought Jordan was the mole and she wasn't.
A co myślałyście o tych homarzycacha?What do you guys thought of that lobster thing anyway?
Istnieje psychologia ubioru, myślałyście o tym kiedyś?There's a psychology of dress, have you ever thought about it?
Kiedy myślałyście, że jestem bogata, nie przejmowaliście się czy was złapię czy nie!When you guys thought I was rich, you didn't worry about me catching you.
Kiedy myślałyście, że ona nie żyje którakolwiek sprawdziła jej puls?When you thought she was dead, did any of you actually check her pulse? No.
- Ciekawe co myślały banki, gdy widziały jak ustanowione w ich obronie prawo zwraca się przeciwko nim?What must the banks have thought seeing the law that was set up to protect their interests being subverted?
- Głupie goryle też tak pewnie myślały.Yeah, I'm sure that's what the chump gorilla thought, too.
- Nawet jeśli nie czułeś się lepiej, - sprawiłeś, że obie tak myślały.So whether or not you really were feeling better, you made sure that they both thought you were.
/Już myślały, /że dzisiaj nie przyjdziesz.They thought you weren't coming today.
A co Churchill myślał o Indiach i co Indie myślały o Churchillu.And what Churchill thought of India and what India thought of Churchill.
Niektóre dziewczyny myślałyby, że to, co się stało to znak.Some girls would think what happened today is a sign.
! - Bo myślałem, że wyciągniemy więcej.- Because I thought we could do better.
! - Wybacz, myślałem...I'm sorry, I thought you...
! Ale myślałem...But I thought ...
! Lawrence, myślałem już żeś trup.Lawrence, I thought you was with the beyond.
! Tak jak myślałem, wcale ci na mnie nie zależy.For so long I've thought you didn't care about me!
"Było lepiej kiedy myślałeś,"Best was when you thought,
"Czy myślałeś o tym?"Man, have you thought about it?
"Gdy już myślałeś, że jesteś bezpieczny. Złe miejsce, zły czas.""Just when you thought you were safe— wrong place, wrong time."
"Gdy już myślałeś, że jesteś bezpieczny."Just when you thought you were safe.
"Nigdy nie myślałeś o wyniesieniu go na strych?""Ever thought of putting in an attic?"
", Co za pokręcony świat"- "myślał," /wbiegając do stodoły."It's a confusing world," he thought as he ran back into the barn.
"A cokolwiek robił, nigdy o tym nie myślał!""And what he did, he never thought about again!"
"Czy Lucas naprawdę mnie pocałował, bo myślał że śpię?""Did Lucas actually kiss me when he thought I was asleep?"
"Czy myślał pan o powrocie z grobu jako zombie?""Have you ever thought of coming back from the dead as a zombie?"
"Czy to naprawdę Noc marchewek?" - myślał Helmut."ls it really The Night of the Carrots?" Helmuth thought.
"Fala cofnęła się", "przez krótką i piękną chwilę" "myśleliśmy, że to przeżywamy." * it feels the way we die... *'The wave rolls back and', he said, 'once for a beautiful moment there, ...' '... we thought we had it.'
"Kiedyś będziemy w stanie jeszcze raz, razem popatrzeć na kwiaty wiśni", obydwoje, bez żadnych wątpliwości, tak właśnie myśleliśmy."Someday, we will be able to watch the cherry blossoms together again", both of us, without any doubts at all, that's what we thought.
"Przepraszamy, że wszyscy myśleliśmy, że zadźgałeś właścicielkę domu."For "sorry we all thought you stabbed the landlord to death."
"Zanim spróbujesz pokonać, że myśleliśmy, że najlepiej spędzić "Trochę czasu na naukę, jak nasze samochody zachowywał się na odpowiednim torze. "'Before trying to beat that, we thought it best to spend 'a little time learning how our cars behaved on a proper racetrack.'
# Springfield nie ma własnego hymnu # # myśleliśmy, że mamy, ale nie mamy. #Springfield doesn't have an anthem We thought we had one But we don't
# Jesteśmy artystami, # # co myśleliście że już nie żyją #Remember me, fool? I was B. A. Baracus We're the performers You thought were dead
- Ale wy myśleliście, że to kolejny przestępca, który chce do was strzelić.- But you thought he was another perp trying to shoot you.
- Co z nim zrobimy, myśleliście?Have any of you thought about that?
- Dla nowych rekrutów, być może wzięliście tę pracę tylko aby zobaczyć czym jest przemoc, być może myśleliście, że praca w Czarny Piątek nie jest taką wielką sprawą.- For you new recruits, perhaps you took this job to see just what the violence was like, or perhaps you thought working Black Friday wouldn't be a big deal.
- Może wiecie mniej niż myśleliście.Perhaps you know less than you thought.
" Wiktoriańczycy myśleli, że to Jezioro Wiktorii,"The Victorians thought it was Lake Victoria,
"Biblię napisali ci sami, co myśleli, że ziemia jest płaska."The Bible was written by the same people who thought the earth was flat.
"De Gasperi i Andreotti poszli razem na mszę. Wszyscy myśleli, że zrobili to samo, ale było inaczej."De Gasperi and Andreotti went to mass together, everyone thought they did the same thing but it wasn't so.
"Mamo, Yente nadchodzi", ale myśleli, że to będzie trochę za dużo, więc..."Mama, Yente's coming," but they thought that might be a bit much for her, so...
"Nauczył ich aby myśleli o szczęśliwych rzeczach i skupił to z pyłem chochlika aby mogli... ""He taught them to think happy thoughts and sprinkle them with pixie dust so they could... "
- Bo myślałbyś, że ten...Like, you would think this one
- I uważam... że jeśli przyjrzałbyś się jego przeszłości... myślałbyś tak samo.- And I think... (Lowered voice) that if you were to take a look into his past... you would think so, too.
- Ponieważ chciałam wiedzieć co Andy myślałby o mnie gdyby dowiedział się że jestem czarodziejką.- Because I wanted to know what Andy would think of me if he found out I was a witch.
A myślałby kto, że jesteś ekspertem.I would think you'd be an expert.
Bo myślałby o tym jak o dramatycznym zagraniu godbym maczo.He would think of it as a dramatic macho act.
Czasem zastanawiam się, czy oni obaj myśleliby teraz o mnie.I sometimes wonder what either of them... would think about how things have turned out.
Ludzie myśleliby, że to jest wakacyjne ogłoszenie.People would think it was a holiday advert.
Mógłby kogoś zabić, a ludzie myśleliby, ze to dekoracja.Hell, he could kill someone and people would think it was decoration.
Z drugiej strony, nie chciałabym wiedzieć, co myśleliby ludzie, gdyby to moje życie pokazywali 24/7.But then again, I'd hate to see what people would think if a reality crew was following me around 24/7.
- Gdyby tylko więcej ludzi tak myślało.If more people thought that way...
/A oto, co myślało spadając.../This is what it thought as it fell:
/Każde z was myślało, że bierze udział w wyścigu do /postawienia flagi Taco Bell na biegunie północnym.Each of you thought you were in a race to plant the taco bell flag at the north pole.
/Wielu myślało, /że będzie tak nie do zniesienia, /że zniechęci /do przyszłych wojen.Some thought it to be so intolerable, it would discourage any future wars.
/Wielu myślało, iż zbrodnie /ujdą im na sucho.Now there are plenty of people who thought they got away with crimes
Założę się, że 90% ludzi myślałoby,I bet 90 percent of people would think to remove this wire here -

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'think':

None found.
Learning languages?